Tampereen Sähkölaitos valitsi Vitec ALMAn kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän

Tampereen Sähkölaitos Oy valitsi Vitec ALMAn toimittaman kunnossapito-, suunnittelu-, projektinhallinta- ja dokumentaatiohallintajärjestelmän tehostaakseen omaa toimintaansa.

tammerkoski2-hero

Tampereen Sähkölaitos haluaa kehittää toimintaansa jatkuvasti. Kehitystyönsä ohessa se huomasi, että nykyiset omaisuudenhallintakäytössä olevat kunnossapito-, suunnittelu- ja dokumentaationhallintajärjestelmät kaipasivat päivitystä. Yritys kilpailutti ja vertaili useiden eri toimittajien järjestelmiä vuoden 2019 syksyllä. Kilpailutuksen tuloksena voittajaksi valittiin Vitec ALMAn.

- Tietojärjestelmäuudistuksen yhteydessä halusimme uudistaa kunnossapitotietojärjestelmämme sellaiseksi, joka tuo omaisuudenhallintaamme lisäarvoa, kertoo Tampereen Sähkölaitos Oy:n Energia-yksikön johtaja Paavo Knaapi.

Vitec ALMAn järjestelmä oli Knaapin mukaan yritykselle kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto. Sen käytettävyys, mobiiliominaisuudet sekä dokumentoinninhallinta olivat korkealla tasolla, mitkä olivat Tampereen Sähkölaitoksen prioriteettilistalla erittäin tärkeitä asioita.

Joustavat mobiiliominaisuudet

Kilpailutus aloitettiin vuoden 2019 syksyllä ja uudistusprojekti käynnistyi huhtikuussa 2020. Uuteen järjestelmään siirretään ja yhdistetään paljon dataa olemassa olevista järjestelmistä.

- Odotamme, että uusi järjestelmä tuo kunnossapidon prosesseihimme paljon lisäarvoa. Sen käytettävyys on hyvä ja mobiiliominaisuudet tukevat toimintamme laaja-alaisuutta ja tuovat lisää joustavuutta. Uuden tietojärjestelmän avulla saamme esimerkiksi nykyiset paperisina olevat luvat vietyä suoraan järjestelmään, sanoo Knaapi.

Vitec ALMAn toimitusjohtaja Juha Nissilän mukaan ALMAn järjestelmän valinta Tampereen Sähkölaitokselle on hieno luottamuksen osoitus. Se on hänen mukaansa myös tulosta ALMAn pitkäkestoisesta tuotekehityksestä, jonka avulla asiakkaille voidaan toimittaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

- Olemme onnekkaita, että saamme tehdä yhteistyötä Suomen parhaiden energia-alan toimijoiden kanssa, jotka panostavat kehitykseensä ennakkoluulottomasti, myös näin poikkeusolosuhteiden aikana. Odotammekin innolla, että pääsemme yhdessä nostamaan Tampereen Sähkölaitoksen omaisuudenhallinnan prosesseja uudelle tasolle, toteaa Nissilä.

Uusimmat artikkelit

Kivivillajäte ekologisesti kierrätykseen tehtaalta ja rakennustyömailta

Rakennusten julkisivuissa käytettävien pelti-villa-pelti-elementtien valmistuksessa ja asennuksessa syntyvä kivivillajäte on tähän asti ollut ongelmajätettä. Nyt se voidaan kierrättää ja hyödyntää uusien eristeiden valmistuksessa.

4.6.2020 | Alan Uutiset

Kemianteollisuuden koronakysely: kolmasosa ennakoi investointien laskua

Suurimmalla osalla kemianteollisuuden yrityksistä menee vielä normaalisti tai hyvin, mutta huonosti menevien määrä on kasvanut kuukaudessa kymmenyksellä. Seuraavan kuukauden ja kolmen kuukauden kuluessa tilanteen arvioidaan edelleen heikkenevän, ja koko vuoden liikevaihdon laskua ennakoi 75 prosentttia vastaajista, Kemianteollisuus ry:n toteuttamasta kyselystä selviää.

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.