https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tieto-ohjautuvia menetelmiä laakerien kunnonvalvontaan

Laakerit ovat yleisin koneissa käytettävä komponentti ja vioittunut laakeri yleisin syy koneiden rikkoutumiseen. Heikkokuntoinen laakeri voi rikkoutuessaan aiheuttaa äkkinäisen konerikon, jonka seuraus saattaa olla merkittävä taloudellinen tappio – tai pahimmillaan ihmishenki. Uusi väitöstutkimus hyödyntää tieto-ohjautuvia menetelmiä ja ohjelmistoarkkitehtuuria laakerien kunnonvalvonnassa.

bearing-296561_1280

Kuva: Pixabay

Laakereiden kuntoa valvotaan tänä päivänä erilaisilla menetelmillä, esimerkiksi värähtely-, lämpötila- ja öljypartikkelimittauksilla. FM Jarno Kansanaho on kehittänyt tietotekniikan väitöstutkimuksessaan menetelmiä valvoa vierintälaakerien kuntoa hyödyntäen laakerien värähtelymittausdataa.

– Kehitetyillä vikadiagnostiikka-algoritmeilla pyritään havaitsemaan alkava laakerivika, tunnistamaan laakerivian etenemisen eri vaiheet ja arvioimaan vian vakavuutta, Kansanaho summaa.

Algoritmeissa käytetään kehittyneitä signaalinkäsittely- ja koneoppimisalgoritmeja. Tutkimustyössään Kansanaho on hyödyntänyt teollisista koneista ja laboratorioista saatua värähtelydataa.

 Väitöskirjatyössä kehitetty oliopohjainen ohjelmistokehys soveltuu osaksi koneiden ja laitteiden kunnonvalvontajärjestelmiä, joita käytetään esimerkiksi paperitehtaissa, tuulivoimaloissa ja lentokoneissa. Ohjelmistokehys kapseloi kunnonvalvontamittausten datan hallinnan, piirreirrotuksen, vikojen havaitsemisen ja jäljellä olevan käyttöiän ennustamisen.

FM Jarno Kansanahon tietotekniikan väitöskirjan "Data-Driven Methods for Diagnostics of Rolling Element Bearings" tarkastustilaisuus järjesttiin 30.11. ja vastaväittäjänä toimii TkT Erkki Jantunen (VTT) ja kustoksena professori Tommi Kärkkäinen (Jyväskylän yliopisto). 

 

Jarno_kansanaho

Jarno Kansanaho (s.1974) valmistui ylioppilaaksi vuonna 1993 Jämsän lukiosta. Hän on suorittanut FM-tutkinnon pääaineena fysikaalinen kemia (2000) ja toisen FM-tutkinnon pääaineena tietotekniikka (2011) Jyväskylän yliopistossa. Kansanaho on toiminut yrittäjänä ja työntekijänä kansainvälisissä ohjelmistoyrityksissä 1997-2010. Vuodesta 2011 hän on toiminut projektitutkijana eri hankkeissa Agora Centerissä ja IT-tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjatyön tekemisen hän aloitti vuonna 2015.

Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7936-2

Uusimmat artikkelit

1.12.2021 | Alan Uutiset

Sitowise ja Livair yhdistävät voimansa

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Group Oyj on ostanut vuonna 1990 perustetun LVI-tekniikan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen espoolaisen Livair Oy:n.

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2021 viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

  

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa Suomen Akkukeräykselle – laitoksella lyijyakuista erotetaan hyötymetallit jatkojalostukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua, jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja. Yritys murskaa Raumalla sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettyjä lyijyakkuja. Akuista erotetaan hyötymetallit, jotka toimitetaan Eurooppaan jatkojalostettavaksi.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 

Etteplan tukemaan Väylävirastoa ohjeiston tuottamisessa

Etteplan on voittanut Väyläviraston kilpailutuksen koskien rakenteisen sisällön tuottamista ja teknisen viestinnän asiantuntijapalvelua. Sopimuksen kesto on 3+2 vuotta. Hankittava asiantuntijapalvelu pitää sisällään informaatiosuunnittelua, teknistä kirjoittamista ja kuvitusta sekä sisältöjen julkaisua. Lisäksi Etteplan huolehtii työkaluista ja prosesseista.

15.11.2021 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Palveluiden lopputulosten takaaminen haastava, mutta taloudellisesti kannattava strategia teollisuusyrityksille

Kun laitteen myymisen sijaan yritys myykin lopputuloksiin perustuvia palveluita, niin kannettavana on enemmän riskiä, mutta samalla myös kilpailijoita pulleampi kukkaro. Tämä käy ilmi Lauri Korkeamäen väitöskirjasta, jossa hän on tutkinut laitevalmistajien lopputuloksiin perustuvia palveluita.

Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja

Oulun Energia Oy ja Oulun Energia Sähköverkko Oy varmistavat kaukolämmön ja sähköverkon toimitusvarmuutta kuvaamalla kaukolämpöverkkoa ja sähköverkkoa helikopterista 6.-8.11.2021