https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

5G-privaattiverkolla tehoa ja kilpailuetua teollisuudelle

Mobiiliteknologian hyödyntäminen teollisuudessa on tietoliikenneteknologian uusi, maailmanlaajuinen trendi.

privaverkko

Tehdasympäristön eri osa-alueet voidaan kytkeä privaattiverkkoja käyttämällä eri tietojärjestelmiin ja saada ne kommunikoimaan luotettavasti keskenään.

Privaattiverkot ovat yritysten tarpeen mukaan toteutettavia tietoliikenneverkkoja, joissa käytetään julkisista matkapuhelinverkoista tuttua teknologiaa, useimmiten 5G:tä.

– Ne uudistavat teollisuusalaa tuomalla langattoman tiedonsiirron luotettavasti tehtaiden, kaivoksien ja satamien kaltaisiin ympäristöihin, joissa julkisen mobiiliverkon tai wifin suorituskyky ei tavallisesti riitä, Digita Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärvi taustoittaa.

– Privaattiverkoilla toteutettu langaton tietoliikenne mahdollistaa uusien teknologioiden, kuten koneoppimisen ja lisätyn todellisuuden, tehokkaan hyödyntämisen, mutta myös ihmisten välisen kommunikaation ja kaikenlaisen tiedonkeruun, jolloin toiminnan tilannekuva paranee ja reaaliaikaistuu.

– Näin saadaan aikaan uusia toimintatapoja, joilla voidaan tehostaa tuotantoa, lisätä turvallisuutta, parantaa päätöksentekoa ja kerryttää kustannussäästöjä.

Digita tuottaa privaattiverkkoratkaisuja kuukausiveloitteisena kokonaispalveluna. Yrityksen kumppaniverkostoon kuuluu muun muassa Nokia.

lianapressfile-1677583192465

Digitan liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärvi kehottaa pohtimaan, kannattaako säästöjä ja tehokkuutta hakea vanhoilla menetelmillä vai kokeilla jotain uutta. Kuva: Patrik Pesonen

– Nokia tarjoaa meille teknologian, jonka pohjalta rakennamme asiakkaan tarpeisiin täsmällisesti sopivan ratkaisun. Vahvuutemme on vuosikymmenten kokemus ja ketteryys, jonka 200 hengen organisaatio mahdollistaa. Asiakkaidemme ei itse tarvitse investoida verkkoon lainkaan, sillä tarjoamme ympärivuorokautisesti operoidun palvelun paikallisella tuella koko Suomen alueelle, avaimet käteen -periaatteella, Viljasjärvi sanoo.

– Nokian portfolioon on kertynyt 15 vuoden aikana yli 500 privaattiverkkototeutusta. Tunnemme yksityiskohtaisesti esimerkiksi valmistavan teollisuuden sekä energia- ja kuljetusalojen haasteet ja tarpeet. Voimme tarjota juuri oikeanlaisia ratkaisuja hyvin erilaisille teollisuuden aloille, Nokian Head of Manufacturing & Logistics Sales for Europe Myriam Fatene sanoo.

Valttina räätälöitävyys

Sekä Viljasjärven että Fatenen mukaan räätälöitävyys on yksi privaattiverkkojen keskeisimmistä hyödyistä ja eroavaisuuksista julkiseen verkkoon verrattuna. Siinä missä yksittäinen yritys ei voi vaikuttaa julkisen verkon peittoalueeseen, suorituskykyyn tai tietoturvaan, on yksityistä verkkoa suunniteltaessa mahdollista määritellä toiminta-alue tarkasti.

– Rakennamme verkon juuri sinne, minne asiakas sen haluaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Agnico Eagle Finlandin kultakaivos Kittilässä, jonne toimitimme privaattiverkon yhdessä Nokian ja Telian kanssa. Kyseessä on samalla maailman ensimmäinen maanalaiseen kaivosympäristöön tuotu 5G Stand Alone-verkko, Viljasjärvi kertoo.

– Digitaalinen transformaatio koostuu neljästä askeleesta: datan keräämisestä, sen analysoimisesta, dataan pohjautuvasta toiminnan ennustamisesta sekä automaatiosta ja kontrolloinnista. Jotta viimeisimpiin vaiheisiin voidaan päästä, tarvitaan ensin riittävän luotettava yhteys. Privaattiverkko tarjoaa toimintavarman ja tehokkaan ratkaisun yrityksen toiminnan kannalta kriittisen datan keräämiseen, Fatene sanoo.

Parempaa tietoturvaa

Privaattiverkkojen infra sijaitsee kokonaisuudessaan asiakasyrityksen alueella ja data pysyy turvallisesti asiakkaan seinien sisällä. Vahvat salaukset vaikeuttavat verkkoon hyökkäämistä, minkä lisäksi tietoturvan tasoa voidaan nostaa asiakkaan toiveiden mukaisesti.

– Tarvittaessa voimme rakentaa asiakkaan verkosta täysin suljetun ja eristetyn, Viljasjärvi täsmentää.

– Turvallisuus ei koske ainoastaan verkkoa, vaan se ulottuu teollisuusalan työntekijöiden arkeen asti.

Älykkäästi toimivat koneet ja laitteet minimoivat turvallisuusriskejä, mahdollistavat uudenlaisia turvallisuuskäytäntöjä ja parantavat näiden käytäntöjen valvontaa.

– Yksi esimerkki erityisen turvakriittisestä ympäristöstä on Posivan ydinjätteen loppusijoituspaikka Onkalo, jonne Digita, Nokia ja Telia toimittavat 5G verkon, Viljasjärvi kertoo.

Perinteisestä tehdasrakennuksesta dataan nojaavaksi ekosysteemiksi

Viljasjärvi ja Fatene korostavat, että tulevaisuuden tehdas on entistä harvemmin ainoastaan tehdasrakennus, vaan pikemminkin dataa uusien liiketoimintamallien luomisessa tehokkaasti hyödyntävä ekosysteemi.

– Tehdasympäristön eri osa-alueet voidaan kytkeä privaattiverkkoja käyttämällä eri tietojärjestelmiin ja saada ne kommunikoimaan luotettavasti keskenään. Käytännössä tämä voi tarkoittaa muun muassa automaattisia trukkeja, käsipäätelaitteita sekä erilaisten tapahtumien havainnoimista ja datan luomista videon, tekoälyn ja koneoppimisen kautta, Viljasjärvi kuvailee.

– Esimerkiksi autoteollisuudessa dataa voidaan kerätä 5G-privaattiverkoilla tehokkaasti koko tuotantoprosessin ajan. Tämän lisäksi tuotantolinjalla liikkuvan auton ohjelmistoja voidaan ladata autoon pitkin valmistusprosessia, mikä omalta osaltaan karsii ohjelmistojen lataukseen käytettävää aikaa sekä pullonkauloja tuotantolinjan loppupäästä, Fatene lisää.

Privaattiverkkoteknologialla saadaan sujuvuutta myös materiaalivirtoihin. Parhaimmillaan muutokset johtavat varastoinnin osalta merkittäviin kustannussäästöihin.

Digitalisaatiolla kilpailuetua

– Teollisuusyrityksiä haastaa tällä hetkellä kiihtynyt inflaatio ja siihen kytkeytyvät kustannuspaineet. Nyt jos koskaan onkin otollinen hetki puntaroida, onko vaadittuja säästöjä ja parempaa tehokkuutta kannattavaa hakea vanhoilla tutuilla menetelmillä vai kannattaisiko niiden sijaan kokeilla sittenkin jotain uutta, Viljasjärvi sanoo.

– Ne yritykset, jotka uskaltavat ottaa ensimmäiset askeleet nyt, ovat ensimmäisenä maalissa ja saavuttavat huomattavaa etua kilpailijoihinsa verrattuna, hän summaa.

Uusimmat artikkelit

20.9.2023 | Alan Uutiset

Valmetin toimittama Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas käynnistettiin

Tänään onnistuneesti käynnistetty tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja sen selluntuotantokapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.