Älytela vähentää seisokkeja

Paperikoneiden seisokit tuovat kustannuksia, kun tehdas tai tuotantolaitos pysähtyy. Turhia seisokkeja voidaan kuitenkin myös välttää. Uusin kotimainen innovaatio, etäluettava ja älykäs levitystela, tuo merkittäviä säästöjä. Se mahdollistaa täysin ennakoivan huollon, mittaamalla ja hallitsemalla esimerkiksi kosteutta sekä seuraamalla lämpötilaa ja rasvan laatua ja kuntoa.

finbow-3148

Jouni Lehtosen mukaan peräti 90 % levitystelan laakerivioista johtuu telan sisään päässeestä vedestä. Älytela poistaa nämä ongelmat muun muassa seuraamalla sisäistä kosteutta ja tarkkailemalla lämpötilaa telan sisällä. Kuva: Ari-Pekka Ahonen

– Älytela tunnistaa ja havaitsee ongelmiin johtavat olosuhteet ennakoivasti. Järjestelmä tarkkailee telan nopeutta, mikä pidentää telan käyttöikää merkittävästi, älytelan lanseeranneen Finbow:n johtaja Jouni Lehtonen kertoo.

Vesi vanhin ongelmista

Pidemmän käyttöiän ja ennakoitavissa olevan huoltotarpeen lisäksi älytela kerää tietoa prosessin kehittämiseksi ja etälukee sekä hallitsee telan suuntaa turvallisesti. Älytelan ominaisuuksia ovat myös muun muassa hälytysjärjestelmä kriittisille nopeuksille sekä telan värähtelyn mittaus. Seuranta ja hälytykset toimivat pilvipalvelun kautta.

Peräti 90 % levitystelan laakerivioista johtuu telan sisään päässeestä vedestä. Vesi pääsee telan sisään yleensä telan päästä puutteellisen voitelun tai suurpainepesurin käytön seurauksena.

– Vesi vähentää rasvan liukumisominaisuuksia, mikä voi johtaa laakerivikaan. SmartBow-älytela poistaa nämä ongelmat seuraamalla sisäistä kosteutta, automatisoimalla telan pään rasvauksen ja tarkkailemalla lämpötilaa telan sisällä, Lehtonen kertoo.

www.finbow.fi

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.