Älytela vähentää seisokkeja

Paperikoneiden seisokit tuovat kustannuksia, kun tehdas tai tuotantolaitos pysähtyy. Turhia seisokkeja voidaan kuitenkin myös välttää. Uusin kotimainen innovaatio, etäluettava ja älykäs levitystela, tuo merkittäviä säästöjä. Se mahdollistaa täysin ennakoivan huollon, mittaamalla ja hallitsemalla esimerkiksi kosteutta sekä seuraamalla lämpötilaa ja rasvan laatua ja kuntoa.

finbow-3148

Jouni Lehtosen mukaan peräti 90 % levitystelan laakerivioista johtuu telan sisään päässeestä vedestä. Älytela poistaa nämä ongelmat muun muassa seuraamalla sisäistä kosteutta ja tarkkailemalla lämpötilaa telan sisällä. Kuva: Ari-Pekka Ahonen

– Älytela tunnistaa ja havaitsee ongelmiin johtavat olosuhteet ennakoivasti. Järjestelmä tarkkailee telan nopeutta, mikä pidentää telan käyttöikää merkittävästi, älytelan lanseeranneen Finbow:n johtaja Jouni Lehtonen kertoo.

Vesi vanhin ongelmista

Pidemmän käyttöiän ja ennakoitavissa olevan huoltotarpeen lisäksi älytela kerää tietoa prosessin kehittämiseksi ja etälukee sekä hallitsee telan suuntaa turvallisesti. Älytelan ominaisuuksia ovat myös muun muassa hälytysjärjestelmä kriittisille nopeuksille sekä telan värähtelyn mittaus. Seuranta ja hälytykset toimivat pilvipalvelun kautta.

Peräti 90 % levitystelan laakerivioista johtuu telan sisään päässeestä vedestä. Vesi pääsee telan sisään yleensä telan päästä puutteellisen voitelun tai suurpainepesurin käytön seurauksena.

– Vesi vähentää rasvan liukumisominaisuuksia, mikä voi johtaa laakerivikaan. SmartBow-älytela poistaa nämä ongelmat seuraamalla sisäistä kosteutta, automatisoimalla telan pään rasvauksen ja tarkkailemalla lämpötilaa telan sisällä, Lehtonen kertoo.

www.finbow.fi

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.