Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

ncc

Digitalisaation tarjoama nykytieto voi parhaimmillaan muuttaa asfalttialaa paljonkin.

Digitalisaation tarjoama nykytieto voi parhaimmillaan muuttaa asfalttialaa paljonkin. Esimerkiksi asfalttikoneiden antureista mitattavien vanhan asfaltin jyrsintäsyvyyksien ja tien kaltevuuden, asfalttimassan lämpötilan, asfalttimassan määrän ja kuljetusaikojen datasta voidaan selvittää, kuinka paljon työhön on todellisuudessa käytetty asfalttimassaa ja onko se oikea määrä, korreloiko lämpötila laadun kanssa tai mitkä asiat ovat voineet vaikuttaa laatuun tai päällysteen kestävyyteen. 

– Nyt on hyvä tilaisuus tutkia asfaltin kierrätyksen vaikutuksia ja eri asfalttituotteiden kestävyyttä sekä matalalämmöllä tuotettua asfalttia riippumattomasti. Asfalttihan ei ole joka paikassa samanlaista, vaan se on tekninen tuote, jota voi tehdä ja tuottaa monella eri tavalla, reseptillä ja hinnalla eri tarkoituksiin, NCC:n kehitysjohtaja Jussi Tuominen painottaa lehdistötiedotteessa.

Datan analysoinnilla lisätäänTuomisen mukaan alan läpinäkyvyyttä, todennetaan laatua sekä voidaan ohjata alan päästövähennyksien tekemistä ja kestävää kehitystä. Alan digitalisointi on vielä nykyisellään käytännössä ennen kaikkea reaaliaikaista raportointia tilaajalle määristä ja tehdystä työstä digitaalisin menetelmin.

- Tavallaan tuotetaan kuitti asiakkaalle jokaisesta työsuoritteesta suoraan järjestelmistä ja välittömästi työvuoron päätteeksi. Alalla on pitkään toimittu itseraportoinnin ja pistokokeiden varassa, joten tällainenkin muutos on itse asiassa aika suuri, eikä sitä osata edes vielä täysin hyödyntää, sanoo Tuominen.

Datan tuottaminen lisää myös kustannustehokkuutta

Asfalttikoneista anturit mittaavat ja raportoivat automaattisesti dataa tietyn väliajoin. Tilaajan kannalta on tärkeää, että urakoitsijat toimittavat myös työn aikaisen raakadatan sovitussa muodossa tilaajalle. Dataa voidaan myöhemmin käyttää eri tavalla tai niistä voidaan koota vaikka valtakunnallisia, urakoitsijasta riippumattomia tilastoja eri tarpeiden mukaisesti. Tietoa voidaan hyödyntää jälkikäteen asfaltin koko elinkaaren ajan. Myös ylläpidon suunnittelussa on avuksi, kun tilaajilla on käytettävissään edellisen päällystystoimenpiteen raakadata analysointia varten.

–Tästä voisi visioida, että Väylä ja kaupungit voisivat tulevaisuudessa esimerkiksi säästää irrallisista mittauksista, kun data on heillä jo valmiina tai muuttaa vaatimuksia asfalttihankinnoissaan. Jos tie hajoaa viiden vuoden kuluttua tai sen ylläpitoa suunnitellaan, voitaisiin hakea selityksiä myös datasta ja oppia sieltä lisää. Tai kun tehdään kuntomittauksia ja tarkkaillaan urautumista, pystyttäisiin seuraamaan erilaisia raja-arvoja tai muita vaikuttavia asioita, Tuominen kertoo.

Digitalisaatio muuttaa tuotantoprosesseja

NCC on siirtynyt koko asfalttitoiminnassaan digitaaliseen tuotantoprosessiin, joka on muuttanut myös yrityksen toimintatapaa. Henkilöstöltäkin se vaatii uuden omaksumista. Vaikka asfaltin levittäminen on edelleen fyysistä työtä, jossa tarvitaan myös lapiota, ja asfalttikoneitakin on säädelty tekniikan avulla jo iät ja ajat, ovat fyysisen työn valmisteluvaiheet muuttuneet. 

– Olemme siirtyneet digitaaliseen toiminnanohjausjärjestelmään, punnitukseen ja tiedonkeruujärjestelmään, jossa esimerkiksi mobiilisovelluksella voidaan seurata koneiden ja kuljetusten liikkeitä. Toimintamallit ovat yhtenäistyneet ja töiden suunnitteluun ja aikataulutukseen pidemmällä aikasyklillä vaaditaan nyt aiempaa enemmän panostusta. Kun digitaaliset prosessit tarkentavat oman työmme tapaa, meille selviää entistä paremmin, mihin aikaa oikeasti kuluu ja miksi, ja sitä kautta tehokkuuden ja kulurakenteen tarkastelu on tarkempaa. Laskenta ja raportointi ovat kehittyneet valtavasti, Asfaltin toiminnanohjauksen johtaja Sami Horttanainen toteaa.

Nina Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

4.7.2020 | Alan Uutiset

EU satsaa kymmeniä miljardeja vetyyn

Euroopan komissio haluaa kymmenien miljardien investointeja vetyyn. Panostus liittyy EU:n elvytyspakettiin, jolla pyritään elvyttämään taloutta koronakriisin iskuista. Vedyn rooli kasvaa erityisesti teollisuudessa sekä raskaan liikenteen ja merenkulun energialähteenä, kertoo Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa. 

Finn Spring hyödyntää lämmön kausivarastointijärjestelmää tilojensa lämmitykseen

Kokkolalainen teknologiayritys Heliostorage toimitti lämmön kausivarastointijärjestelmän juomavalmistaja Finn Springin Toholammin-tehtaalle. Järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa 2019 ja sen avulla kesän aikana keräämällä lämmöllä saatiin lämmitettyä toimistotilat koko kuluneen talven ajan. 

Teknologiainvestoinnit voivat vähentää liiketoiminnan strategiariskejä – uusi menetelmä tukee päätöksentekoa

Yrityksen investoinnit teknologiaan ovat erittäin tärkeitä menestykselle ja kilpailuedun löytämiselle, mutta ylimitoitetut investoinnit voivat sisältää riskin. Sara Tilabi on kehittänyt tuotantotalouden väitöstutkimuksessaan uuden menetelmän teknologia- ja osaamisinvestointeihin liittyvän päätöksentekoprosessin tueksi.

Sähköt saatu kaikille - verkon vaurioita tarkastetaan helikopterilennoilla

Uuno-myrskyn tekemien tuhojen korjaustyöt Kajaven sähköverkkoon on saatu päätökseen. Korjaustöihin osallistui 30:n henkilön ryhmä seitsemän metsäkoneen voimin. Pahimmat vauriot sähköverkkoihin tulivat Kajaanissa ja Sotkamossa välillä Korvanniemi-Kuluntalahti.

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Tommi Tuovila, Neste: Digitalisaatio tuo kemian alalle uudet toimintatavat

Digitalisaatio etenee kemian alalla kiihtyvällä vauhdilla ja tuo isoja muutoksia yritysten liiketoimintaan.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.