Automaatioratkaisuilla tehoa välipalatehtaan tuotantoon ja materiaallivirtoihin

Insta Automation oli mukana luomassa Valio Oy:n uutta elokuussa käyttöön otettua välipalatehdasta. Riihimäen välipalatehdas on Valio Oy:n historian suurin yksittäinen investointi, jonka rakennustyöt käynnistyivät kolme vuotta sitten. Vaatimukset uudelle tehtaalle olivat kunnianhimoiset.

valio

– Tavoitteena oli rakentaa kilpailukykyinen, tehokas, tulevaisuuden haasteisiin vastaava, joustava, ympäristön huomioon ottava ja turvallinen tehdas, Valion projektijohtaja Jukka Partti luettelee. Uusi tehdas tarjoaa Partin mukaan mahdollisuuden tuottaa uusia innovatiivisia tuotteita ja muuttaa tuotteiden ominaisuuksia joustavasti kuluttajien toiveiden mukaan. Joustavuuden ohella tehtaan etuna on sen ekologisuus ja energiatehokkuus – tehdas säästää energiaa kolmanneksen Riihimäen vanhaan tehtaaseen verrattuna. 

Yhteistyökumppania valitessaan Valio vakuuttui Instan osaamisesta ja kapasiteetin riittävyydestä.

– Insta onnistui rakentamaan kilpailukykyisen tarjouksen ja vakuuttamaan osaamisensa ja kapasiteettinsa riittävyyden, Partti summaa.

- Digitalisaatiokehityksen myötä automaatiosuunnittelun ja automaatiojärjestelmien rooli kasvaa voimakkaasti, erityisesti MES- ja IoT-alueilla, toteaa Insta Automation Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtinen. Älykkäästi suunnitellulla ja koordinoiduilla automaatio- ja MES-järjestelmällä voidaan parhaassa tapauksessa nostaa dramaattisesti tuotantolinjan tuottavuutta. Erityisen tärkeää on huomioida automaation digitaalinen turvallisuus, sanoo Lehtinen. Kaiken kaikkiaan instalaiset tekivät vajaan 60 henkilötyövuoden rutistuksen sovitussa aikataulussa.

Ympäristön kannalta edistyksellinen tehdas

Ympäristöystävällisyys toteutuu tehtaassa monin tavoin. Resurssitehokkuus on ohjannut tehtaan ja sen toimintojen suunnittelua kautta linjan. Tehtaassa on tehty monia hävikkiä vähentäviä ja luonnonvaroja säästäviä ratkaisuja ja valintoja.

– Tehtaassa materiaalivirrat ovat tehokkaita, sillä tuotteiden valmistus on suoraviivaista ilman turhia välivaiheita. Niin tuotteiden valmistukseen käytettävät raaka-aineet, pakkausmateriaalit kuin valmiit tuotteetkin virtaavat vaiheesta toiseen saumattomasti ilman ylimääräistä käsittelyä, Partti valottaa.

Tehdas käyttää noin 30 prosenttia vähemmän energiaa valmistettavaa tuotekiloa kohden Riihimäen vanhaan tehtaaseen verrattuna. Energiatehokkuuden saavuttamiseksi tehtaassa hyödynnetään tuotteiden valmistuksen aikana syntyvää hukkalämpöä tehokkaasti. Uudenlaisessa jäähdytysvarastossa tuotteet jäähtyvät nopeasti ja energiaa säästäen. Tuotteiden jäähdytyksessä hyödynnetään niin sanottua vapaajäähdytystä, eli viileinä vuodenaikoina jäähdyttämisessä voidaan hyödyntää ulkoilman lämpötilaa. Energiaa säästävän teknologian ja lämmön talteenottojärjestelmien ansiosta uusi tehdas voi käyttää energiantuotannossa jo olemassa olevaa lämmöntuotantolaitosta, jonka kapasiteettia ei ole tarvetta laajentaa. Yli kolme neljäsosaa Valion Riihimäellä käytettävästä lämpöenergiasta tuotetaan uusiutuvalla polttoaineella.

Insta Automation toimitti Valion hankkeeseen muun muassa ohjelmakuvaukset, järjestelmäarkkitehtuurin, väyläteknologian, automaatiokeskusten suunnittelun sekä prosessiautomaation järjestelmäsuunnittelun ja ohjelmoinnin. Lisäksi Insta toimitti myös hajautuskeskusten sekä sähkö-, instrumentointi- ja automaatioasennusten toteutuksen.

www.insta.fi

Uusimmat artikkelit

Kiina lopetti jätteiden tuonnin - Iso-Britannia hukkuu muoveihinsa

Ison-Britannian kierrätysalalle on epäselvää se, miten ala aikoo menestyä nyt, kun Kiina on kieltäytynyt vastaanottamasta muovijätteitä muista maista. Britannia on laivannut joka vuosi 500 000 tonnia muovia kierrätykseen Kiinassa, mutta toiminta on tykkänään loppunut vuodenvaihteessa.

Vain oikein asennettu vesimittari täyttää vaatimukset

Vain oikein asennettu vesimittari täyttää mittauslaitelain vaatimukset. Vesimittarin on täytettävä vaatimukset, jotta sitä saa käyttää laskutettavan vedenkulutuksen mittaukseen.

Mallintamalla nopeampia ja parempia biotalousprosesseja

VTT:n erikoistutkija, diplomi-insinööri Kristian Melin on väitöstyössään kehittänyt mallinnus- ja arviointimenetelmän, jonka avulla kehitettävistä biojalostamojen prosesseista voidaan löytää ne, jotka käyttävät raaka-aineen tehokkaimmin, vähentävät eniten kasvihuonekaasupäästöjä tai ovat taloudellisesti kannattavimpia. Lisäksi menetelmä voi nopeuttaa uusien biotalousprosessien kehitystä laboratoriosta tuotantomittakaavaan.

15.1.2018 | Tutkimus ja koulutus

Materiaalitutkimus ottaa digiloikan – TTY ja Aalto kehittävät uusia menetelmiä katalyyttimateriaalien suunnitteluun

Uusien materiaalien suunnittelu nopeutuu huimaa vauhtia. Kun perinteisesti materiaaleja on kehitetty laboratoriossa yrityksen ja erehdyksen kautta, käytetään nyt apuna muun muassa koneoppimisen menetelmiä.

Lämpöpumppuinvestoinnit jo puoli miljardia vuodessa – SULPU ry

Lämpöpumppujen sekä kappalemääräinen että erityisesti euromääräinen myynti kasvoi viime vuonna. Isojen lämpöpumppujen kauppa jatkoi vilkastumistaan. Reiluun 60 000 asennettuun lämpöpumppuun investoitiin lähes puoli miljardia vuodessa.

12.1.2018 | Alan Uutiset

Woikosken toimitusjohtaja valittiin kansainvälisen kaasunvalmistajien järjestö IOMA:n johtoon

Suomalaisen perheyhtiön Oy Woikoski Ab:n toimitusjohtaja Clas Palmberg valittiin IOMA:n presidentiksi kaudelle 2018 vuosikokouksessa, joka järjestettiin marraskuussa Dubaissa.