https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

rob

Suomalaisyritykset painivat liki kaikilla aloilla työvoimapulan kanssa. Logistiikka on kaikilla yksi kipeimpiä kohtia. Kaupan digitalisoitumisen myötä korostuvat logistiikan nopeus, toimitusvarmuus ja laadukas toiminta. Samalla yritysten pitää pystyä vastaamaan kansainväliseen hintakilpailukykyyn eli logistiikkakustannukset eivät voi nousta nykyisestä.

Koska logistiikassa on paljon toisteista ja työntekijöiden kannalta varsin puuduttavaa työtä, voidaan näihin tehtäviin tuoda innovatiivisia robottiratkaisuja.

– Olemme turhan työn puolittajia. Olemme pelastamassa suomalaisen logistiikan tuottavuutta sekä yrityksissä että julkishallinnossa, logistiikka-alan digitalisointiratkaisuja kehittävän Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö tiivistää.

Kun työvoimapulaa lievitetään automaatiolla ja roboteilla, voidaan logistiikan ammattilaisia siirtää uuvuttavista ja toisteisista tehtävistä sinne, missä heidän osaamisensa pääsee loistamaan. Robotisaatio merkitsee työvoimapulan lieventämisen lisäksi logistiikan laadun parantamista sen useilla tavoilla: virheet vähenevät, saldojen luotettavuus sekä toiminnan varmuus paranevat ja jäljitettävyys kohenee.

Täydentää ihmisen työtä

Robottien käyttö ei ole mikään uusi asia, sillä teollisuudessa esimerkiksi hitsausrobottien käyttö on ollut jo pitkään osa työn arkea. Automaatio on myös yhä useamman autoilijan hyppysissä, ja sitä käytetään enenevässä määrin lentokoneissa ja laivoissa. Nyt innovatiiviset ja kustannustehokkaat robotiikkaratkaisut valtaavat logistiikkakeskuksia.

Erilaisia robottiratkaisuja on ollut saatavilla jo vuosia, mutta niiden sovittaminen logistiikan prosesseihin ei ole aina ollut helppoa. Finn-ID tuntee asiakkaidensa tarpeet ja on siksi tuonut tarjolle ratkaisun, joka sopii lukuisiin erilaisiin käyttötarpeisiin.

– Zebran lähes vuosi sitten ostama Fetch Robotics valmistaa autonomisia (AMR) robotteja, jotka toimivat yhteistyössä ihmisen kanssa. Ne täydentävät useissa käyttötilanteissa ihmisen työtä, Pyrrö kertoo.

Robotti voi esimerkiksi tulla hyllyväleihin keräilijän luo ja kertoa, mitä tavaroita se tarvitsee ja kuinka paljon mihinkin lähetykseen sekä mistä hyllypaikoista ne löytyvät. Ihminen pysyy paikoillaan ja robotit liikkuvat varastossa.

Tämänkaltaiset robottiratkaisut sopivat logistiikkakeskukseen, jossa on hyödynnetty sisälogistiikan automaation kolmen ensimmäisen tason ratkaisuja.

– Olemme tehneet logistiikan ratkaisuja eri teknologioilla jo kolmen vuosikymmenen ajan. Useat niistä, kuten viivakoodit, ovat saavuttaneet saturaatiopisteen, eikä niillä saa enää kilpailuetua. Näillä neljännen tason robottiratkaisuilla toimintaa voidaan sen sijaan tehostaa merkittävästi, sillä se on vasta ottamassa ensiaskeleita markkinoilla, kertoo Finn-ID:n teknologiajohtajana työskentelevä Kari Hänninen.

Finn-ID:n joustavat robotit voidaan käskeä tekemään eri tehtäviä eri työvuoroissa. Näin ne poikkeavat perinteisistä vihivaunuista, jotka kulkevat pääasiassa yhtä ja samaa reittiä 24/7.

– Robottien reittien opettaminen on helppoa. Se tehdään Nintendo-tyyppisellä ohjaimella, jolla robottia kuljetetaan halutulla reitillä. Näin robotti oppii koordinaatit, joiden mukaan sen pitää liikkua, Hänninen sanoo.

Lisälaitteiden avulla robotit voidaan varustaa tekemään hyvin monipuolisesti erilaisia tehtäviä logistiikkakeskuksessa.

Robotit ennakoivat reittejä

Robottien paikannus perustuu 180 asteen kamera- ja laserkeilaustekniikkaan, jolloin robotit ovat koko ajan tietoisia edessä olevasta ympäristöstään, eikä niitä tarvitse erikseen ohjelmoida väistelemään toisiaan tai ihmisiä. Koska robotit kommunikoivat keskenään, ne pystyvät ennakoimaan toistensa reittejä ja välttämään näin risteyksissä tilanteita, joissa ne joutuisivat pysähtymään.

Edelläkävijäyritykset tekevät jo kokeiluja erilaisilla logistiikan robotisaatioratkaisuilla. Finn-ID:llä
on vahva usko siihen, että heidän asiakkaansa ovat markkinoilla vahvoilla, kunhan pääsevät kokeilemaan Zebra-robotteja.

– Asiakkaamme voivat vuokrata robottiratkaisun Robot as a Service- eli RaaS-mallilla, jolloin heillä on alempi kynnys ottaa niitä käyttöön. Lopulta voittaja on se, jolla on eniten robotteja ja joka osaa käyttää niitä innovatiivisimmin, Pyrrö uskoo.

TEKSTI JUKKA NORTIO

Artikkeli julkaistiin Content Housen tuottamassa, kaupallisessa Turvallisuus-julkaisussa, joka jaeltiin Helsingin Sanomien yhteydessä 11.5.2022

  

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Riippuvuus maakaasusta voidaan katkaista älykkäällä energianhallintajärjestelmällä

Siemens Osakeyhtiö on kehittänyt ratkaisun, joka vähentää sekä päästöjä että riippuvuutta tuontienergiasta. 

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.