Belgialainen monialayhtiö Recticel avasi PIR-lämmöneristetehtaan Mäntsälään

Belgialainen lämpöeristevalmistaja Recticel Insulation on avannut PIR-lämmöneristetehtaan Mäntsälään. Business Finlandin Invest in Finland -yksikkö ja Mäntsälän Kehitys Oy auttoivat investoinnin päätymisessä Suomeen.

tehdas

Recticel Insulation valmistaa polyuretaani(PIR)-eristyslevyjä, joilla on rakennusteollisuudessa kasvava tarve eristysmääräysten tiukentuessa. Muuttuvat säädökset lisäävät rakennusten rakenteellisia vaatimuksia, joihin tehtaassa valmistettavat lämmöneristelevyt osaltaan vastaavat. PIR-eristeen lämpöteho on esimerkiksi noin 30 prosenttia suurempi kuin mineraalivillalla. Tehtaassa valmistettavat eristeet sopivat sekä urakoitsijoille että ’tee se itse’ -rakentajille. Tehdas työllistää 34 työntekijää. 

Hyvä maantieteellinen sijainti, turvallisuus, energiatehokas ekosysteemi ja osaava työvoima ratkaisivat 7. toukokuuta avajaisiaan viettävän eristetehtaan sijoittumisen Suomeen. Merkittävä – noin 26 miljoonan euron – investointi tuo työpaikkoja ja hyvinvointia Mäntsälän seudulle. Nyt tapahtuva laajentuminen Pohjoismaiden markkinoille on osa Recticel-yhtiön kasvustrategiaa.

Suomesta avautuu kiinnostava markkina

Laajentuminen Pohjoismaiden markkinoille tukee yhtiön kasvustrategiaa. Recticel pyrkii aktiiviseksi paikalliseksi toimijaksi eristemarkkinoilla Pohjoismaissa, Baltiassa sekä Pietarin alueella.

- Suomella on hyvä maantieteellinen sijainti, josta käsin voimme harjoittaa liiketoimintaa laajemmalla alueella ja kiinnostavilla kasvumarkkinoilla. Suomi tarjoaa helpon pääsyn Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan sekä Baltian maihin ja myös Pietarin alueelle. Suomen eristemarkkinat ovat houkuttelevat ja työvoima on osaavaa, luettelee Recticel Insulation divisioonan johtaja Ralf Becker investointipäätökseen johtaneita syitä.

Polyuretaanilevyt eivät ole vielä kovin laajasti käytössä Suomessa; rakennukset eristetään täällä yleisimmin muun muassa vuorivillalla ja paisutetulla polystyreenimuovilla eli EPS:llä, hän jatkaa.

Helvi Väisänen Business Finlandin Invest in Finland -yksiköstä tiivistää vielä, että sijoittumispäätökseen vaikutti se, että eristemarkkina kokonaisuudessaan kasvaa ja Suomi tarjoaa vakaan ja turvallisen toimintaympäristön tälle tuotannolliselle investoinnille.

Monet suomalaiset yritykset ovat vuosien mittaan siirtäneet tuotantonsa pois Suomesta. Siksikin Recticelin tehdasinvestointi Mäntsälään on rohkaiseva ja hyvin tervetullut miljoonien investointi. Mäntsälän Yrityskehitys on tehnyt esimerkillistä työtä alueen markkinoinnissa kansainvälisille yrityksille sekä palvelujen osalta sijoittumisvaiheessa, Väisänen pohtii.

Business Finland esitteli yritykselle sijoittautumiskohteita

Invest in Finland kartoitti Recticelille tehtaan mahdollisia sijoittautumiskohteita, joiden yhtenä kriteerinä oli noin sadan kilometrin säde Helsingistä. Business Finland selvitti yritykselle muun muassa tehtaan rakentamiseen tarvittavat lupamenettelyt.

Rooliimme kuuluu tällaisessa hankkeessa tarvittavien lupamenettelyprosessien ja mahdollisten tukien ja työvoimakustannusten selvittäminen sekä yrityksen verkottaminen eri rakennusyhtiöihin, konsultteihin ja julkisiin toimijoihin. Tällaiset investointipäätökset eivät synny hetkessä. Tässä tapauksessa prosessi kesti parisen vuotta ensikontaktistamme nyt tehtaan avajaisiin, Väisänen kuvaa Invest in Finlandin roolia projektissa.

Tehtaan avajaisissa valtiovallan tervehdyksen pitää eduskunnan puhemies ja hallitusneuvottelujen vetäjä Antti Rinne, paikalla on myös Recticelin Groupin CEO Oliver Chapelle. Lisäksi puheenvuoron älykkäästä rakentamisesta pitää Arnaud Duvielguerbigny, joka on Euroopan Polyuretaaniliiton (PU) pääsihteeri. Avajaisissa puhuu myös Euroopan komission Antti Peltomäki, joka vastaa tieto- ja viestintätekniikan kansainvälisen yhteistyön edistämisestä.

Tietoa Recticel Insulationista

Recticel Insulation on lämpöeristevalmistaja, jolla on seitsemän tuotantolaitosta eri puolilla Eurooppaa. Recticel on sitoutunut kehittämään uusia ja tehokkaita eristeratkaisuja. Recticel Insulation on osa Recticel Groupia, joka on polyuretaaniliuosten markkinajohtaja Euroopassa. Huonekalu-, autoteollisuus- ja rakennusteollisuudessa toimiva konserni työllistää noin 7 600 henkilöä 27:ssä maassa eri puolilla maailmaa.

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.