Digitaalisuus mahdollistajana: Case-esimerkkejä teollisuudesta

Quva Oy järjesti 2. lokakuuta ensisijaisesti tuotantoyritysten ammattilaisille maksuttoman seminaarin, jossa kuultiin konkreettisia esimerkkejä alansa johtavilta yrityksiltä siitä, miten tuotantotehokkuutta ja toimintaa kehitetään datalähtöisesti. Seminaari oli menestys ja yhteensä noin 80 henkilöä oli paikalla kuulemassa esityksiä.

datalähtöinen

Avauspuheenvuoron Datan arvo teollisuudelle piti Quva Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Emil AckermanAckermanin mukaan datan arvo teollisuudelle merkitsee muun muassa toiminnan ongelmakohtien tunnistamisen helpottumista, toiminnan ennakointia ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.   

- Tiedon kattava hyödyntäminen ei tarkoita ainoastaan sitä, että tuotantoprosessin datojen kautta voidaan paremmin ohjata tuotteiden laatua. Olennaista on myös kertyvän datan ja siitä jalostetun informaation hyödyntäminen organisaation kaikilla tasoilla, aina operaattorista, laatu- ja prosessi-insinööreihin sekä tehtaanjohtoon asti. Satoja työllistävät tehtaat, joissa on vain muutamia henkilöitä tehtävänään kaivaa tietoa datasta muiden käyttöön, ovat jäämässä kilpailijoista jälkeen. Automatisoitu datan jalostaminen muuttaa pelikenttää radikaalisti, kertoo Ackerman haastattelussa.

Mukana tilaisuudessa puhumassa oli muun muassa Cargotec Oyj:n TkT Harri Happonen, Manager, New Earning Logics esityksellään Data ja digitaalisuus teollisen palveluliiketoiminnan uudistajana.

Happosen mukaan digitalisaation ja datapohjaisten palveluiden kehitys on teollisuudessa nopeaa. Esimerkiksi Cargotec läpikäy parhaillaan muutosta laitetoimittajasta älykkään kuljetusketjun rakentajaksi.

Nopeus ja kokeilemisen kulttuuri on nousemassa entistä tärkeämpään asemaan, ja tähän tarjoaa digitalisaatio hyvät eväät. Happosen mukaan datalähtöisistä ratkaisuista saa täydet tehot irti vain muuttamalla perinteisiä toimintatapoja. Vain kokeilemalla yritykset voivat löytää uusia toimivia liiketoimintamalleja ja toimintatapoja. Jos et koskaan erehdy, et yritä tarpeeksi!

Tapahtumassa oli esiintymässä myös muun muassa metsäyhtiö UPM Oyj:n teknologiajohtaja Jyrki Ovaska omalla case-tarinallaan Miten metsäteollisuus hyödyntää data-analytiikkaa, koneoppimista ja tekoälyä liiketoiminnassaan.

Metsä elää uuden ajan kynnyksellä. Digitaalisuus mullistaa alan ja tuo metsäteollisuuteen ennennäkemättömiä ratkaisuja, jotka tekevät metsistä entistä älykkäämpiä. Metsästä voidaan kerätä tietoa innovatiivisin tavoin, ja älykkään metsien tarjoaman datan avulla pystymme optimoimaan metsien hoidon ja käytön. Virtuaalimetsät tekevät myös tuloaan.

Kunnossapito on yksi selkeä osa-alue, johon yhtiö hakee lisää kustannustehoa. Tähän yrityksessä pyritään muun muassa kehittämällä yhdessä kumppaneiden kanssa uusia digitaalisia teknologioita yhtiön tuotantolaitosten kunnossapitotoimien optimoimiseksi ja erilaisten laitteiden toiminnallisuuden kehittämiseksi.

– Olemme käynnistäneet muun muassa erilaisia tiedon visualisointihankkeita ja käyttömahdollisuuksien luomista mobiililaitteisiin. Kunnossapitopuolella etsimme uusia toiminnallisuuksia, jotka auttavat siirtymään tarvepohjaisen, ennakoivan kunnossapidon toimintamalliin. Tämä vähentäisi tehtaidemme kunnossapitoseisokkien tarvetta ja samanaikaisesti pienentäisi kunnossapidon kustannustasoa, sanoi UPM:n teknologiajohtaja Jyrki Ovaska Promaint-lehden haastattelussa.

Nina Garlo-Melkas 

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.