Digitaalisuus mahdollistajana: Case-esimerkkejä teollisuudesta

Quva Oy järjesti 2. lokakuuta ensisijaisesti tuotantoyritysten ammattilaisille maksuttoman seminaarin, jossa kuultiin konkreettisia esimerkkejä alansa johtavilta yrityksiltä siitä, miten tuotantotehokkuutta ja toimintaa kehitetään datalähtöisesti. Seminaari oli menestys ja yhteensä noin 80 henkilöä oli paikalla kuulemassa esityksiä.

datalähtöinen

Avauspuheenvuoron Datan arvo teollisuudelle piti Quva Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Emil AckermanAckermanin mukaan datan arvo teollisuudelle merkitsee muun muassa toiminnan ongelmakohtien tunnistamisen helpottumista, toiminnan ennakointia ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.   

- Tiedon kattava hyödyntäminen ei tarkoita ainoastaan sitä, että tuotantoprosessin datojen kautta voidaan paremmin ohjata tuotteiden laatua. Olennaista on myös kertyvän datan ja siitä jalostetun informaation hyödyntäminen organisaation kaikilla tasoilla, aina operaattorista, laatu- ja prosessi-insinööreihin sekä tehtaanjohtoon asti. Satoja työllistävät tehtaat, joissa on vain muutamia henkilöitä tehtävänään kaivaa tietoa datasta muiden käyttöön, ovat jäämässä kilpailijoista jälkeen. Automatisoitu datan jalostaminen muuttaa pelikenttää radikaalisti, kertoo Ackerman haastattelussa.

Mukana tilaisuudessa puhumassa oli muun muassa Cargotec Oyj:n TkT Harri Happonen, Manager, New Earning Logics esityksellään Data ja digitaalisuus teollisen palveluliiketoiminnan uudistajana.

Happosen mukaan digitalisaation ja datapohjaisten palveluiden kehitys on teollisuudessa nopeaa. Esimerkiksi Cargotec läpikäy parhaillaan muutosta laitetoimittajasta älykkään kuljetusketjun rakentajaksi.

Nopeus ja kokeilemisen kulttuuri on nousemassa entistä tärkeämpään asemaan, ja tähän tarjoaa digitalisaatio hyvät eväät. Happosen mukaan datalähtöisistä ratkaisuista saa täydet tehot irti vain muuttamalla perinteisiä toimintatapoja. Vain kokeilemalla yritykset voivat löytää uusia toimivia liiketoimintamalleja ja toimintatapoja. Jos et koskaan erehdy, et yritä tarpeeksi!

Tapahtumassa oli esiintymässä myös muun muassa metsäyhtiö UPM Oyj:n teknologiajohtaja Jyrki Ovaska omalla case-tarinallaan Miten metsäteollisuus hyödyntää data-analytiikkaa, koneoppimista ja tekoälyä liiketoiminnassaan.

Metsä elää uuden ajan kynnyksellä. Digitaalisuus mullistaa alan ja tuo metsäteollisuuteen ennennäkemättömiä ratkaisuja, jotka tekevät metsistä entistä älykkäämpiä. Metsästä voidaan kerätä tietoa innovatiivisin tavoin, ja älykkään metsien tarjoaman datan avulla pystymme optimoimaan metsien hoidon ja käytön. Virtuaalimetsät tekevät myös tuloaan.

Kunnossapito on yksi selkeä osa-alue, johon yhtiö hakee lisää kustannustehoa. Tähän yrityksessä pyritään muun muassa kehittämällä yhdessä kumppaneiden kanssa uusia digitaalisia teknologioita yhtiön tuotantolaitosten kunnossapitotoimien optimoimiseksi ja erilaisten laitteiden toiminnallisuuden kehittämiseksi.

– Olemme käynnistäneet muun muassa erilaisia tiedon visualisointihankkeita ja käyttömahdollisuuksien luomista mobiililaitteisiin. Kunnossapitopuolella etsimme uusia toiminnallisuuksia, jotka auttavat siirtymään tarvepohjaisen, ennakoivan kunnossapidon toimintamalliin. Tämä vähentäisi tehtaidemme kunnossapitoseisokkien tarvetta ja samanaikaisesti pienentäisi kunnossapidon kustannustasoa, sanoi UPM:n teknologiajohtaja Jyrki Ovaska Promaint-lehden haastattelussa.

Nina Garlo-Melkas 

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.