https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Digitalisaatio muokkaa Suomen tulevaisuutta

Satavuotias Suomi ja suomalaiset yritykset uudistuvat jatkuvasti. Muutoksen taustalla on Teknologiateollisuus ry:n varapuheenjohtaja Kimmo Alkion mukaan erityisesti digitalisaatio: uusi teknologia mahdollistaa uudenlaiset innovaatiot ja kasvavan avoimen datan ympärille pystymään rakentamaan täysin uudenlaista kasvua.

kimmo_alkio_018

Algoritmit, robotiikka ja virtuaalitodellisuus ovat kiinnittyneet jo yleiskielenkäyttöön, koska nämä ovat yleisimpiä teknologioita uusien innovaatioiden taustalla. Tekoälyn hyödyntämiseen paalutetaan Suomessa laajaa kansallista tekoälystrategiaa. Myös suomalaiset yritykset ovat Alkion mukaan kasvavalla vauhdilla uudistumassa ja investoimassa uusiin kasvualueisiin – usein datan ollessa investoinneissa keskiössä. Digitaalisessa maailmassa yritysten onkin jatkuvasti haettava tehokkuuden ja toimintojen optimoimisen lisäksi myös uusia kasvun lähteitä.

- Kaksitahoinen maailma on tullut jäädäkseen ja tuo mukanaan paitsi jatkuvaa toiminnan optimointia, myös jatkuvasti uusia houkuttelevia mahdollisuuksia. Merkittäväksi nousee, miten varmistamme kustannustehokkuuden ja samaan aikaan luomme uusia innovaatioita. Kuinka löytää paras fokus uuden kasvun ja skaalautuvien mahdollisuuksien välillä? Millainen toimintatapa rakentaa tulevaisuuden menestystä?, pohtii Alkio.

Muutoksen nopeus koskee meitä kaikkia

Alkion mukaan digitalisaatio tuo mukanaan myös toimintatapojen muutoksen. Maailman muuttuessa ja digitalisoituessa kiihtyvällä tahdilla ketterä palvelukehitys ovat tärkeämpiä kuin koskaan, sillä digitalisaation haasteet vaativat nopeaa testaamista ja uudelleentyöstämistä, jossa yhdessä innovointi on ehdoton edellytys. Innovaatioita syntyy tulevaisuudessa lisääntyvissä määrin yli toimialarajojen.

Nopeaan kehittämiseen tähtäävät hackathon-innovointitapahtumat ovat yleistyneet viime vuosina, sillä ne törmäyttävät avoimen datan, uudenlaisen ajattelun ja nopean ratkaisukeskeisyyden. Monet perinteisten teollisuudenalojen yritykset ovat tarttuneet tarjoamaan hackatoneja nopean testaamisen alustoiksi.

- Hackathonien kautta haetaan totutusta tekemisestä erottuvia, uudenlaisia ratkaisuja, usein yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Tiedon hackatoneista on versonut esimerkiksi Oulussa käyttöön otettu nuorille suunnattu terveydenhoitajan Snapchat-neuvontapalvelu tai uudenlainen digitaalinen asiakaspalautejärjestelmä kehitysvammaisille ja erityistarpeisille, sanoo Alkio.

Tulevaisuudessa muutosvauhti vain kiihtyy ja uusi teknologia tarjoaa tuleville sukupolville sellaisia mahdollisuuksia, joita emme osaa tänään edes kuvitella. Nyt nuoruuttaan elävät koululaiset ovat digitalisaation keskiössä – tutkitusti tämän päivän koululaisista 65 prosenttia tulevat tekemään töitä, joita ei ole tänään edes olemassa*. Tulevaisuuden kuumia ammatteja ovat kenties teköälyvalmentaja, datamuotoilija ja 3D-räätäli. Työ ja sen tekeminen tulevat muuttumaan merkittävästi tulevien vuosien aikana.

- Lisäksi diginatiivit nuoret eivät koe digitalisaatiota samalla lailla kuin vanhemmat polvet. Digitalisaation mukanaan tuoma kehitys ei näyttäydy heille digitalisaationa, vaan uusina palveluina ja ratkaisuina. Niiden digitaalisuus on oletusarvoista.

Meneillään olevaan digitalisaatioon on kaikki hyvät syyt asennoitua rohkeasti ja uusia innovaatioita ja kasvun lähteitä ketterästi tavoitellen. Suomella on kaikki edellytykset nousta digitaalisten palveluiden kärkimaaksi ja pysyä siellä, jos annamme tuleville sukupolville hyvän pohjan innovaatioiden muuttamisesta yhteiskunnalliseksi tasa-arvoksi.

 

*World Economic Forum

 

www.teknologiateollisuus.fi

Uusimmat artikkelit

Valmetilta teollisen internetin ratkaisu mittaustiedon keräämiseen kaasukuljetuskonteista

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

19.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

Neste avaa tutkimuskeskuksen Singaporeen

Neste vauhdittaa kasvustrategiansa toteutusta perustamalla tutkimuskeskuksen Singaporeen. Investoinnin myötä Neste kasvattaa maailmanlaajuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa ja edistää kumppaniyhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja erityisesti Singaporessa.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

K-ryhmä saavutti vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa – taustalla uudet innovaatiot

K-ryhmä sitoutui vuonna 2017 pienentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tuoreet luvut paljastavat, että tavoite on täyttynyt neljä vuotta etuajassa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.