Distence ja Houston Analytics yhteistyöhön – Teollinen IoT kohtaa tekoälyn

Yhteistyö mahdollistaa teollisille valmistajille helpon keinon siirtää toimintoketjunsa kertaheitolla tekoälyn ja alustatalouden aikakaudelle. Teolliset valmistajat voivat hyödyntää yhteistyön mahdollistamaa tiedon keruuta ja käyttämistä läpi koko toimintoketjunsa.

pro_distence

Teollinen IoT on siirtymässä hypestä tekemiseen, uskotaan Distencellä ja Houston Analyticsillä. Distence auttaa teollisia valmistajia digitalisoimaan valmistamiaan tuotteita. Houston Analytics on tiedolla johtamisen ja ennustavien mallien edelläkävijä, jolla IoT-ratkaisut ovat vuosia olleet palveluiden ytimessä. Referenssilistalta löytyvät yhtä hyvin Valmetin paperikoneiden ennakoivat huoltomallit kuin Fredman Groupin keittiöprosesseja palveleva Analytiikkatehdas.

- Olemme havainneet viimeisen vuoden aikana merkittävän muutoksen markkinassa, jossa seminaareissa käymisen ja asiasta puhumisen sijaan haetaan selkeitä sovelluskohteita. Tämä näkyy myös uusien asiakkuuksien määrässä ja halussa toteuttaa sovelluksia eri toimialoilla, sanoo Distencen toimitusjohtaja Kim Korhonen.

- Pohjoismaissa on merkittävää osaamista tällä alueella. Yhdistämällä voimamme pystymme luomaan toisillemme, mutta myös teollisille valmistajille paremmat edellytyksen menestyä uudessa digitaalisessa ajassa.”

- Opimme jo kauan aikaa sitten, että tekoäly, ennakoiva analytiikka ja optimointi auttavat parhaiten silloin, kun käsiteltävänä on suuret volyymit ja datamäärät, joiden käsittely olisi ihmiselle äärimmäisen raskasta, aikaa vievää ja tylsää. Nyt Distencen valmistavat terminaalit yhdistettynä meidän pilvipohjaisiin analytiikkapalveluihimme tekevät siirtymisen IoT:n digitaaliaikakaudelle entistäkin helpompaa. Markkinoilla on selvä aukko tämän tyyppiselle kokonaispalvelulle, Houston Analyticsin toimitusjohtaja Antti Syväniemi toteaa.

Kilpailuetua ja uusia mahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla

Hyödyntämällä Distencen teknologiaa tuotteen digitalisoinnissa ja lisäämällä laitteiden tuottamaan tietoon oppivia työkaluja teolliset valmistajat voivat vastata oman toimialansa digitaaliseen murrokseen. Erityistä Distencen ja Houston Analyticsin yhteisessä tarjoamassa on lähestymistapa, jossa sensoreilta kerättävää tietoa prosessoidaan eri kerroksissa. Tämä mahdollistaa tehokkaamman ja nopeamman tiedonhallintamallin kuin perinteiset keskitetyt menetelmät.

Distencen valmistamat terminaalit tuottavat modernin tavan prosessoida tietoa pilven reunalla nk. ”edge computing” -kerroksessa. Tämän jälkeen tietoa voidaan edelleen analysoida hyödyntämällä oppivia algoritmeja ja todennäköisyyksiä. Näin on mahdollista luoda uusia käytäntöjä, synnyttää lisäarvoa ja myös kokonaan uutta liiketoimintaa. Tuotettu uusi tieto voidaan myös palauttaa laitteelle ja parantaa sen toimintaa elinkaaren eri vaiheissa, mikä vaikuttaa positiivisesti elinkaarikustannuksiin.

Yhteistyössä kohtaamaan isoja trendejä

Perinteisille toimialoille digitalisaatio luo isoja haasteita ja samalla valtavia mahdollisuuksia. Tämä haastaa perinteisiä toimijoita tavoilla, jotka vaativat uudenlaista osaamista. Digitalisaatio tarjoaa teollisille valmistajille mahdollisuuden parantaa aiakaslähtöisyyttä ja luoda lisäarvoa omaan arvoketjuunsa. Taustatietoja aiheeseen antaa muun muassa. McKinseyn artikkeli ” Industrial aftermarket services: Growing the core ”.

Suomessa mahdollisuuden hyödyntämiseksi myös Tekes ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat rakentaneet ohjelmia, kuten ” tekoälyaika ”, joita tällainen yhteistyö tukee. Kotimainen osaaminen alueella on mahdollistaja, jonka keskiössä on verkostoituminen ja avoimet innovaatiot.

www.distence.fi

Uusimmat artikkelit

Austalin telakka kyberiskun kohteena – U.S. Navyn data turvassa

Sotalaivoja ja matkustaja-aluksia rakentava australialainen Austalin telakka ilmoittaa joutuneensa äskettäin kiristyshaittaohjelman kohteeksi. Telakka ei maksanut kiristäjille. 

12.11.2018 | Alan Uutiset

Janakkalan vuoden yrittäjäksi on valittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistunut Inweld Oy

Janakkalan vuoden yrittäjinä on palkittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistuneen Inweld Oy:n yrittäjät Timo ja Janne Kurkela. Hämeen Yrittäjät ja paikallisyhdistys Janakkalan Yrittäjät luovuttivat palkinnon Janakkalan yrittäjäjuhlassa viime perjantaina, kerrotaan Yrittäjät.fi -verkkosivustolla.

SSAB ja Kemppi kehittävät yhdessä hitsausprosessia nopeuttavan digitaalisen ratkaisun

SSAB ja hitsausalan digitalisoinnin edelläkävijä, Kemppi, ovat onnistuneet yhdistämään SSAB SmartSteel- ja Kemppi WeldEye-pilvipalvelut toisiinsa perusainetietojen käsittelyn tehostamiseksi hitsaustuotannossa. Onnistuneen pilottikokeen tulokset ovat nyt kumpaakin digitaalista palvelua käyttävien yritysten saatavilla.

7.11.2018 | Tutkimus ja koulutus

Turbiinitekniikka -kirja voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä energia-alan opiskelijoille

Turbiinitekniikka -kirja on tarkoitettu käsikirjaksi voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle. Kirjan tavoitteena on antaa lukijoille perustiedot turbiinilaitoksesta ja perusta oman turbiinilaitoksen ymmärtämiseen ja käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kehittämiseen.

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.