Distence ja Houston Analytics yhteistyöhön – Teollinen IoT kohtaa tekoälyn

Yhteistyö mahdollistaa teollisille valmistajille helpon keinon siirtää toimintoketjunsa kertaheitolla tekoälyn ja alustatalouden aikakaudelle. Teolliset valmistajat voivat hyödyntää yhteistyön mahdollistamaa tiedon keruuta ja käyttämistä läpi koko toimintoketjunsa.

pro_distence

Teollinen IoT on siirtymässä hypestä tekemiseen, uskotaan Distencellä ja Houston Analyticsillä. Distence auttaa teollisia valmistajia digitalisoimaan valmistamiaan tuotteita. Houston Analytics on tiedolla johtamisen ja ennustavien mallien edelläkävijä, jolla IoT-ratkaisut ovat vuosia olleet palveluiden ytimessä. Referenssilistalta löytyvät yhtä hyvin Valmetin paperikoneiden ennakoivat huoltomallit kuin Fredman Groupin keittiöprosesseja palveleva Analytiikkatehdas.

- Olemme havainneet viimeisen vuoden aikana merkittävän muutoksen markkinassa, jossa seminaareissa käymisen ja asiasta puhumisen sijaan haetaan selkeitä sovelluskohteita. Tämä näkyy myös uusien asiakkuuksien määrässä ja halussa toteuttaa sovelluksia eri toimialoilla, sanoo Distencen toimitusjohtaja Kim Korhonen.

- Pohjoismaissa on merkittävää osaamista tällä alueella. Yhdistämällä voimamme pystymme luomaan toisillemme, mutta myös teollisille valmistajille paremmat edellytyksen menestyä uudessa digitaalisessa ajassa.”

- Opimme jo kauan aikaa sitten, että tekoäly, ennakoiva analytiikka ja optimointi auttavat parhaiten silloin, kun käsiteltävänä on suuret volyymit ja datamäärät, joiden käsittely olisi ihmiselle äärimmäisen raskasta, aikaa vievää ja tylsää. Nyt Distencen valmistavat terminaalit yhdistettynä meidän pilvipohjaisiin analytiikkapalveluihimme tekevät siirtymisen IoT:n digitaaliaikakaudelle entistäkin helpompaa. Markkinoilla on selvä aukko tämän tyyppiselle kokonaispalvelulle, Houston Analyticsin toimitusjohtaja Antti Syväniemi toteaa.

Kilpailuetua ja uusia mahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla

Hyödyntämällä Distencen teknologiaa tuotteen digitalisoinnissa ja lisäämällä laitteiden tuottamaan tietoon oppivia työkaluja teolliset valmistajat voivat vastata oman toimialansa digitaaliseen murrokseen. Erityistä Distencen ja Houston Analyticsin yhteisessä tarjoamassa on lähestymistapa, jossa sensoreilta kerättävää tietoa prosessoidaan eri kerroksissa. Tämä mahdollistaa tehokkaamman ja nopeamman tiedonhallintamallin kuin perinteiset keskitetyt menetelmät.

Distencen valmistamat terminaalit tuottavat modernin tavan prosessoida tietoa pilven reunalla nk. ”edge computing” -kerroksessa. Tämän jälkeen tietoa voidaan edelleen analysoida hyödyntämällä oppivia algoritmeja ja todennäköisyyksiä. Näin on mahdollista luoda uusia käytäntöjä, synnyttää lisäarvoa ja myös kokonaan uutta liiketoimintaa. Tuotettu uusi tieto voidaan myös palauttaa laitteelle ja parantaa sen toimintaa elinkaaren eri vaiheissa, mikä vaikuttaa positiivisesti elinkaarikustannuksiin.

Yhteistyössä kohtaamaan isoja trendejä

Perinteisille toimialoille digitalisaatio luo isoja haasteita ja samalla valtavia mahdollisuuksia. Tämä haastaa perinteisiä toimijoita tavoilla, jotka vaativat uudenlaista osaamista. Digitalisaatio tarjoaa teollisille valmistajille mahdollisuuden parantaa aiakaslähtöisyyttä ja luoda lisäarvoa omaan arvoketjuunsa. Taustatietoja aiheeseen antaa muun muassa. McKinseyn artikkeli ” Industrial aftermarket services: Growing the core ”.

Suomessa mahdollisuuden hyödyntämiseksi myös Tekes ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat rakentaneet ohjelmia, kuten ” tekoälyaika ”, joita tällainen yhteistyö tukee. Kotimainen osaaminen alueella on mahdollistaja, jonka keskiössä on verkostoituminen ja avoimet innovaatiot.

www.distence.fi

Uusimmat artikkelit

Metsä Tissuen Mäntän tehdas siirtyy LNG:n käyttöön pehmopaperituotannossa

LNG-yhtiö Skangas Oy ja Metsä Tissue Oyj ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Mäntän pehmopaperitehtaalle tuotannon prosesseihin. Mäntän tehdas käyttää jatkossa nesteytettyä maakaasua paperin kuivausprosessissa korvaamaan nestekaasun käytön. Polttoaineen vaihtaminen nestekaasusta LNG:lle parantaa kilpailukykyä ja vähentää yhtiön hiilidioksidipäästöjä.

Älytela vähentää seisokkeja

Paperikoneiden seisokit tuovat kustannuksia, kun tehdas tai tuotantolaitos pysähtyy. Turhia seisokkeja voidaan kuitenkin myös välttää. Uusin kotimainen innovaatio, etäluettava ja älykäs levitystela, tuo merkittäviä säästöjä. Se mahdollistaa täysin ennakoivan huollon, mittaamalla ja hallitsemalla esimerkiksi kosteutta sekä seuraamalla lämpötilaa ja rasvan laatua ja kuntoa.

24.9.2018 | Alan Uutiset

Metso ja Rotator edustajasopimukseen murskaus- ja seulontalaitosten myynnistä Suomessa

Metso avaa uuden myyntikanavan pienten Lokotrack- murskaus- ja seulontalaitosten myynnille Suomessa. Tehdyn edustajasopimuksen mukaan Rotator Oy myy ja huoltaa jatkossa Metson oman myyntiyhtiön rinnalla pienimpiä, erityisesti urakointikäyttöön suunniteltuja tela-alustaisia murskaus- ja seulontalaitoksia.

19.9.2018 | Tutkimus ja koulutus

Tulevaisuudessa kauppa ennustaa kuluttajan ostokäyttäytymisen paremmin kuin kuluttaja itse

Pohjoismainen vähittäiskauppa elää yhtä historiansa haasteellisinta aikaa. Tämä tulee esiin EY:n pohjoismaisen vähittäiskaupan tulevaisuutta arvioivan  Future of Nordic Retail  -raporttisarjan uusimmassa versiossa. Raportti perustuu kaupan asiantuntijoiden haastatteluihin sekä työpajoihin, ja siinä korostuu erityisesti pohjoismaisten kauppiaiden lisääntynyt paine seurata Yhdysvalloissa ja Kiinassa tapahtuvaa kehitystä.

Tuulienenergian etähavainnoinnille on tarvetta

Vaisalan, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittaratkaisuja tarjoava yritys avaa uuden toimintakeskuksen Birminghamiin Englantiin tarjotaakseen Triton-tuuliluotainta käyttäville asiakkailleen kattavampia tukipalveluja.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.