Distence ja Houston Analytics yhteistyöhön – Teollinen IoT kohtaa tekoälyn

Yhteistyö mahdollistaa teollisille valmistajille helpon keinon siirtää toimintoketjunsa kertaheitolla tekoälyn ja alustatalouden aikakaudelle. Teolliset valmistajat voivat hyödyntää yhteistyön mahdollistamaa tiedon keruuta ja käyttämistä läpi koko toimintoketjunsa.

pro_distence

Teollinen IoT on siirtymässä hypestä tekemiseen, uskotaan Distencellä ja Houston Analyticsillä. Distence auttaa teollisia valmistajia digitalisoimaan valmistamiaan tuotteita. Houston Analytics on tiedolla johtamisen ja ennustavien mallien edelläkävijä, jolla IoT-ratkaisut ovat vuosia olleet palveluiden ytimessä. Referenssilistalta löytyvät yhtä hyvin Valmetin paperikoneiden ennakoivat huoltomallit kuin Fredman Groupin keittiöprosesseja palveleva Analytiikkatehdas.

- Olemme havainneet viimeisen vuoden aikana merkittävän muutoksen markkinassa, jossa seminaareissa käymisen ja asiasta puhumisen sijaan haetaan selkeitä sovelluskohteita. Tämä näkyy myös uusien asiakkuuksien määrässä ja halussa toteuttaa sovelluksia eri toimialoilla, sanoo Distencen toimitusjohtaja Kim Korhonen.

- Pohjoismaissa on merkittävää osaamista tällä alueella. Yhdistämällä voimamme pystymme luomaan toisillemme, mutta myös teollisille valmistajille paremmat edellytyksen menestyä uudessa digitaalisessa ajassa.”

- Opimme jo kauan aikaa sitten, että tekoäly, ennakoiva analytiikka ja optimointi auttavat parhaiten silloin, kun käsiteltävänä on suuret volyymit ja datamäärät, joiden käsittely olisi ihmiselle äärimmäisen raskasta, aikaa vievää ja tylsää. Nyt Distencen valmistavat terminaalit yhdistettynä meidän pilvipohjaisiin analytiikkapalveluihimme tekevät siirtymisen IoT:n digitaaliaikakaudelle entistäkin helpompaa. Markkinoilla on selvä aukko tämän tyyppiselle kokonaispalvelulle, Houston Analyticsin toimitusjohtaja Antti Syväniemi toteaa.

Kilpailuetua ja uusia mahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla

Hyödyntämällä Distencen teknologiaa tuotteen digitalisoinnissa ja lisäämällä laitteiden tuottamaan tietoon oppivia työkaluja teolliset valmistajat voivat vastata oman toimialansa digitaaliseen murrokseen. Erityistä Distencen ja Houston Analyticsin yhteisessä tarjoamassa on lähestymistapa, jossa sensoreilta kerättävää tietoa prosessoidaan eri kerroksissa. Tämä mahdollistaa tehokkaamman ja nopeamman tiedonhallintamallin kuin perinteiset keskitetyt menetelmät.

Distencen valmistamat terminaalit tuottavat modernin tavan prosessoida tietoa pilven reunalla nk. ”edge computing” -kerroksessa. Tämän jälkeen tietoa voidaan edelleen analysoida hyödyntämällä oppivia algoritmeja ja todennäköisyyksiä. Näin on mahdollista luoda uusia käytäntöjä, synnyttää lisäarvoa ja myös kokonaan uutta liiketoimintaa. Tuotettu uusi tieto voidaan myös palauttaa laitteelle ja parantaa sen toimintaa elinkaaren eri vaiheissa, mikä vaikuttaa positiivisesti elinkaarikustannuksiin.

Yhteistyössä kohtaamaan isoja trendejä

Perinteisille toimialoille digitalisaatio luo isoja haasteita ja samalla valtavia mahdollisuuksia. Tämä haastaa perinteisiä toimijoita tavoilla, jotka vaativat uudenlaista osaamista. Digitalisaatio tarjoaa teollisille valmistajille mahdollisuuden parantaa aiakaslähtöisyyttä ja luoda lisäarvoa omaan arvoketjuunsa. Taustatietoja aiheeseen antaa muun muassa. McKinseyn artikkeli ” Industrial aftermarket services: Growing the core ”.

Suomessa mahdollisuuden hyödyntämiseksi myös Tekes ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat rakentaneet ohjelmia, kuten ” tekoälyaika ”, joita tällainen yhteistyö tukee. Kotimainen osaaminen alueella on mahdollistaja, jonka keskiössä on verkostoituminen ja avoimet innovaatiot.

www.distence.fi

Uusimmat artikkelit

15.2.2019 | Tutkimus ja koulutus

Tampereen yliopisto panostaa tekoälyn soveltamiseen teollisuudessa

Tekoälyn tuomaa murrosta rummutetaan paljon, mutta hyödyntämättömiä sovellusmahdollisuuksia Suomen teollisuudessa on edelleen merkittävästi. Tätä potentiaalia kartoitetaan Tampereen yliopiston ja yritysten käynnistämässä kaksivuotisessa MIDAS-tekoälyprojektissa.  

11.2.2019 | Alan Uutiset

Uusi verkkotyökalu organisaatioille tekoälykypsyyden testaamiseen

VTT:n kehittämän verkkotyökalun avulla organisaatiot voivat selvittää tekoälyvalmiutensa. Työkalua esitellään tänään 11.2.2019 klo 17 alkavassa AI Monday -tilaisuudessa Helsingin keskuskirjasto Oodissa.

Tulevaisuuden toimivat väylät edellyttävät monipuolisia rahoituskeinoja ja merkittävää rahoitustason nostoa

Liikennejärjestelmän kehittäminen edellyttää pitkäjänteisiä rahoituspäätöksiä sekä riittävää liikenneverkon kunnossapidon ja kehittämisen rahoitustasoa, sanoi Väylän pääjohtaja Kari Wihlman viraston ensimmäisessä sidosryhmätilaisuudessa tänään perjantaina 8.2. Finlandiatalolla.

Energiayhtiö Gasum siirtyi käyttämään 100 %:sti uusiutuvaa sähköä

Energiayhtiö Gasum on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa sähköä kaikessa toiminnassaan vuoden 2018 alusta alkaen. Kaikki yhtiön käyttämä sähkö 150 GWh on tuotettu Pohjoismaisella vesivoimalla. 

Elintarvikealalle Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus

Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus julkistettiin 8.2.2019. Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan sekä kolmen ministeriön välisellä sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vuosina 2019–2021. 

VTT kehitti uudentyyppisen laitteen hankalien jätemateriaalien prosessointiin

VTT:n kehittämällä lieriöekstruuderilla on hyvät mahdollisuudet mullistaa kierrätettävien materiaalien käsittelyä ja siten edistää kiertotalousliiketoimintaa. Se soveltuu esimerkiksi hankalien tekstiili- ja muovijätteiden ja hävikkiruoan pelletointiin. Laitteen ensimmäinen prototyyppi ylitti jo ensimmäisissä testeissä tutkijoiden ja teollisen ohjausryhmän odotukset. VTT etsii parhaillaan tekniikalle kaupallistajaa.