Ekosysteemit teollisuuden ytimessä

"Verkostot ovat avainasemassa menestykseen, ja luottamus on verkostoissa välttämätöntä. Siksi luottamus on avain automaatiossakin”, tiivistää Mikko Uuskoski, MPD:n strategisen kumppanin Beckhoff Automationin toimitusjohtaja. Ekosysteemitalous on keskiviikkona 5.6.2019 virallisesti käynnistyvän Suomen suurimman teollisuustapahtuman MPD:n pääteema.

beckhoff

MPD:n strategisen kumppanin Beckhoff Automationin toimitusjohtaja Mikko Uuskosken mukaan luottamus on avainroolissa automaatioalalla.

- Automaatioalalla toiminta on yhä enemmän sidoksissa laajamittaiseen verkostoon. On tärkeää hakeutua verkostoihin, joissa on luottamuskykyä ja aitoa avoimuutta sekä järjestelmien että toimintatapojen osalta. Tällöin voi turvallisesti perustaa omaa liiketoimintaansa osaksi tätä yhteisöä. Kun on kysymys pitkäjänteisesti johdetusta ja vakavaraisesta yrityksestä, on helpompi sopia syvempiä ja kriittisempiä yhteistyömuotoja, luonnehtii vakaassa kasvuvauhdissa Beckhoffia luotsaava Uuskoski.

Innovaatioista lisäarvoa ekosysteemeihin

Automaation ja teollisuuden suuret trendit kuten IoT ja Industry 4.0 mahdollistavat kokonaisten toimintaprosessien muuttamisen. Jos näiden trendien mahdollisuuksia koko yrityksen toiminnan kehittämiselle ei käydä huolella läpi, on vaara jäädä jälkeen.

- Automaation merkitys ja mahdollisuudet ymmärretään jo varsin hyvin. Se ei kuitenkaan vielä tarkoita, että edes pieni osa mahdollisuuksista olisi hyödynnetty. Automaatiota siivittävistä tuote- ja ohjelmistoinnovaatioista voidaan saada erilaisiin ekosysteemeihin todellista lisäarvoa. Kun innovaatiot osataan integroida monipuolisesti, voidaan luoda uusia järjestelmiä, menetelmiä ja moderneja liiketoimintamalleja. Jos tätä mahdollisuutta ei hyödynnetä voi kilpailija tai kokonaan uudentyyppinen toimija murentaa olemassa olevan liiketoiminnan, toteaa Uuskoski.  

Uuskosken mukaan nykyaikaisesti johdettu perheyritys on hedelmällinen pohja disruptiivisille innovaatioille sekä aktiivisille että innovatiivisille toimintatavoille.

- Yrittävää asennetta suosiva ja kannustava ilmapiiri on lähtökohta innovatiiviselle työyhteisölle. Olennaisa on yhteisön jäsenten kunnioitus ja vahva luottamus. Kun palikat ovat kohdillaan niin asiantuntijuus näkyy toiminnassa eikä muutosta pelätä, vaan nähdään se mahdollisuutena, kuvaa Uuskoski menestyvän tiimin peruselementtejä.

- Väestö kasvaa koko ajan, ja ennen muuta keskiluokan myötä myös globaali kulutus. Globaalit resurssit sen sijaan eivät kasva. Vain automaation avulla voidaan vastata tähän haasteeseen. Siksi on selvää, että automaatioalalla toimivien yritysten merkitys kasvaa vielä entisestään, maalaa Uuskoski yhä laajenevia markkinoita. 

Uusimmat artikkelit

20.9.2019 | Tutkimus ja koulutus

Tarkastus- ja kunnossapitotoiminnan robotiikan kiihdytysohjelma RIMA käynnisti avoimen haun alan yrityksille

Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelman RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance), on julkistanut ensimmäisen avoimen haun 8,1 miljoonan euron vapaalla omalla pääomarahoituksella pienille, keskisuurille ja hieman isommille yrityksille. RIMA eurooppalainen kiihdytysohjelma tarkastus- ja kunnossapitotoiminnan robotiikalle, 

Neste ja Niemi yhteistyöhön - muuttojen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 90 %

Muutto- ja logistiikka-alan yritys Niemi Palvelut ottaa käyttöönsä 100 prosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistetun Neste MY uusiutuva diesel -polttoaineen dieselautoissaan ja luopuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Uudistuksen myötä Niemen asiakkaiden muuttojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 90 prosenttia.

19.9.2019 | Alan Uutiset

Viafin Service Oyj käynnistää erikoiskunnossapitoliiketoiminnan

Viafin Service Oyj (”Viafin Service”) kertoo käynnistävänsä strategiansa mukaisesti uuden erikoiskunnossapitoliiketoiminnan ja, että yhtiön Etelä-Suomen tulosyksikön johtajana aloittaa Jani Toivonen. Toivonen siirtyy tehtävään Maintpartner Expert Services Oy:stä, jossa hän on toiminut Maintpartnerin Etelä-Suomen palvelupäällikkönä.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Kemissä raivataan jo uuden biotuotetehtaan pohjaa

Metsä Groupin Kemin tehdasalueella raivataan jo tonttia uudelle biotuotetehtaalle, joka sijoittuu nykyisen sellutehtaan viereen.

Dronejen käyttömahdollisuuksissa vain avaruus rajana

Dronet esittelivät monipuolisia hyödyntämismahdollisuuksiaan laajassa kansainvälisessä Drone Tournament -kilpailussa. Tavoitteena oli lisäksi houkutella uusia toimijoita alalle ja kehittää innovaatioita. Business Finland oli mukana yhteistyössä.