Elintarvikealalle Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus

Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus julkistettiin 8.2.2019. Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan sekä kolmen ministeriön välisellä sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vuosina 2019–2021. 

pexels-photo-209403

pexels.com

Elintarvikealan materiaalitehokkuu­den sitoumukseen liittyvät yritykset ryhtyvät toimiin, joilla esimerkiksi vähennetään elintarvikkeiden ruokahävikkiä, kehitetään pakkausten ympäristöystävällisyyttä, lisätään ruokajätteen ja materiaalien kierrätystä sekä tehostetaan tavarankuljetusten logistiikkaa.

Tavoitteena on, että ensimmäisen vuoden aikana mukaan liittyvät yritykset edustavat 85 prosenttia Päivittäistavarakauppa ry:n ja 20 prosenttia Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäsenyritysten alan liikevaihdosta. Tavoitteena on myös, että Suomen Pakkausyhdistys ry:n 20 jäsenyritystä liittyy sopimukseen.

– Materiaalitehokkuuden vapaaehtoiset sitoumukset ovat osa kansallista materiaalitehokkuusohjelmaa ja ne edistävät Suomen matkaa kiertotalousyhteiskunnaksi. Sitoumustoiminta edistää vuoropuhelua elinkeinoelämän ja hallinnon välillä. Tavoitteena on yhdessä vähintään saavuttaa, mieluiten ylittää, asetetut tavoitteet ilman pakottavaa sääntelyä, ja että materiaalitehokkuuden sitoumukset laajenevat Suomessa elintarvikealan lisäksi myös muille toimialoille, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Olen iloinen, että juuri elintarvikeala haluaa meillä olla vastuullisuuden suunnannäyttäjä myös materiaalitehokkuuden suhteen. Suomalaisessa ruokaketjussa ruokahävikkiä syntyy kaikissa vaiheissa, alkutuotannosta kuluttajaan 450 miljoonaa kiloa vuodessa ja Suomi on osaltaan sitoutunut tavoitteeseen puolittaa hävikki vuoteen 2030 mennessä. Sitoumus on osoitus siitä määrätietoisesta yhteistyöstä, jolla tavoite voidaan todella saavuttaa, korosti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Kohti kestävämpää elintarvikkeiden valmistusta, jakelua ja kulutusta

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa mitattavia ympäristöllisiä ja taloudellisia hyötyjä. Sitoumukseen on lähtenyt mukaan muun muassa Fazer Leipomot

- Teemme kestävään kehitykseen liittyviä toimia systemaattisesti usealla saralla, ja materiaalitehokkuuden sitoumukseen liittyminen tuntui meille luontevalta, sanoo Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja Markus Hellström.

Fazer Leipomoiden tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä 5 prosenttia edellisen vuoden tasosta 2019 loppuun mennessä. Keskeisimmät päästövähennystoimenpiteet koskevat energiatehokkuutta, raaka-aineiden käyttöä, kuljetuksia, ruokahävikin vähentämistä ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä.

- Hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteemme on asetettu vuoteen 2030, johon mennessä etsimme keinoja puolittaaksemme nykyiset päästöt, Hellström jatkaa.

30 miljoonaa leipäpussia vähemmän muovia

Toinen Fazer Leipomoiden keskeinen vastuullisuustavoite liittyy pakkausmateriaalien käytön tehostamiseen, tuoden samalla kustannussäästöjä.

- Leipäpakkauksen ensisijainen tarkoitus on suojata leipää, jotta se säilyttää tuoreutensa mahdollisimman pitkään ja vähentää näin syntyvää ruokahävikkiä. Pakkauksissa on silti usein käytetty tarpeettoman paljon muovia, jota voi vähentää, kertoo Hellström.

Fazer Leipomot kertoo käynnistäneensä muovinvähennysohjelman, jossa jokainen tuotepakkaus käydään läpi seuraavan kahden vuoden aikana. Tarpeeton muovi karsitaan pois ja muovia ohennetaan, jos mahdollista. Muovin määrää vähennetään muun muassa napakoittamalla pakkausten mittoja ja ohentamalla materiaalia.

- Tavoitteemme on vähentää 20 prosenttia käyttämästämme muovista vuoteen 2025 mennessä. Olemme aloittaneet työn Reissumies-leipäpussien osalta. Jo pelkästään Reissumieheen tehtävillä muutoksilla muovin käyttömme vähenee vuodessa 25 000 kg, joka vastaa 10 miljoonaa leipäpussia. Kun vastaavat muutokset saadaan muihinkin pakkauksiin tehtyä, tulemme tänä vuonna vähentämään muovia 75 000 kg eli noin 30 miljoonan leipäpussin verran, sanoo Hellström.

Muovinen leipäpussi ei ole roska 

Tällä hetkellä 99 prosenttia Fazer Leipomoiden pakkauksista voidaan lajitella kierrätykseen. 

Kierrätyksen edistämiseksi tuotepakkauksissa olevat kierrätysohjeet kuluttajille tullaan uudistamaan. Vuoden 2021 loppuun mennessä kaikissa Fazer Leipomoiden pakkauksissa on uudet kierrätysmerkinnät.

- Työ kierrätysohjeiden muuttamiseksi on aloitettu, jotta kuluttaja voisi helposti lajitella pakkaukset oikein. Näin pakkauksiin käytetty raaka-aine saadaan jälleen kiertoon, uudelleen hyödynnettäväksi. Olemme saaneet uusista kierrätysohjeista asiakkailtamme kiitosta, niitä pidetään selkeinä.

//Nina Garlo-Melkas

Lisätietoja elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksesta: www.motiva.fi/matsit/elintarvikeala

Uusimmat artikkelit

12.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Pula digialan osaajista maksaa yrityksille satoja miljardeja

Eurooppalaisten yksityisomisteisten yritysten kasvun suurin haaste on kasvava osaajapula sekä tarve tarttua rohkeammin digitaaliseen transformaatioon.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

3D-tulostuksesta uusia mahdollisuuksia sähköverkon kunnossapidon varaosatarpeisiin

Sähköverkkojen järjestelmällisen uudistamisen rinnalla sähköverkkoyhtiöt pitävät huolta verkkojen kunnossapidosta. Uudistusinvestoinnit vievät vuosia, joten olemassa olevien sähköverkkojen kunnossapidolla on tärkeä rooli sähköjärjestelmän toimivuuden takaamiseksi.

Euroopan kiihtyvä energiapeli näkyy ja tuntuu Itämerellä

Itämeren allas nousee yhä kirkkaammin Euroopan energiapolitiikan parrasvaloihin, ja juuri sopivasti Suomen EU:n puheenjohtajakaudella. Kaikilla yhdeksällä rantavaltiolla on käynnissä omat ja eri kehitysvaiheissa olevat suuret energiahankkeensa. Itämeren energiapaletti vaihtelee maiden sähköverkkoja yhdistävistä merikaapeleista kaasuputkiin ja tuulivoiman tuotantoon.

3.7.2019 | Alan Uutiset

Uusi EU-lannoitevalmisteasetus vauhdittaa orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä

Uudessa lannoitevalmisteasetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat erilliskerätyn biojätteen ja muiden jätepohjaisten aineiden muuntamista raaka-aineiksi, joita voidaan käyttää CE-merkittyjen EU-lannoitevalmisteiden valmistuksessa. Asetus tulee voimaan 14.7.2019 ja sitä sovelletaan 16.7.2022 alkaen.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.