Elintarvikealalle Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus

Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus julkistettiin 8.2.2019. Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan sekä kolmen ministeriön välisellä sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vuosina 2019–2021. 

pexels-photo-209403

pexels.com

Elintarvikealan materiaalitehokkuu­den sitoumukseen liittyvät yritykset ryhtyvät toimiin, joilla esimerkiksi vähennetään elintarvikkeiden ruokahävikkiä, kehitetään pakkausten ympäristöystävällisyyttä, lisätään ruokajätteen ja materiaalien kierrätystä sekä tehostetaan tavarankuljetusten logistiikkaa.

Tavoitteena on, että ensimmäisen vuoden aikana mukaan liittyvät yritykset edustavat 85 prosenttia Päivittäistavarakauppa ry:n ja 20 prosenttia Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäsenyritysten alan liikevaihdosta. Tavoitteena on myös, että Suomen Pakkausyhdistys ry:n 20 jäsenyritystä liittyy sopimukseen.

– Materiaalitehokkuuden vapaaehtoiset sitoumukset ovat osa kansallista materiaalitehokkuusohjelmaa ja ne edistävät Suomen matkaa kiertotalousyhteiskunnaksi. Sitoumustoiminta edistää vuoropuhelua elinkeinoelämän ja hallinnon välillä. Tavoitteena on yhdessä vähintään saavuttaa, mieluiten ylittää, asetetut tavoitteet ilman pakottavaa sääntelyä, ja että materiaalitehokkuuden sitoumukset laajenevat Suomessa elintarvikealan lisäksi myös muille toimialoille, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Olen iloinen, että juuri elintarvikeala haluaa meillä olla vastuullisuuden suunnannäyttäjä myös materiaalitehokkuuden suhteen. Suomalaisessa ruokaketjussa ruokahävikkiä syntyy kaikissa vaiheissa, alkutuotannosta kuluttajaan 450 miljoonaa kiloa vuodessa ja Suomi on osaltaan sitoutunut tavoitteeseen puolittaa hävikki vuoteen 2030 mennessä. Sitoumus on osoitus siitä määrätietoisesta yhteistyöstä, jolla tavoite voidaan todella saavuttaa, korosti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Kohti kestävämpää elintarvikkeiden valmistusta, jakelua ja kulutusta

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa mitattavia ympäristöllisiä ja taloudellisia hyötyjä. Sitoumukseen on lähtenyt mukaan muun muassa Fazer Leipomot

- Teemme kestävään kehitykseen liittyviä toimia systemaattisesti usealla saralla, ja materiaalitehokkuuden sitoumukseen liittyminen tuntui meille luontevalta, sanoo Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja Markus Hellström.

Fazer Leipomoiden tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä 5 prosenttia edellisen vuoden tasosta 2019 loppuun mennessä. Keskeisimmät päästövähennystoimenpiteet koskevat energiatehokkuutta, raaka-aineiden käyttöä, kuljetuksia, ruokahävikin vähentämistä ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä.

- Hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteemme on asetettu vuoteen 2030, johon mennessä etsimme keinoja puolittaaksemme nykyiset päästöt, Hellström jatkaa.

30 miljoonaa leipäpussia vähemmän muovia

Toinen Fazer Leipomoiden keskeinen vastuullisuustavoite liittyy pakkausmateriaalien käytön tehostamiseen, tuoden samalla kustannussäästöjä.

- Leipäpakkauksen ensisijainen tarkoitus on suojata leipää, jotta se säilyttää tuoreutensa mahdollisimman pitkään ja vähentää näin syntyvää ruokahävikkiä. Pakkauksissa on silti usein käytetty tarpeettoman paljon muovia, jota voi vähentää, kertoo Hellström.

Fazer Leipomot kertoo käynnistäneensä muovinvähennysohjelman, jossa jokainen tuotepakkaus käydään läpi seuraavan kahden vuoden aikana. Tarpeeton muovi karsitaan pois ja muovia ohennetaan, jos mahdollista. Muovin määrää vähennetään muun muassa napakoittamalla pakkausten mittoja ja ohentamalla materiaalia.

- Tavoitteemme on vähentää 20 prosenttia käyttämästämme muovista vuoteen 2025 mennessä. Olemme aloittaneet työn Reissumies-leipäpussien osalta. Jo pelkästään Reissumieheen tehtävillä muutoksilla muovin käyttömme vähenee vuodessa 25 000 kg, joka vastaa 10 miljoonaa leipäpussia. Kun vastaavat muutokset saadaan muihinkin pakkauksiin tehtyä, tulemme tänä vuonna vähentämään muovia 75 000 kg eli noin 30 miljoonan leipäpussin verran, sanoo Hellström.

Muovinen leipäpussi ei ole roska 

Tällä hetkellä 99 prosenttia Fazer Leipomoiden pakkauksista voidaan lajitella kierrätykseen. 

Kierrätyksen edistämiseksi tuotepakkauksissa olevat kierrätysohjeet kuluttajille tullaan uudistamaan. Vuoden 2021 loppuun mennessä kaikissa Fazer Leipomoiden pakkauksissa on uudet kierrätysmerkinnät.

- Työ kierrätysohjeiden muuttamiseksi on aloitettu, jotta kuluttaja voisi helposti lajitella pakkaukset oikein. Näin pakkauksiin käytetty raaka-aine saadaan jälleen kiertoon, uudelleen hyödynnettäväksi. Olemme saaneet uusista kierrätysohjeista asiakkailtamme kiitosta, niitä pidetään selkeinä.

//Nina Garlo-Melkas

Lisätietoja elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksesta: www.motiva.fi/matsit/elintarvikeala

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.