Elintarvikealalle Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus

Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus julkistettiin 8.2.2019. Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan sekä kolmen ministeriön välisellä sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vuosina 2019–2021. 

pexels-photo-209403

pexels.com

Elintarvikealan materiaalitehokkuu­den sitoumukseen liittyvät yritykset ryhtyvät toimiin, joilla esimerkiksi vähennetään elintarvikkeiden ruokahävikkiä, kehitetään pakkausten ympäristöystävällisyyttä, lisätään ruokajätteen ja materiaalien kierrätystä sekä tehostetaan tavarankuljetusten logistiikkaa.

Tavoitteena on, että ensimmäisen vuoden aikana mukaan liittyvät yritykset edustavat 85 prosenttia Päivittäistavarakauppa ry:n ja 20 prosenttia Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäsenyritysten alan liikevaihdosta. Tavoitteena on myös, että Suomen Pakkausyhdistys ry:n 20 jäsenyritystä liittyy sopimukseen.

– Materiaalitehokkuuden vapaaehtoiset sitoumukset ovat osa kansallista materiaalitehokkuusohjelmaa ja ne edistävät Suomen matkaa kiertotalousyhteiskunnaksi. Sitoumustoiminta edistää vuoropuhelua elinkeinoelämän ja hallinnon välillä. Tavoitteena on yhdessä vähintään saavuttaa, mieluiten ylittää, asetetut tavoitteet ilman pakottavaa sääntelyä, ja että materiaalitehokkuuden sitoumukset laajenevat Suomessa elintarvikealan lisäksi myös muille toimialoille, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Olen iloinen, että juuri elintarvikeala haluaa meillä olla vastuullisuuden suunnannäyttäjä myös materiaalitehokkuuden suhteen. Suomalaisessa ruokaketjussa ruokahävikkiä syntyy kaikissa vaiheissa, alkutuotannosta kuluttajaan 450 miljoonaa kiloa vuodessa ja Suomi on osaltaan sitoutunut tavoitteeseen puolittaa hävikki vuoteen 2030 mennessä. Sitoumus on osoitus siitä määrätietoisesta yhteistyöstä, jolla tavoite voidaan todella saavuttaa, korosti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Kohti kestävämpää elintarvikkeiden valmistusta, jakelua ja kulutusta

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa mitattavia ympäristöllisiä ja taloudellisia hyötyjä. Sitoumukseen on lähtenyt mukaan muun muassa Fazer Leipomot

- Teemme kestävään kehitykseen liittyviä toimia systemaattisesti usealla saralla, ja materiaalitehokkuuden sitoumukseen liittyminen tuntui meille luontevalta, sanoo Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja Markus Hellström.

Fazer Leipomoiden tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä 5 prosenttia edellisen vuoden tasosta 2019 loppuun mennessä. Keskeisimmät päästövähennystoimenpiteet koskevat energiatehokkuutta, raaka-aineiden käyttöä, kuljetuksia, ruokahävikin vähentämistä ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä.

- Hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteemme on asetettu vuoteen 2030, johon mennessä etsimme keinoja puolittaaksemme nykyiset päästöt, Hellström jatkaa.

30 miljoonaa leipäpussia vähemmän muovia

Toinen Fazer Leipomoiden keskeinen vastuullisuustavoite liittyy pakkausmateriaalien käytön tehostamiseen, tuoden samalla kustannussäästöjä.

- Leipäpakkauksen ensisijainen tarkoitus on suojata leipää, jotta se säilyttää tuoreutensa mahdollisimman pitkään ja vähentää näin syntyvää ruokahävikkiä. Pakkauksissa on silti usein käytetty tarpeettoman paljon muovia, jota voi vähentää, kertoo Hellström.

Fazer Leipomot kertoo käynnistäneensä muovinvähennysohjelman, jossa jokainen tuotepakkaus käydään läpi seuraavan kahden vuoden aikana. Tarpeeton muovi karsitaan pois ja muovia ohennetaan, jos mahdollista. Muovin määrää vähennetään muun muassa napakoittamalla pakkausten mittoja ja ohentamalla materiaalia.

- Tavoitteemme on vähentää 20 prosenttia käyttämästämme muovista vuoteen 2025 mennessä. Olemme aloittaneet työn Reissumies-leipäpussien osalta. Jo pelkästään Reissumieheen tehtävillä muutoksilla muovin käyttömme vähenee vuodessa 25 000 kg, joka vastaa 10 miljoonaa leipäpussia. Kun vastaavat muutokset saadaan muihinkin pakkauksiin tehtyä, tulemme tänä vuonna vähentämään muovia 75 000 kg eli noin 30 miljoonan leipäpussin verran, sanoo Hellström.

Muovinen leipäpussi ei ole roska 

Tällä hetkellä 99 prosenttia Fazer Leipomoiden pakkauksista voidaan lajitella kierrätykseen. 

Kierrätyksen edistämiseksi tuotepakkauksissa olevat kierrätysohjeet kuluttajille tullaan uudistamaan. Vuoden 2021 loppuun mennessä kaikissa Fazer Leipomoiden pakkauksissa on uudet kierrätysmerkinnät.

- Työ kierrätysohjeiden muuttamiseksi on aloitettu, jotta kuluttaja voisi helposti lajitella pakkaukset oikein. Näin pakkauksiin käytetty raaka-aine saadaan jälleen kiertoon, uudelleen hyödynnettäväksi. Olemme saaneet uusista kierrätysohjeista asiakkailtamme kiitosta, niitä pidetään selkeinä.

//Nina Garlo-Melkas

Lisätietoja elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksesta: www.motiva.fi/matsit/elintarvikeala

Uusimmat artikkelit

15.2.2019 | Tutkimus ja koulutus

Tampereen yliopisto panostaa tekoälyn soveltamiseen teollisuudessa

Tekoälyn tuomaa murrosta rummutetaan paljon, mutta hyödyntämättömiä sovellusmahdollisuuksia Suomen teollisuudessa on edelleen merkittävästi. Tätä potentiaalia kartoitetaan Tampereen yliopiston ja yritysten käynnistämässä kaksivuotisessa MIDAS-tekoälyprojektissa.  

11.2.2019 | Alan Uutiset

Uusi verkkotyökalu organisaatioille tekoälykypsyyden testaamiseen

VTT:n kehittämän verkkotyökalun avulla organisaatiot voivat selvittää tekoälyvalmiutensa. Työkalua esitellään tänään 11.2.2019 klo 17 alkavassa AI Monday -tilaisuudessa Helsingin keskuskirjasto Oodissa.

Tulevaisuuden toimivat väylät edellyttävät monipuolisia rahoituskeinoja ja merkittävää rahoitustason nostoa

Liikennejärjestelmän kehittäminen edellyttää pitkäjänteisiä rahoituspäätöksiä sekä riittävää liikenneverkon kunnossapidon ja kehittämisen rahoitustasoa, sanoi Väylän pääjohtaja Kari Wihlman viraston ensimmäisessä sidosryhmätilaisuudessa tänään perjantaina 8.2. Finlandiatalolla.

Energiayhtiö Gasum siirtyi käyttämään 100 %:sti uusiutuvaa sähköä

Energiayhtiö Gasum on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa sähköä kaikessa toiminnassaan vuoden 2018 alusta alkaen. Kaikki yhtiön käyttämä sähkö 150 GWh on tuotettu Pohjoismaisella vesivoimalla. 

VTT kehitti uudentyyppisen laitteen hankalien jätemateriaalien prosessointiin

VTT:n kehittämällä lieriöekstruuderilla on hyvät mahdollisuudet mullistaa kierrätettävien materiaalien käsittelyä ja siten edistää kiertotalousliiketoimintaa. Se soveltuu esimerkiksi hankalien tekstiili- ja muovijätteiden ja hävikkiruoan pelletointiin. Laitteen ensimmäinen prototyyppi ylitti jo ensimmäisissä testeissä tutkijoiden ja teollisen ohjausryhmän odotukset. VTT etsii parhaillaan tekniikalle kaupallistajaa.

SSAB Europe suorittaa korjauksia ja aikaistaa Raahen tehtaan masuuni 2:n välikorjausta

SSAB Europe suorittaa korjaus- ja huoltotöitä Raahen tehtaalla, minkä vuoksi masuuni 2 on poissa käytöstä yhteensä noin 8 viikkoa. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan yhteensä noin 200 miljoonaa Ruotsin kruunua ensimmäisen kvartaalin aikana.