HYBRIT-laitos tahkoaa terästä ilman fossiilisia polttoaineita

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven sai lapionpistollaan kunnian avata fossiilittomasti terästä tuottavan HYBRIT -laitoksen pilottivaiheen rakentamisen tänään Luulajassa.

ssab

Hankkeen taustalla ovat jättiyhtiöt SSAB, LKAB ja Vattenfall, jotka ovat yhdessä Ruotsin energiaviraston kanssa päättäneet investoida 1,4 miljardia kruunua pilottilaitokseen.

Satsauksen myötä HYBRIT siirtyy nyt seuraavaan vaiheeseen, jonka tavoitteena on kehittää teollisuudelle fossiilittomia polttoaineita käyttävä, rautamalmipohjainen teräksen valmistustapa.

Pilottilaitoksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2020. Talvella hanke sai vihreää valoa siirtyä esitutkimusvaiheesta eteenpäin. Nyt hankkeessa siirrytään seuraavaan vaiheeseen, jossa tekniikkaa testataan ja kehitetään suuremmassa mittakaavassa.

Kuten sanottu, tavoitteena kehittää teräkselle valmistusprosessi, jossa vetyä käytetään rautamalmin pelkistämiseen hiilen ja koksin sijasta. Tämä voi johtaa teräksen tuotannossa historialliseen muutokseen, jossa hiilidioksidin sijaan päästönä syntyy vettä.

- Pilottitason kokeilla voimme siirtyä laboratoriokokeista suurempaan mittakaavaan ja jäljitellä teollista prosessia sekä valmistautua tehokkaaseen tuotantoon. Olemme erittäin iloisia päästessämme askeleen lähemmäksi tavoitettamme fossiilivapaasta teräksentuotannosta siihen liittyvine ympäristöhyötyineen, HYBRIT-hankkeen toimitusjohtaja Mårten Görnerup sanoo tiedotteessa. 

Maailman mitassakin ainutlaatuinen hanke

HYBRIT-hanke voi vähentää Ruotsin hiilidioksidin kokonaispäästöjä kymmenen prosenttia ja Suomen seitsemän prosenttia sekä tietenkin myös koko maailman hiilidioksidipäästöjä. Historiallista teknistä muutosta pidetään erittäin tärkeänä, mikäli Ruotsi haluaa saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

HYBRIT on yhteisyritys, jonka omistavat SSAB, LKAB ja Vattenfall ja jonka tavoitteena on kehittää ensimmäisenä maailmassa teollinen fossiileista polttoaineista vapaa, rautamalmipohjainen teräksen valmistustapa. Hanke käynnistyi keväällä 2016 ja pyrkimyksenä on luoda teollinen prosessi vuoteen 2035 mennessä.

HYBRIT on saanut taloudellista tukea Ruotsin energiavirastolta kolme kertaa – kahdelle toteutettavuustutkimukselle ja yhdelle tutkimusprojektille. Aiemmin tällä viikolla Ruotsin energiavirasto (Energimyndigheten) myönsi pilottilaitoksen rakentamiselle 528 miljoonan Ruotsin kruunun tuen. Tämän lisäksi kolme omistajayritystä investoi pilottilaitokseen yhteensä 830 miljoonaa kruunua.

- Fossiilivapaa teräksentuotanto alkaa kaivoksesta. Pyrimme intensiivisesti löytämään ratkaisun siihen, miten tulevaisuuden pellettien tuotantoprosessista saadaan energiatehokas. LKAB:n haasteena ja tavoitteena HYBRIT-hankkeessa on kehittää hiilidioksidivapaa pelletti suorapelkistykseen. Tässä pilottilaitoksella tulee olemaan ratkaiseva rooli ennen kuin hanke viedään teolliseen mittakaavaan, sanoo LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström.

- Pilottilaitos testaa fossiilivapaan teräksentuotannon tekniikkaa. Rakentamisen myötä otamme tärkeän askeleen kohti SSAB:n tavoitetta olla fossiilivapaa vuonna 2045. Tämä on tärkeä ja haastava tekninen muutos, joka hidastaa ilmastonmuutosta, SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist sanoo.

- Vattenfall haluaa, että yhden sukupolven kuluttua olisi mahdollista elää fossiilivapaasti. Teräksen tuottaminen ilman fossiilisia polttoineita on yksi merkittävimmistä toimista, joita voimme asian hyväksi tehdä. Valmistamme vetyä suuressa mittakaavassa fossiilittomasti tuotetun sähkön avulla, sanoo Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall ja tähdentää hankkeen suuria ilmastovaikutuksia.

Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

Metsä Tissuen Mäntän tehdas siirtyy LNG:n käyttöön pehmopaperituotannossa

LNG-yhtiö Skangas Oy ja Metsä Tissue Oyj ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Mäntän pehmopaperitehtaalle tuotannon prosesseihin. Mäntän tehdas käyttää jatkossa nesteytettyä maakaasua paperin kuivausprosessissa korvaamaan nestekaasun käytön. Polttoaineen vaihtaminen nestekaasusta LNG:lle parantaa kilpailukykyä ja vähentää yhtiön hiilidioksidipäästöjä.

Älytela vähentää seisokkeja

Paperikoneiden seisokit tuovat kustannuksia, kun tehdas tai tuotantolaitos pysähtyy. Turhia seisokkeja voidaan kuitenkin myös välttää. Uusin kotimainen innovaatio, etäluettava ja älykäs levitystela, tuo merkittäviä säästöjä. Se mahdollistaa täysin ennakoivan huollon, mittaamalla ja hallitsemalla esimerkiksi kosteutta sekä seuraamalla lämpötilaa ja rasvan laatua ja kuntoa.

24.9.2018 | Alan Uutiset

Metso ja Rotator edustajasopimukseen murskaus- ja seulontalaitosten myynnistä Suomessa

Metso avaa uuden myyntikanavan pienten Lokotrack- murskaus- ja seulontalaitosten myynnille Suomessa. Tehdyn edustajasopimuksen mukaan Rotator Oy myy ja huoltaa jatkossa Metson oman myyntiyhtiön rinnalla pienimpiä, erityisesti urakointikäyttöön suunniteltuja tela-alustaisia murskaus- ja seulontalaitoksia.

19.9.2018 | Tutkimus ja koulutus

Tulevaisuudessa kauppa ennustaa kuluttajan ostokäyttäytymisen paremmin kuin kuluttaja itse

Pohjoismainen vähittäiskauppa elää yhtä historiansa haasteellisinta aikaa. Tämä tulee esiin EY:n pohjoismaisen vähittäiskaupan tulevaisuutta arvioivan  Future of Nordic Retail  -raporttisarjan uusimmassa versiossa. Raportti perustuu kaupan asiantuntijoiden haastatteluihin sekä työpajoihin, ja siinä korostuu erityisesti pohjoismaisten kauppiaiden lisääntynyt paine seurata Yhdysvalloissa ja Kiinassa tapahtuvaa kehitystä.

Tuulienenergian etähavainnoinnille on tarvetta

Vaisalan, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittaratkaisuja tarjoava yritys avaa uuden toimintakeskuksen Birminghamiin Englantiin tarjotaakseen Triton-tuuliluotainta käyttäville asiakkailleen kattavampia tukipalveluja.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.