HYBRIT-laitos tahkoaa terästä ilman fossiilisia polttoaineita

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven sai lapionpistollaan kunnian avata fossiilittomasti terästä tuottavan HYBRIT -laitoksen pilottivaiheen rakentamisen tänään Luulajassa.

ssab

Hankkeen taustalla ovat jättiyhtiöt SSAB, LKAB ja Vattenfall, jotka ovat yhdessä Ruotsin energiaviraston kanssa päättäneet investoida 1,4 miljardia kruunua pilottilaitokseen.

Satsauksen myötä HYBRIT siirtyy nyt seuraavaan vaiheeseen, jonka tavoitteena on kehittää teollisuudelle fossiilittomia polttoaineita käyttävä, rautamalmipohjainen teräksen valmistustapa.

Pilottilaitoksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2020. Talvella hanke sai vihreää valoa siirtyä esitutkimusvaiheesta eteenpäin. Nyt hankkeessa siirrytään seuraavaan vaiheeseen, jossa tekniikkaa testataan ja kehitetään suuremmassa mittakaavassa.

Kuten sanottu, tavoitteena kehittää teräkselle valmistusprosessi, jossa vetyä käytetään rautamalmin pelkistämiseen hiilen ja koksin sijasta. Tämä voi johtaa teräksen tuotannossa historialliseen muutokseen, jossa hiilidioksidin sijaan päästönä syntyy vettä.

- Pilottitason kokeilla voimme siirtyä laboratoriokokeista suurempaan mittakaavaan ja jäljitellä teollista prosessia sekä valmistautua tehokkaaseen tuotantoon. Olemme erittäin iloisia päästessämme askeleen lähemmäksi tavoitettamme fossiilivapaasta teräksentuotannosta siihen liittyvine ympäristöhyötyineen, HYBRIT-hankkeen toimitusjohtaja Mårten Görnerup sanoo tiedotteessa. 

Maailman mitassakin ainutlaatuinen hanke

HYBRIT-hanke voi vähentää Ruotsin hiilidioksidin kokonaispäästöjä kymmenen prosenttia ja Suomen seitsemän prosenttia sekä tietenkin myös koko maailman hiilidioksidipäästöjä. Historiallista teknistä muutosta pidetään erittäin tärkeänä, mikäli Ruotsi haluaa saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

HYBRIT on yhteisyritys, jonka omistavat SSAB, LKAB ja Vattenfall ja jonka tavoitteena on kehittää ensimmäisenä maailmassa teollinen fossiileista polttoaineista vapaa, rautamalmipohjainen teräksen valmistustapa. Hanke käynnistyi keväällä 2016 ja pyrkimyksenä on luoda teollinen prosessi vuoteen 2035 mennessä.

HYBRIT on saanut taloudellista tukea Ruotsin energiavirastolta kolme kertaa – kahdelle toteutettavuustutkimukselle ja yhdelle tutkimusprojektille. Aiemmin tällä viikolla Ruotsin energiavirasto (Energimyndigheten) myönsi pilottilaitoksen rakentamiselle 528 miljoonan Ruotsin kruunun tuen. Tämän lisäksi kolme omistajayritystä investoi pilottilaitokseen yhteensä 830 miljoonaa kruunua.

- Fossiilivapaa teräksentuotanto alkaa kaivoksesta. Pyrimme intensiivisesti löytämään ratkaisun siihen, miten tulevaisuuden pellettien tuotantoprosessista saadaan energiatehokas. LKAB:n haasteena ja tavoitteena HYBRIT-hankkeessa on kehittää hiilidioksidivapaa pelletti suorapelkistykseen. Tässä pilottilaitoksella tulee olemaan ratkaiseva rooli ennen kuin hanke viedään teolliseen mittakaavaan, sanoo LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström.

- Pilottilaitos testaa fossiilivapaan teräksentuotannon tekniikkaa. Rakentamisen myötä otamme tärkeän askeleen kohti SSAB:n tavoitetta olla fossiilivapaa vuonna 2045. Tämä on tärkeä ja haastava tekninen muutos, joka hidastaa ilmastonmuutosta, SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist sanoo.

- Vattenfall haluaa, että yhden sukupolven kuluttua olisi mahdollista elää fossiilivapaasti. Teräksen tuottaminen ilman fossiilisia polttoineita on yksi merkittävimmistä toimista, joita voimme asian hyväksi tehdä. Valmistamme vetyä suuressa mittakaavassa fossiilittomasti tuotetun sähkön avulla, sanoo Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall ja tähdentää hankkeen suuria ilmastovaikutuksia.

Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

15.2.2019 | Tutkimus ja koulutus

Tampereen yliopisto panostaa tekoälyn soveltamiseen teollisuudessa

Tekoälyn tuomaa murrosta rummutetaan paljon, mutta hyödyntämättömiä sovellusmahdollisuuksia Suomen teollisuudessa on edelleen merkittävästi. Tätä potentiaalia kartoitetaan Tampereen yliopiston ja yritysten käynnistämässä kaksivuotisessa MIDAS-tekoälyprojektissa.  

11.2.2019 | Alan Uutiset

Uusi verkkotyökalu organisaatioille tekoälykypsyyden testaamiseen

VTT:n kehittämän verkkotyökalun avulla organisaatiot voivat selvittää tekoälyvalmiutensa. Työkalua esitellään tänään 11.2.2019 klo 17 alkavassa AI Monday -tilaisuudessa Helsingin keskuskirjasto Oodissa.

Tulevaisuuden toimivat väylät edellyttävät monipuolisia rahoituskeinoja ja merkittävää rahoitustason nostoa

Liikennejärjestelmän kehittäminen edellyttää pitkäjänteisiä rahoituspäätöksiä sekä riittävää liikenneverkon kunnossapidon ja kehittämisen rahoitustasoa, sanoi Väylän pääjohtaja Kari Wihlman viraston ensimmäisessä sidosryhmätilaisuudessa tänään perjantaina 8.2. Finlandiatalolla.

Energiayhtiö Gasum siirtyi käyttämään 100 %:sti uusiutuvaa sähköä

Energiayhtiö Gasum on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa sähköä kaikessa toiminnassaan vuoden 2018 alusta alkaen. Kaikki yhtiön käyttämä sähkö 150 GWh on tuotettu Pohjoismaisella vesivoimalla. 

Elintarvikealalle Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus

Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus julkistettiin 8.2.2019. Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan sekä kolmen ministeriön välisellä sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vuosina 2019–2021. 

VTT kehitti uudentyyppisen laitteen hankalien jätemateriaalien prosessointiin

VTT:n kehittämällä lieriöekstruuderilla on hyvät mahdollisuudet mullistaa kierrätettävien materiaalien käsittelyä ja siten edistää kiertotalousliiketoimintaa. Se soveltuu esimerkiksi hankalien tekstiili- ja muovijätteiden ja hävikkiruoan pelletointiin. Laitteen ensimmäinen prototyyppi ylitti jo ensimmäisissä testeissä tutkijoiden ja teollisen ohjausryhmän odotukset. VTT etsii parhaillaan tekniikalle kaupallistajaa.