HYBRIT-laitos tahkoaa terästä ilman fossiilisia polttoaineita

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven sai lapionpistollaan kunnian avata fossiilittomasti terästä tuottavan HYBRIT -laitoksen pilottivaiheen rakentamisen tänään Luulajassa.

ssab

Hankkeen taustalla ovat jättiyhtiöt SSAB, LKAB ja Vattenfall, jotka ovat yhdessä Ruotsin energiaviraston kanssa päättäneet investoida 1,4 miljardia kruunua pilottilaitokseen.

Satsauksen myötä HYBRIT siirtyy nyt seuraavaan vaiheeseen, jonka tavoitteena on kehittää teollisuudelle fossiilittomia polttoaineita käyttävä, rautamalmipohjainen teräksen valmistustapa.

Pilottilaitoksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2020. Talvella hanke sai vihreää valoa siirtyä esitutkimusvaiheesta eteenpäin. Nyt hankkeessa siirrytään seuraavaan vaiheeseen, jossa tekniikkaa testataan ja kehitetään suuremmassa mittakaavassa.

Kuten sanottu, tavoitteena kehittää teräkselle valmistusprosessi, jossa vetyä käytetään rautamalmin pelkistämiseen hiilen ja koksin sijasta. Tämä voi johtaa teräksen tuotannossa historialliseen muutokseen, jossa hiilidioksidin sijaan päästönä syntyy vettä.

- Pilottitason kokeilla voimme siirtyä laboratoriokokeista suurempaan mittakaavaan ja jäljitellä teollista prosessia sekä valmistautua tehokkaaseen tuotantoon. Olemme erittäin iloisia päästessämme askeleen lähemmäksi tavoitettamme fossiilivapaasta teräksentuotannosta siihen liittyvine ympäristöhyötyineen, HYBRIT-hankkeen toimitusjohtaja Mårten Görnerup sanoo tiedotteessa. 

Maailman mitassakin ainutlaatuinen hanke

HYBRIT-hanke voi vähentää Ruotsin hiilidioksidin kokonaispäästöjä kymmenen prosenttia ja Suomen seitsemän prosenttia sekä tietenkin myös koko maailman hiilidioksidipäästöjä. Historiallista teknistä muutosta pidetään erittäin tärkeänä, mikäli Ruotsi haluaa saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

HYBRIT on yhteisyritys, jonka omistavat SSAB, LKAB ja Vattenfall ja jonka tavoitteena on kehittää ensimmäisenä maailmassa teollinen fossiileista polttoaineista vapaa, rautamalmipohjainen teräksen valmistustapa. Hanke käynnistyi keväällä 2016 ja pyrkimyksenä on luoda teollinen prosessi vuoteen 2035 mennessä.

HYBRIT on saanut taloudellista tukea Ruotsin energiavirastolta kolme kertaa – kahdelle toteutettavuustutkimukselle ja yhdelle tutkimusprojektille. Aiemmin tällä viikolla Ruotsin energiavirasto (Energimyndigheten) myönsi pilottilaitoksen rakentamiselle 528 miljoonan Ruotsin kruunun tuen. Tämän lisäksi kolme omistajayritystä investoi pilottilaitokseen yhteensä 830 miljoonaa kruunua.

- Fossiilivapaa teräksentuotanto alkaa kaivoksesta. Pyrimme intensiivisesti löytämään ratkaisun siihen, miten tulevaisuuden pellettien tuotantoprosessista saadaan energiatehokas. LKAB:n haasteena ja tavoitteena HYBRIT-hankkeessa on kehittää hiilidioksidivapaa pelletti suorapelkistykseen. Tässä pilottilaitoksella tulee olemaan ratkaiseva rooli ennen kuin hanke viedään teolliseen mittakaavaan, sanoo LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström.

- Pilottilaitos testaa fossiilivapaan teräksentuotannon tekniikkaa. Rakentamisen myötä otamme tärkeän askeleen kohti SSAB:n tavoitetta olla fossiilivapaa vuonna 2045. Tämä on tärkeä ja haastava tekninen muutos, joka hidastaa ilmastonmuutosta, SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist sanoo.

- Vattenfall haluaa, että yhden sukupolven kuluttua olisi mahdollista elää fossiilivapaasti. Teräksen tuottaminen ilman fossiilisia polttoineita on yksi merkittävimmistä toimista, joita voimme asian hyväksi tehdä. Valmistamme vetyä suuressa mittakaavassa fossiilittomasti tuotetun sähkön avulla, sanoo Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall ja tähdentää hankkeen suuria ilmastovaikutuksia.

Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

Austalin telakka kyberiskun kohteena – U.S. Navyn data turvassa

Sotalaivoja ja matkustaja-aluksia rakentava australialainen Austalin telakka ilmoittaa joutuneensa äskettäin kiristyshaittaohjelman kohteeksi. Telakka ei maksanut kiristäjille. 

12.11.2018 | Alan Uutiset

Janakkalan vuoden yrittäjäksi on valittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistunut Inweld Oy

Janakkalan vuoden yrittäjinä on palkittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistuneen Inweld Oy:n yrittäjät Timo ja Janne Kurkela. Hämeen Yrittäjät ja paikallisyhdistys Janakkalan Yrittäjät luovuttivat palkinnon Janakkalan yrittäjäjuhlassa viime perjantaina, kerrotaan Yrittäjät.fi -verkkosivustolla.

SSAB ja Kemppi kehittävät yhdessä hitsausprosessia nopeuttavan digitaalisen ratkaisun

SSAB ja hitsausalan digitalisoinnin edelläkävijä, Kemppi, ovat onnistuneet yhdistämään SSAB SmartSteel- ja Kemppi WeldEye-pilvipalvelut toisiinsa perusainetietojen käsittelyn tehostamiseksi hitsaustuotannossa. Onnistuneen pilottikokeen tulokset ovat nyt kumpaakin digitaalista palvelua käyttävien yritysten saatavilla.

7.11.2018 | Tutkimus ja koulutus

Turbiinitekniikka -kirja voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä energia-alan opiskelijoille

Turbiinitekniikka -kirja on tarkoitettu käsikirjaksi voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle. Kirjan tavoitteena on antaa lukijoille perustiedot turbiinilaitoksesta ja perusta oman turbiinilaitoksen ymmärtämiseen ja käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kehittämiseen.

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.