Haltianin Thingsee-perhe on merkittävä harppaus asioiden internetissä

Asioiden internetin (internet of things, iot) -laitteiden ja -alustojen tarjoaja Haltian on juuri Slushin alla julkaissut uuden palveluratkaisun ja Thingsee-tuoteperheen. Thingsee tuo iot-ratkaisut konkreettisesti yritysten saataville, aiempaa kustannustehokkaammin ja joustavammin.

thingsee_one

Yhtiö on lyhyessä ajassa neuvotellut jo kymmenien asiakkaiden kanssa tulevista yhteistyömahdollisuuksista.

Thingsee tuli tunnetuksi iot-laitteiden kehittäjänä ja tekijänä julkaistuaan Thingsee One -laitteen Kickstarterissa marraskuussa 2015. Thingsee One -laitteita on myyty yli tuhat kappaletta, minkä ansiosta Haltianilla on suora yhteys satoihin potentiaalisiin it-asiakkaisiin.

Asiakkaiden tarpeet ajoivat Thingseen tuotekehitystä modulaarisempaan suuntaan. Nyt tuoteperhe voidaan räätälöidä kustannustehokkaasti kunkin asiakkaan tarpeisiin. Sensoriverkoston hallinnointi jopa suuremman luokan iot-järjestelmille on ollut tuotekehityksen perusedellytys.

- Asiakkaiden kanssa keskustellessa ymmärsimme, että tarvitsemme valmiimman ratkaisun, joka voidaan helposti ja taloudellisesti räätälöidä sopimaan asiakkaiden tarpeisiin. Modulaarisuus tuntui olevan iot-alustan kehitykselle hyvä ratkaisu. Samalla strateginen muutos kokonaisvaltaiseksi palveluntarjoajaksi oli selkeä. Loimme palvelun, joka kattaa koko iot-ratkaisun elinkaaren alun testauksesta laitteiden huoltoon ja ylläpitoon, Haltianin perustajaosakas Ville Ylläsjärvi sanoo.

Täysin räätälöitävä uusi datakerrosratkaisu mahdollistaa suurempien iot-kokonaisuuksien asentamiseen. Iot-laitteiden alustaan kuuluvat anturit, reitittimet ja laitepilvi, joka sisältää kokonaisvaltaisen datapalvelun. Thingsee iot-laitealustan suunnittelun pohjana on ollut halu tuottaa Haltianin nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille täysin optimoitu ja läpinäkyvä iot-ratkaisu, joka on sekä kustannustehokas että tarjoaa täyden hyödyn alustasta.

- Yhdistetty tarjontamme, johon kuuluu täysin muokattavien iot-laitteiden alusta sekä sen räätälöity kehitys- ja tukipalvelu, on oikea tapa kehittää uusia iot-ratkaisuja, Haltianin toimitusjohtaja Pasi Leipälä toteaa.

Thingsee julkaisee neljän iot-laitteen tuoteperheen

Useiden eri laitteiden ja sensorien yhdistelmällä määritellään kullekin asiakkaalle parhaiten optimoitu ratkaisu vastaamaan heidän iot-tarpeitaan. Kaikkia sensoreita voi optimoida ja alhainen virrankulutus mahdollistaa pitkän akunkeston langattomissa ympäristöissä.

Thingsee GATEWAY  – IoT-reititin, joka sisältää 2G-yhteyden ja luo paikallisen verkon käyttäen Wirepas Connectivity -teknologiaa. Thingsee GATEWAY kerää dataa paikallisesta sensoriverkosta ja siirtää sen pilveen. Laitteessa on sisäänrakennettu datayhteys, joka liittää sen automaattisesti asiakkaan IoT ratkaisuun.

Thingsee Distance – uusi Langaton iot-sensori, joka luotettavasti mittaa etäisyyksiä 0-2000 mm välillä. Sensori on suunniteltu sovelluksia varten, jotka mittaavat täyttöastetta sekä esineiden läsnäoloa tai sijaintia esimerkiksi laitosten ja muiden tilojen hallinnassa. Sopii niin sairaala-, tilapalvelu-, kuin metalliteollisuuden käyttöön.

Thingsee Presence – Langaton PIR (passiivinen infrapuna) ja ympäristösensori, joka on suunniteltu esimerkiksi tilojen hallinnointiin ja turvallisuuteen. Se pystyy havaitsemaan ihmisten läsnäolon tiloissa ja raportoimaan dataa esimerkiksi tilojen käyttöasteesta tai luvattomasta liikkumisesta alueella.

Thingsee POD 2 – Monikäyttöinen langaton sensori, josta on helppo tuottaa räätälöityä dataa suurempia iot-hankkeita varten. Laitteessa on sisäänrakennettuna verkkoaseman sijainti sekä ympäristö- ja magneettisensorit. Lisäksi laitteella voidaan mitata esimerkiksi koneiden käyttöastetta sisäistä liikeanturia käyttäen.

Oululaisfirmasta globaali peluri

Haltian on oululainen, entisten nokialaisten vuonna 2012 perustama langattoman teknologian innovatiiviseen tuotekehitykseen ja tuotteistukseen erikoistunut korkean tason laitteisto-, ohjelmisto- ja tuotesuunnittelutalo.

Yhtiö kykenee tuotteistamaan kaikenlaiset sensori- ja mobiiliteknologian langattomat ratkaisut, miniatyyrimekaniikoista teolliseen internetiin. Maailmanlaajuisesti toimiva Haltian on saavuttanut merkittävän aseman langattomien ratkaisujen tuotteistajana.

Uusimmat artikkelit

Suomessa on otollinen kulttuuri yhdessä kehittämiselle

– Suomi on raskaan prosessiteollisuuden ja konerakentamisen Piilaakso, Pauli Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa uusien teknologioiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden, akateemisten laitosten ja jopa samalla toimialalla kilpailevien yritysten kesken on Suomessa helpompaa kuin monessa muussa maassa.

17.12.2018 | Tutkimus ja koulutus

Vanhan kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön huolestuttavat edelleen Kolarissa

Tietoa vanhojen kaivosten ympäristön nykyisestä tilasta, erityisesti niiden vaikutuksista pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään ja luonnontuotteiden käytettävyyteen kaivataan nykyistä enemmän, osoittaa tuore tutkimus.

13.12.2018 | Alan Uutiset

Fortum valmistautuu Kivenlahden uuteen biolämpölaitokseen rakentamalla uuden kaukolämpölinjan

Fortum kertoo aloittavansa kaukolämpölinjan rakennustyöt Kivenlahdesta Puolarmetsään Espoossa. Putkiyhteydellä valmistaudutaan Kivenlahteen rakennettavaan biolämpölaitokseen, joka tulee vähentämään merkittävästi Espoon hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2020 aloittava uusi biolämpölaitos tulee korvaamaan osan Espoon hiilipohjaisesta lämmöntuotannosta. Polttoaineena uudessa laitoksessa käytetään puuperäisiä polttoaineita, kuten hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteita.

Mikkeli lähtee hyödyntämään biohiiltä hulevesien käsittelyssä

Mikkelin kaupunki panostaa uusien biohiiliratkaisujen käyttöönottoon. Kaupunkiin Pitkäjärvelle rakennetaan alkuvuoden 2019 aikana biohiiltä hyödyntävä hulevesien käsittelyjärjestelmä, joka toimii samalla ainutlaatuisena hulevesien suodatinratkaisujen tutkimus- ja kehittämisympäristönä tutkimustoimijoille ja yrityksille. Uusi ympäristö vahvistaa osaltaan alueen vesiosaamista.

Elcolinen kunnianhimoinen lupaus: 100 miljoonan liikevaihto 2023 mennessä

Elcoline Group kertoo haluavansa tuottaa erinomaisia teknisiä urakointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuusyrityksille ja olla toimialallaan maailman ykkönen. Tavoitteet vaativat määrätietoista kasvua ja siirtymistä yrityksenä seuraavaan kokoluokkaan. Elcolinen kohdalla se tarkoittaa 1 000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihtotavoitteen Elcoline aikoo saavuttaa orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen avulla.  

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.