Honeywell Analytics tuottaa tehokkaammin joustavien mobiilirobottien avulla

Kolme tanskalaisen Mobile Industrial Robotsin (MiR) robottia siirtävät automaattisesti materiaaleja ja tuotteita koko matkan tuotannossa Honeywell Analyticsilla Englannissa. Robotit auttavat siinä, että yritys voi työskennellähelposti ja ketterästi tuotantoprosesseissaan.

honeywell

Robottien intuitiivinen verkko-ohjelmointi mahdollistaa sen, että Honeywell voi helposti tehdä muutoksia tuotantolinjoihinsa. MiR100-robotit olivat ainoita saatavana olevia robotteja, jotka pystyivät itse kommunikoimaan hissien kanssa siirtyessään kerroksesta toiseen Honeywell-tehtaalla. Robotit ovat jo nyt vapauttaneet töistään kuusi kokoaikaista työntekijää, jotka voivat keskittyäarvokkaampiin tehtäviin sen sijaan, että siirtelisivät materiaaleja ympäriinsä, ja yritykselläon suunnitelmissa automatisoida useita prosesseja mobiiliroboteilla.

Mobiilirobotit automatisoivat sisäisen kuljetuksen haastavissa oloissa

Honeywell Analytics Poolessa, Isossa-Britanniassa, valmistaa kaasunilmaisimia, joita käytetään offshore-öljy- ja kaivosteollisuudessa, mutta se tekee myös kuluttajaratkaisuja yksityiskoteihin. Honeywell Analyticsilla tuotetaan Lean-periaatteiden mukaan, mikäauttaa heitäolemaan kilpailukykyisiä, ja yrityksen menestys riippuu kyvystämuuttaa prosesseja helposti.

- Arvostamme Honeywellilla paljon Leania, ja joustavuus on avain Lean-tuotantoon, Stuart Harris, Honeywell Analyticsin tuotantopäällikkö sanoo.

- Meillä on käyttöä sille, että voimme siirtää asioita ympäriinsä ja muuttaa tuotantolinjoja, jotta ne sopivat siihen, mitä valmistamme. Etsimme aina tuotannossa oikotietä optimoidaksemme sen. Kuten kaikissa muissakin tuotantojärjestelmissä, joustavuus on ydin siihen, ettävoimme tehdäsen ja siten optimoida tehokkuuden, hän lisää.

Osana optimointipanostustaan Honeywell Analytics käyttää paljon automatisointia ja robotteja, mutta ennen kuin MiR-robotit otettiin käyttöön, raaka-aineita ja asennettuja tuotteita siirrettiin ympäriinsätehtaan 91 000 neliömetrin tiloissa manuaalisesti vaunuissa, joita työntekijät työnsivät. Tämän tehtävän automatisoinnille aiheutti haasteita rakennus, jossa varasto on yhdessä kerroksessa ja tuotantoa kahdessa kerroksessa. Tavaroiden kuljettaminen tuotantolinjojen ja varaston välillä merkitsee, että pitää kulkea erilaisilla kapeilla käytävillä, palo-ovien läpi ja hissillä–tärkeätehtävä, jota muut kuin MiR eivät pystyneet ratkaisemaan.

Helppo ohjelmointi tukee joustavaa valmistusta

Käyttäjäystävällisyys on erittäin tärkeäärobotin onnistumiselle Honeywellilla, jolla on monta tuotantolinjaa. Toiset ovat pysyviä, kun taas toiset ovat modulaarisia ja erittäin joustavia.

- Tutkimme ensin eri vaihtoehtoja joustaville roboteille, joita voisimme käyttääliikkumiseen ympäri tehdasta. Saimme selville, ettäjotkut niistäliikkuvat lattiassa olevien merkintöjen mukaan, mikäon liian jäykkäätuotantolinjoillemme, koska meilläon joustavia, modulaarisia linjoja, joita siirtelemme, jotta voimme olla mahdollisimman tehokkaita. MiR-roboteilla meidän pitäävain siirtääpisteitäkartalla, Timothy Ward kertoo.

Honeywell on ottanut käyttöön kolme MiR100-robottia osastollaan Poolessa. MiR-robotit vähentävät aikaa, joka ihmisiltämenee kuljetusvaunujen työntämiseen ympäriinsä, joten he voivat nyt suorittaa arvokkaampia tehtäviäja parantaa tehokkuutta.

- Tärkein haaste, jonka MiR-robotit ratkaisevat puolestamme, on se, ettäne vapauttavat henkilöstöä, joka on sijoitettu vaunujen manuaaliseen työntämiseen,Timothy Ward sanoo.

- Toivoimme, ettätyöntekijät palaisivat takaisin tuotantolinjoille ja auttaisivat parantamaan tehokkuutta. MiR-robottien avulla olemme vapauttaneet kuusi kokoaikaista työntekijäätuottamaan enemmän ja tekemään linjasta tehokkaamman.

Tämä tukee myös muita Lean-valmistustavoitteita vapauttamalla työntekijöitämateriaalikuljetuksesta, mukaan lukien tavoitteet siitä, ettätyöntekijöilläon laajaa osaamista, jotta he voivat työskennelläeri tuotantolinjoilla tarpeen mukaan.

- Haluamme työntekijöitä, jotka ovat monikoulutettuja ja monitaitoisia, jotta he voivat työskennelläyrityksen eri osissa ja auttaa tuotteen kanssa monella tasolla, Timothy Ward selventää. MiR-robotit sopivat siihen täydellisesti, silläne oppivat nopeasti uusia reittejäja prosesseja, joten ne sopeutuvat muuttuneisiin tuotantotarpeisiin, Timothy Ward toteaa.

- Yksi pullonkauloista, jotka olemme voittaneet, on huolto-osastomme, jolla on toimituksia satunnaisina aikoina koko päivän. Se on pieni tiimi, jonka piti itse käyttääaikaa siihen, ettähe hakivat tavaroita alhaalta eivätkänäin saaneet työskenneltyähuoltolaitteiden kanssa. Nyt kun käytämme MiR-robotteja, heidän ei tarvitse enäähakea tarvikkeita itse.

Vahva ohjelmistoratkaisu 

MiR-robottien intuitiivisen verkkopohjaisen käyttöliittymän ansiosta työntekijät voivat helposti käyttääniitävain parilla painikkeen napsautuksella näytössä.

- Tuotantokerroksessa meillä on kotisivu, jota henkilöstö käyttää, Ward kertoo.

- Olemme tehneet painikkeen, joka kommunikoi MiRFleetin kanssa tehtävän suorittamiseksi. Yksi MiR-robotti kuuluu yhteen linjaan, joten se kutsutaan näin siihen linjaan, jossa painiketta painetaan. Se odottaa operaattorin toimia. Operaattori noutaa materiaalit ja tuo ne MiR-robotille, minkäjälkeen hän tekee määräyksen ja lähettääsen alas varastoon. 

Ohjelmiston integrointimahdollisuudet tukevat monia vaatimuksia. MiR-robotit käyttävät esimerkiksi Bluetooth-käyttöliittymääavatakseen itse palo-ovet, ja käyttöliittymääyhdessäPLC:n kanssa hissien käyttämiseen.

- Yksi vakuuttavimmista toiminnoista on web-käyttöliittymä, joka on erittäin käyttäjäystävällinen. Pääsemme suoraan kalustonhallintaan ja voimme tarkistaa määräyshistorian. Voimme myös saada laskelmia MiR-roboteista niiden verkkopohjaisen front-endin kautta, jotta voimme nähdä, millaisia tehtäviäne ensisijaisesti suorittavat, ja voimme muuttaa prosesseja sen mukaan, Timothy Ward kertoo.

MiR-robotit tarjoavat nopean ROI:n ja tukevat tulevia automatisointisuunnitelmia

- Pystymme tehostamaan toimintaamme paljon. Enää ei tarvitse odottaa ihmisiä, kun he ovat tauolla tai lounaalla tai työajan ulkopuolella ennen kuin he tulevat töihin tai kun he lähtevät töistä kotiin. Robotit voivat jatkaa työtäja suorittaa tehtäviä, Stuart Harris kuvailee.

Uusimmat artikkelit

21.2.2020 | Alan Uutiset

Business Finland: "Koronaviruksen vaikutukset suomalaisiin yrityksiin eivät ole vielä laajasti nähtävillä"

Noin puolet suomalaisyrityksistä arvioi, ettei koronavirusepidemia juurikaan vaikuta liikevaihtoon tai vientiin lyhyellä aikavälillä. Kolmasosa arvioi, että vaikutukset ovat joko kielteisiä tai hyvin kielteisiä lyhyellä aikavälillä, selviää Business Finlandin toteuttamasta kyselystä.

21.2.2020 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto vahvistaa energiatutkimustaan

Vaasan yliopiston energiatutkimuksen tavoitteena on pyrkiä vastaamaan joustavan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Tutkimusta tehdään muun muassa tulevaisuuden älykkäisiin energiajärjestelmiin ja -verkkoihin, uusiin polttoaineisiin sekä teollisuuden ja alueellisiin kiertotalouden ratkaisuihin liittyen.

Työhyvinvointi on kahden kauppaa

Työ teollisuuden alalla on kuormittavaa, ja kuormitusta kasvattaa entisestään työn epäsäännöllisyys. Vuorotyö lisää muun muassa sydän- ja verisuonisairausten riskiä, mutta haittojen vähentämiseen voivat vaikuttaa niin työntekijä kuin työnantajakin.

Boomin dataintegraatiopalvelu IFS:n asiakkaiden käyttöön

IFS:n kenttähuollon ratkaisut, toiminnanohjausjärjestelmät ja kunnossapidon järjestelmät hyödyntävät jatkossa Boomin tarjoamia integraatiomahdollisuuksia yhdistämällä laajat ja nopeasti muuttuvat tietojoukot sovelluksiinsa.

Ratkaisu sähköautojen akkuongelmaan?

Lontoon UCL:n (University College of London) ja Kiinan tiedeakatemian tutkijat ovat kehittäneet ja osoittaneet uuden taivutettavan, grafeenista valmistetun superkondensaattorin, joka lupaa ratkaista sekä sähköautojen että kannettavien laitteiden akkuongelmat. Asiasta kertoi ETN.fi-verkkosivusto.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.