Honeywell Analytics tuottaa tehokkaammin joustavien mobiilirobottien avulla

Kolme tanskalaisen Mobile Industrial Robotsin (MiR) robottia siirtävät automaattisesti materiaaleja ja tuotteita koko matkan tuotannossa Honeywell Analyticsilla Englannissa. Robotit auttavat siinä, että yritys voi työskennellähelposti ja ketterästi tuotantoprosesseissaan.

honeywell

Robottien intuitiivinen verkko-ohjelmointi mahdollistaa sen, että Honeywell voi helposti tehdä muutoksia tuotantolinjoihinsa. MiR100-robotit olivat ainoita saatavana olevia robotteja, jotka pystyivät itse kommunikoimaan hissien kanssa siirtyessään kerroksesta toiseen Honeywell-tehtaalla. Robotit ovat jo nyt vapauttaneet töistään kuusi kokoaikaista työntekijää, jotka voivat keskittyäarvokkaampiin tehtäviin sen sijaan, että siirtelisivät materiaaleja ympäriinsä, ja yritykselläon suunnitelmissa automatisoida useita prosesseja mobiiliroboteilla.

Mobiilirobotit automatisoivat sisäisen kuljetuksen haastavissa oloissa

Honeywell Analytics Poolessa, Isossa-Britanniassa, valmistaa kaasunilmaisimia, joita käytetään offshore-öljy- ja kaivosteollisuudessa, mutta se tekee myös kuluttajaratkaisuja yksityiskoteihin. Honeywell Analyticsilla tuotetaan Lean-periaatteiden mukaan, mikäauttaa heitäolemaan kilpailukykyisiä, ja yrityksen menestys riippuu kyvystämuuttaa prosesseja helposti.

- Arvostamme Honeywellilla paljon Leania, ja joustavuus on avain Lean-tuotantoon, Stuart Harris, Honeywell Analyticsin tuotantopäällikkö sanoo.

- Meillä on käyttöä sille, että voimme siirtää asioita ympäriinsä ja muuttaa tuotantolinjoja, jotta ne sopivat siihen, mitä valmistamme. Etsimme aina tuotannossa oikotietä optimoidaksemme sen. Kuten kaikissa muissakin tuotantojärjestelmissä, joustavuus on ydin siihen, ettävoimme tehdäsen ja siten optimoida tehokkuuden, hän lisää.

Osana optimointipanostustaan Honeywell Analytics käyttää paljon automatisointia ja robotteja, mutta ennen kuin MiR-robotit otettiin käyttöön, raaka-aineita ja asennettuja tuotteita siirrettiin ympäriinsätehtaan 91 000 neliömetrin tiloissa manuaalisesti vaunuissa, joita työntekijät työnsivät. Tämän tehtävän automatisoinnille aiheutti haasteita rakennus, jossa varasto on yhdessä kerroksessa ja tuotantoa kahdessa kerroksessa. Tavaroiden kuljettaminen tuotantolinjojen ja varaston välillä merkitsee, että pitää kulkea erilaisilla kapeilla käytävillä, palo-ovien läpi ja hissillä–tärkeätehtävä, jota muut kuin MiR eivät pystyneet ratkaisemaan.

Helppo ohjelmointi tukee joustavaa valmistusta

Käyttäjäystävällisyys on erittäin tärkeäärobotin onnistumiselle Honeywellilla, jolla on monta tuotantolinjaa. Toiset ovat pysyviä, kun taas toiset ovat modulaarisia ja erittäin joustavia.

- Tutkimme ensin eri vaihtoehtoja joustaville roboteille, joita voisimme käyttääliikkumiseen ympäri tehdasta. Saimme selville, ettäjotkut niistäliikkuvat lattiassa olevien merkintöjen mukaan, mikäon liian jäykkäätuotantolinjoillemme, koska meilläon joustavia, modulaarisia linjoja, joita siirtelemme, jotta voimme olla mahdollisimman tehokkaita. MiR-roboteilla meidän pitäävain siirtääpisteitäkartalla, Timothy Ward kertoo.

Honeywell on ottanut käyttöön kolme MiR100-robottia osastollaan Poolessa. MiR-robotit vähentävät aikaa, joka ihmisiltämenee kuljetusvaunujen työntämiseen ympäriinsä, joten he voivat nyt suorittaa arvokkaampia tehtäviäja parantaa tehokkuutta.

- Tärkein haaste, jonka MiR-robotit ratkaisevat puolestamme, on se, ettäne vapauttavat henkilöstöä, joka on sijoitettu vaunujen manuaaliseen työntämiseen,Timothy Ward sanoo.

- Toivoimme, ettätyöntekijät palaisivat takaisin tuotantolinjoille ja auttaisivat parantamaan tehokkuutta. MiR-robottien avulla olemme vapauttaneet kuusi kokoaikaista työntekijäätuottamaan enemmän ja tekemään linjasta tehokkaamman.

Tämä tukee myös muita Lean-valmistustavoitteita vapauttamalla työntekijöitämateriaalikuljetuksesta, mukaan lukien tavoitteet siitä, ettätyöntekijöilläon laajaa osaamista, jotta he voivat työskennelläeri tuotantolinjoilla tarpeen mukaan.

- Haluamme työntekijöitä, jotka ovat monikoulutettuja ja monitaitoisia, jotta he voivat työskennelläyrityksen eri osissa ja auttaa tuotteen kanssa monella tasolla, Timothy Ward selventää. MiR-robotit sopivat siihen täydellisesti, silläne oppivat nopeasti uusia reittejäja prosesseja, joten ne sopeutuvat muuttuneisiin tuotantotarpeisiin, Timothy Ward toteaa.

- Yksi pullonkauloista, jotka olemme voittaneet, on huolto-osastomme, jolla on toimituksia satunnaisina aikoina koko päivän. Se on pieni tiimi, jonka piti itse käyttääaikaa siihen, ettähe hakivat tavaroita alhaalta eivätkänäin saaneet työskenneltyähuoltolaitteiden kanssa. Nyt kun käytämme MiR-robotteja, heidän ei tarvitse enäähakea tarvikkeita itse.

Vahva ohjelmistoratkaisu 

MiR-robottien intuitiivisen verkkopohjaisen käyttöliittymän ansiosta työntekijät voivat helposti käyttääniitävain parilla painikkeen napsautuksella näytössä.

- Tuotantokerroksessa meillä on kotisivu, jota henkilöstö käyttää, Ward kertoo.

- Olemme tehneet painikkeen, joka kommunikoi MiRFleetin kanssa tehtävän suorittamiseksi. Yksi MiR-robotti kuuluu yhteen linjaan, joten se kutsutaan näin siihen linjaan, jossa painiketta painetaan. Se odottaa operaattorin toimia. Operaattori noutaa materiaalit ja tuo ne MiR-robotille, minkäjälkeen hän tekee määräyksen ja lähettääsen alas varastoon. 

Ohjelmiston integrointimahdollisuudet tukevat monia vaatimuksia. MiR-robotit käyttävät esimerkiksi Bluetooth-käyttöliittymääavatakseen itse palo-ovet, ja käyttöliittymääyhdessäPLC:n kanssa hissien käyttämiseen.

- Yksi vakuuttavimmista toiminnoista on web-käyttöliittymä, joka on erittäin käyttäjäystävällinen. Pääsemme suoraan kalustonhallintaan ja voimme tarkistaa määräyshistorian. Voimme myös saada laskelmia MiR-roboteista niiden verkkopohjaisen front-endin kautta, jotta voimme nähdä, millaisia tehtäviäne ensisijaisesti suorittavat, ja voimme muuttaa prosesseja sen mukaan, Timothy Ward kertoo.

MiR-robotit tarjoavat nopean ROI:n ja tukevat tulevia automatisointisuunnitelmia

- Pystymme tehostamaan toimintaamme paljon. Enää ei tarvitse odottaa ihmisiä, kun he ovat tauolla tai lounaalla tai työajan ulkopuolella ennen kuin he tulevat töihin tai kun he lähtevät töistä kotiin. Robotit voivat jatkaa työtäja suorittaa tehtäviä, Stuart Harris kuvailee.

Uusimmat artikkelit

22.11.2019 | Alan Uutiset

Caverion on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hyväksynnän Maintpartnerin Suomen toimintojen ostolle

Caverion on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hyväksynnän Maintpartnerin Suomen toimintojen ostolle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös sisältää tiettyjä ehtoja, joiden mukaan Caverion sitoutuu divestoimaan noin 6,5 prosenttia Teollisuuden ratkaisut -divisioonan kaupan jälkeisestä Suomen liikevaihdosta (noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2018).

22.11.2019 | Tutkimus ja koulutus

BMW keskittää akkujen kehityksen ja testauksen uuteen keskukseen Saksan Müncheniin

Autojätti BMW Group kertoo keskittävänsä akkujensa kehityksen ja testauksen Saksan Müncheniin avattuun akkukennojen kehityskeskukseen. Keskuksen tavoitteena on kaksinkertaistaa akkujen energiatiheys ja parantaa akkujen käytettävyyttä.

Energia-alan päästövähennykset eivät riipu hiilinieluista, omat teot avainasemassa

Energiatuotannon tie puhtaaseen energiajärjestelmään ei ole riippuvainen metsien hiilinieluista, vaan alan omista päästövähennyksistä, toteaa  Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa.

EOS esittelee uusia ratkaisuja metallien 3D-tulostukseen

EOS esittelee formnext 2019 -messuilla tuotantovalmiin EOS Shared Modules -ratkaisun. Useista laitteisto- ja ohjelmistomoduuleista koostuva ratkaisu helpottaa ja suoraviivaistaa työnkulkua ennen varsinaista valmistusprosessia, prosessin aikana ja sen jälkeen. EOS Shared Modules mahdollistaa korkealaatuisten metalliosien valmistuksen tehokkaasti, skaalautuvasti ja kannattavasti etenkin käytettäessä rinnakkain useita 3D-tulostusjärjestelmiä. Järjestelmän odotetaan tulevan myyntiin viimeistään vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Teollisuuden tarkastukset kustannustehokkaasti ja turvallisesti

Viasor Oy palkittiin Teknologia 19-tapahtuman yhteydessä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön vuoden 2019 yritysinnovaatiopalkinnolla. Lokakuussa 2018 perustettu yhtiö on kehittänyt droneja hyödyntävän ratkaisun vaikeasti lähestyttävien kohteiden, kuten säiliöiden, kunnon tarkastukseen. Droneilla tehtävät seinämän paksuusmittaukset mahdollistavat käsin suoritettuja mittauksia laajemman otannan kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.

Tieto digitalisoi Metsä Tissuen tuotannon Euroopassa

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Tissue on valinnut Tiedon tietojärjestelmäympäristönsä  kehittäjäksi ja mahdollistamaan modernit digitaaliset ratkaisut. Uusi tuotannonohjaus-järjestelmä otetaan käyttöön Metsä Tissuen tehtailla Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Slovakiassa ja Saksassa. Uudistus perustuu Tiedon TIPS-ratkaisuun paperiteollisuudelle.