Kahvipaahtimon hukkalämpö hyödyksi Helenin lämpöverkkoon

Helen ja Paulig valjastavat yhteisessä pilotissa hukkalämmön hyötykäyttöön Pauligin kahvipaahtimolla Vuosaaressa. Lämpöä voidaan kerätä uudenlaisella teknisellä ratkaisulla talteen niin paljon, että määrä vastaa 1000 kerrostalokaksion vuotuista lämmöntarvetta.

paulig

Paulig tehostaa ratkaisullaan Vuosaaren paahtimon kahvinpaahtolinjojen energiatehokkuutta. Samassa yhteydessä paahtimoon rakennetaan lämmöntalteenottojärjestelmä, jonka avulla paahtimon omien tarpeiden yli jääneet hukkalämmöt voidaan kierrättää Helenin lämpöverkkoon. Kaksisuuntaisessa lämpömarkkinassa eli avoimessa kaukolämmössä yritys tai kiinteistö voi sekä ostaa kaukolämpöä että myydä tuottamaansa lämpöä energiayhtiölle. Helen ostaa kaukolämpöverkkoon soveltuvaa teollisuuden prosessilämpöä ja hyödyntää sen Helsingin lämmittämisessä.

– Lämmöntalteenotto toteutetaan paahtoprosessissa, jossa lämpöä syntyy eniten. Hyödynnämme talteenotetun lämmön ensisijaisesti ohjaamalla sen omaan lämmityskäyttöömme. Loput lämmöstä jatkaa matkaansa Helenin kaukolämpöverkkoon. Idea Vuosaaren paahtimon lämmöntalteenotosta syntyi yhteisen energiatehokkuuskartoituksen myötä ja on osa vastuullista toimintaamme. Kun hankkeelle löytyi sopiva yhteistyökumppani, päätös hankkeeseen ryhtymisestä oli helppo, kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Timo Tuukkanen Pauligilta kertoo.

Kahvin paahtamisesta voidaan saada hukkalämpöä kiertoon niin paljon, että se vastaa 1000 kerrostalokaksion vuotuista lämmöntarvetta. Uusi lämmöntalteenottojärjestelmä otetaan käyttöön ensi vuoden alussa.

Uusia mahdollisuuksia energian kierrättämiselle?

Koko Pauligin Vuosaaren paahtimon energiankäyttö perustuu uusiutuviin energianlähteisiin. Paulig paahtaa kaiken kahvinsa Suomessa puhtaasti biokaasulla, ja Vuosaaren paahtimolla biokaasua on hyödynnetty elokuusta 2015 alkaen. Paulig on ostanut jo aiemmin uusiutuvaa kaukolämpöä tehtaan tilalämmitykseen.

– Teemme vastuullisuustyötä pitkäjänteisesti ja panostamme toiminnassamme erityisesti energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan. Siirtyessämme paahtamaan kahvimme neljä vuotta sitten Vuosaaressa biokaasulla saimme leikattua kasvihuonepäästöjä jopa 90 % eli lähes 2700 tonnia vuodessa. Tänä päivänä biokaasulla pyörivät Suomen kahvipaahtimoidemme lisäksi myös Ruotsin mauste- ja tortillatehtaamme, Pauligin kahvipaahtimoista vastaava johtaja Jorma Varis kertoo.

Lämmöntalteenottoprosessia on vielä mahdollista tehostaa lämpöpumppujen avulla.

– Hallituksen kaavailema mahdollinen energiaverouudistus kaukolämpöverkkoihin lämpöä tuottavien lämpöpumppujen sähköverotuksessa avaisi aivan uusia mahdollisuuksia energian kierrättämiseen konesaleista ja teollisista prosesseista, sanoo johtaja Marko Riipinen Helenistä.

– Helen hakee aktiivisesti Helsingin alueelta löytyviä ylijäämälämpöjä. Tulevaisuudessa yhä merkittävämpi osa kaupungin lämmityksestä perustuu kierrätyslämpöön. Jo nykyisin Helsingin lämpimän kesäpäivän lämmitystarpeesta noin puolet on erilaisia kierrätyslämpöjä, Riipinen kertoo.

Uusimmat artikkelit

Kivivillajäte ekologisesti kierrätykseen tehtaalta ja rakennustyömailta

Rakennusten julkisivuissa käytettävien pelti-villa-pelti-elementtien valmistuksessa ja asennuksessa syntyvä kivivillajäte on tähän asti ollut ongelmajätettä. Nyt se voidaan kierrättää ja hyödyntää uusien eristeiden valmistuksessa.

4.6.2020 | Alan Uutiset

Kemianteollisuuden koronakysely: kolmasosa ennakoi investointien laskua

Suurimmalla osalla kemianteollisuuden yrityksistä menee vielä normaalisti tai hyvin, mutta huonosti menevien määrä on kasvanut kuukaudessa kymmenyksellä. Seuraavan kuukauden ja kolmen kuukauden kuluessa tilanteen arvioidaan edelleen heikkenevän, ja koko vuoden liikevaihdon laskua ennakoi 75 prosentttia vastaajista, Kemianteollisuus ry:n toteuttamasta kyselystä selviää.

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.