Kahvipaahtimon hukkalämpö hyödyksi Helenin lämpöverkkoon

Helen ja Paulig valjastavat yhteisessä pilotissa hukkalämmön hyötykäyttöön Pauligin kahvipaahtimolla Vuosaaressa. Lämpöä voidaan kerätä uudenlaisella teknisellä ratkaisulla talteen niin paljon, että määrä vastaa 1000 kerrostalokaksion vuotuista lämmöntarvetta.

paulig

Paulig tehostaa ratkaisullaan Vuosaaren paahtimon kahvinpaahtolinjojen energiatehokkuutta. Samassa yhteydessä paahtimoon rakennetaan lämmöntalteenottojärjestelmä, jonka avulla paahtimon omien tarpeiden yli jääneet hukkalämmöt voidaan kierrättää Helenin lämpöverkkoon. Kaksisuuntaisessa lämpömarkkinassa eli avoimessa kaukolämmössä yritys tai kiinteistö voi sekä ostaa kaukolämpöä että myydä tuottamaansa lämpöä energiayhtiölle. Helen ostaa kaukolämpöverkkoon soveltuvaa teollisuuden prosessilämpöä ja hyödyntää sen Helsingin lämmittämisessä.

– Lämmöntalteenotto toteutetaan paahtoprosessissa, jossa lämpöä syntyy eniten. Hyödynnämme talteenotetun lämmön ensisijaisesti ohjaamalla sen omaan lämmityskäyttöömme. Loput lämmöstä jatkaa matkaansa Helenin kaukolämpöverkkoon. Idea Vuosaaren paahtimon lämmöntalteenotosta syntyi yhteisen energiatehokkuuskartoituksen myötä ja on osa vastuullista toimintaamme. Kun hankkeelle löytyi sopiva yhteistyökumppani, päätös hankkeeseen ryhtymisestä oli helppo, kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Timo Tuukkanen Pauligilta kertoo.

Kahvin paahtamisesta voidaan saada hukkalämpöä kiertoon niin paljon, että se vastaa 1000 kerrostalokaksion vuotuista lämmöntarvetta. Uusi lämmöntalteenottojärjestelmä otetaan käyttöön ensi vuoden alussa.

Uusia mahdollisuuksia energian kierrättämiselle?

Koko Pauligin Vuosaaren paahtimon energiankäyttö perustuu uusiutuviin energianlähteisiin. Paulig paahtaa kaiken kahvinsa Suomessa puhtaasti biokaasulla, ja Vuosaaren paahtimolla biokaasua on hyödynnetty elokuusta 2015 alkaen. Paulig on ostanut jo aiemmin uusiutuvaa kaukolämpöä tehtaan tilalämmitykseen.

– Teemme vastuullisuustyötä pitkäjänteisesti ja panostamme toiminnassamme erityisesti energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan. Siirtyessämme paahtamaan kahvimme neljä vuotta sitten Vuosaaressa biokaasulla saimme leikattua kasvihuonepäästöjä jopa 90 % eli lähes 2700 tonnia vuodessa. Tänä päivänä biokaasulla pyörivät Suomen kahvipaahtimoidemme lisäksi myös Ruotsin mauste- ja tortillatehtaamme, Pauligin kahvipaahtimoista vastaava johtaja Jorma Varis kertoo.

Lämmöntalteenottoprosessia on vielä mahdollista tehostaa lämpöpumppujen avulla.

– Hallituksen kaavailema mahdollinen energiaverouudistus kaukolämpöverkkoihin lämpöä tuottavien lämpöpumppujen sähköverotuksessa avaisi aivan uusia mahdollisuuksia energian kierrättämiseen konesaleista ja teollisista prosesseista, sanoo johtaja Marko Riipinen Helenistä.

– Helen hakee aktiivisesti Helsingin alueelta löytyviä ylijäämälämpöjä. Tulevaisuudessa yhä merkittävämpi osa kaupungin lämmityksestä perustuu kierrätyslämpöön. Jo nykyisin Helsingin lämpimän kesäpäivän lämmitystarpeesta noin puolet on erilaisia kierrätyslämpöjä, Riipinen kertoo.

Uusimmat artikkelit

Fortumilta ratkaisu jätteenpolton tuhkaongelmaan

Fortum avaa lähiviikkojen aikana Suomen ensimmäisen tuhkankäsittelylaitoksen Porin Mäntyluodossa. Kyseessä on merkittävä ratkaisu tuhkan polttamisen mukana syntyvän suolaongelman poistamiseksi.

15.10.2019 | Tutkimus ja koulutus

IoT:n hyödyntäminen yrityksissä on merkittävässä kasvussa

Elisan teettämän tutkimuksen* mukaan jo lähes puolet yli 500 hengen suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista hyödyntää esineiden internetiä. Sen käyttäminen on lisääntynyt erityisesti 250–1000 hengen yrityksissä ja organisaatioissa.

Uusi moottoroitu sääsuoja edistää puurakentamista

NCC rakentaa Kruunuasunnoille Turun Linnanfälttiin kahta puukerrostaloa, jotka valmistuvat täysin uudenlaisen sääsuojan alla. 

14.10.2019 | Alan Uutiset

Rakentamisen hyvä suhdannevaihe on päättymässä

Rakentamisen tuotanto pysyy kuluvana vuonna lähellä nykytasoaan tai vähenee enintään kaksi prosenttia vuodentakaisesta, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä 14. lokakuuta julkaistussa raportissaan. Ensi vuonna rakentamisen tuotanto vähenee 1,5–3,5 prosenttia.

Empower ja Visuon käynnistävät yhteistyön 360°VR-teknologiaa hyödyntävien digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä

Empower ja 360° visuaalisten työkalujen toimittaja Visuon ovat aloittaneet yhteistyön, jossa teollisuudelle älykästä kunnossapitoa ja ylläpidon analytiikkapalveluita tarjoava Empower hyödyntää Visuonin 360° VR-teknologiaan pohjautuvaa alustaa Em360° toimitilojen mallinnus- ja etähallintaratkaisussa Suomessa.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.