https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kemijoki Oy pilotoi vesivoimatuotannon ja sähkövaraston yhteiskäyttöä Kurkiaskan voimalaitoksella

Sähkövaraston ja vesivoimalaitoksen vahvuudet yhdistävällä hankkeella parannetaan Kemijoki Oy:n kykyä vastata sähkömarkkinoiden kehittyviin vaatimuksiin. Varasto on määrä ottaa käyttöön Kemijoen sivujoki Kitisellä sijaitsevalla Kurkiaskan voimalaitoksella keväällä 2023.

hycap_netti_4000x1150

Kuva: HYCAP-hankkeessa asennettavan sähkövaraston sekä vesivoimalaitoksen yhteistoiminta.

Siirtymä kohti vähäpäästöistä energian tuotantoa mullistaa sähkömarkkinoita. Yhä enemmän sääriippuvaisiin uusiutuviin, kuten tuulivoimaan, tukeutuvan sähköjärjestelmän kehitys asettaa uusia vaatimuksia sähköjärjestelmälle.

- Merkittävä osa sähköjärjestelmän toiminnan kannalta kriittisestä säätövoimasta tuotetaan vesivoimalla, joka pystyy vastaamaan sekunneissa muutoksiin sähkön kysynnässä ja kulutuksessa. Yhdistämällä vesivoiman ja sähkövaraston vahvuudet pyrimme varmistamaan, että roolimme keskeisenä vähäpäästöisen ja uusiutuvan säätövoiman lähteenä säilyy ja vahvistuu, Kemijoki Oy:n sähkömarkkinoista ja digitalisaatiosta vastaava johtaja Janne Ala kertoo.

Hankkeessa yhdistetään vesivoiman ja sähkövaraston vahvuudet

HYCAP-nimeä (”HYdropower CAPacity”) kantavassa kehityshankkeessa sähkövarasto kytketään osaksi Kurkiaskan voimalaitoksen koneistoa laitoksen  peruskorjauksen  yhteydessä. Kahteen merikonttiin asennetun sähkövaraston lyhytaikainen varastointikyky auttaa voimalaitosta vastaamaan hyvin lyhyen aikavälin muutoksiin sähkön kysynnässä ja tuotannossa. Sähkövaraston yhdistämisestä voimalaitoksen automaatio- ja sähköjärjestelmiin sekä siihen liittyvistä töistä vastaa VEO Oy.

- HYCAP-hanke on loistava esimerkki vesivoimalaitosten ja energiavarastojen saumattomasta yhdistämisestä kehittämämme yhteissäädön avulla sekä tärkeä merkkipaalu VEO:n vihreää siirtymää tukevassa tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Hankkeessa sähkövaraston ja vesivoimalaitoksen yhteistuotantoa optimoidaan vastaamaan sähkömarkkinoiden kasvaviin vaatimuksiin ja vähennetään myös voimalaitoksen kunnossapidon tarvetta. Näin tuotetaan yhä enemmän lisäarvoa omistajille, toteaa VEO Oy:n vesivoiman myyntipäällikkö Juha Mäki.

- VEO Oy:llä on vankka kokemus vesivoimasta ja yhteistyöstä Kemijoki Oy:n kanssa, ja HYCAP-hanke on uusin askel hyvässä ja pitkäjänteisessä yhteistyössämme, Kemijoki Oy:n sähkö- ja konetekniikasta vastaava johtaja Jarkko Virtanen toteaa.

HYCAP-hankkeella onkin tärkeä rooli vesivoimalaitosten kunnossapidon kehittämisessä. Tutkimus- ja kehityshankkeessa sähkövaraston vaikutusta voidaan verrata laitokseen, jossa vastaavaa varastoa ei ole. Kurkiaska muistuttaa läheisesti  juuri peruskorjattua  Kokkosnivan voimalaitosta, joka sijaitsee niin ikään Kitisellä.

- Sähkömarkkinoiden uusien vaatimusten täyttäminen kuluttaa voimalaitoksen koneistoa aiempaa nopeammin. HYCAP-hankkeessa tutkitaankin siksi myös tapoja vähentää koneiston kulumista. Tätä kautta se tukee voimalaitosten kunnossapitoa ja kunnossapidon suunnittelua, mikä puolestaan tukee vesivoiman tuotannon turvallisuutta sekä toimitusvarmuutta, Kemijoki Oy:n projektipäällikkö Aleksi Sarajärvi kertoo.

Sähkövaraston asennustyöt alkavat keväällä 2022, ja varasto on määrä ottaa käyttöön keväällä 2023.

- Suunnittelemme hankkeesta saatujen tulosten perusteella mahdolliset jatkotoimet, joihin lukeutuu myös sähkövarastojen laajempi käyttöönotto, Sarajärvi toteaa.

Vastuullista vesisähköä huomista varten

Investoimme jatkuvasti vesivoiman suorituskyvyn kehittämiseen. Osana Kemijoki Oy:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa etsimme ja otamme käyttöön suorituskykyä parantavia teknologisia innovaatioita. Samalla kehitämme omaa vesivoimaosaamistamme sekä kykyämme vastata murroksessa olevan toimialamme tulevaisuuden haasteisiin.

Suomalainen yhteiskunta ja ihmisten arki jatkavat sähköistymistä ja digitalisoitumista. Samalla käynnissä on taistelu ilmastonmuutosta ja luontokatoa vastaan. Vähäpäästöistä ja uusiutuvaa sähköä tarvitaan paljon lisää. Euroopan siirtymä kohti hiilineutraaliutta muuttaa sähkömarkkinoita ja liiketoimintamalleja. Haluamme vesisähkön edelläkävijänä kokeilla rohkeasti uutta.

Tutkimus- ja kehitysinvestointi sähkön varastointiratkaisuun on yksi Kemijoki Oy:n strategiaan sisältyvistä, toimintaamme merkittävästi uudistavista valinnoista. Katsoimme strategiatyössämme pitkälle eteenpäin ja mietimme, mitä tehtävämme tuottaa vesisähköä Suomen tarpeisiin edellyttää meiltä nyt ja tulevaisuudessa.

Uusimmat artikkelit

Dronet ja paikkatietoanalytiikka kertovat, milloin ja missä sähköverkon kunnossapitotoimia tulee tehdä

Evision Oy on yhteistyössä Enerva Oy:n ja Järvi-Suomen Energia Oy:n kanssa kehittänyt verkon luotettavuusperusteisuuden analytiikkamallin, joka ratkoo energiayhtiöiden kunnossapitohaasteita ja tarjoaa säästöjä. 

27.6.2024 | Alan Uutiset

Metso sai merkittävän tilauksen Intiasta – rakenteilla ensimmäinen suuren mittakaavan elektroniikkaromun kierrätyslaitos

"Tämä on meille tärkeä tilaus. Hindalco Industries on tällä hetkellä yksi Intian merkittävimmistä alumiinin ja kuparin tuottajista," Metson sulatusliiketoiminnan johtaja Jyrki Makkonen toteaa.

Työntekijä putosi murskaimen päältä huoltotehtävissä – sakkoja vastuuhenkilöille

"Putoamistyötapaturmia tapahtuu edelleen liikaa ja putoamisesta voi aiheutua erittäin vakavia vammoja tai jopa kuolema", Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen juristi Matti Suontausta muistuttaa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.