https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kemijoki Oy pilotoi vesivoimatuotannon ja sähkövaraston yhteiskäyttöä Kurkiaskan voimalaitoksella

Sähkövaraston ja vesivoimalaitoksen vahvuudet yhdistävällä hankkeella parannetaan Kemijoki Oy:n kykyä vastata sähkömarkkinoiden kehittyviin vaatimuksiin. Varasto on määrä ottaa käyttöön Kemijoen sivujoki Kitisellä sijaitsevalla Kurkiaskan voimalaitoksella keväällä 2023.

hycap_netti_4000x1150

Kuva: HYCAP-hankkeessa asennettavan sähkövaraston sekä vesivoimalaitoksen yhteistoiminta.

Siirtymä kohti vähäpäästöistä energian tuotantoa mullistaa sähkömarkkinoita. Yhä enemmän sääriippuvaisiin uusiutuviin, kuten tuulivoimaan, tukeutuvan sähköjärjestelmän kehitys asettaa uusia vaatimuksia sähköjärjestelmälle.

- Merkittävä osa sähköjärjestelmän toiminnan kannalta kriittisestä säätövoimasta tuotetaan vesivoimalla, joka pystyy vastaamaan sekunneissa muutoksiin sähkön kysynnässä ja kulutuksessa. Yhdistämällä vesivoiman ja sähkövaraston vahvuudet pyrimme varmistamaan, että roolimme keskeisenä vähäpäästöisen ja uusiutuvan säätövoiman lähteenä säilyy ja vahvistuu, Kemijoki Oy:n sähkömarkkinoista ja digitalisaatiosta vastaava johtaja Janne Ala kertoo.

Hankkeessa yhdistetään vesivoiman ja sähkövaraston vahvuudet

HYCAP-nimeä (”HYdropower CAPacity”) kantavassa kehityshankkeessa sähkövarasto kytketään osaksi Kurkiaskan voimalaitoksen koneistoa laitoksen  peruskorjauksen  yhteydessä. Kahteen merikonttiin asennetun sähkövaraston lyhytaikainen varastointikyky auttaa voimalaitosta vastaamaan hyvin lyhyen aikavälin muutoksiin sähkön kysynnässä ja tuotannossa. Sähkövaraston yhdistämisestä voimalaitoksen automaatio- ja sähköjärjestelmiin sekä siihen liittyvistä töistä vastaa VEO Oy.

- HYCAP-hanke on loistava esimerkki vesivoimalaitosten ja energiavarastojen saumattomasta yhdistämisestä kehittämämme yhteissäädön avulla sekä tärkeä merkkipaalu VEO:n vihreää siirtymää tukevassa tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Hankkeessa sähkövaraston ja vesivoimalaitoksen yhteistuotantoa optimoidaan vastaamaan sähkömarkkinoiden kasvaviin vaatimuksiin ja vähennetään myös voimalaitoksen kunnossapidon tarvetta. Näin tuotetaan yhä enemmän lisäarvoa omistajille, toteaa VEO Oy:n vesivoiman myyntipäällikkö Juha Mäki.

- VEO Oy:llä on vankka kokemus vesivoimasta ja yhteistyöstä Kemijoki Oy:n kanssa, ja HYCAP-hanke on uusin askel hyvässä ja pitkäjänteisessä yhteistyössämme, Kemijoki Oy:n sähkö- ja konetekniikasta vastaava johtaja Jarkko Virtanen toteaa.

HYCAP-hankkeella onkin tärkeä rooli vesivoimalaitosten kunnossapidon kehittämisessä. Tutkimus- ja kehityshankkeessa sähkövaraston vaikutusta voidaan verrata laitokseen, jossa vastaavaa varastoa ei ole. Kurkiaska muistuttaa läheisesti  juuri peruskorjattua  Kokkosnivan voimalaitosta, joka sijaitsee niin ikään Kitisellä.

- Sähkömarkkinoiden uusien vaatimusten täyttäminen kuluttaa voimalaitoksen koneistoa aiempaa nopeammin. HYCAP-hankkeessa tutkitaankin siksi myös tapoja vähentää koneiston kulumista. Tätä kautta se tukee voimalaitosten kunnossapitoa ja kunnossapidon suunnittelua, mikä puolestaan tukee vesivoiman tuotannon turvallisuutta sekä toimitusvarmuutta, Kemijoki Oy:n projektipäällikkö Aleksi Sarajärvi kertoo.

Sähkövaraston asennustyöt alkavat keväällä 2022, ja varasto on määrä ottaa käyttöön keväällä 2023.

- Suunnittelemme hankkeesta saatujen tulosten perusteella mahdolliset jatkotoimet, joihin lukeutuu myös sähkövarastojen laajempi käyttöönotto, Sarajärvi toteaa.

Vastuullista vesisähköä huomista varten

Investoimme jatkuvasti vesivoiman suorituskyvyn kehittämiseen. Osana Kemijoki Oy:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa etsimme ja otamme käyttöön suorituskykyä parantavia teknologisia innovaatioita. Samalla kehitämme omaa vesivoimaosaamistamme sekä kykyämme vastata murroksessa olevan toimialamme tulevaisuuden haasteisiin.

Suomalainen yhteiskunta ja ihmisten arki jatkavat sähköistymistä ja digitalisoitumista. Samalla käynnissä on taistelu ilmastonmuutosta ja luontokatoa vastaan. Vähäpäästöistä ja uusiutuvaa sähköä tarvitaan paljon lisää. Euroopan siirtymä kohti hiilineutraaliutta muuttaa sähkömarkkinoita ja liiketoimintamalleja. Haluamme vesisähkön edelläkävijänä kokeilla rohkeasti uutta.

Tutkimus- ja kehitysinvestointi sähkön varastointiratkaisuun on yksi Kemijoki Oy:n strategiaan sisältyvistä, toimintaamme merkittävästi uudistavista valinnoista. Katsoimme strategiatyössämme pitkälle eteenpäin ja mietimme, mitä tehtävämme tuottaa vesisähköä Suomen tarpeisiin edellyttää meiltä nyt ja tulevaisuudessa.

Uusimmat artikkelit

Olkiluoto 3 käy täydellä teholla

Laitosyksikkö on nyt Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin sähköntuottaja.

28.9.2022 | Kumppaniartikkeli

Voimalaitosten vuosiseisokin seurantatutkimus auttaa tunnistamaan riskejä ja ennaltaehkäisemään häiriöitä

Fescon Oy palvelee voimalaitosasiakkaita erilaisin teknologiapalveluin, jota luotsaa Fesconin teknologiajohtaja Tapio Klasila yli 20-vuoden kokemuksellaan. Klasila on voimalaitosmateriaalien ja -järjestelmien rautainen ammattilainen ja hänen kokemuksensa on auttanut asiakkaita saavuttamaan merkittäviä etuja liiketoiminnassaan.

Konecranesin älytehdastutkimus palkittiin

Konecranesin tutkimuksessa on validoitu ja otettu käyttöön 15 erilaista teknistä ratkaisua neljässä eri maassa.

19.8.2022 | Tutkimus ja koulutus

Koulutusyhteistyöllä henkilöstön hyvinvointia

Wirmax on tehnyt Taitotalon kanssa koulutusyhteistyötä tammikuusta 2022 alkaen. Yhteistyö alkoi, kun Taitotalon asiakkuuspäällikkö osasi jo ensineuvottelussa ehdottaa ja tarjota Wirmaxille sopivia koulutusratkaisuja.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.