Keskiviikkona 23.1. vietetään pohjoismaista Sähkön päivää

Älykäs sähköistys yltää huomaamattomasti jo rakennuksiin ja jopa autoihin. Sähköä ei tarvitse ajatella eikä siitä ehkä siksi tiedetä kovin paljoa. Toisinaan vain sähkökatkos muistuttaa sen tärkeydestä, sanoo Sähköteknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Tarja Hailikari.

electricity

Monista paljon sähköä käyttävistä yrityksistä ja kaupan ketjuista on tullut merkittäviä aurinkosähkön tuottajia. Aurinkovoimaloita rakennetaan kauppakeskusten ja logistiikkakeskusten katoille ja yhä useammin niihin liitetään sähkövarasto eli iso akusto.

Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet edelleen ja verkkoyhtiöt ottavat vastaan tuotettua ylijäämäsähköä, joten aurinkosähkön tuotanto omalla aurinkovoimalalla on tullut houkuttelevaksi myös kuluttajille.

Viime vuonna tuulivoiman vuosituotanto kasvoi yli 20 prosenttia 5,8 terawattituntiin (TWh). Sillä voidaan kattaa noin 300 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittainen sähkönkulutus. Tämä vastaa neljännestä Suomen kaikista omakotitaloista.

Uusimmat tuulivoiman rakennushankkeet toteutetaan jo markkinaehtoisesti ilman yhteiskunnan tuotantotukea. Investoinnit ovat mittavia ja tuulivoiman nykyinen 9 % osuus energiantuotannostamme tulee edelleen kasvamaan.

Edessä sähköautojen läpimurto

Sähköautojen ja ladattavien hybridien yhteismäärä vuonna 2011 oli vain 56. Vuoden 2018 lopussa niitä oli liikenteessä jo 15 017, joista täyssähköautoja oli 2 273 ja ladattavia hybridejä 12 744.

Viisi vuotta sitten sähköautomalleja oli tarjolla vain neljä, mutta nyt lähes kaikki merkittävät automerkit näkevät tulevaisuutensa sähkössä. Jopa suurimmat autovalmistajat ovat kertoneet siirtyvänsä ennen pitkää valmistamaan ainoastaan sähköautoja.

Useimpien uusien automallien rakenneratkaisut on jo nyt suunniteltu niin, että niistä voidaan tarjota myös täyssähköversiot. Tätä tukee pysyväksi ilmiöksi muodostunut kiinnostus katumaastureihin, joiden korkeus tarjoaa tilaa akustoille.

Latauspaikkaverkoston kasvu jatkuu vahvana osittain investointitukien ansiosta. Kasvua vauhdittavat myös kauppaketjujen sekä muiden yritysten päätökset tarjota latauspalvelua toimipisteidensä yhteydessä.

Syyskuun lopussa julkisten peruslatauspisteiden määrä oli 1 811 ja pikalatauspaikkojen määrä 122. Latauspisteiden rakentaminen kiihtyy jatkossa erityisesti työpaikoilla, liikekiinteistöissä ja taloyhtiöissä sähköautojen määrän kasvaessa.

Rakennuksista tulee älykkäitä

Avoimet väyläjärjestelmät ovat viime vuosina yleistyneet erityisesti liike- ja palvelurakentamisessa. Samoin kotien ja vapaa-ajan asuntojen turvajärjestelmät, etävalvonta ja -ohjaus ovat yleistyneet. 

Uusissa ja peruskorjattavissa kerrostaloissa huippunopeat valokuitukaapeloinnit ovat tulleet pakollisiksi. Lisäksi monet sähköiset ratkaisut parantavat toimivuutta ja energiatehokkuutta.

- Paljon siis tapahtuu ja sähkön käyttö lisääntyy ja monipuolistuu jatkuvasti. Sen on oleellinen osa toimivaa yhteiskuntaa ja siksi sähköyhtiöt investoivat sähköverkon kehittämiseen, Hailikari sanoo.

Sähkön toimitusvarmuutta parannetaan siirtymällä ilmajohdoista maakaapelointiin, jolloin myrskyt eivät enää katkaise sähkönjakelua. Työhön käytetään lähes miljardi euroa vuodessa, mikä tekee sähkötoimialasta suurimman investoijan Suomessa.

Visio todeksi ennen aikojaan

- Sähköistysalalla on yhteinen tulevaisuuteen katsova Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030, joka kuvaa sähkön roolia osana jokapäiväistä elämää. Sitä laatiessa emme aavistaneet, kuinka nopeasti tuo visio onkaan toteutumassa.

- Harvalla toimialalla teknologinen kehitys on yhtä ripeää, ja vaikutukset myönteisiä kaikkien suomalaisten elämään ja hyvinvointiin. Tätä haluamme nostaa esiin myös viettisätiedot: Tarja Hailikari, toimitusjohtaja, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK).

Teksti: Kari Heikkilä

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.