https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kierrätysalumiinilla riittää kysyntää - Kuusakoski investoi uuteen tuotantolinjaan

Kuusakoski etsii kasvua ja kasvattaa kapasiteettiaan. Investointi nostaa Heinolan kierrätystehtaan ei-magneettisten metallien prosessoinnin kokonaiskapasiteettia 50 prosentilla.

Kierrätysalumiinin tuotannon ennustetaan tällä vuosikymmenellä ylittävän primäärialumiinin tuotannon. Kierrätysalumiinin käytön arvioidaan säästävän 95 % energiaa neitseelliseen raaka-aineeseen verrattuna.

Kuusakoski on ainoa kierrätysalumiinin valmistaja Suomessa. Viime vuonna yhtiö toimitti asiakkailleen kierrätysalumiinia määrän, joka vastaa noin 2000 matkustajalentokoneen alumiinia.

Alumiinia

Investoinnit keskittyvät monimetallien erottelukyvyn nostamiseen. Kuva; Kuusakoski Oy

Nyt yhtiö investoi Heinolan kierrätystehtaalle rakennettavaan uuteen tuotantolinjastoon Tavoitteena on kasvattaa ei-magneettisten metallien, joihin alumiinikin kuuluu, kierrätystehokkuutta ja -kapasiteettia. Investointi on arvoltaan 25 miljoonaa euroa.

Investoinnit keskittyvät monimetallien erottelukyvyn nostamiseen. Heinolaan rakennetaan uusi käsittelylaitos alumiini- ja kuparipitoisille materiaaleille. Lisäksi yhtiö kasvattaa metallien esikäsittelykapasiteettiaan ja nostaa erottelukykyä muun muassa pieniin jakeisiin erikoistuneen erottelulaitoksen avulla.

– Kierrätettävät materiaalit muuttuvat kompleksisimmiksi ja epäpuhtaammiksi – eli kierrättäjän näkökulmasta köyhemmiksi ja vaikeammin jalostettaviksi. Samaan aikaan asiakkaamme tarvitsevat yhä puhtaampia kierrätysraaka-aineita mahdollistaakseen kestävämmän tuotannon sekä korkeamman kierrätyssisällön, yhtiön toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto sanoo.

– Investointiohjelmamme luo edellytykset Kuusakosken kilpailukyvylle ja kasvulle tulevina vuosina. Kun tämä projekti saadaan maaliin, ei-magneettisten metallien prosessoinnin kokonaiskapasiteettimme nousee 50 prosentilla.

Suunnitelmien mukaan investointikokonaisuus valmistuu vuonna 2025.

– Pohjoismaiset yritykset investoivat vahvasti vihreään siirtymään, ja tänä päivänä kaikki keskustelut asiakkaidemme kanssa liittyvät tavalla tai toisella mahdollisuuksiin rakentaa kestävämpi arvoketju kierrätysraaka-aineiden avulla.

Ei-magneettisia raaka-aineita ovat muun muassa kupari, sinkki, lyijy ja alumiini sekä messinki, pronssi ja ruostumaton teräs. Kierrätykseen metalleja saadaan esimerkiksi ajoneuvoista, sähkö- ja elektroniikkalaitteista sekä kotitalouksien metallijätteestä.

Uusimmat artikkelit

20.9.2023 | Alan Uutiset

Valmetin toimittama Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas käynnistettiin

Tänään onnistuneesti käynnistetty tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja sen selluntuotantokapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.