Kunnossapitoala kehittyy - Käyttövarmuuspäivät -tapahtuma myös

Käyttövarmuuspäivät pidettiin tänä vuonna Tampereella 15-16.11.2017. Tilaisuuden isäntänä toimii SKF-yhtymä. Osallistujamäärä nousi toiselle sadalle, joten tilaisuus on Suomessa suurin erillisenä järjestettävä omaisuuden hallintaan ja kunnossapitoon erikoistunut tapahtuma.

christer

Kunnossapidon toimintaperiaatteet eivät ole juurikaan muuttuneet viimeisen sadan vuoden aikana, vaikka teknologia on täysin erilaista - Christer Idhammar, Idcon AB

Käyttövarmuus 2017 kehittyy. Perinteinen kunnossapito mielletään kentällä korjaavaksi toiminnaksi. Se on kuitenkin vain yksi osa omaisuuden hoitoa, jonka tähtäin on tuotantoresurssien tuotantokyvyn hallinta. Käytettävät teknologiat ovat myös kehittyneet ja esimerkiksi mittalaitteiden hinnat ovat laskeutuneet. Kumpaakin muutosta käsiteltiin ansioituneiden asiantuntijoiden esityksissä. Päivillä käsiteltiin paljon mielenkiintoisia ja informatiivisia asioita.

Tilaisuun key note -puhujana toimi Christer Idhammar. Idhammar korostaa, etteivät kunnossapidon toimintaperiaatteet ole juurikaan muuttuneet viimeisen sadan vuoden aikana, vaikka teknologia on tyystin erilaista. Perustoiminta on edelleen tarkastaminen, jonka avulla pyritään löytämään ongelmat etukäteen. Tässäkin toiminnassa silmien käyttö (visuaaliset tarkastukset) on tärkein keino.

Kunnossapito-organisaatioissa pääpaino usein asetetaan korjausten nopealle suorittamiselle kuin korjausten vähentämiselle, eli luotettavuuden nostamiselle ja hallitsemiselle. Syynä tähän on epätietoisuus siitä, mikä on kunnossapidon ”tuote”, eli mitä on se oleellinen, mitä huolto-organisaatio toimittaa asiakkaalleen. Onko se ripeää toimintaa, alhaisia kustannuksia vai prosessin toimintavarmuutta?

Toimintatavat muuttuvat, mutta hitaasti. Muutosnopeudessa ihmisten vaikutus on 80 prosenttia. Ongelma on tavallisesti se, että johto ei kykene kommunikoimaan kunnossapidon kielellä eikä kunnossapitäjät puolestaan ymmärrä johdon kieltä. 

Tilaisuudessa keskusteltin muun muassa siitä, miksi monet parannushankkeet tuottavat pettymyksen. Mahdollista ja kestävää parannusta ei tapahdu. 

Idhammarin mukaan epäonnistumisien taustalta löytyy muutamia yhteisiä tekijöitä. Ehkäpä tärkein on yrityksen johdon osaamisen puute. Jos ei tiedetä, mikä on ongelma, johtaminen on hyvin vaikeaa.

Toinen syy on psykologinen. Moni johtaja on arka eikä uskolla uusia vanhaa systeemiä. Joissain organisaatioissa kaikki aika kuluu korjausten tekemiseen. Kehitystyölle ei riitä henkisiä, taloudellisia eikä ajallisia resursseja. Todelliset johtavat pystyvät hahmottamaan parannushankkeen potentiaalin, keinot sen saavuttamiseen ja sitten toteuttavat hankkeen. Saman voi Idhammarin mukaan ilmaista niin, että tavallinen johtaja keskittyy kustannuksiin, kun taas huippujohtaja keskittyy tekijöihin jotka vaikuttavat tuottoihin ja kustannuksiin.

Kolmas tekijä liittyy myös osittain johtamiseen. Epäonnistujat käyttävät valtaosan ajasta (85%) suunnitelmien laatimiseen ja loput kommunikointiin ja täytäntöönpanoon. Onnistujat toimivat päinvastoin. Suunnitteluun kuluu aikaa 5 prosenttia, kommunikointiin 10 prosenttia ja loput täytäntöönpanoon.

Lue lisää aiheesta tulevasta Promaint 5/2017 -lehdestä.

Teksti: Jorma Järviö

 

 

Uusimmat artikkelit

Metsä Tissuen Mäntän tehdas siirtyy LNG:n käyttöön pehmopaperituotannossa

LNG-yhtiö Skangas Oy ja Metsä Tissue Oyj ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Mäntän pehmopaperitehtaalle tuotannon prosesseihin. Mäntän tehdas käyttää jatkossa nesteytettyä maakaasua paperin kuivausprosessissa korvaamaan nestekaasun käytön. Polttoaineen vaihtaminen nestekaasusta LNG:lle parantaa kilpailukykyä ja vähentää yhtiön hiilidioksidipäästöjä.

Älytela vähentää seisokkeja

Paperikoneiden seisokit tuovat kustannuksia, kun tehdas tai tuotantolaitos pysähtyy. Turhia seisokkeja voidaan kuitenkin myös välttää. Uusin kotimainen innovaatio, etäluettava ja älykäs levitystela, tuo merkittäviä säästöjä. Se mahdollistaa täysin ennakoivan huollon, mittaamalla ja hallitsemalla esimerkiksi kosteutta sekä seuraamalla lämpötilaa ja rasvan laatua ja kuntoa.

24.9.2018 | Alan Uutiset

Metso ja Rotator edustajasopimukseen murskaus- ja seulontalaitosten myynnistä Suomessa

Metso avaa uuden myyntikanavan pienten Lokotrack- murskaus- ja seulontalaitosten myynnille Suomessa. Tehdyn edustajasopimuksen mukaan Rotator Oy myy ja huoltaa jatkossa Metson oman myyntiyhtiön rinnalla pienimpiä, erityisesti urakointikäyttöön suunniteltuja tela-alustaisia murskaus- ja seulontalaitoksia.

19.9.2018 | Tutkimus ja koulutus

Tulevaisuudessa kauppa ennustaa kuluttajan ostokäyttäytymisen paremmin kuin kuluttaja itse

Pohjoismainen vähittäiskauppa elää yhtä historiansa haasteellisinta aikaa. Tämä tulee esiin EY:n pohjoismaisen vähittäiskaupan tulevaisuutta arvioivan  Future of Nordic Retail  -raporttisarjan uusimmassa versiossa. Raportti perustuu kaupan asiantuntijoiden haastatteluihin sekä työpajoihin, ja siinä korostuu erityisesti pohjoismaisten kauppiaiden lisääntynyt paine seurata Yhdysvalloissa ja Kiinassa tapahtuvaa kehitystä.

Tuulienenergian etähavainnoinnille on tarvetta

Vaisalan, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittaratkaisuja tarjoava yritys avaa uuden toimintakeskuksen Birminghamiin Englantiin tarjotaakseen Triton-tuuliluotainta käyttäville asiakkailleen kattavampia tukipalveluja.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.