https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Minimitehojen lasku parantaa lämpövoimalaitosten energiatehokkuutta

Vähentynyt lämpöenergiantarve on ajanut lämpövoimaloita alentamaan laitostensa minimitehoja. Muutostöihin on kannustanut mahdollisuus vähentää polttoaineiden kulutusta. Samalla tuotantoon on saatu joustavuutta, energiatehokkuus on parantunut ja päästöt ovat vähentyneet.

PVO

Pohjolan Voimassa on aktiivisesti etsitty keinoja sopeutua uuteen tilanteeseen. Lämpövoimalaitosten minimitehoa pienentämällä on pystytty sekä välttämään että vähentämään hukkaenergiaa. Näin tuotantoa pystytään kustannustehokkaasti jatkamaan niinäkin aikoina, jolloin lämmöntarve on pientä.

Laitosten minimitehoa on pienennetty Kaukaan Voimassa Lappeenrannassa, Kymin Voimassa Kouvolassa, Hämeenkyrön Voimassa, Alholmens Kraftissa Pietarsaaressa ja Porin Prosessivoimassa. 

Prosessia ymmärretään nyt paremmin

Voimalaitosten minimitehon pienennysprojekti on toteutettu yhdessä prosessilaitetoimittajien, erityisesti kattila- ja turbiiniasiantuntijoiden kanssa. Koukin mukaan projektin aikana on opittu paljon uutta.

– Aikoinaan voimalaitosten suunnittelussa painotettiin enemmän isojen tehojen toimintaa kuin koko tehoalueen tehokkuutta. Myös mallinnukset ja lukuisat ajotilanteiden prosessimittaustulokset ovat tarkentuneet. Erityisesti ymmärrys alle 50-prosenttisen tehoalueen toiminnasta on merkittävästi lisääntynyt,  johtava asiantuntija Juha Kouki Pohjolan Voimasta sanoo.

Täysin uutta mittaustekniikkaa ei Koukin mukaan projektissa ole tarvittu. Selvitykset ja koeajot ovat osoittaneet, että laitosten minimitehoja pystytään pienentämään kuljettimia, pumppuja ja puhaltimia virittämällä sekä säätöjä kehittämällä.

Polttoaineelle minimitehojen pienentäminen on asettanut silti lisävaatimuksia.

– Kattilan toimiessa pienellä teholla, ollaan herkällä alueella, ja siksi polttoaineen tulee olla hyvää ja oikeanlaista, Kouki kertoo.

Lisää joustavuutta sähköjärjestelmään

Minimitehojen alentaminen on merkittävä tekijä myös sähköjärjestelmän joustavuutta kehitettäessä. Sähkön hinnan sukeltaessa voidaan vähentää sähköntuotantoa. 

– Säästä riippuvaisen, uusiutuvan sähköntuotannon lisääntyessä lämpövoimalaitosten pitää olla joustavia. Markkinasähkön hinta ohjaa toimintaa; vähennetään tai lisätään sähköntuotantoa tilanteen mukaan. Näissä tilanteissa voimalaitoksen minimi- ja maksitehon eron suuruus on etu, Kouki sanoo.

Pohjolan Voiman kaikissa voimalaitoksissa tehdään aktiivisesti energiansäästötoimenpiteitä. Yhtiö on tehnyt energiatehokkuussopimuksen myös kaudelle 2017–2025.

Pohjolan Voima on ilmoittanut voimalaitostensa teknisen minimitehon hallitun pienennyksen mukaan Energiateko-kampanjaan. Energiansäästöviikkoa vietetään tänä vuonna 25. kertaa. 

Energiansäästöviikko on 11.–17. lokakuuta.

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.