Nyt varmistui: UPM investoi yli 2 miljardia sellutehtaaseen Uruguayssa

UPM rakentaa toisen sellutehtaan Uruguayn keskiosiin. Investoinnin arvo on yli kaksi miljardia euroa, jonka lisäksi yhtiö rahoittaa Montevideon satamatoimintojen parannuksia sekä tehdaspaikkakunnan hankkeita yli 300 miljoonalla.

upm_uruguay_tehdas

UPM rakentaa uuden eukasellutehtaan Paso de los Toroksen kaupungin lähelle Uruguayn keskiosissa. Yli kaksi miljardia euroa maksavan tuotantolaitoksen on määrä käynnistyä vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla.

Uuden eukalyptussellutehtaan kapasiteetti on UPM:n mukaan alkuvaiheessa 2,1 miljoonaa tonnia vuodessa. Ympäristölupaehdot sallivat tuotannon laajentamisen tulevaisuudessa. Tehdas rakennetaan Paso de los Toroksen kaupungin lähelle Uruguayn keskiosissa ja sen on määrä käynnistyä vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla.

Tehdasinvestoinnin kokonaisarvo on 2,7 miljardia dollaria eli noin 2,4 miljardia euroa. Sen lisäksi UPM investoi 350 miljoonaa dollaria (noin 310 miljoonaa euroa) satamatoimintoihin Montevideossa ja paikallisiin hankkeisiin, kuten kunnallisen jätevedenpuhdistuslaitoksen parannuksen ja kaatopaikan kunnostuksen, Paso de los Toroksessa. Tehtaan ulkopuolisten paikallisten investointien arvo on 70 miljoonaa dollaria.

- Investointi erittäin kilpailukykyiseen tehtaaseen lisää UPM:n sellukapasiteettia yli 50 prosenttia, mikä kasvattaa olennaisesti sekä selluliiketoiminnan kokoa että tuloksentekokykyä tulevaisuudessa, yhtiö perustelee mittavaa investointihankettaan.

Sinettinsä saanut investointipäätös nostaa UPM:n arviota kuluvan investoinneista 450 miljoonaan euroon aiemmasta 350 miljoonasta.

Pääosa reilun kolmen miljardin dollarin investointisummasta käytetään vuosina 2020–2022. UPM:n omistus projektissa on 91 prosenttia, ja paikallisen pitkäaikaisen, myös UPM Fray Bentosissa mukana olevan kumppanin omistus on yhdeksän prosenttia. UPM:n investointi rahoitetaan liiketoiminnan rahavirralla ja tavanomaisilla rahoitusjärjestelyillä.

Investointi kasvavaan markkinaan

UPM:n mukaan liiketoiminnalliset lähtökohdat investoinnille ovat suotuisat: sellun pitkän aikavälin markkinanäkymät ovat hyvät, erityisesti Aasiassa. Vahva markkinakasvu perustuu globaaleihin megatrendeihin, jotka vaikuttavat pehmo-, pakkaus- ja erikoispapereiden kysyntään. Globaalin trendikasvun markkinasellulle on arvioitu jatkuvan noin kolmen prosentin vuosivauhtia.

- Seuraavan kolmen vuoden aikana markkinoille odotetaan vain rajallisesti uutta kapasiteettia. Pitkällä aikavälillä sellutuotannon vaatimien kilpailukykyisten ja kestävien puuvarojen arvioidaan rajoittavan uuden kapasiteetin tuloa markkinoille, tiedotteessa todetaan.

Paso de los Torokseen nousevasta tehtaasta tulee yksilinjainen tuotantolaitos, joka UPM:n mukaan edustaa selluteollisuuden huippuosaamista.

- Koneet, materiaalit, automaatio ja standardisointi mahdollistavat korkean käyttöasteen ja kunnossapidettävyyden kuten myös tehokkaan energiantuotannon, työturvallisuuden, ympäristösuorituskyvyn ja alhaiset tuotantokustannukset koko tehtaan pitkän elinkaaren aikana.

Se on suunniteltu täyttämään Uruguayn tiukat ympäristövaatimukset sekä kansainväliset standardit ja suositukset, mukaan lukien viimeisimmän ja parhaana pidetyn teknologian (BAT) käyttö. Tehtaan ympäristövaikutuksia seurataan laajalla ja läpinäkyvällä valvonnalla.

Toimiessaan tehdas tuottaa yli 110 MW:n tehon uusiutuvaa sähköä myytäväksi, mikä tarjoaa tasaisen tulolähteen ja vahvistaa Uruguayn energiatasetta.

Pulp_uruguay_pic04

Raaka-aineen saatavuus tehtaalle on varmistettu UPM:n omilta ja vuokratuilta eukalyptusplantaaseilta sekä yhteistyösopimuksin yksityisten maanomistajien kanssa.

- Yli 30 vuoden kokemus varmistaa hyvin hoidetut ja tuottavat puuviljelmät siten, että ympäristötekijät ja -vastuullisuus varmistetaan jatkossakin. UPM:llä on Uruguayssa 382 000 hehtaaria omia ja vuokrattuja puuviljelmiä. Niiltä toimitetaan puuta sekä uudelle että UPM Fray Bentosin tehtaalle.

Kilpailukykyisen puunhankintansa, suuren kokonsa, parhaan saatavilla olevan tuotantotekniikkansa ja tehokkaan logistiikkansa ansiosta UPM odottaa uuden tehtaan saavuttavan kilpailukykyisen kassakustannustason eli noin 280 dollaria toimitettua sellutonnia kohden. Luku pitää sisällään muuttuvat ja kiinteät kustannukset, puunhankinnan, tehdastoiminnot ja logistiikan päämarkkinoille.

Logistinen kokonaisuus

Uusi tehdas tarvitsee tuekseen tehokkaan logistiikkaketjun. Tehdasinvestointi onkin osa kokonaispakettia, jossa parannetaan samalla teitä, rautateitä sekä satamaa.

UPM on päättänyt rakentaa selluterminaalin Montevideon syväsatamaan. Investoinnin arvo on noin 280 miljoonaa dollaria.

- Suora raideyhteys tehtaalta uudenaikaiseen syväsatamaan muodostaa tehokkaan toimitusketjun maailmanmarkkinoille. Montevideon syväsatama tarjoaa synergiahyötyjä valtamerikuljetuksissa myös nykyiselle toiminnalle, kun sellu voidaan toimittaa täysissä laivoissa päämarkkinoille, UPM perustelee.

Metsäyhtiön mukaan se suunnittelee sopimuksia satamaterminaalin toimiluvasta ja rautatiepalveluista, jotka kirjataan IFRS 16:n mukaan vuokratuiksi käyttöomaisuushyödykkeiksi ja vuokrasopimusveloiksi. Vuokrattujen hyödykkeiden kokonaisarvon arvioidaan olevan 200 miljoonaa dollaria.

Yhteistyössä valtion kanssa

UPM:llä on jo sellutehdas Uruguayn Fray Bentosissa. Vuonna 2007 käynnistyneen tehtaan rakennutti aikanaan Metsä-Botnia, mutta se siirtyi vuonna 2009 UPM:n omistukseen.

- Viimeisen kymmenen vuoden aikana UPM on kasvattanut puuviljelmiään Uruguayssa ja luonut markkinalähtöisesti toimivan selluliiketoiminnan, jolla on laaja asiakaskunta kasvavissa loppukäyttöalueissa. Samaan aikaan olemme johdonmukaisesti parantaneet taloudellista suorituskykyämme ja taseemme on toimialan paras. Nyt olemme siinä asemassa, että voimme tehdä tämän merkittävän päätöksen ja hyödyntää kasvavien markkinoiden mahdollisuuksia kestävällä ja kilpailukykyisellä tavalla, toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoo.

UPM on valmistellut nyt toteutettavaa sellutehdashanketta Uruguayssa vuodesta 2016 lähtien. Yhtiön mukaan investoinnin edellytyksiä on valmisteltu huolellisesti Uruguayn valtion kanssa. Toiminnan edellyttämät luvat on jo myönnetty, ja taloudellisesti merkittävät sopimukset Uruguayn hallituksen kanssa on tehty osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Metsäyhtiön mukaan sille on ollut tärkeää varmistaa kestävä, kilpailukykyinen toiminta pitkällä aikavälillä ja minimoida investointiin liittyvät riskit sekä rakennusvaiheessa että toimintojen käynnistyttyä.

Uruguaylle taas projekti ja siihen liittyvät infrastruktuurihankkeet tarjoavat merkittävät mahdollisuudet maan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehittämiseen. Merkitys onkin suuri, mikäli riippumattomat sosioekonomiset vaikutusarvioinnit pitävät paikkaansa: niiden mukaan tehtaan arvioidaan valmistuttuaan kasvattavan Uruguayn bkt:ta noin kaksi prosenttia ja maan vuosittaista vientiä noin 12 prosenttia.

- Tämä investointi avaa monia uusia mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille ja koulutetulle työvoimalle Uruguayn keskiosissa. Ne hyödyttävät tuhansia uruguaylaisia vuosikymmeniä eteenpäin, Pesonen sanoo.

UPM arvioi, että rakennusvaiheen ollessa vilkkaimmillaan tehdasalueella työskentelee noin 6 000 henkilöä. Toiminta-aikanaan tehtaan arvioidaan luovan Uruguayn talouteen noin 10 000 pysyvää työpaikkaa, joista noin 4 000 olisi UPM:n ja sen suorien alihankkijoiden palveluksessa. Noin 600 yrityksen arvioidaan toimivan suoraan tehtaan arvoketjussa.

Tehdas sijaitsee yhdellä Uruguayn monista vapaakauppa-alueista ja maksaa vuosittain kiinteän 7,0 miljoonan dollarin veron. Tehtaan arvoketjun arvioidaan tuovan talouteen vuosittain 170 miljoonaa dollaria veroina ja sosiaalimaksuina ja maksavan vuosittain 200 miljoonaa palkkoja.

Rakennustyöt käyntiin välittömästi

Public-Private-Partnership -sopimus Uruguayn hallituksen ja rautatien rakentamisesta vastaavan yhtiön välillä on allekirjoitettu toukokuussa, ja rakennusyhtiö viimeistelee hankkeen rahoitusta.

Maansiirtotyöt tehdasalueella ja sataman ruoppaus aloitetaan välittömästi, samoin kuin tavanomaiset projektin valmistelutyöt. UPM:n mukaan tarjouskilpailu päälaitetoimituksista ja projektin resurssointi ovat käynnissä.

Merkittävät taloudelliset sitoumukset tehdään rautatien rahoituksen ja toteutuksen edetessä, UPM kertoo.

Teksti: Nina Broström 

Uusimmat artikkelit

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2019 alkaa, vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 18. elokuuta laitoksen kakkosyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Tänä vuonna molemmilla laitos yksiköillä on vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki. Vuosihuoltojen arvioidaan kestävän yhteensä noin 35 vuorokautta.

14.8.2019 | Alan Uutiset

Vinkkejä lastuamisnesteiden käsittelyn tehostamiseen ja muita tärppejä Kunnossapidon osto-oppaasta

Tehostamalla lastuamisnesteiden käsittelyä voidaan saavuttaa runsaasti hyötyjä. Näin voidaan esimerkiksi vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoja ja pidentää työkalujen ja koneiden käyttöikää. Noudattamalla Fuchs Oil Finland Oy:n vinkkejä voit pitää tuotannon tehokkaana ja tasaisena. Lue aiheesta lisää tästä

SSAB:n Raahen tehtaalla testattiin onnistuneesti fossiilisen hiilen korvaamista biohiilellä

SSAB:n Raahen terästehtaalla on testattu viimeksi kuluneen vuoden aikana kahteen otteeseen biohiilen käyttöä masuunin raaka-aineena. Testeissä fossiilisesta injektiohiilestä eli PCI-hiilestä korvattiin ensin 4 prosenttia ja sitten 10 prosenttia biohiilellä. Testien perusteella biohiilen 10 prosentin osuus on mahdollinen, mikä vähentäisi fossiilisesta hiilestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 100 000 tonnia vuodessa. 

Tuore selvitys sen vahvisti: hyvä johtaminen lisää kannattavuutta

Hyvä johtaminen ja esimiestyö lisäävät selkeästi yritysten kannattavuutta. Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeessa tehty selvitys osoitti, että kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta riippuvista syistä. Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

26.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Konesali törrötti keskellä rakennustyömaata, 5000 opiskelijan LAMK nousi ympärille

Lahden ammattikorkeakoulu LAMK:in neljä erillistä kampusta yhdistyivät saman katon alle syksyllä 2018. Uusi kampus saneerattiin vanhan huonekalutehtaan tiloihin ja se palvelee viittätuhatta tekniikan, designin, liiketalouden, matkailun ja sote-alan opiskelijaa 24 tuntia vuorokaudessa.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.