Palveluliiketoiminta tukee teknologiavientiä

Palveluliiketoiminta on jatkuvassa kasvussa. Myös suuret kotimaiset teknologiayritykset ovat siirtyneet vientiyrityksistä elinkaaripalvelujen toimittajiksi. Tiiviimpi toiminta käyttäjien kanssa parantaa yhteistyötä ja auttaa ohjaamaan jatkokehitystä sekä teknologiassa että palveluissa.  

KONE liikuttaa ihmisiä elinkaariajattelulla

Palveluliiketoiminta on aina ollut tärkeä osa KONE en toimintaa. Se aloitti palveluyrityksenä reilu sata vuotta sitten, vuonna 1910. Laitteiden moitteeton toiminta vaatii säännöllistä huoltoa, ja ikääntyessään laitteet kaipaavat usein myös modernisointia. Merkittävä osa KONEen toiminnasta onkin palveluliiketoimintaa, eli laitteiden huoltoa ja modernisointia. Huollon osuus liikevaihdosta vuonna 2014 oli 32 ja modernisoinnin 13 prosenttia.

KONE-NanoSpace-WEB

KONEen tuotetarjonnan ytimen muodostavat hissit ja liukuportaat. Huollon ja modernisointien osuus liikevaihdosta on 45 prosenttia.

– KONEen liiketoimintamallin perusta on elinkaariajattelu. Toimitamme asiakkaillemme koko elinkaaren kattavat People Flow -ratkaisut, eli hoidamme uusien laitteiden myynnin, laitteiden elinkaaren kestävän huollon ja tarjoamme modernisointiratkaisut, kertoo KONEen palveluliiketoiminnan johtaja Pekka Kemppainen.

KONE_Kemppainen_WEB

Ennakoiva toimintatapa minimoi ajan, jolloin laite on pois käytöstä, muistuttaa KONEen palveluliiketoiminnan johtaja Pekka Kemppainen.

– Uuslaitepuolella tarjoamme ratkaisuja rakennusten kaikkiin käyttötarkoituksiin. Hissit ja liukuportaat muodostavat tuotetarjontamme ytimen, ja niiden lisäksi valikoimamme sisältää liukukäytäviä, automaattiovia sekä integroituja kulunvalvontaratkaisuja. Vuonna 2014 uuslaiteliiketoiminta kattoi vähän yli puolet (55 prosenttia) KONEen liikevaihdosta, Kemppainen jatkaa.

Huoltotoimintaa ja modernisointeja

Huoltotoiminta koostuu erilaisista palvelutasoista, joita räätälöidään käyttäjän tarpeiden mukaan. Huollon perusta on ennakoiva huolto – mahdolliset viat pyritään korjaamaan jo ennen niiden ilmenemistä.

Modulaarinen huoltotoiminta perustuu siihen, että kaikki osat eivät tarvitse huoltoa samaan aikaan. Jokaiselle laitteelle tehdään oma huoltosuunnitelma, jossa huomioidaan laitteen toimintaympäristö ja käyttö, tekninen alusta ja mahdolliset maakohtaiset säädökset ja lait.

– Ennakoiva toimintatapa minimoi ajan, jolloin laite on poissa käytöstä, ja parantaa tehokasta ja turvallista ihmisten liikkumista rakennuksissa. Yksi huoltotoiminnan tärkeimmistä tavoitteista onkin laitteiden käyttäjien turvallisuuden varmistaminen: modulaarinen huolto varmistaa, että laite toimii turvallisesti koko sen elinkaaren ajan. Lisäksi huollamme sekä KONEen omaa laitekantaa että kilpailijoiden laitteita, muistuttaa Kemppainen.

Asiakkaan tarpeista riippuen KONEen modernisointiratkaisu voi koostua komponenttien vaihtamisesta, vaiheittaisesta modernisoinnista tai koko laitteiston uusimisesta. Tässäkin toimitaan yleensä käyttäjän tarpeiden mukaan.

– Kartoitamme aluksi laitteen kunnon KONE Care for Life™ -kuntotutkimuksen avulla, jossa arvioidaan hissien ja liukuportaiden turvallisuus, esteettömyys, luotettavuus, energiatehokkuus ja ulkonäkö. Kuntotutkimuksen perusteella tehdään laitteen korjaussuunnitelma, jatkaa Kemppainen.

Palveluliiketoiminta vakaassa kasvussa

Vuonna 2014 palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 45 prosenttia. Palveluiden liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia ja oli yhteensä 3 326 miljoonaa euroa. Huollon liikevaihto kasvoi 5,0 ja modernisoinnin 2,1 prosenttia.

Viimeisen viiden vuoden aikana huoltotoiminnan liikevaihto on kasvanut vuosittain yli 6 prosenttia.

– Merkittävä huoltokannan kasvun lähde ovat huoltoomme siirtyvät uudet laitteet. KONEen uuslaitekanta kasvaa jatkuvasti, ja vuonna 2014 KONE toimitti laitemäärissä laskettuna 130 000 uutta hissiä ja liukuporrasta. Tähän kehitykseen vaikuttaa kaupungistuminen ja sitä myötä vilkas rakentaminen muun muassa Aasian ja Tyynenmeren alueilla.

Suurin osa maailman nykyisestä hissi- ja liukuporraskannasta on kuitenkin vielä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Toinen merkittävä kasvun lähde ovat yritysostot, joita KONE on viime aikoina tehnyt noin 20 vuosittain. Pääosa ostetuista yrityksistä on ollut kooltaan melko pieniä, mutta ne ovat tärkeitä paikallisia huoltoyrityksiä.

Kemppaisen mukaan modernisointi parantaa hissin turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yli puolet Euroopassa ja Yhdysvalloissa käytössä olevista hisseistä ja liukuportaista on yli 20 vuotta vanhoja, eli modernisoinnin tarpeessa.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa modernisoinnin kysyntään. Nyt hissikoriin voidaan saada jopa 50 prosenttia lisää tilaa, jolloin pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjät pääsevät helpommin liikkumaan rakennuksen sisällä. Myös hissittömiin rappukäytäviin on mahdollista asentaa hissi.

Yksi lisähyöty on energiankulutus. Uusi hissi säästää ajan mittaan jopa 70 prosenttia energiaa verrattuna vanhaan tekniikkaan.

– Haluamme olla alamme edelläkävijä niin uuslaiteliiketoiminnassa kuin palveluissakin. Voimme saavuttaa tämän kuuntelemalla asiakkaita ja ymmärtämällä vieläkin paremmin heidän tarpeitaan. Tämä asiakaslähtöisyys on palvelutoimintamme kehityksen lähtökohtana, painottaa Kemppainen.

KONE-service-elevator-door-

Palvelut ovat tärkeitä jatkossakin

KONE kehittää jatkuvasti toimintojaan asiakaspalautteen ja -tutkimusten pohjalta. Viime vuosina se on muun muassa kehittänyt huoltotoimintaa entistä joustavampaan ja asiakkaiden erityiset tarpeet huomioivaan suuntaan.

– Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme asiakkaiden tarpeita ja toiveita kuunnellen. Innovatiivisen tuotekehityksen lisäksi parannamme myös omia prosessejamme.

– Hyvänä esimerkkinä on viime vuonna Euroopan markkinoille tuotu KONE NanoSpace™, joka on hissien uusimiseen tarkoitettu konehuoneeton modernisointiratkaisu.

Siinä innovatiivisuuden ydin on huippuunsa hiottu prosessi: jokainen vaihe on suunniteltu siten, että vanhan hissin korvaaminen uudella sujuu mahdollisimman nopeasti ja joustavasti, jopa kahdessa viikossa, kun toimialan keskiarvo on noin kuusi viikkoa. Tämä tuo lisäarvoa asiakkaalle ja helpottaa huomattavasti asukkaiden liikkumista rakennuksessa, sanoo Kemppainen.

Kemppaisen mukaan KONE tulee jatkossakin kehittämään laitteiden etävalvontaa, joka varmistaa entistä paremman palvelun. Älytekniikan avulla kehitetään ennakoivaa kunnossapitoa tehokkaammaksi, sillä se on nopeasti lisääntynyt hisseissä.

– Parempaan palveluun kuuluu myös läpinäkyvyys ja interaktiivinen viestintä asiakkaiden kanssa sekä esimerkiksi täsmällinen ja luotettava raportointi, johon panostamme KONE Care online -palvelun myötä. Tämä kaikki liittyy digitalisaatioon – jo nyt laitteiden välinen kommunikaatio on ylittänyt ihmisten välisen kommunikaation internetissä.

– Palveluliiketoiminta on olennainen osa KONEen toimintaa ja tulee olemaan niin jatkossakin. Uusliiketoiminnan jatkuva ja pitkäaikainen kasvu tulee näkymään palveluliiketoiminnassa, ja tulemme panostamaan palveluliiketoimintamme kehittämiseen vahvasti, toteaa Kemppainen loppusanoiksi.

Outotec voi ottaa vastuulleen laitoksen käytön

Outotec Oyj tarjoaa teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Sillä on kaksi liiketoiminta-aluetta, Minerals Processing ja Metals, Energy & Water. Outotecin liikevaihto vuonna 2014 oli 1,4 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 4 500. Outotecilla on myynti- ja palvelukeskukset 30 maassa kuudella mantereella.

Toiminta on ryhmitelty kolmeen maantieteelliseen alueeseen: Americas (Pohjois- ja Etelä-Amerikka), EMEA (Eurooppa mukaan lukien IVY-maat, Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasian ja Tyynenmeren alue mukaan lukien Kiina ja Intia). Alueorganisaatioilta asiakkaat saavat täyden tuen projektiensa toteutukseen, siis laitetoimitukset sekä erilaiset palvelut.

Outotec_concentrator-WEB

Outotec tarjoaa teollisuudelle vahvan prosessiteknisen ja kunnossapidollisen osaamisen.

Outotecin mineraalinjalostusratkaisujen tarjonta käsittää esisoveltuvuustutkimuksista alkaen kokonaisiin tuotantolaitoksiin ja niiden elinkaaripalveluihin lähes kaikenlaisten malmien rikastukseen. Saatavilla on laaja valikoima ratkaisuja erilaisten malmien ja rikasteiden jalostamiseen puhtaiksi metalleiksi.

Yhtiö tarjoaa myös teknologioita ja palveluita sekä uusiutuvan että uusiutumattoman energian tuotantoon ja kaivosten sekä metallurgisten laitosten prosessi- ja jätevesien käsittelyyn.

– Outotecin lisäpalvelut tukevat niin laitosten, prosessikokonaisuuksien kuin laitteidenkin toimituksia, eli koko teknologiatarjontaamme. Palvelutarjonta kattaa sekä Minerals Processing että Metals, Energy & Water liiketoiminta-alueet, kertoo Minerals Prosessing palveluliiketoiminnan johtaja Ari Numminen.

Palvelukirjo on monipuolinen

Outotecin tarjoama palvelukenttä on laaja.

– Tarjoamme koko toimituskokonaisuuteen liittyviä asennus- ja käyttöönottopalveluita, tarkastuspalveluita laitteiden ja prosessien käyttöön ja kunnossapitoon, prosessin analysointi- ja parannuspalveluita, kunnossapidon konsultointia, etädiagnostiikkaa laitteiden toimivuuteen, huoltopalvelua sekä vara- ja kulutusosia. Lisäksi tarjoamme laitteiden, prosessikokonaisuuksien ja laitosten seisokkien suunnittelu- ja toteutuspalveluita sekä laitteiden ja prosessien modernisaatiopalveluita, täydentää Numminen.

– Tarjolla on myös käyttö- ja kunnossapitopalveluita, jotka tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Tavoitteemme on kasvattaa palveluliiketoimintaamme pitkäaikaisten palvelusopimusten ja liiketoimintamallien avulla.

– Tyypillisesti Outotec tuo vahvaa prosessiteknistä ja kunnossapidollista osaamista. Tuemme asiakkaan tuotantoa edistyksellisillä etävalvontaratkaisuilla ja panostamme voimakkaasti digitaalisiin palveluihin, esimerkiksi laitteiden kunnon valvontaan ja prosessien optimointiin, kuvailee Numminen kehitysnäkymiä. 

Outotec aloitti palveluliiketoiminnan systemaattisen kehittämisen globaalisti johdettuna vuonna 2008. Tarjoamaan kuului alkuvaiheessa vara- ja kulutusosat, tekniset palvelut eli huolto- ja prosessitarkastukset sekä käyttöönotot ja laitemodernisaatiot.

Myöhemmin portfolioon tuli lisäksi seisokkien suunnittelu- ja toteutuspalvelut, laitteiden ja prosessien etävalvontapalvelut sekä prosessisaarekkeiden ja jopa koko laitoksen käyttö- ja kunnossapitovastuu.

– Vuonna 2007 palvelujen liikevaihto oli 81 miljoonaa euroa, vuonna 2010 283 miljoonaa ja viime vuonna saavutimme 520 miljoonan euron tason. Palveluliiketoiminnan henkilöstömäärä on kehittynyt lähes yhtä lineaarisesti ollen 196 (2008), 732 (2010) ja 1507 (2014), kuvaa Numminen palveluliiketoiminnan kasvua.

Jatkossa panostetaan edelleen palveluliiketoiminnan laajentamiseen.

– Vuonna 2008 alkanut palveluliiketoiminnan kehittäminen jatkuu. Kehitämme johdonmukaisesti yhä kokonaisvaltaisempia palvelukokonaisuuksia erilaisiin asiakastarpeisiin. Meille on tärkeää olla lähellä asiakkaita ja kehitämme edelleen koko palveluverkostomme osaamista ja kapasiteettia. Kokonaisuudessaan palveluliiketoiminnan laajentaminen on Outotecin tärkeimpiä tavoitteita, toteaa Numminen lopuksi.

Wärtsilä valvoo kuntoa maalla ja merillä

Wärtsilä on kansainvälisesti merkittävä merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka on jo pitkään panostanut laitteistotoimitusten ohella elinkaaripalveluliiketoimintaan. Sen tavoite on maksimoida alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuus ja taloudellisuus keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Wärtsilän tuotevalikoimaan kuuluvat meripuolella diesel-, kaasu- ja kaksoispolttoainemoottorit ja laivojen voimansiirtojärjestelmät. Maapuolelle Wärtsilä valmistaa diesel-, kaasu- ja kaksoispolttoainemoottoreita sekä biopolttoainevoimaloita sähkön ja lämmön tuotantoon

Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17 700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilä Finland Oy työllistää yli 3 600 ammattilaista Suomessa. He sijoittuvat Vaasaan, Turkuun ja Helsinkiin.

Yrityksen Smart Power Generation -konsepti pyrkii edistämään ympäristön kannalta kestävämpien, edullisempien ja luotettavampien voimantuotantojärjestelmien käyttöä nestemäisiä polttoaineita ja kaasua käyttävissä voimalaitoksissa. Elinkaaripalvelun keskeisinä osa-alueina ovat kunnonvalvonta, dynaaminen kunnossapidon suunnittelu ja kuntoon perustuva kunnossapito. Kunnonvalvonta perustuu laitteiden toimintaparametrien ja käyttötietojen etäseurantaan, joiden avulla käyttäjät voivat optimoida kunnossapidon ja käytön.

Jatkuvassa seurannassa yli 2200 moottoria

Dynaaminen kunnossapidon suunnittelu mahdollistaa toimintaparametrien optimoinnin ja päälaitteiden kunnossapitovälien määrittämisen. Kuntoon perustuvan kunnossapidon avulla parannetaan laitteiden käytettävyyttä, luotettavuutta ja suorituskykyä. Tällä hetkellä jatkuvassa seurannassa on yli 2 200 moottoria. Niitä on sekä Pohjanmeren kaasu- ja öljykentillä että risteilyaluksilla. Hyvä esimerkki on Royal Caribbean Cruises Ltd, jonka 29 risteilyaluksella on yhteensä 118 Wärtsilän toimittamaa moottoria.

Wärtsilä_Golar-LNG-vessel-W

Wärtsilän tarjoama dynaaminen kunnossapidon suunnittelu mahdollistaa toimintaparametrien optimoinnin ja päälaitteiden kunnossapitovälien määrittämisen.

Kokonaisuudella saavutetaan tarveperusteinen moottorien kunnossapito. Toimintaparametreja voidaan muuttaa käytön aikana ja ne myös ohjaavat ylläpitotoimenpiteiden aikatauluttamista.

Etävalvonnassa ja sen mahdollistamassa ennakoivassa huollossa hyödynnetään teollisen internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Asiantuntijat voivat tarkkailla moottoreiden toimintaa ympärivuorokautisesti eri puolilla maailmaa sijaitsevista valvomoista. Huoltotoimenpiteet ajoitetaan ja mitoitetaan data-analyysien perusteella. Myös asiakas itse voi seurata laitteidensa tilaa pilvipalvelun kautta ja tehdä tarvittavia säätöjä.

Wärtsilän päätuotteet molemmille liiketoiminta-alueille ovat kaasu- ja kaksoispolttoainemoottorit. Meriteollisuuden tuotteita ovat lisäksi erityyppiset dieselmoottorit sekä laivojen voimansiirtojärjestelmät. Energia- ja voimalaitostoimialalle niitä ovat lisäksi biopolttoainevoimalat.

Elinkaarenaikainen tuki

Wärtsilän Services-liiketoiminta tarjoaa kattavaa tuotteiden koko elinkaaren aikaista tukea sekä meri- että energia- ja voimalaitosteollisuuden asiakkaille. Services-liiketoiminnan pohjana ovat pääosin Wärtsilän suunnittelemat ja myymät laitteet, kuten moottorit, propulsiojärjestelmät sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Valmiudet jälkiasennus- ja huoltopalvelujen tarjoamiseen myös muiden valmistajien laitteille ovat olemassa.

– Asiantuntemuksemme kattaa seuraavat osa-alueet: moottori-, propulsio- sekä tiiviste- ja laakerihuolto, sähkö- ja automaatiohuolto, kattiloiden huoltopalvelut sekä ympäristöpalvelut. Lisäksi tarjoamme huoltosopimuksia, ja -projekteja sekä koulutuspalveluita, Wärtsilän huoltoliiketoiminnan johtaja Tomas Hakala kertoo.

Services-toiminta-alueen liikevaihto on kasvanut vuodesta 2009 vuoteen 2014 mennessä 1 830 miljoonasta eurosta 1 939 miljoonaan euroon. Tarjonta on laajentunut niin oman tuotekehityksen kuin yrityskauppojen ansiota.

– Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja hankimme uutta osaamista strategisilta kasvualueilta, joita ovat esimerkiksi öljy- ja -kaasuteollisuus, laitteistojen optimointijärjestelmät ja ympäristöratkaisut. Tavoitteenamme on nyt ja tulevaisuudessa laajentaa tarjontaamme kehittämällä valikoimaamme teollisuuden digitalisoitumiseen liittyvien innovaatioiden avulla. Kasvua haetaan myös vahvistamalla huoltosopimustarjontaa vastauksena asiakkaiden huoltokumppanuuksia kohtaan osoittamaan lisääntyneeseen kiinnostukseen. Näin asiakkaamme pystyvät sekä alentamaan kustannuksiaan että tehostamaan toimintaansa, täydentää Hakala.

Teksti: Martti Hakonen, Promaint-lehti

Uusimmat artikkelit

UPM:n Kalson höyrykattilalaitos siirtyy IoT-aikaan

UPM ja Vapo ovat solmineet sopimuksen, jonka perusteella UPM-Kalson Vuohijärvellä sijaitseva höyrykattilalaitos siirretään 1.3.2018 lähtien Vapon Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan käyttökeskuksen ympärivuorokautiseen ja ympärivuotiseen ohjaukseen.

23.11.2017 | Tutkimus ja koulutus

Energiayhtiö Vapo avasi oman tuotekehityslaboratorion

Energiayhtiö Vapo Oy:n uusien liiketoimintojen kehitysyksikkö Vapo Ventures on perustanut oman tuotekehityslaboratorion, joka sijaitsee Jyväskylän Yliopiston Soveltavan Kemian laitoksen yhteydessä.

Yli puolet yrityksistä myöntää puutteet kyberuhkien torjunnassa

Kyberturvallisuus on noussut yritysten prioriteettilistalla aiempaa korkeammalle, toteaa konsulttiyhtiö EY:n uunituore Global Information Security Survey -tutkimus. Yritykset ovat samalla yhä huolestuneempia uhkien laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Yksi syy lienee valmiustasossa, sillä tutkimuksen mukaan jopa viidennes myönsi, ettei yrityksen nykyinen valmistautuminen ole riittävää.

22.11.2017 | Alan Uutiset

Ikkunafirma Skaalan osake-enemmistö Itävaltaan

Suomen toiseksi suurimman ikkuna- ja ovienvalmistajan Skaala Group Oy:n osakekannasta 80 prosenttia on myyty itävaltalaiselle IFN Groupille. Ostaja eli International Window Network on johtava eurooppalainen yritysryhmä, joka tarjoaa kattavia kokonaisratkaisuja ikkuna-alalla. Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa.

TITAN GANYMET ULTRA -kaasumoottoriöljylle MTU ja TEDOM hyväksynnät

Fuchs Oil Finland Oy:n TITAN GANYMET ULTRA -kaasumoottoriöljy, jossa yhdistyy premiumlaadun perusöljyt ja sinkkivapaat erikoislisäaineet, on saanut kaksi uutta hyväksyntää.

Uuden sukupolven induktiiviset FAG HEATER -lämmittimet - Nopeampi lämmitys säästää aikaa ja energiaa

Schaefflerin uuden sukupolven FAG HEATER -lämmittimillä voidaan lämmittää jopa 1600 kg painoiset työkappaleet nopeasti ja tehokkaasti. Uusien lämmittimien entistäkin parempi hyötysuhde tekee niistä markkinajohtajia, joiden korkea suorituskyky ja alhainen energiankulutus tarkoittavat mm. 30-50 % nopeampaa lämmitystä.