Pohjoismaiden suurin akku säätää Fortumin sähkövoimaa

Fortum asentaa Pohjoismaiden suurimman akun yhtiön Daljoen vesivoimalaitokseen Forshuvudissa Ruotsissa. Akkujärjestelmän teho on 5 megawattia ja varastointikapasiteetti on 6,2 megawattituntia. Hanke maksaa noin kolme miljoonaa euroa. Fortumin mukaan kyseessä on merkittävä akkuratkaisu, joka tukee sähköverkon vakautta.

forshuvud

- Useimmiten akkuja ajatellaan käytettävän energian varastointiin. Nyt kokeilemme akun yhdistämistä vesivoimalaan sillä ajatuksella, että parannamme vesivoimalan kykyä toimia sähköverkon säätövoimana, Fortumin vesivoimalaitosten omaisuudenhallinnasta vastaava johtaja Martin Lindström sanoo.

Hänen mukaansa akun erittäin nopea vasteaika parantaa Forshuvudin vesivoimalaitoksen säädön nopeutta ja tarkkuutta. - Toivomme, että tämä merkittävä innovaatio auttaa meitä saavuttamaan nopeammin Ruotsin kunnianhimoiset uusiutuvan energian käyttötavoitteet ja luomaan osaltamme entistä puhtaampaa maailmaa, Lindström kertoo yhtiön tiedotteessa.

Viherenergia vaatii sähköverkolta paljon

Ruotsin tavoitteena on siirtyä kokonaan uusiutuvaan energiaan vuoteen 2040 mennessä. Tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto vaihtelee sään mukaan, joten sähköverkon on oltava entistä joustavampi, jotta tuotanto ja kulutus ovat aina tasapainossa. Verkon oikean taajuuden ylläpitäminen on välttämätöntä sähköjärjestelmän toiminnan kannalta. Monet voimalaitokset tuottavat lisätehoa tai vähentävät tehoa, jotta verkon taajuus pysyy 50 hertsissä. Tasapainotusta voidaan tarvita hyvinkin nopeasti, jopa muutamassa sekunnissa. Uusi akku osallistuu taajuuden tasapainottamiseen. Forshuvudin voimalaitos lataa akun uusiutuvalla vesivoimalla ja akku säätelee tasapainotusta nopeasti.

Nykyisin sähkömarkkinoita pidetään tasapainossa pääasiassa vesivoimalla, jolla tasapainotus voidaan hoitaa joustavasti eri aikaväleillä, aina muutamasta sekunnista useaan kuukauteen. Nopea tasapainotus kuitenkin kuluttaa vesivoimalaitoksen turbiineja merkittävästi. Siksi akkujen käytön odotetaan yleistyvän entistä nopeampaa tasapainotusta tarvitsevissa uusiutuvan energian järjestelmissä.

Järvenpään mallista vauhtia Ruotsiin

Fortum on innovatiivisten ratkaisujen testaamisen ja käyttöönoton edelläkävijöitä. Kahden viime vuoden ajan yhtiö on testannut vastaavaa konseptia lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksessa Järvenpäässä. 

Konsepti on osoittautunut toimivaksi, ja Forshuvudissa käyttöön otettava akkuratkaisu perustuu Järvenpäässä saatuihin kokemuksiin. 

- Järvenpäässä totesimme, että konsepti toimii. Nyt haluamme testata suurempaa akkua ja  parantaa vesivoimaloiden ominaisuuksia, sanoo kehitysjohtaja Tatu Kulla, Fortum Trading and Asset Optimisation. 

Ruotsissa rakennustyöt alkavat vuoden 2019 alussa, ja akku on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.