Pohjoismaiden suurin akku säätää Fortumin sähkövoimaa

Fortum asentaa Pohjoismaiden suurimman akun yhtiön Daljoen vesivoimalaitokseen Forshuvudissa Ruotsissa. Akkujärjestelmän teho on 5 megawattia ja varastointikapasiteetti on 6,2 megawattituntia. Hanke maksaa noin kolme miljoonaa euroa. Fortumin mukaan kyseessä on merkittävä akkuratkaisu, joka tukee sähköverkon vakautta.

forshuvud

- Useimmiten akkuja ajatellaan käytettävän energian varastointiin. Nyt kokeilemme akun yhdistämistä vesivoimalaan sillä ajatuksella, että parannamme vesivoimalan kykyä toimia sähköverkon säätövoimana, Fortumin vesivoimalaitosten omaisuudenhallinnasta vastaava johtaja Martin Lindström sanoo.

Hänen mukaansa akun erittäin nopea vasteaika parantaa Forshuvudin vesivoimalaitoksen säädön nopeutta ja tarkkuutta. - Toivomme, että tämä merkittävä innovaatio auttaa meitä saavuttamaan nopeammin Ruotsin kunnianhimoiset uusiutuvan energian käyttötavoitteet ja luomaan osaltamme entistä puhtaampaa maailmaa, Lindström kertoo yhtiön tiedotteessa.

Viherenergia vaatii sähköverkolta paljon

Ruotsin tavoitteena on siirtyä kokonaan uusiutuvaan energiaan vuoteen 2040 mennessä. Tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto vaihtelee sään mukaan, joten sähköverkon on oltava entistä joustavampi, jotta tuotanto ja kulutus ovat aina tasapainossa. Verkon oikean taajuuden ylläpitäminen on välttämätöntä sähköjärjestelmän toiminnan kannalta. Monet voimalaitokset tuottavat lisätehoa tai vähentävät tehoa, jotta verkon taajuus pysyy 50 hertsissä. Tasapainotusta voidaan tarvita hyvinkin nopeasti, jopa muutamassa sekunnissa. Uusi akku osallistuu taajuuden tasapainottamiseen. Forshuvudin voimalaitos lataa akun uusiutuvalla vesivoimalla ja akku säätelee tasapainotusta nopeasti.

Nykyisin sähkömarkkinoita pidetään tasapainossa pääasiassa vesivoimalla, jolla tasapainotus voidaan hoitaa joustavasti eri aikaväleillä, aina muutamasta sekunnista useaan kuukauteen. Nopea tasapainotus kuitenkin kuluttaa vesivoimalaitoksen turbiineja merkittävästi. Siksi akkujen käytön odotetaan yleistyvän entistä nopeampaa tasapainotusta tarvitsevissa uusiutuvan energian järjestelmissä.

Järvenpään mallista vauhtia Ruotsiin

Fortum on innovatiivisten ratkaisujen testaamisen ja käyttöönoton edelläkävijöitä. Kahden viime vuoden ajan yhtiö on testannut vastaavaa konseptia lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksessa Järvenpäässä. 

Konsepti on osoittautunut toimivaksi, ja Forshuvudissa käyttöön otettava akkuratkaisu perustuu Järvenpäässä saatuihin kokemuksiin. 

- Järvenpäässä totesimme, että konsepti toimii. Nyt haluamme testata suurempaa akkua ja  parantaa vesivoimaloiden ominaisuuksia, sanoo kehitysjohtaja Tatu Kulla, Fortum Trading and Asset Optimisation. 

Ruotsissa rakennustyöt alkavat vuoden 2019 alussa, ja akku on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

Suomessa on otollinen kulttuuri yhdessä kehittämiselle

– Suomi on raskaan prosessiteollisuuden ja konerakentamisen Piilaakso, Pauli Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa uusien teknologioiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden, akateemisten laitosten ja jopa samalla toimialalla kilpailevien yritysten kesken on Suomessa helpompaa kuin monessa muussa maassa.

17.12.2018 | Tutkimus ja koulutus

Vanhan kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön huolestuttavat edelleen Kolarissa

Tietoa vanhojen kaivosten ympäristön nykyisestä tilasta, erityisesti niiden vaikutuksista pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään ja luonnontuotteiden käytettävyyteen kaivataan nykyistä enemmän, osoittaa tuore tutkimus.

13.12.2018 | Alan Uutiset

Fortum valmistautuu Kivenlahden uuteen biolämpölaitokseen rakentamalla uuden kaukolämpölinjan

Fortum kertoo aloittavansa kaukolämpölinjan rakennustyöt Kivenlahdesta Puolarmetsään Espoossa. Putkiyhteydellä valmistaudutaan Kivenlahteen rakennettavaan biolämpölaitokseen, joka tulee vähentämään merkittävästi Espoon hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2020 aloittava uusi biolämpölaitos tulee korvaamaan osan Espoon hiilipohjaisesta lämmöntuotannosta. Polttoaineena uudessa laitoksessa käytetään puuperäisiä polttoaineita, kuten hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteita.

Mikkeli lähtee hyödyntämään biohiiltä hulevesien käsittelyssä

Mikkelin kaupunki panostaa uusien biohiiliratkaisujen käyttöönottoon. Kaupunkiin Pitkäjärvelle rakennetaan alkuvuoden 2019 aikana biohiiltä hyödyntävä hulevesien käsittelyjärjestelmä, joka toimii samalla ainutlaatuisena hulevesien suodatinratkaisujen tutkimus- ja kehittämisympäristönä tutkimustoimijoille ja yrityksille. Uusi ympäristö vahvistaa osaltaan alueen vesiosaamista.

Elcolinen kunnianhimoinen lupaus: 100 miljoonan liikevaihto 2023 mennessä

Elcoline Group kertoo haluavansa tuottaa erinomaisia teknisiä urakointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuusyrityksille ja olla toimialallaan maailman ykkönen. Tavoitteet vaativat määrätietoista kasvua ja siirtymistä yrityksenä seuraavaan kokoluokkaan. Elcolinen kohdalla se tarkoittaa 1 000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihtotavoitteen Elcoline aikoo saavuttaa orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen avulla.  

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.