Posti raivaa esteitä digitalisaation tieltä – Postin palveluihin kirjautuminen SisuID:llä

Posti osallistui digitaalisen identiteetin käyttöä edistävän hankkeen pilottiin. Uusi tunnistusmenetelmä tekisi Postin digitalisaatiotavoitteista helpommin saavutettavia.

Blog_Network_Fotolia5_89061375_S-Kopie-781x350

Posti toimittaa yli 44 miljoonaa asiakaslähetystä vuodessa, ja yli 1,4 miljoonaa kuluttajaa käyttää Postin digitaalisia palveluita. Erityisesti kirjesalaisuuden alainen sisältö edellyttää, että Posti tunnistaa asiakkaansa vahvasti. Vaihtoehdot vahvaan tunnistamiseen ovat tällä hetkellä pankkien tarjoama tunnistuspalvelu, mobiilivarmenne sekä valtion henkilökortti.  

Nykyiset tunnistusmenetelmät eivät tue digitalisaation luomia mahdollisuuksia

Kun henkilö noutaa lähetystä toisen nimissä, tarvitaan myöntäjän allekirjoittama, paperille kirjoitettu valtuutus. Tätä prosessia ei voi tällä hetkellä digitalisoida kolmesta syystä. Ensinnäkin, nykyisten tunnistusmenetelmien käyttäjäkokemus ei ole yhtenäinen ja helposti sovitettavissa Postin omiin palveluihin. Toiseksi tunnistusmenetelmät eivät tue sähköistä tunnistamista fyysisessä asiointikanavassa. Kolmas syy on, että yhteiskunnassamme ei ole käytössä keskitettyä yrityskohtaista valtuuttamisen palvelua, jossa valtuuden voisi välittää henkilöiden välillä tietyin rajauksin.

- Tällä hetkellä Posti ei voi tunnistaa henkilöitä sekä verkossa että fyysisissä asiointipisteissä riittävän helposti tai kustannustehokkaasti. Koko logistiikka-alan toimijat tarvitsisivat yleisesti käytetyn sähköisen tunnistusratkaisun, jonka avulla voisi yhdistää henkilön kaikkiin palveluihin, valtuuksiin sekä hänen henkilökohtaisiin tietoihinsa, sanoo Postin maksuliiketoiminnan johtaja Raine Westerholm.
Posti osallistui Sandbox of Trust -hankkeen pilottiin, jossa SisuID-tunnistusratkaisua käytettiin ratkaisemaan näitä ongelmia. Lisäksi pilotissa ratkottiin perinteisesti kallista ja hankalaa sähköisen vahvan tunnistusvälineen rekisteröinti- ja jakeluprosessia seuraavissa asioissa:

Tunnistaminen fyysisessä asiointikanavassa

SisuID:n identiteettiin on liitetty henkilötietoja, jotka on kerätty sen rekisteröintivaiheessa. Tunnistautumalla SisuID:llä esimeriksi henkilön ikä voidaan luotettavasti vahvistaa tilanteessa, jossa henkilö on noutamassa lähetystä itsepalveluna Postin automaatista. Pilotissa luotiin konsepti, jossa Posti voisi toimia sähköisen identiteetin ja tunnistusvälineen rekisteröintipisteenä. Esimerkiksi Posti voisi tuottaa tunnistuskioskin, jossa henkilö voisi ottaa itsestään kasvokuvan ja luetuttaa sähköisesti passinsa tai henkilökorttinsa. Tämän jälkeen hänelle voitaisiin rekisteröidä sähköinen identiteetti ja aktivoida SisuID-tunnistusväline itsepalveluna. Vaihtoehtoisesti ihmiset voisivat rekisteröityä Postin toimipisteissä, jossa asiakaspalvelija voisi sähköisesti vahvistaa henkilödokumentin aitouden ja rekisteröidä henkilön SisuID:n käyttäjäksi.

Postin palveluihin kirjautuminen SisuID:llä

Pilotissa testattiin myös yksinkertaisinta käyttötapausta, jossa Postin verkkopalveluihin kirjaudutaan SisuID:lla käyttäjätunnuksen ja salasanan sijaan. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä SisuID-identiteetin tunniste linkitettiin Postin asiointitiliin. Tämän ansiosta käyttäjän sähköinen identiteetti voidaan nyt käyttäjän suostumuksella yhdistää eri palveluntarjoajien palveluissa. Esimerkiksi käyttäjä voisi Postille muuttoilmoitusta tehdessään vahvasti tunnistautuneena kilpailuttaa ja solmia kotivakuutusta koskevan sopimuksen ilman erillistä tunnistautumista vakuutusyhtiön palveluun tai antaa suostumuksen hakea annetut tiedot myöhemmin kotivakuutusta tarjoavalle toimijalle. Kirjautuessaan SisuID:llä vakuutusyhtiön palveluun vakuutusyhtiö voisi hakea henkilön yhteys- ja osoitetiedot SisuID-tunnisteella Postin sähköisestä henkilötietorajapinnasta.

Laskun maksaminen OmaPosti-sovelluksessa

Posti tarjoaa asiakkailleen OmaPosti-sovellusta, jossa asiakkaat voivat esimerkiksi maksaa laskujaan. Laskujen hyväksyntään ja maksamiseen vaaditaan vahva tunnistus, jonka pitäisi olla helppokäyttöinen. Uuden maksupalveludirektiivi PSD2:n myötä voitaisiin OmaPosti-sovelluksessa ja SisuID:llä vahvasti tunnistautuneen käyttäjän hyväksymä lasku veloittaa käyttäjän tililtä suoraan.

Jos SisuID saa tarvittavan rahoituksen aloittaakseen tuotannon, Posti on valmis liittymään perustettavaan SisuID-yhteisöön. Posti aikoo myös tukea omalta osaltaan asiakkaidensa siirtymistä SisuID:n käyttäjiksi. Postin asiakaskunnan koko auttaisi monen suomalaisen ja Suomessa asioivan ulkomaalaisen saavan SisuID-tunnistusvälineen taskuunsa jo vuoden 2020 aikana. Posti näkee, että uusi käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas tunnistusmenetelmä tekisi heidän kunnianhimoisista digitalisaatiotavoitteistaan helpommin saavutettavia.

- Sandbox of Trust -hanke kehittää SisuID-ratkaisua nopeasti pilottiprojektien avulla. Meillä on julkisen ja yksityisen sektorin merkittäviä toimijoita mukana testaamassa vaatimuksiaan uudelle tunnistussovellukselle. SisuID-palvelu on tarkoitus siirtää tuotantoon vuoden 2020 alussa, kertoo Joonatan Henriksson, Nixun digitaalisen liiketoiminnan johtaja.

Uusimmat artikkelit

21.7.2020 | Alan Uutiset

Clean Steel aloittaa yhteistyön kansainvälisen sellujätin kanssa

Clean Steel on tehnyt sopimuksen Uruguaylaisen Montes del Platan sellutehtaan kanssa. Stora Ensolla ja Arauconille kuuluvan yhteisyrityksen tuotantolaitos sijaitsee Lounais-Uruguayssa, Punta Pereirasssa. Lyhytkuitusellua tuottava tehdas aloitti toimintansa vuonna 2014 ja sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 1,4 miljoonaa tonnia.

Saksalaisjätti Schaeffler lanseeraa suomalaisen partneriverkoston avulla kehitetyn kunnonvalvontajärjestelmän

Saksalainen auto- ja teollisuusalan yritys Schaeffler on toteuttanut kunnonvalvontajärjestelmänsä OPTIME:n suomalaisen partneriverkoston avulla. Saksalaisyhtiö on jo aikaisemmin perustanut tuotekehitystiimin Suomeen ja nyt yhteistyöllä luotua tuotetta lanseerataan kaupallisesti.

Pauligilla on Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Science Based Targets aloitteen hyväksymät ilmastotavoitteet

Paulig kertoo noudattavansa Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Science Based Targets asettamia ilmastotavoitteita. Yhtiön tavoitteena on vähentää 80 prosenttia oman toiminnnan luomista kasvihuonepäästöistä ja 50 prosenttia arvoketjujen päästöistä vuoteen 2030 mennessä. 

EVA: Talouskriisi on suomalaisten suurin uhka

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n julkaisemassa tutkimuksessa kysyttiin, kuinka uhkaavina suomalaiset pitävät maailmalla ja Suomessa tapahtuvia konflikteja ja kriisejä omalle ja läheistensä turvallisuudelle. Eniten pelkoa suomalaisissa herätti uusi laajamittainen talouskriisi (77 prosenttia vastaajista) sekä toiseksi eniten pandemiat ja tartuntataudit (72 prosenttia vastaajista).

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.