Posti raivaa esteitä digitalisaation tieltä – Postin palveluihin kirjautuminen SisuID:llä

Posti osallistui digitaalisen identiteetin käyttöä edistävän hankkeen pilottiin. Uusi tunnistusmenetelmä tekisi Postin digitalisaatiotavoitteista helpommin saavutettavia.

Blog_Network_Fotolia5_89061375_S-Kopie-781x350

Posti toimittaa yli 44 miljoonaa asiakaslähetystä vuodessa, ja yli 1,4 miljoonaa kuluttajaa käyttää Postin digitaalisia palveluita. Erityisesti kirjesalaisuuden alainen sisältö edellyttää, että Posti tunnistaa asiakkaansa vahvasti. Vaihtoehdot vahvaan tunnistamiseen ovat tällä hetkellä pankkien tarjoama tunnistuspalvelu, mobiilivarmenne sekä valtion henkilökortti.  

Nykyiset tunnistusmenetelmät eivät tue digitalisaation luomia mahdollisuuksia

Kun henkilö noutaa lähetystä toisen nimissä, tarvitaan myöntäjän allekirjoittama, paperille kirjoitettu valtuutus. Tätä prosessia ei voi tällä hetkellä digitalisoida kolmesta syystä. Ensinnäkin, nykyisten tunnistusmenetelmien käyttäjäkokemus ei ole yhtenäinen ja helposti sovitettavissa Postin omiin palveluihin. Toiseksi tunnistusmenetelmät eivät tue sähköistä tunnistamista fyysisessä asiointikanavassa. Kolmas syy on, että yhteiskunnassamme ei ole käytössä keskitettyä yrityskohtaista valtuuttamisen palvelua, jossa valtuuden voisi välittää henkilöiden välillä tietyin rajauksin.

- Tällä hetkellä Posti ei voi tunnistaa henkilöitä sekä verkossa että fyysisissä asiointipisteissä riittävän helposti tai kustannustehokkaasti. Koko logistiikka-alan toimijat tarvitsisivat yleisesti käytetyn sähköisen tunnistusratkaisun, jonka avulla voisi yhdistää henkilön kaikkiin palveluihin, valtuuksiin sekä hänen henkilökohtaisiin tietoihinsa, sanoo Postin maksuliiketoiminnan johtaja Raine Westerholm.
Posti osallistui Sandbox of Trust -hankkeen pilottiin, jossa SisuID-tunnistusratkaisua käytettiin ratkaisemaan näitä ongelmia. Lisäksi pilotissa ratkottiin perinteisesti kallista ja hankalaa sähköisen vahvan tunnistusvälineen rekisteröinti- ja jakeluprosessia seuraavissa asioissa:

Tunnistaminen fyysisessä asiointikanavassa

SisuID:n identiteettiin on liitetty henkilötietoja, jotka on kerätty sen rekisteröintivaiheessa. Tunnistautumalla SisuID:llä esimeriksi henkilön ikä voidaan luotettavasti vahvistaa tilanteessa, jossa henkilö on noutamassa lähetystä itsepalveluna Postin automaatista. Pilotissa luotiin konsepti, jossa Posti voisi toimia sähköisen identiteetin ja tunnistusvälineen rekisteröintipisteenä. Esimerkiksi Posti voisi tuottaa tunnistuskioskin, jossa henkilö voisi ottaa itsestään kasvokuvan ja luetuttaa sähköisesti passinsa tai henkilökorttinsa. Tämän jälkeen hänelle voitaisiin rekisteröidä sähköinen identiteetti ja aktivoida SisuID-tunnistusväline itsepalveluna. Vaihtoehtoisesti ihmiset voisivat rekisteröityä Postin toimipisteissä, jossa asiakaspalvelija voisi sähköisesti vahvistaa henkilödokumentin aitouden ja rekisteröidä henkilön SisuID:n käyttäjäksi.

Postin palveluihin kirjautuminen SisuID:llä

Pilotissa testattiin myös yksinkertaisinta käyttötapausta, jossa Postin verkkopalveluihin kirjaudutaan SisuID:lla käyttäjätunnuksen ja salasanan sijaan. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä SisuID-identiteetin tunniste linkitettiin Postin asiointitiliin. Tämän ansiosta käyttäjän sähköinen identiteetti voidaan nyt käyttäjän suostumuksella yhdistää eri palveluntarjoajien palveluissa. Esimerkiksi käyttäjä voisi Postille muuttoilmoitusta tehdessään vahvasti tunnistautuneena kilpailuttaa ja solmia kotivakuutusta koskevan sopimuksen ilman erillistä tunnistautumista vakuutusyhtiön palveluun tai antaa suostumuksen hakea annetut tiedot myöhemmin kotivakuutusta tarjoavalle toimijalle. Kirjautuessaan SisuID:llä vakuutusyhtiön palveluun vakuutusyhtiö voisi hakea henkilön yhteys- ja osoitetiedot SisuID-tunnisteella Postin sähköisestä henkilötietorajapinnasta.

Laskun maksaminen OmaPosti-sovelluksessa

Posti tarjoaa asiakkailleen OmaPosti-sovellusta, jossa asiakkaat voivat esimerkiksi maksaa laskujaan. Laskujen hyväksyntään ja maksamiseen vaaditaan vahva tunnistus, jonka pitäisi olla helppokäyttöinen. Uuden maksupalveludirektiivi PSD2:n myötä voitaisiin OmaPosti-sovelluksessa ja SisuID:llä vahvasti tunnistautuneen käyttäjän hyväksymä lasku veloittaa käyttäjän tililtä suoraan.

Jos SisuID saa tarvittavan rahoituksen aloittaakseen tuotannon, Posti on valmis liittymään perustettavaan SisuID-yhteisöön. Posti aikoo myös tukea omalta osaltaan asiakkaidensa siirtymistä SisuID:n käyttäjiksi. Postin asiakaskunnan koko auttaisi monen suomalaisen ja Suomessa asioivan ulkomaalaisen saavan SisuID-tunnistusvälineen taskuunsa jo vuoden 2020 aikana. Posti näkee, että uusi käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas tunnistusmenetelmä tekisi heidän kunnianhimoisista digitalisaatiotavoitteistaan helpommin saavutettavia.

- Sandbox of Trust -hanke kehittää SisuID-ratkaisua nopeasti pilottiprojektien avulla. Meillä on julkisen ja yksityisen sektorin merkittäviä toimijoita mukana testaamassa vaatimuksiaan uudelle tunnistussovellukselle. SisuID-palvelu on tarkoitus siirtää tuotantoon vuoden 2020 alussa, kertoo Joonatan Henriksson, Nixun digitaalisen liiketoiminnan johtaja.

Uusimmat artikkelit

K-ryhmän uusi energiankierrätysjärjestelmä leikkaa ruokakauppojen lämmönkulutuksen jopa 95 prosenttia

K-ryhmä ja Granlund ovat kehittäneet K-ruokakaupoille energiankierrätysmallin, jolla lämmönkulutus pienenee parhaimmillaan 95 prosenttia ja joka muuttaa kiinteistön kerralla energian osalta lähes hiilineutraaliksi. Päästösäästöt vastaavat vajaan seitsemän tuhannen asukkaan kunnan vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

10.12.2019 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto rakentaa kiertotalouden ekosysteemiä jäte-energia-alalle

Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalusta VEBIC ryhtyy rakentamaan kiertotalouden tiekarttaa ja ekosysteemiä jäte-energia-alalle yhdessä alan toimijoiden kanssa. Uusia ratkaisuja kaivataan esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen, aiemmin jätteeksi luokiteltujen sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja hukan minimointiin liittyen.

10.12.2019 | Alan Uutiset

Rakennuskonevuokraus kääntyy ensi vuonna taas kasvuun

Suomen talouden ja rakentamisen aiempaa hieman myönteisemmät odotukset näkyvät rakennuskoneiden vuokrakysynnässä sekä kuluvana että ensi vuonna. Maailmantalouden näkymissä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia: kasvuvauhti hiipuu, mutta taantumaa ei ennakoida.  Vuonna 2021 sekä rakentamisen että rakennuskoneiden käytön ennakoidaan vähenevän selvästi, Forecon Oy:n tuoreesta selvityksestä käy ilmi.

Tieto-ohjautuvia menetelmiä laakerien kunnonvalvontaan

Laakerit ovat yleisin koneissa käytettävä komponentti ja vioittunut laakeri yleisin syy koneiden rikkoutumiseen. Heikkokuntoinen laakeri voi rikkoutuessaan aiheuttaa äkkinäisen konerikon, jonka seuraus saattaa olla merkittävä taloudellinen tappio – tai pahimmillaan ihmishenki. Uusi väitöstutkimus hyödyntää tieto-ohjautuvia menetelmiä ja ohjelmistoarkkitehtuuria laakerien kunnonvalvonnassa.

Uudet innovaatiot tehostavat ruoantuotantoa – innovaatioiden joukossa Slushissa voittanut ”kasvialkometri”

Ilmastonmuutos, väestönkasvu ja kaupungistuminen aiheuttavat haasteita ruoantuotantoon. Ruokaa on pystyttävä tuottamaan entistä enemmän yhä niukemmilla resursseilla. VTT on kehittänyt kaksi innovaatiota, jotka vastaavat näihin haasteisiin. Toinen – Slushissa 100 000 euron rahoituksen voittanut Plant Breath – auttaa parantamaan kasvuolosuhteita erityisesti vertikaalisessa viljelyssä, toinen taas suojaa satoa kuumuudelta nykyistä tehokkaammin.

Puhtaiden osien merkitys sähköautoteollisuudessa haastaa laitetoimittajat

FinnSonic Oy on saanut historiansa suurimman ultraäänipesulinjatilauksen. Noin kahden miljoonan euron arvoinen linja toimitetaan keväällä 2020 Saksaan sähköautoteollisuuden tarpeisiin.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.