Posti raivaa esteitä digitalisaation tieltä – Postin palveluihin kirjautuminen SisuID:llä

Posti osallistui digitaalisen identiteetin käyttöä edistävän hankkeen pilottiin. Uusi tunnistusmenetelmä tekisi Postin digitalisaatiotavoitteista helpommin saavutettavia.

Blog_Network_Fotolia5_89061375_S-Kopie-781x350

Posti toimittaa yli 44 miljoonaa asiakaslähetystä vuodessa, ja yli 1,4 miljoonaa kuluttajaa käyttää Postin digitaalisia palveluita. Erityisesti kirjesalaisuuden alainen sisältö edellyttää, että Posti tunnistaa asiakkaansa vahvasti. Vaihtoehdot vahvaan tunnistamiseen ovat tällä hetkellä pankkien tarjoama tunnistuspalvelu, mobiilivarmenne sekä valtion henkilökortti.  

Nykyiset tunnistusmenetelmät eivät tue digitalisaation luomia mahdollisuuksia

Kun henkilö noutaa lähetystä toisen nimissä, tarvitaan myöntäjän allekirjoittama, paperille kirjoitettu valtuutus. Tätä prosessia ei voi tällä hetkellä digitalisoida kolmesta syystä. Ensinnäkin, nykyisten tunnistusmenetelmien käyttäjäkokemus ei ole yhtenäinen ja helposti sovitettavissa Postin omiin palveluihin. Toiseksi tunnistusmenetelmät eivät tue sähköistä tunnistamista fyysisessä asiointikanavassa. Kolmas syy on, että yhteiskunnassamme ei ole käytössä keskitettyä yrityskohtaista valtuuttamisen palvelua, jossa valtuuden voisi välittää henkilöiden välillä tietyin rajauksin.

- Tällä hetkellä Posti ei voi tunnistaa henkilöitä sekä verkossa että fyysisissä asiointipisteissä riittävän helposti tai kustannustehokkaasti. Koko logistiikka-alan toimijat tarvitsisivat yleisesti käytetyn sähköisen tunnistusratkaisun, jonka avulla voisi yhdistää henkilön kaikkiin palveluihin, valtuuksiin sekä hänen henkilökohtaisiin tietoihinsa, sanoo Postin maksuliiketoiminnan johtaja Raine Westerholm.
Posti osallistui Sandbox of Trust -hankkeen pilottiin, jossa SisuID-tunnistusratkaisua käytettiin ratkaisemaan näitä ongelmia. Lisäksi pilotissa ratkottiin perinteisesti kallista ja hankalaa sähköisen vahvan tunnistusvälineen rekisteröinti- ja jakeluprosessia seuraavissa asioissa:

Tunnistaminen fyysisessä asiointikanavassa

SisuID:n identiteettiin on liitetty henkilötietoja, jotka on kerätty sen rekisteröintivaiheessa. Tunnistautumalla SisuID:llä esimeriksi henkilön ikä voidaan luotettavasti vahvistaa tilanteessa, jossa henkilö on noutamassa lähetystä itsepalveluna Postin automaatista. Pilotissa luotiin konsepti, jossa Posti voisi toimia sähköisen identiteetin ja tunnistusvälineen rekisteröintipisteenä. Esimerkiksi Posti voisi tuottaa tunnistuskioskin, jossa henkilö voisi ottaa itsestään kasvokuvan ja luetuttaa sähköisesti passinsa tai henkilökorttinsa. Tämän jälkeen hänelle voitaisiin rekisteröidä sähköinen identiteetti ja aktivoida SisuID-tunnistusväline itsepalveluna. Vaihtoehtoisesti ihmiset voisivat rekisteröityä Postin toimipisteissä, jossa asiakaspalvelija voisi sähköisesti vahvistaa henkilödokumentin aitouden ja rekisteröidä henkilön SisuID:n käyttäjäksi.

Postin palveluihin kirjautuminen SisuID:llä

Pilotissa testattiin myös yksinkertaisinta käyttötapausta, jossa Postin verkkopalveluihin kirjaudutaan SisuID:lla käyttäjätunnuksen ja salasanan sijaan. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä SisuID-identiteetin tunniste linkitettiin Postin asiointitiliin. Tämän ansiosta käyttäjän sähköinen identiteetti voidaan nyt käyttäjän suostumuksella yhdistää eri palveluntarjoajien palveluissa. Esimerkiksi käyttäjä voisi Postille muuttoilmoitusta tehdessään vahvasti tunnistautuneena kilpailuttaa ja solmia kotivakuutusta koskevan sopimuksen ilman erillistä tunnistautumista vakuutusyhtiön palveluun tai antaa suostumuksen hakea annetut tiedot myöhemmin kotivakuutusta tarjoavalle toimijalle. Kirjautuessaan SisuID:llä vakuutusyhtiön palveluun vakuutusyhtiö voisi hakea henkilön yhteys- ja osoitetiedot SisuID-tunnisteella Postin sähköisestä henkilötietorajapinnasta.

Laskun maksaminen OmaPosti-sovelluksessa

Posti tarjoaa asiakkailleen OmaPosti-sovellusta, jossa asiakkaat voivat esimerkiksi maksaa laskujaan. Laskujen hyväksyntään ja maksamiseen vaaditaan vahva tunnistus, jonka pitäisi olla helppokäyttöinen. Uuden maksupalveludirektiivi PSD2:n myötä voitaisiin OmaPosti-sovelluksessa ja SisuID:llä vahvasti tunnistautuneen käyttäjän hyväksymä lasku veloittaa käyttäjän tililtä suoraan.

Jos SisuID saa tarvittavan rahoituksen aloittaakseen tuotannon, Posti on valmis liittymään perustettavaan SisuID-yhteisöön. Posti aikoo myös tukea omalta osaltaan asiakkaidensa siirtymistä SisuID:n käyttäjiksi. Postin asiakaskunnan koko auttaisi monen suomalaisen ja Suomessa asioivan ulkomaalaisen saavan SisuID-tunnistusvälineen taskuunsa jo vuoden 2020 aikana. Posti näkee, että uusi käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas tunnistusmenetelmä tekisi heidän kunnianhimoisista digitalisaatiotavoitteistaan helpommin saavutettavia.

- Sandbox of Trust -hanke kehittää SisuID-ratkaisua nopeasti pilottiprojektien avulla. Meillä on julkisen ja yksityisen sektorin merkittäviä toimijoita mukana testaamassa vaatimuksiaan uudelle tunnistussovellukselle. SisuID-palvelu on tarkoitus siirtää tuotantoon vuoden 2020 alussa, kertoo Joonatan Henriksson, Nixun digitaalisen liiketoiminnan johtaja.

Uusimmat artikkelit

Väylä ja VR FleetCare testaavat uutta teknologiaa liikennehäiriöiden vähentämiseksi

Junaliikenteen sujuvuuden kannalta vaihteet ovat keskeisessä roolissa.Vaihteiden kunnonvalvonnan tehostamiseksi VR FleetCare ja Väylävirasto ovat yhteistyössä aloittaneet pilottihankkeen, jossa dataa keräämällä ja analysoimalla pyritään saamaan reaaliaikaista tietoa vaihteen kunnosta.

20.1.2020 | Alan Uutiset

Energiateollisuus: Kaukolämmön päästöt vähentyneet kaksitoista prosenttia 2019

Kaukolämmön tuotannossa on pystytty tuntuviin päästövähennyksiin ilman, että kuluttajien kustannukset olisivat nousseet samassa suhteessa, ilmenee Energiateollisuus ry:n julkaisemista kaukolämmön vuositilastoista. Vuoden 2019 aikana ilmastopäästöt vähenivät 12 prosenttia.

Metso harkitsee varastotoimintojensa keskittämistä Euroopassa

Osana maailmanlaajuisen jakelu- ja logistiikkaverkostonsa kehittämishanketta Metso harkitsee varastotoimintojensa keskittämistä Euroopassa ja aloittaa tähän liittyvät yhteistyöneuvottelut Euroopassa.

Turvallisuudesta tinkiminen ei saa tuoda kilpailuetua kuljetuksissa

Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Outi Nietola korosti kuljetusten turvallisuuden ja vastuullisuuden merkitystä toimialalle järjestetyssä Skal ry:n Reilu kuljetus 2020 -seminaarissa.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

14.1.2020 | Tutkimus ja koulutus

SSAB mukana Alustatalous metallinjalostuksessa -tutkimushankkeessa

Kaksivuotinen Alustatalous metallinjalostuksessa (AMET) tutkimushanke kokoaa yhteen kaksi yliopistoa, viisi pk-yritystä ja kaksi teollista partneria, joista SSAB Europe on toinen. Hankkeen tavoitteena on metallurgisten valmistusprosessien ja metallituotteiden toimitusketjujen tehostaminen. 

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.