https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Riippuvuus maakaasusta voidaan katkaista älykkäällä energianhallintajärjestelmällä

Siemens Osakeyhtiö on kehittänyt ratkaisun, joka vähentää sekä päästöjä että riippuvuutta tuontienergiasta. 

 

cyber

Lämpöenergian uudelleenjärjestelyllä on merkitystä paitsi huoltovarmuuden myös päästövähennyksien kannalta.

Teollisuudessa höyryä ja kuumaa vettä on saatava käyttöön jatkuvasti ja varmasti. Tarvittava höyry tuotetaan monien megawattien kokoisilla höyrykattiloilla, joiden polttoaineena käytetään usein maakaasua. Maakaasua käytetään useilla teollisuuden aloilla, ja erityisesti elintarviketeollisuudessa sillä voi olla ratkaiseva rooli.

– Älykkään energianhallintajärjestelmäkokonaisuuden avulla mahdollistetaan kohteen irtautuminen maakaasun käyttämisestä joko kokonaan tai tarvittavin osin. Ratkaisu tarjoaa aidon markkinajoustavuuden lämpöenergiantuotantoon, mikä tuo ensisijaisesti kustannussäästöjä kohteelle mutta tukee myös sähkömarkkinoiden toimivuutta, kertoo Head of Projects Development Miia Wallén Siemensiltä.

Ratkaisu optimoi energiankäyttöä automaattisesti

Ratkaisuun kuuluvan sähkökattilan avulla lämpöenergiantuotantoa voidaan säätää nopeasti kysynnän muuttuessa, kun reaaliaikaiset energiatiedot ja laitoksen prosessitiedot keskitetään energianhallintajärjestelmään. Järjestelmällä voidaan myös hallita laitoksen kokonaisenergiankulutusta ja toteuttaa optimointeja niin, että kokonaisenergian käyttö on mahdollisimman kustannustehokasta.

Järjestelmä mahdollistaa eri energiamuotojen optimaalisen käytön rinnakkain, mikä tukee sähkömarkkinoiden toimintaa ja alentaa kustannuksia. Sähkön hinnan ollessa matala höyry tuotetaan ensisijaisesti sähköllä, ja vastaavasti sähkön hinnan ollessa korkea, tuotanto painottuu kaasulle.

– Järjestelmät optimoidaan yhdessä asiakkaan asiantuntijoiden kanssa, jolloin kokonaishyötysuhde saadaan mahdollisimman korkeaksi. Ratkaisun kehittämisessä hyödynsimme Siemensin laaja-alaista osaamista teollisuudesta sekä sähkö- ja kiinteistöinfrastruktuurista, Wallén sanoo.

 

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.