SSAB ja Kemppi kehittävät yhdessä hitsausprosessia nopeuttavan digitaalisen ratkaisun

SSAB ja hitsausalan digitalisoinnin edelläkävijä, Kemppi, ovat onnistuneet yhdistämään SSAB SmartSteel- ja Kemppi WeldEye-pilvipalvelut toisiinsa perusainetietojen käsittelyn tehostamiseksi hitsaustuotannossa. Onnistuneen pilottikokeen tulokset ovat nyt kumpaakin digitaalista palvelua käyttävien yritysten saatavilla.

SSAB_Kemppi

- Pilvipohjaisten alustojen kehittäminen on uusi tapa tehdä yhteistyötä, toteaa SSAB:n Senior Manager of Digital Business Development Niko Korte.

- Pyrimme kohti materiaalien Internetiä. Jokainen tämäntyyppinen hanke vie meidät lähemmäksi täydellistä jäljitettävyyttä ja terästä, jolla on digitaalinen identiteetti. Odotamme innolla tulevaisuutta ja kumppanuuksia, joiden avulla sitä muokataan. 

- Pilottikokeen tulokset ovat lupaavia. Ainestodistukset lähetetään nyt automaattisesti WeldEye-palveluun. Asiakkaat saavat kattavan kokonaiskuvan hitsausprosessissa käytettävistä perusaineista, kun he voivat skannata tuotteet SmartSteel-sovelluksella, saada ainestodistukset automaattisesti ja dokumentoida samalla kaiken, kertoo Kempin Chief Digital Officer Juhana Enqvist

Hitsausasiakirjojen kerääminen vie aikaa. Asiakirjat on kerättävä eri järjestelmistä ja varsinainen dokumentointi tehdään manuaalisesti. Kempin hitsauksen hallintaohjelmisto WeldEye yksinkertaistaa prosessia keräämällä hitsausparametrit digitaalisesti työasemilta, ja sen avulla voidaan jopa säätää hitsauslaitteet digitaalisten hitsausohjeiden (dWPS) mukaisesti. SSAB automatisoi prosessia entisestään tarjoamalla teräksen tiedot automaattisesti osaksi dokumentaatiota sovellusrajapinnan (API) kautta. SSAB SmartSteel on teräksen digitaalinen identiteetti, johon tallennetaan kaikki teräkseen liittyvät tiedot aina valmistuksesta toimitukseen, käsittelyyn, käyttöön ja kierrätykseen.

Toukokuussa 2018 julkistetun SmartSteel 1.0 -sovelluksen avulla teräs voidaan skannata, jolloin sen ainestodistus on helposti saatavilla. Nyt SSAB tarjoaa asiakkailleen rajapinnan, jonka avulla perusaineiden tiedot ja ainestodistukset voidaan lähettää hitsauslaitteisiin automaattisesti. Tämä vähentää manuaalisia tehtäviä, nopeuttaa laitteiden säätämistä, pidentää kaariaikaa ja vähentää korjausten määrää. Sen avulla hitsausprosessi voidaan myös dokumentoida automaattisesti. 

Onnistuneen pilottikokeen jälkeen ne SSAB:n asiakkaat, jotka jo käyttävät Kempin WeldEye-ohjelmistoa, voivat ryhtyä käyttämään uutta palvelua ja saada materiaalitiedot automaattisesti SmartSteel-pilvipalvelusta. SmartSteel-ratkaisua hyödyntävien palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet uudet kumppanit voivat ottaa yhteyttä SSAB:hen. 

Uusimmat artikkelit

Suomessa on otollinen kulttuuri yhdessä kehittämiselle

– Suomi on raskaan prosessiteollisuuden ja konerakentamisen Piilaakso, Pauli Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa uusien teknologioiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden, akateemisten laitosten ja jopa samalla toimialalla kilpailevien yritysten kesken on Suomessa helpompaa kuin monessa muussa maassa.

17.12.2018 | Tutkimus ja koulutus

Vanhan kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön huolestuttavat edelleen Kolarissa

Tietoa vanhojen kaivosten ympäristön nykyisestä tilasta, erityisesti niiden vaikutuksista pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään ja luonnontuotteiden käytettävyyteen kaivataan nykyistä enemmän, osoittaa tuore tutkimus.

13.12.2018 | Alan Uutiset

Fortum valmistautuu Kivenlahden uuteen biolämpölaitokseen rakentamalla uuden kaukolämpölinjan

Fortum kertoo aloittavansa kaukolämpölinjan rakennustyöt Kivenlahdesta Puolarmetsään Espoossa. Putkiyhteydellä valmistaudutaan Kivenlahteen rakennettavaan biolämpölaitokseen, joka tulee vähentämään merkittävästi Espoon hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2020 aloittava uusi biolämpölaitos tulee korvaamaan osan Espoon hiilipohjaisesta lämmöntuotannosta. Polttoaineena uudessa laitoksessa käytetään puuperäisiä polttoaineita, kuten hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteita.

Mikkeli lähtee hyödyntämään biohiiltä hulevesien käsittelyssä

Mikkelin kaupunki panostaa uusien biohiiliratkaisujen käyttöönottoon. Kaupunkiin Pitkäjärvelle rakennetaan alkuvuoden 2019 aikana biohiiltä hyödyntävä hulevesien käsittelyjärjestelmä, joka toimii samalla ainutlaatuisena hulevesien suodatinratkaisujen tutkimus- ja kehittämisympäristönä tutkimustoimijoille ja yrityksille. Uusi ympäristö vahvistaa osaltaan alueen vesiosaamista.

Elcolinen kunnianhimoinen lupaus: 100 miljoonan liikevaihto 2023 mennessä

Elcoline Group kertoo haluavansa tuottaa erinomaisia teknisiä urakointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuusyrityksille ja olla toimialallaan maailman ykkönen. Tavoitteet vaativat määrätietoista kasvua ja siirtymistä yrityksenä seuraavaan kokoluokkaan. Elcolinen kohdalla se tarkoittaa 1 000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihtotavoitteen Elcoline aikoo saavuttaa orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen avulla.  

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.