SSAB ja Kemppi kehittävät yhdessä hitsausprosessia nopeuttavan digitaalisen ratkaisun

SSAB ja hitsausalan digitalisoinnin edelläkävijä, Kemppi, ovat onnistuneet yhdistämään SSAB SmartSteel- ja Kemppi WeldEye-pilvipalvelut toisiinsa perusainetietojen käsittelyn tehostamiseksi hitsaustuotannossa. Onnistuneen pilottikokeen tulokset ovat nyt kumpaakin digitaalista palvelua käyttävien yritysten saatavilla.

SSAB_Kemppi

- Pilvipohjaisten alustojen kehittäminen on uusi tapa tehdä yhteistyötä, toteaa SSAB:n Senior Manager of Digital Business Development Niko Korte.

- Pyrimme kohti materiaalien Internetiä. Jokainen tämäntyyppinen hanke vie meidät lähemmäksi täydellistä jäljitettävyyttä ja terästä, jolla on digitaalinen identiteetti. Odotamme innolla tulevaisuutta ja kumppanuuksia, joiden avulla sitä muokataan. 

- Pilottikokeen tulokset ovat lupaavia. Ainestodistukset lähetetään nyt automaattisesti WeldEye-palveluun. Asiakkaat saavat kattavan kokonaiskuvan hitsausprosessissa käytettävistä perusaineista, kun he voivat skannata tuotteet SmartSteel-sovelluksella, saada ainestodistukset automaattisesti ja dokumentoida samalla kaiken, kertoo Kempin Chief Digital Officer Juhana Enqvist

Hitsausasiakirjojen kerääminen vie aikaa. Asiakirjat on kerättävä eri järjestelmistä ja varsinainen dokumentointi tehdään manuaalisesti. Kempin hitsauksen hallintaohjelmisto WeldEye yksinkertaistaa prosessia keräämällä hitsausparametrit digitaalisesti työasemilta, ja sen avulla voidaan jopa säätää hitsauslaitteet digitaalisten hitsausohjeiden (dWPS) mukaisesti. SSAB automatisoi prosessia entisestään tarjoamalla teräksen tiedot automaattisesti osaksi dokumentaatiota sovellusrajapinnan (API) kautta. SSAB SmartSteel on teräksen digitaalinen identiteetti, johon tallennetaan kaikki teräkseen liittyvät tiedot aina valmistuksesta toimitukseen, käsittelyyn, käyttöön ja kierrätykseen.

Toukokuussa 2018 julkistetun SmartSteel 1.0 -sovelluksen avulla teräs voidaan skannata, jolloin sen ainestodistus on helposti saatavilla. Nyt SSAB tarjoaa asiakkailleen rajapinnan, jonka avulla perusaineiden tiedot ja ainestodistukset voidaan lähettää hitsauslaitteisiin automaattisesti. Tämä vähentää manuaalisia tehtäviä, nopeuttaa laitteiden säätämistä, pidentää kaariaikaa ja vähentää korjausten määrää. Sen avulla hitsausprosessi voidaan myös dokumentoida automaattisesti. 

Onnistuneen pilottikokeen jälkeen ne SSAB:n asiakkaat, jotka jo käyttävät Kempin WeldEye-ohjelmistoa, voivat ryhtyä käyttämään uutta palvelua ja saada materiaalitiedot automaattisesti SmartSteel-pilvipalvelusta. SmartSteel-ratkaisua hyödyntävien palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet uudet kumppanit voivat ottaa yhteyttä SSAB:hen. 

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.