Säästöä tulostusratkaisujen elinkaarimallista

KYOCERA Document Solutions Finland Oy:n myynti- ja markkinointipäällikkönä aloittanut Rauno Liukkonen patistaa yrityksiä vakioimaan tulostus- ja kopiointipalvelunsa elinkaarimallin avulla.

pexels-photo-416346

Paperittomasta toimistosta on puhuttu jo silloin kun Rauno Liukkonen aloitti tulostin- ja kopiointialalla muutama vuosikymmen sitten Canonin leivissä. Kesän alussa Liukkonen siirtyi Ricohin Bid Managerin paikalta KYOCERA Document Solutions Finland Oy:n myynti- ja markkinointipäälliköksi. Liukkonen vastaa KYOCERAn Suomen markkinoinnista.

– KYOCERA on harvinainen tulostusalan toimija Suomessa, koska se on kuluneen kolmen vuoden ajan vuosittain kasvattanut liikevaihtoaan Suomessa. Palvelumallimme on ainutlaatuinen markkinoilla, Liukkonen sanoo.

Yhtenä tekijänä viimevuosien kasvulle on elinkaaripalvelumalli sekä merkittävien julkisen puolen toimijoiden siirtyminen KYOCERAn asiakkaiksi.

Vasta viime vuosina A4-tulosteiden määrän kasvu on pysähtynyt, siihen asti kasvua oli joka vuosi. Tulostin- ja kopiointialalla on erityisesti julkisella puolella herätty hankinnoissa kilpailuttamaan laitteet elinkaarimallin perusteella. Enää tulostimia ei haluta ostaa tai liisata, vaan ne hankitaan palveluna, joka mukautuu muuttuviin tarpeisiin.

- Tosin yrityksissä on vielä oppimista. Suurissa ja PK-yrityksissä kannattaisi panostaa tulostuksen hallintaan ja ottaa käyttöön elinkaarimalli, jossa koko tulostus saadaan paremmin mitattavaksi ja hallinnoiduksi kokonaisuudeksi yhdessä muun tietotekniikan kanssa. Tulostuslaitteiden ja -palvelun vakioinnilla saadaan kustannuksiin ja toiminnantehokkuuteen aivan uudenlaista hallittavuutta.

Liukkosen mukaan yrityksissä on usein tulostuksen ja kopioinnin osalta edelleen helposti niin, että jokainen yksikkö hoitaa itse laitehankintansa eikä hankintoja ole keskitetty.

Vuosia julkisten hankintojen parissa työskennellyt Liukkonen uskoo, että jatkossa julkisen puolen hankinnoissa ympäristöasiat saavat enemmän painoarvoa. Tällä hetkellä ympäristöasioiden painoarvo pyörii kilpailutuksissa noin 10 prosentissa. Tavanomaisesti vertaillaan vain laitteiden energiankulutusta, TEC-arvoa, vaikka tulostuksessa ympäristöä kuormittavat myös elinkaaren aikana syntyvä jäte: tyhjät värikasetit, pakkaukset, vaihdettavat varaosa ja tarvikkeet

- Yhtiöllä on ainutlaatuinen järjestelmä, jossa on patentoitu pitkäkestoinen rumpu, joka on erillään väriainepakkauksesta, joten rumpua ei tarvitse vaihtaa väriaineen loppuessa. Tämä vähentää merkittävästi syntyvän jätteen määrää, Liukkonen kertoo.

Teknologia vähentää merkittävästi kulutustarvikkeiden käyttöä ja muum muassa CO2-päästöjä .

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.