https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Sähköverkkojen jättiläinen katselee liikenteeseen, tulevaisuuden sähköistyvään teollisuuteen

Energiateknologian maailmanluokan peluri, Hitachi ABB Power Grids tähtää yhä vahvempien, älykkäämpien ja vihreämpien sähköverkkojen rakentamiseen. Koko energiabisnes elää murroskautta automaation, digitalisaation ja uusiutuvan sähkön käytön edetessä monilla alueilla, kuten liikenteessä.

shutterstock_1068401834

Laivojen ja satamalaitteiden kuten nostureiden sähköverkoissa pystymme tarjoamaan kilpailukykyisiä suurjännite- ja keskisuuren jännitteen verkkoja. Arvelen, että älykkäät valaisujärjestelmät ja energiavarastot kiinnostavat nekin älysatamien suunnittelijoita,

Suomen Hitachi ABB Power Gridsin toimitusjohtaja Matti Vaattovaara sanoo.

Suomen Hitachi ABB Power Gridsin toimitusjohtaja Matti Vaattovaaran mukaan iso muutos on nyt takana päin, kun vuoden 2018 lopussa päätetty kauppa on viety loppuun. Ylimenokauden aikana luotiin uuden yhtiön organisaatio eli Power Grids -liiketoiminta eriytettiin ABB:n muista osista.

Matti-Vaattovaara_4_Hitatchi-(1)

Matti Vaattovaara, Suomen Hitachi ABB Power Gridsin toimitusjohtaja

– Palvelemme Suomessa vanhoja tuttuja asiakkaitamme, joita ovat teollisuusyritykset ja sähköyhtiöt sekä liikenne- ja infrastruktuurisektorin asiakkuudet, ylipäätänsä kaikki suuret sähkönkäyttäjät yksityisellä ja julkisella puolella. Suomessa meillä on merkittävää projektiliiketoimintaa ja myös omaa tuotantoa ja tuotekehitystä, esimerkiksi sähköverkkojen ohjaus- ja automaatiojärjestelmissä.

– Koska sähkön käyttö lisääntyy koko ajan, meillä on paljon uusia ja kasvavia aloja, kuten kestävä liikenne, älykkäät kaupungit, energian varastointi ja datakeskukset, Vaattovaara kiteyttää toiminnan suunnan.

Tulevaisuuden liikenne ja teollisuus pohjautuu uusiutuvaan sähköön

Vaattovaara huomauttaa siitä, että uusiutuvan sähkön käyttö varsinkin liikenteessä tulee lisääntymään dramaattisella tavalla tulevina vuosina. Kun nykyään 22 prosenttia EU:n primäärienergiasta on sähköä, on unionin kunnianhimoisena tavoitteena kasvattaa sähkön osuus kokonaisenergiasta 60 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

– Esimerkiksi henkilöautoissa tämä merkitsee melkein koko autokannan sähköistämistä ja raskaassa liikenteessäkin lähes puolta ajoneuvoista, kuten rekkoja ja busseja, Vaattovaara arvioi ja lisää, että asumisen ja lämmityksen sekä teollisuudessa energiankulutuksen oletetaan sähköistyvän merkittävästi.

Myös teollisuuden sähköistyminen on yksi merkittävistä askeleista, kun pyritään kohti hiilidioksidineutraalia yhteiskuntaa.

– Teollisuuden energiankulutuksesta 70 prosenttia on lämpöä tai jäähdytystä, ja tämä energiankäyttö on mahdollista sähköistää. Samoin esimerkiksi kemianteollisuudessa, tai terästuotannossa, hyvinkin merkittävä fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen sähköllä tai usein sähköllä tuotetulla vedyllä on mahdollista ja välttämätöntäkin pitkällä juoksulla.

Puhdas energiaratkaisu edellyttää Vaattovaaran mukaan myös merkittävää tuulivoiman lisärakentamista. Tämä on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa, sillä tuulivoiman tuotantokustannukset ovat hänen mukaansa laskeneet hämmästyttävän nopeasti kaupallisesti kannattavalle tasolle.

– Jos olemme varhain liikkeellä sähköistyvässä teollisuudessa, tämä voi tuoda Suomelle merkittävän kilpailuedun. Ei pelkästään hiilidioksidivapaan tuotannon arvon nousun myötä, vaan myös mahdollisuudessa saavuttaa teknologiassa edelläkävijän asema, Vaattovaara sanoo.

– Kansainvälinen kilpajuoksu tulee olemaan tässä kova, mutta jos pääsemme tässä hieman muuta maailmaa nopeammin liikkeelle, on teknologiallamme mahdollisuus merkittävään markkina-asemaan. Vahvuutemme on myös energiaintensiivisessä teollisuudessa ja siinä, miten vahva paikallinen osaaminen meillä näillä teollisuudenaloilla on. Iso osa Suomen teknologiaosaamisesta on syntynyt vahvojen ja teknologisesti edistyneiden teollisuusasiakkaiden vaatimuksista, hän jatkaa.

shutterstock_1297210303

Sähköistyminen kasvattaa sähköenergian ja sähkövoimatekniikan tarvetta

Meriliikenteen puolella Hitachin tähtäimessä ovat erityisesti älykkäät satamat ja niiden liikenneratkaisut – entä valmistavan teollisuuden puolella?

Raskas teollisuus on jo tänä päivänä merkittävä sähköenergian käyttäjä ja tuottaja. Sähköistyminen kasvattaa sähköenergian ja sähkövoimatekniikan tarvetta entisestään. Tarvitaan samaan aikaan suurempia tehoja ja korkeampaa sähkön laatua.
Vaattovaaran mukaan vaihteleva tuulivoimatuotanto tuo tähän omat haasteensa ja järjestelmän tasapainottaminen ja laadukkaan energian varmistaminen paikallisesti ja koko sähköjärjestelmän kannalta on välttämätöntä. Automaation ja tehokkaan tiedonhallinnan merkitys kasvaa.

– Meille teollisuuden sähköistyminen nähdään merkittävänä potentiaalina, johon haluamme yhtiönä kehittää myös uusia ratkaisuja ja teknologiaa, lähtien asiakkaan todellisista tarpeista. Sähkö on jo tänä päivänä kriittinen voimavara, mutta uusi sähköistymisen aalto on lähtenyt hieman hitaasti – mutta varmasti liikkeelle.

Esimerkiksi liikenteen sähköistyminen on alkanut, lämmitys sähköistyy, kun öljykattilat vaihtuvat lämpöpumppuihin. Samalla kaupunkien fossiilinen lämmitys on vaihtumassa tuulivoimaan ja lämpöpumppuihin ja energian talteenottoon.

Vaattovaara muistuttaa, että teollisuudessa on suunnitteilla erittäin merkittäviä uusia sähköistymiskohteita, esimerkiksi SSAB:n

Hybrit, missä teräksen pelkistyksessä käytetty kivihiili ja koksi korvattaisiin tuulivoimalla tuotetulla vedyllä. Myös ensimmäisiä vedyn ja synteettisten polttoaineiden laitoksia on suunnitteilla, Vaattovaara huomauttaa.

– Esimerkiksi Norjassa on julkistettu valtion vetystrategia, missä tavoite on vahvistaa Norjan jo nyt vahvoja teollisuudenaloja, kuten laivaliikennettä ja kemianteollisuutta – esimerkiksi vihreän ammoniakin tuotantoa.

Liikenteen sähköistyminen on Vaattovaaran mukaan selvä tulevaisuuden suuntaus. Autoteollisuus investoi parhaillaan miljardeja sähköautojen kehitykseen, ja jo lyhyen ajan sisällä sähköautojen kantama ja hinta ovat kehittyneet nopeasti. Tämä kehitys tulee jatkumaan, ja aikaa myöten sähköautojen tuotanto on edullisempaa kuin perinteisten. Myös sähköbussit ovat jo tänä päivänä taloudellisin vaihtoehto vilkkaasti liikennöidyillä reiteillä.

– Haaste Suomen kokoisessa maassa on kuitenkin pitkän matkan raskas liikenne, sillä sen sähköistäminen ei ole helppoa ilman merkittävää teknologian kehittymistä. Lyhyemmän ajan vaihtoehto on varmasti uusiutuvissa polttoaineissa. Sähköistymisen kannalta vety ja synteettiset polttoaineet ovat vaihtoehto. Eurooppalaisessa politiikassa vety nähdäänkin tulevaisuuden sähköisen energiajärjestelmän välttämättömänä osana. Ylimääräinen uusiutuva sähköenergia voidaan varastoida vetyyn ja hyödyntää vaikkapa pitkän matkan raskaassa liikenteessä tai merenkulun polttoaineena. PM

Teksti: Nina Garlo-Melkas  

shutterstock_1046584516

Hitachi ABB Power Grids pähkinäkuoressa

Jättiyhtiöiden liitossa on loppujen lopuksi kyse siitä, että ABB myi Hitachille enemmistön sähköverkkotoiminnoistaan eli Power Grids -liiketoiminnasta. Kauppahinta on 6,85 miljardia dollaria eli noin 6,1 miljardia euroa.

Japanilaisilla on nyt 80,1 prosentin osuus uudesta Hitachi ABB Power Grids -yrityksestä ja ABB omistaa siitä 19,9 prosentin osuuden. Yhtiön on tarkoitus siirtyä kokonaan Hitachille viimeistään vuoden 2023 jälkeen.

Hitachi ABB Power Grids -yhtiöllä arvellaan olevan kiinnostavia laajentumisen mahdollisuuksia eri bisnesalueilla, joita ovat liikenne, älykkäät kaupungit, teollisuus, energian varastointi ja datakeskukset. Tämän lisäksi yhtiö voi tarjota rahoitusmahdollisuuksia suurten hankkeiden toteuttamiseksi. Yhteistyö avaa mahdollisuuden päästä Japanin markkinalle eli maailman kolmanneksi suurimmalle talousalueelle.

Hitachi ABB Power Grids on globaali teknologiajohtaja, jolla on lähes 250 vuoden historia. Yhtiö työllistää noin 36 000 henkilöä yli 90 maassa ja pääkonttori sijaitsee Zürichissä. Yhtiön asiakkaita ovat verkkoyhtiöt, teollisuusyritykset ja infrastruktuurialojen asiakkaat läpi koko arvoketjun.

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.