Sotkamo Silver parantaa kaivostensa materiaali- ja energiatehokkuutta uudella etäohjausteknologialla

Sotkamo Silver on käynnistänyt Tekes-hankkeen, johon Innovaatiorahoituskeskus Tekes on myöntänyt 6,1 miljoonaan euroa (59 MSEK) innovaatiorahoituslainaa. Eräs projektin tärkeimmistä tavoitteista on hyödyntää malmin esirikastusta (ore-sorting) ja lisätä näin kaivoksen materiaali- ja energiatehokkuutta, pienentää hiilijalanjälkeä sekä vähentää vedenkäyttöä.

sotkamo

Kuva. Malminäyte Hopeakaivokselta (Sotkomo Silver)

Projektin avulla otetaan tulevassa tuotantoprosessissa käyttöön nykyaikaiseen etäohjausteknologiaan perustuva tuotantoprosessin ja kunnossapidon johtaminen yhtenä kokonaisuutena käyttäen Big-dataa, teollista intranetiä ja prosessien etäohjausmahdollisuutta. Uutta osaamista hyödynnetään yhtiön kaikkien tulevien kaivosten tuotannossa. Sotkamo Silverin tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ”Junior mining” yhtiö, joka hyödyntää tuotannossaan parasta mahdollista käytettävissä olevaa teknologiaa (BAT) ja teollista internetiä.

Tekes rahoitus on suunnattu yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Sotkamo Silver Oy:lle. Lainan korko on kolme prosenttiyksikköä̈ alle peruskoron, kuitenkin vähintään 1 %. Laina-aika on 10 vuotta, joista 5 ensimmäistä̈ on lyhennyksistä̈ vapaita. Projektin epäonnistuessa lainapääomasta on mahdollista jättää̈ osittain perimättä̈ enimmillään noin 4.206.000 euroa. Lainan ensimmäisen erän jälkeen sitä voi nostaa erissä syntyneiden kustannusten mukaan.

Vahvuutta hopeakaivos-hankkeen tulevaan toimintaan

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. Tekes rahoittaa ja tukee laajaa innovaatiotoimintaa tutkimusyhteisöissä, teollisuudessa ja palvelualoilla. Tammikuun alussa 2018 kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita tarjoava Finpro ja innovaatiorahoitusta tarjoava Tekes yhdistyvät uudeksi toimijaksi Business Finlandiksi.

- Olemme käynnistäneet Tekes hankkeen osana kaivoksen rakentamista ja sen tulevan tuotannon kehittämistä. Tekesin tarjoama rahoitus vahvistaa Hopeakaivos-hankkeen tulevaa toimintaa, parantaen merkittävästi kaivostuotannon kykyä vastata metallien hinnanvaihteluihin, sanoo tekniikan tohtori Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja.

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Yhtiön hopeakaivos esiintymä sijaitsee Itä-Suomessa, Sotkamon kunnassa, noin 475 km koilliseen Helsingistä. Esiintymästä käytetään myös nimeä Taivaljärven esiintymä.

Uusimmat artikkelit

23.3.2018 | Alan Uutiset

Fujitsu avasi Brysselissä lohkoketjusovelluksia kehittävän innovaatiokeskuksen

Fujitsu on avanut Brysselissä lohkoketjuihin erikoistuneen innovaatiokeskuksen, jonka tavoitteena on edistää lohkoketjujen ja muiden hajautettujen tilikirjojen käyttöä. Lohkoketjut muuttavat sekä kuluttajien että yritysten toimintamalleja, sillä niiden ansiosta tavaroiden ja palvelujen ostaminen, myyminen ja vaihtaminen mullistuvat.

Metallin 3D-tulostus kiinnostaa Suomessa ja maailmalla

Siinä missä Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa metallin 3D-tulostus on ollut suosittu tuotantotapa jo pidempään, ovat Suomessa vastaavat markkinat vasta lämpenemässä. 3D-tulostaminen kiinnosti messukävijöitä myös Tampereen Konemessut -tilaisuudessa.

Resurssitehokkaampi kiviaineshuolto säästää ympäristöä ja kustannuksia

Kiviaineksia voidaan hyödyntää aiempaa resurssitehokkaammin sekä samalla vähentää ympäristöhaittoja ja säästää kustannuksia. Resurssitehokkaasta kiviaineshuollosta on juuri ilmestynyt ympäristöministeriön raportti.

Caverion vastaamaan Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kunnossapidosta

Caverion ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä investointiluontoisten projektien toteutuksesta.

19.3.2018 | Tutkimus ja koulutus

Nopeampia ja parempia biotalousprosesseja mallintamalla

VTT:n erikoistutkija, diplomi-insinööri Kristian Melin on väitöstyössään kehittänyt mallinnus- ja arviointimenetelmän, jonka avulla kehitettävistä biojalostamojen prosesseista voidaan löytää ne, jotka käyttävät raaka-aineen tehokkaimmin, vähentävät eniten kasvihuonekaasupäästöjä tai ovat taloudellisesti kannattavimpia. Lisäksi menetelmä voi nopeuttaa uusien biotalousprosessien kehitystä laboratoriosta tuotantomittakaavaan.

Yhteistyörobotit eli cobotit nostavat Suomea maailman kärkeen

Suomi on 15. sijalla tuotantoaan eniten automatisoineiden maiden joukossa maailmassa. Robottiasiantuntijan mukaan osasyy piilee Suomen koulujärjestelmässä, eikä maan esiinmarssi suinkaan ole pysähtynyt. Muista Pohjoismaista Ruotsi on sijalla 5 ja Tanska sijalla 6.