Sotkamo Silver parantaa kaivostensa materiaali- ja energiatehokkuutta uudella etäohjausteknologialla

Sotkamo Silver on käynnistänyt Tekes-hankkeen, johon Innovaatiorahoituskeskus Tekes on myöntänyt 6,1 miljoonaan euroa (59 MSEK) innovaatiorahoituslainaa. Eräs projektin tärkeimmistä tavoitteista on hyödyntää malmin esirikastusta (ore-sorting) ja lisätä näin kaivoksen materiaali- ja energiatehokkuutta, pienentää hiilijalanjälkeä sekä vähentää vedenkäyttöä.

sotkamo

Kuva. Malminäyte Hopeakaivokselta (Sotkomo Silver)

Projektin avulla otetaan tulevassa tuotantoprosessissa käyttöön nykyaikaiseen etäohjausteknologiaan perustuva tuotantoprosessin ja kunnossapidon johtaminen yhtenä kokonaisuutena käyttäen Big-dataa, teollista intranetiä ja prosessien etäohjausmahdollisuutta. Uutta osaamista hyödynnetään yhtiön kaikkien tulevien kaivosten tuotannossa. Sotkamo Silverin tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ”Junior mining” yhtiö, joka hyödyntää tuotannossaan parasta mahdollista käytettävissä olevaa teknologiaa (BAT) ja teollista internetiä.

Tekes rahoitus on suunnattu yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Sotkamo Silver Oy:lle. Lainan korko on kolme prosenttiyksikköä̈ alle peruskoron, kuitenkin vähintään 1 %. Laina-aika on 10 vuotta, joista 5 ensimmäistä̈ on lyhennyksistä̈ vapaita. Projektin epäonnistuessa lainapääomasta on mahdollista jättää̈ osittain perimättä̈ enimmillään noin 4.206.000 euroa. Lainan ensimmäisen erän jälkeen sitä voi nostaa erissä syntyneiden kustannusten mukaan.

Vahvuutta hopeakaivos-hankkeen tulevaan toimintaan

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. Tekes rahoittaa ja tukee laajaa innovaatiotoimintaa tutkimusyhteisöissä, teollisuudessa ja palvelualoilla. Tammikuun alussa 2018 kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita tarjoava Finpro ja innovaatiorahoitusta tarjoava Tekes yhdistyvät uudeksi toimijaksi Business Finlandiksi.

- Olemme käynnistäneet Tekes hankkeen osana kaivoksen rakentamista ja sen tulevan tuotannon kehittämistä. Tekesin tarjoama rahoitus vahvistaa Hopeakaivos-hankkeen tulevaa toimintaa, parantaen merkittävästi kaivostuotannon kykyä vastata metallien hinnanvaihteluihin, sanoo tekniikan tohtori Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja.

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Yhtiön hopeakaivos esiintymä sijaitsee Itä-Suomessa, Sotkamon kunnassa, noin 475 km koilliseen Helsingistä. Esiintymästä käytetään myös nimeä Taivaljärven esiintymä.

Uusimmat artikkelit

Kiina lopetti jätteiden tuonnin - Iso-Britannia hukkuu muoveihinsa

Ison-Britannian kierrätysalalle on epäselvää se, miten ala aikoo menestyä nyt, kun Kiina on kieltäytynyt vastaanottamasta muovijätteitä muista maista. Britannia on laivannut joka vuosi 500 000 tonnia muovia kierrätykseen Kiinassa, mutta toiminta on tykkänään loppunut vuodenvaihteessa.

Vain oikein asennettu vesimittari täyttää vaatimukset

Vain oikein asennettu vesimittari täyttää mittauslaitelain vaatimukset. Vesimittarin on täytettävä vaatimukset, jotta sitä saa käyttää laskutettavan vedenkulutuksen mittaukseen.

Mallintamalla nopeampia ja parempia biotalousprosesseja

VTT:n erikoistutkija, diplomi-insinööri Kristian Melin on väitöstyössään kehittänyt mallinnus- ja arviointimenetelmän, jonka avulla kehitettävistä biojalostamojen prosesseista voidaan löytää ne, jotka käyttävät raaka-aineen tehokkaimmin, vähentävät eniten kasvihuonekaasupäästöjä tai ovat taloudellisesti kannattavimpia. Lisäksi menetelmä voi nopeuttaa uusien biotalousprosessien kehitystä laboratoriosta tuotantomittakaavaan.

15.1.2018 | Tutkimus ja koulutus

Materiaalitutkimus ottaa digiloikan – TTY ja Aalto kehittävät uusia menetelmiä katalyyttimateriaalien suunnitteluun

Uusien materiaalien suunnittelu nopeutuu huimaa vauhtia. Kun perinteisesti materiaaleja on kehitetty laboratoriossa yrityksen ja erehdyksen kautta, käytetään nyt apuna muun muassa koneoppimisen menetelmiä.

Lämpöpumppuinvestoinnit jo puoli miljardia vuodessa – SULPU ry

Lämpöpumppujen sekä kappalemääräinen että erityisesti euromääräinen myynti kasvoi viime vuonna. Isojen lämpöpumppujen kauppa jatkoi vilkastumistaan. Reiluun 60 000 asennettuun lämpöpumppuun investoitiin lähes puoli miljardia vuodessa.

12.1.2018 | Alan Uutiset

Woikosken toimitusjohtaja valittiin kansainvälisen kaasunvalmistajien järjestö IOMA:n johtoon

Suomalaisen perheyhtiön Oy Woikoski Ab:n toimitusjohtaja Clas Palmberg valittiin IOMA:n presidentiksi kaudelle 2018 vuosikokouksessa, joka järjestettiin marraskuussa Dubaissa.