Suomi tähtää kärkipaikalle autonomisten järjestelmien kehityksessä

Autonomisten järjestelmien globaalit markkinat kasvavat nopeasti: robotiikkaan käytetään arviolta 76 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä. Suomi haluaa pysyä mukana tässä kehityksessä uuden autonomisten järjestelmien innovaatioekosysteemin RAAS:in avulla. Innovaatioekosysteemi tähtää yhdeksi alan johtavista kehitysympäristöistä maailmassa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt valtionavustuksen innovaatioekosysteemin toiminnan käynnistämiseen.

9f25d5e4de905480_org

RAAS-fokustoimialoja ja niiden tulevaisuuden mahdollisuuksia

Autonomiset järjestelmät mullistavat liikennettä ja logistiikkaa ja tekevät niistä tulevaisuudessa tehokkaampia, turvallisempia ja vähäpäästöisempiä. Uudet ratkaisut ja palvelut sekä niillä kerättävä data synnyttävät liiketoimintamahdollisuuksia eri sovellusalueille.

Suomessa on jo nyt vahvoja toimijoita autonomisten järjestelmien tutkimuksessa ja yrityskentällä. Suomalaiset yritykset edustavat maailman kärkeä mm. meriliikenteen, automaattisatamien ja liikkuvien työkoneiden kehittämisessä. Nopeasti muuttuvilla markkinoilla kärkisijan säilyttäminen edellyttää kuitenkin kansallisen osaamisen varmistamista, rajoja rikkovaa yhteistyötä sekä kykyä nopeasti kehittyvän teknologian hyödyntämiseen.

Usean toimijan yhteinen RAAS (Research Alliance for Autonomous Systems) -innovaatioekosysteemi kokoaa avaintutkimusorganisaatiot ja muut toimijat yhteen kehittämään uusia ratkaisuja yli toimialarajojen. Tarkoitus on sekä vauhdittaa eri korkean automaatioasteen järjestelmien kehittämistä että uudistaa aihepiirin innovaatiotoimintaa. Tämä on tärkeää, sillä Euroopan laajuisen tutkimuksen mukaan jopa 96 % innovaatioista syntyy ekosysteemien kautta.

– Autonomisten järjestelmien kehittämisessä on huomioitava mm. teknisiä, liiketoiminnallisia ja operatiivisia haasteita, mutta myös lakiin ja sääntelyyn tai eettiseen ja yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen liittyviä kysymyksiä. RAAS:in kaltainen innovaatioekosysteemi mahdollistaa laajoihin systeemisiin haasteisiin tarttumisen, toteaa ekosysteemin koordinaattori Hannu Karvonen.

Aloite teollisuudesta

Ekosysteemin toiminnan painopisteitä ovat mm. maaliikenne, meri- ja satamalogistiikka, liikkuvat työkoneet ja dronet. Näillä sovellusalueilla on paljon yhteisiä piirteitä, ja ne hyödyntävät samoja teknologioita. Yhteistyö tuottaa synergiahyötyjä ja tukee toimialojen välistä ristiin oppimista.

– Aloite RAAS:in perustamiseen on tullut teollisuudesta. Yhden luukun kautta saatava osaaminen auttaa yrityksiä löytämään entistä tehokkaammin ratkaisumalleja konkreettisiin haasteisiin. Lisäksi se tarjoaa yrityksille erinomaisia mahdollisuuksia vaikuttaa alan tutkimusaiheisiin, kertoo VTT:n Co-Creation Manager Ismo Vessonen. RAAS toivottaakin yritykset tervetulleiksi keskustelemaan aihepiirin kehityshaasteista ja löytämään oikeat etenemispolut, osaajat ja kumppanit vauhdittamaan uusien menestystuotteiden ja ‑palveluiden syntymistä.

Innovaatioekosysteemin avulla voidaan kartoittaa Suomen nykyistä osaamista ja tunnistaa kehitystarpeita, joihin tarvitaan vahvistusta myös kansainvälisten partnereiden kautta. Kyseessä on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen kehitysympäristö, joka vahvistaa Suomen profiilia alalla, tukee vientitoimintaa ja houkuttelee ulkomaista osaamista ja investointeja Suomeen.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan RAAS:issa on kyse laadukkaasta ja riittävän mittavasta hankkeesta, jotta pystytään rakentamaan toimiva ja houkutteleva verkosto tukemaan yritysten innovaatiotoimintaa ja koordinoimaan tarvittavien huippuosaajien koulutusta. Keskittymä edistää myös tekoälyä soveltavien yritysvetoisten ekosysteemien kehittymistä sekä arvonlisän luomista autonomisten järjestelmien uuden liiketoiminnan kautta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt valtionavustuksen innovaatioekosysteemin toiminnan käynnistämiseen vuoden 2020 syksyyn mennessä. Lisäksi RAAS-hankkeeseen osallistuvat tutkimusorganisaatiot vastaavat osaltaan toiminnan rahoittamisesta.

RAAS-hankkeen käynnistyskumppaneita ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi. Tämän lisäksi viisi muuta korkeakoulua on liittynyt mukaan käynnistyksen jälkeen. Myös uudet toimijat ovat tervetulleita liittymään mukaan innovaatioekosysteemin toimintaan.

Uusimmat artikkelit

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2019 alkaa, vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 18. elokuuta laitoksen kakkosyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Tänä vuonna molemmilla laitos yksiköillä on vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki. Vuosihuoltojen arvioidaan kestävän yhteensä noin 35 vuorokautta.

14.8.2019 | Alan Uutiset

Vinkkejä lastuamisnesteiden käsittelyn tehostamiseen ja muita tärppejä Kunnossapidon osto-oppaasta

Tehostamalla lastuamisnesteiden käsittelyä voidaan saavuttaa runsaasti hyötyjä. Näin voidaan esimerkiksi vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoja ja pidentää työkalujen ja koneiden käyttöikää. Noudattamalla Fuchs Oil Finland Oy:n vinkkejä voit pitää tuotannon tehokkaana ja tasaisena. Lue aiheesta lisää tästä

SSAB:n Raahen tehtaalla testattiin onnistuneesti fossiilisen hiilen korvaamista biohiilellä

SSAB:n Raahen terästehtaalla on testattu viimeksi kuluneen vuoden aikana kahteen otteeseen biohiilen käyttöä masuunin raaka-aineena. Testeissä fossiilisesta injektiohiilestä eli PCI-hiilestä korvattiin ensin 4 prosenttia ja sitten 10 prosenttia biohiilellä. Testien perusteella biohiilen 10 prosentin osuus on mahdollinen, mikä vähentäisi fossiilisesta hiilestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 100 000 tonnia vuodessa. 

Tuore selvitys sen vahvisti: hyvä johtaminen lisää kannattavuutta

Hyvä johtaminen ja esimiestyö lisäävät selkeästi yritysten kannattavuutta. Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeessa tehty selvitys osoitti, että kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta riippuvista syistä. Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

26.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Konesali törrötti keskellä rakennustyömaata, 5000 opiskelijan LAMK nousi ympärille

Lahden ammattikorkeakoulu LAMK:in neljä erillistä kampusta yhdistyivät saman katon alle syksyllä 2018. Uusi kampus saneerattiin vanhan huonekalutehtaan tiloihin ja se palvelee viittätuhatta tekniikan, designin, liiketalouden, matkailun ja sote-alan opiskelijaa 24 tuntia vuorokaudessa.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.