TSE ja Neste hakevat hukkalämmöstä hiilineutraalia kaukolämpöä

Neste Oyj ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) selvittävät  mahdollisuuksia Naantalin jalostamon hukkalämpöjen hyödyntämisestä kaukolämmön tuotannossa. Hanke edistäisi kaukolämmön hiilineutraalia tuotantoa Turun alueella ja parantaisi Nesteen jalostamon energiatehokkuutta.

Neste-Porvoon-jalostamo

Osapuolet ovat sopineet tekevänsä hukkalämmön hyödyntämisestä esisuunnitelman tänä vuonna. Mahdollinen investointipäätös tehdään vuoden 2020 aikana. Jos ratkaisu löytyy, käytännössä hukkalämmön hyödyntäminen voisi alkaa aikaisintaan vuoden 2022 syksyllä.

Jalostamosta lämpöä satoihin kerrostaloihin 

Hanke olisi toteutuessaan toinen TSE:n ulkopuolisia hukkalämpöjä hyödyntävä lämmöntuotantoratkaisu. Osa TSE:n kaukolämmöstä tuotetaan jo nykyään Turun alueen jätevesistä saatavalla hukkalämmöllä. 

Alustavan arvion mukaan Nesteen jalostamon hukkalämmöillä voitaisiin kattaa satojen kerrostalojen lämmön tarve kestävällä tavalla.

– Turun Seudun Energiantuotanto tavoittelee nykyisen Naantalin voimalaitoksen kivihiilen käytön korvaamista muilla ratkaisuilla ja polttoaineilla mahdollisesti jo vuoteen 2025 mennessä, ja jalostamon hukkalämmöllä voitaisiin hyvin kattaa yksi osa tästä tarpeesta, TSE:n toimitusjohtaja Maija Henell sanoo.

– Nesteelle on tärkeää kehittää jatkuvasti oman toimintansa energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeään. Yhtenä keinona haluamme selvittää hukkalämmön tarjoamisen kivihiilen korvaavaan lämmöntuotantoon, Nesteen Öljytuotteet -liiketoimintayksikön energiajohtaja Jussi Hintikka sano tiedotteessa.

Sähkön verotus kantona kaskessa

TSE ja Neste tekevät nykyisinkin laajaa yhteistyötä energia-asioissa. TSE vastaa Naantalin jalostamon höyryntuotannosta, ja Neste toimittaa TSE:lle jalostamokaasua polttoaineeksi. Loppuvuodesta alkaen Neste toimittaa myös asfalteenia, joka on öljynjalostuksen sivutuotteena syntyvä hiiltä korvaava voimalaitospolttoaine. Mahdollinen yhteistyö hukkalämmön hyödyntämisessä lisäisi tätät yhteistyötä entisestään.

Teollisten hukkalämpöjen hyödyntämisessä Suomessa on yhtenä taloudellisena kynnyksenä sähköverotus, joka tekee teollisten lämpöpumppujen käytöstä kaukolämmöntuotannossa suhteellisen kallista.

– Näiden yhteishankkeiden mahdollistamiseksi olisi syytä pohtia yhtenä keinona kulutusjoustoon kykenevien, suurten lämpöpumppujen sähköverotuksen siirtäminen alempaan sähköveroluokkaan, Nesteen Hintikka huomauttaa.

– Tämä mahdollistaisi osaltaan hukkalämpöjen maksimaalisen hyödyntämisen kaukolämpösektorilla. Se tekisi sähköjärjestelmästä entistä joustavamman kytkemällä lämpö- ja sähköjärjestelmät tiiviimmin yhteen, Henell jatkaa.

Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

12.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Pula digialan osaajista maksaa yrityksille satoja miljardeja

Eurooppalaisten yksityisomisteisten yritysten kasvun suurin haaste on kasvava osaajapula sekä tarve tarttua rohkeammin digitaaliseen transformaatioon.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

3D-tulostuksesta uusia mahdollisuuksia sähköverkon kunnossapidon varaosatarpeisiin

Sähköverkkojen järjestelmällisen uudistamisen rinnalla sähköverkkoyhtiöt pitävät huolta verkkojen kunnossapidosta. Uudistusinvestoinnit vievät vuosia, joten olemassa olevien sähköverkkojen kunnossapidolla on tärkeä rooli sähköjärjestelmän toimivuuden takaamiseksi.

Euroopan kiihtyvä energiapeli näkyy ja tuntuu Itämerellä

Itämeren allas nousee yhä kirkkaammin Euroopan energiapolitiikan parrasvaloihin, ja juuri sopivasti Suomen EU:n puheenjohtajakaudella. Kaikilla yhdeksällä rantavaltiolla on käynnissä omat ja eri kehitysvaiheissa olevat suuret energiahankkeensa. Itämeren energiapaletti vaihtelee maiden sähköverkkoja yhdistävistä merikaapeleista kaasuputkiin ja tuulivoiman tuotantoon.

3.7.2019 | Alan Uutiset

Uusi EU-lannoitevalmisteasetus vauhdittaa orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä

Uudessa lannoitevalmisteasetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat erilliskerätyn biojätteen ja muiden jätepohjaisten aineiden muuntamista raaka-aineiksi, joita voidaan käyttää CE-merkittyjen EU-lannoitevalmisteiden valmistuksessa. Asetus tulee voimaan 14.7.2019 ja sitä sovelletaan 16.7.2022 alkaen.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.