TSE ja Neste hakevat hukkalämmöstä hiilineutraalia kaukolämpöä

Neste Oyj ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) selvittävät  mahdollisuuksia Naantalin jalostamon hukkalämpöjen hyödyntämisestä kaukolämmön tuotannossa. Hanke edistäisi kaukolämmön hiilineutraalia tuotantoa Turun alueella ja parantaisi Nesteen jalostamon energiatehokkuutta.

Neste-Porvoon-jalostamo

Osapuolet ovat sopineet tekevänsä hukkalämmön hyödyntämisestä esisuunnitelman tänä vuonna. Mahdollinen investointipäätös tehdään vuoden 2020 aikana. Jos ratkaisu löytyy, käytännössä hukkalämmön hyödyntäminen voisi alkaa aikaisintaan vuoden 2022 syksyllä.

Jalostamosta lämpöä satoihin kerrostaloihin 

Hanke olisi toteutuessaan toinen TSE:n ulkopuolisia hukkalämpöjä hyödyntävä lämmöntuotantoratkaisu. Osa TSE:n kaukolämmöstä tuotetaan jo nykyään Turun alueen jätevesistä saatavalla hukkalämmöllä. 

Alustavan arvion mukaan Nesteen jalostamon hukkalämmöillä voitaisiin kattaa satojen kerrostalojen lämmön tarve kestävällä tavalla.

– Turun Seudun Energiantuotanto tavoittelee nykyisen Naantalin voimalaitoksen kivihiilen käytön korvaamista muilla ratkaisuilla ja polttoaineilla mahdollisesti jo vuoteen 2025 mennessä, ja jalostamon hukkalämmöllä voitaisiin hyvin kattaa yksi osa tästä tarpeesta, TSE:n toimitusjohtaja Maija Henell sanoo.

– Nesteelle on tärkeää kehittää jatkuvasti oman toimintansa energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeään. Yhtenä keinona haluamme selvittää hukkalämmön tarjoamisen kivihiilen korvaavaan lämmöntuotantoon, Nesteen Öljytuotteet -liiketoimintayksikön energiajohtaja Jussi Hintikka sano tiedotteessa.

Sähkön verotus kantona kaskessa

TSE ja Neste tekevät nykyisinkin laajaa yhteistyötä energia-asioissa. TSE vastaa Naantalin jalostamon höyryntuotannosta, ja Neste toimittaa TSE:lle jalostamokaasua polttoaineeksi. Loppuvuodesta alkaen Neste toimittaa myös asfalteenia, joka on öljynjalostuksen sivutuotteena syntyvä hiiltä korvaava voimalaitospolttoaine. Mahdollinen yhteistyö hukkalämmön hyödyntämisessä lisäisi tätät yhteistyötä entisestään.

Teollisten hukkalämpöjen hyödyntämisessä Suomessa on yhtenä taloudellisena kynnyksenä sähköverotus, joka tekee teollisten lämpöpumppujen käytöstä kaukolämmöntuotannossa suhteellisen kallista.

– Näiden yhteishankkeiden mahdollistamiseksi olisi syytä pohtia yhtenä keinona kulutusjoustoon kykenevien, suurten lämpöpumppujen sähköverotuksen siirtäminen alempaan sähköveroluokkaan, Nesteen Hintikka huomauttaa.

– Tämä mahdollistaisi osaltaan hukkalämpöjen maksimaalisen hyödyntämisen kaukolämpösektorilla. Se tekisi sähköjärjestelmästä entistä joustavamman kytkemällä lämpö- ja sähköjärjestelmät tiiviimmin yhteen, Henell jatkaa.

Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

Fortumilta ratkaisu jätteenpolton tuhkaongelmaan

Fortum avaa lähiviikkojen aikana Suomen ensimmäisen tuhkankäsittelylaitoksen Porin Mäntyluodossa. Kyseessä on merkittävä ratkaisu tuhkan polttamisen mukana syntyvän suolaongelman poistamiseksi.

15.10.2019 | Tutkimus ja koulutus

IoT:n hyödyntäminen yrityksissä on merkittävässä kasvussa

Elisan teettämän tutkimuksen* mukaan jo lähes puolet yli 500 hengen suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista hyödyntää esineiden internetiä. Sen käyttäminen on lisääntynyt erityisesti 250–1000 hengen yrityksissä ja organisaatioissa.

Uusi moottoroitu sääsuoja edistää puurakentamista

NCC rakentaa Kruunuasunnoille Turun Linnanfälttiin kahta puukerrostaloa, jotka valmistuvat täysin uudenlaisen sääsuojan alla. 

14.10.2019 | Alan Uutiset

Rakentamisen hyvä suhdannevaihe on päättymässä

Rakentamisen tuotanto pysyy kuluvana vuonna lähellä nykytasoaan tai vähenee enintään kaksi prosenttia vuodentakaisesta, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä 14. lokakuuta julkaistussa raportissaan. Ensi vuonna rakentamisen tuotanto vähenee 1,5–3,5 prosenttia.

Empower ja Visuon käynnistävät yhteistyön 360°VR-teknologiaa hyödyntävien digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä

Empower ja 360° visuaalisten työkalujen toimittaja Visuon ovat aloittaneet yhteistyön, jossa teollisuudelle älykästä kunnossapitoa ja ylläpidon analytiikkapalveluita tarjoava Empower hyödyntää Visuonin 360° VR-teknologiaan pohjautuvaa alustaa Em360° toimitilojen mallinnus- ja etähallintaratkaisussa Suomessa.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.