Tamspark tuo esiin additiivisen valmistuksen hybridiratkaisuja Tampereen Advanced Engineering -messuilla

Automaatiosta ja additiivisen valmistuksen hybridiratkaisuista tulee tärkeitä kilpailukeinoja yrityksille, jotka haluavat nostaa tuotantonsa seuraavalle tasolle. Suomalainen 3D-tulostuskoneiden maahantuoja ja toimittaja Tamspark esittelee näitä mahdollisuuksia Tampereella 20.–21.3.2019 järjestettävillä Advanced Engineering -messuilla.

metallituloste1_s

Teollinen 3D-tulostus ja additiivinen valmistus ovat kasvava teknologian ala Suomessa ja muualla Pohjoismaissa. 

– Tällä hetkellä yksi alan kiinnostavimmista osa-alueista on kyky yhdistää erilaisia tekniikoita, kuten esimerkiksi additiivista valmistusta, EDM-lankaleikkausta ja nopeaa jyrsintää. Näin saadaan seuraavan tason tuloksia ja voidaan luoda osia, joita ei yksinkertaisesti voitu aiemmin valmistaa. EOS:n koneilla on merkittäviä mahdollisuuksia tällä osa-alueella, kertoo Tamsparkin omistaja Jussi Tammisalo.

Messuilla Tamspark esittelee ratkaisuja erilaisille osille, sekä sarjatuotannossa että yksilöllisesti valmistettaville. Additiivisen valmistuksen teknologiaa ja EOS-koneita esittelemällä he haluavat nostaa esille teollisen 3D-tulostuksen etuja.

– Keskitymme additiiviseen valmistukseen, lankakipinätyöstöön, laserteknologiaan ja automaatioon ja erilaisten reaalimaailman sovellusten esille tuomiseen. Toivomme, että voimme käydä mielenkiintoisia keskusteluja ja vaihtaa tietoja ja ideoita messukävijöiden kanssa, erityisesti vielä perinteistä valmistusta käyttävien yritysten kanssa, Jussi Tammisalo kertoo.

Maailman johtava metallien ja polymeerien teollisen 3D-tulostuksen teknologiatoimittaja EOS näkee Suomen kasvavana markkina-alueena.

– Turusta käsin toimivan EOS Oy:n palvelukseen on kuulunut jo lähes 20 vuoden ajan maailman johtavia metallien 3D-tulostuksen asiantuntijoita, ja yhdessä heidän kanssaan pystymme palvelemaan erittäin suurta teollisen 3D-tulostuksen asiakaspotentiaalia Suomessa, kertoo EOS:n Pohjoismaiden ja Baltian maiden aluejohtaja Christer Bengtsson.

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.