Teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vihdoin kasvuun; energiasektorin investoinnit jatkuvat korkeina – EK

EK:n investointitiedustelun mukaan teollisuuden Suomeen tekemät kiinteät investoinnit kasvoivat viime vuonna voimakkaasti, mutta kuluvana vuonna niiden odotetaan kääntyvän laskuun. Lasku johtuu ennen kaikkea eräiden suurten hankkeiden valmistumisesta.

Future-Craft-3D-by-adidas-12

Lukumääräisesti enemmistö tiedustelun vastaajayrityksistä ennustaa investointeihinsa yhä kasvua vuonna 2018.

Viime vuonna investointien arvo nousi lähes 19 prosentilla noin 4,5 miljardiin euroon, josta se laskisi alkaneena vuonna runsaalla kahdeksalla prosentilla vähän yli 4,1 miljardiin.

Teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on ollut pitkään voimakkaassa laskussa. Viime vuonna kehitys tasaantui, ja alkaneena vuonna t&k-toiminnan ennustetaan kääntyvän vihdoin kasvuun. T&k-menot kasvaisivat noin neljällä prosentilla hieman yli 2,9 miljardiin euroon. Kokonaisinvestoinnit, joihin on luettu mukaan myös t&k-menot, olisivat tänä vuonna vähän yli 7,0 miljardia euroa, eli lähes neljä prosenttia viime vuotta matalammalla.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat korkeina vuosina 2016–2018. Kuluvana vuonna niiden arvo laskee loivasti noin 2,5 miljardiin euroon.

Suomen teollisuuden investointiaste eli kiinteiden investointien suhde jalostusarvoon on noin 12–13 prosentissa, mikä on hieman useimpien verrokkimaiden alapuolella.

Laajennusinvestointien osuus kaikista investoinneista pysyy melko korkealla. Alkaneelle vuodelle ennustetuista investoinneista 38 prosenttia olisi laajennusinvestointeja. Noin kolmasosa suunnitelluista investoinneista on vanhan kapasiteetin korvausinvestointeja, ja 13 prosentilla tavoitellaan toiminnan rationalisointia ja tehostumista.

Loppusyksyllä 2017 tehtyyn tiedusteluun vastasi 307 yritystä, jotka työllistivät Suomessa runsaat 130 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

EK:n investointitiedustelu, tammikuu 2018

Uusimmat artikkelit

Kiina lopetti jätteiden tuonnin - Iso-Britannia hukkuu muoveihinsa

Ison-Britannian kierrätysalalle on epäselvää se, miten ala aikoo menestyä nyt, kun Kiina on kieltäytynyt vastaanottamasta muovijätteitä muista maista. Britannia on laivannut joka vuosi 500 000 tonnia muovia kierrätykseen Kiinassa, mutta toiminta on tykkänään loppunut vuodenvaihteessa.

Vain oikein asennettu vesimittari täyttää vaatimukset

Vain oikein asennettu vesimittari täyttää mittauslaitelain vaatimukset. Vesimittarin on täytettävä vaatimukset, jotta sitä saa käyttää laskutettavan vedenkulutuksen mittaukseen.

Mallintamalla nopeampia ja parempia biotalousprosesseja

VTT:n erikoistutkija, diplomi-insinööri Kristian Melin on väitöstyössään kehittänyt mallinnus- ja arviointimenetelmän, jonka avulla kehitettävistä biojalostamojen prosesseista voidaan löytää ne, jotka käyttävät raaka-aineen tehokkaimmin, vähentävät eniten kasvihuonekaasupäästöjä tai ovat taloudellisesti kannattavimpia. Lisäksi menetelmä voi nopeuttaa uusien biotalousprosessien kehitystä laboratoriosta tuotantomittakaavaan.

15.1.2018 | Tutkimus ja koulutus

Materiaalitutkimus ottaa digiloikan – TTY ja Aalto kehittävät uusia menetelmiä katalyyttimateriaalien suunnitteluun

Uusien materiaalien suunnittelu nopeutuu huimaa vauhtia. Kun perinteisesti materiaaleja on kehitetty laboratoriossa yrityksen ja erehdyksen kautta, käytetään nyt apuna muun muassa koneoppimisen menetelmiä.

Lämpöpumppuinvestoinnit jo puoli miljardia vuodessa – SULPU ry

Lämpöpumppujen sekä kappalemääräinen että erityisesti euromääräinen myynti kasvoi viime vuonna. Isojen lämpöpumppujen kauppa jatkoi vilkastumistaan. Reiluun 60 000 asennettuun lämpöpumppuun investoitiin lähes puoli miljardia vuodessa.

12.1.2018 | Alan Uutiset

Woikosken toimitusjohtaja valittiin kansainvälisen kaasunvalmistajien järjestö IOMA:n johtoon

Suomalaisen perheyhtiön Oy Woikoski Ab:n toimitusjohtaja Clas Palmberg valittiin IOMA:n presidentiksi kaudelle 2018 vuosikokouksessa, joka järjestettiin marraskuussa Dubaissa.