Teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vihdoin kasvuun; energiasektorin investoinnit jatkuvat korkeina – EK

EK:n investointitiedustelun mukaan teollisuuden Suomeen tekemät kiinteät investoinnit kasvoivat viime vuonna voimakkaasti, mutta kuluvana vuonna niiden odotetaan kääntyvän laskuun. Lasku johtuu ennen kaikkea eräiden suurten hankkeiden valmistumisesta.

Future-Craft-3D-by-adidas-12

Lukumääräisesti enemmistö tiedustelun vastaajayrityksistä ennustaa investointeihinsa yhä kasvua vuonna 2018.

Viime vuonna investointien arvo nousi lähes 19 prosentilla noin 4,5 miljardiin euroon, josta se laskisi alkaneena vuonna runsaalla kahdeksalla prosentilla vähän yli 4,1 miljardiin.

Teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on ollut pitkään voimakkaassa laskussa. Viime vuonna kehitys tasaantui, ja alkaneena vuonna t&k-toiminnan ennustetaan kääntyvän vihdoin kasvuun. T&k-menot kasvaisivat noin neljällä prosentilla hieman yli 2,9 miljardiin euroon. Kokonaisinvestoinnit, joihin on luettu mukaan myös t&k-menot, olisivat tänä vuonna vähän yli 7,0 miljardia euroa, eli lähes neljä prosenttia viime vuotta matalammalla.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat korkeina vuosina 2016–2018. Kuluvana vuonna niiden arvo laskee loivasti noin 2,5 miljardiin euroon.

Suomen teollisuuden investointiaste eli kiinteiden investointien suhde jalostusarvoon on noin 12–13 prosentissa, mikä on hieman useimpien verrokkimaiden alapuolella.

Laajennusinvestointien osuus kaikista investoinneista pysyy melko korkealla. Alkaneelle vuodelle ennustetuista investoinneista 38 prosenttia olisi laajennusinvestointeja. Noin kolmasosa suunnitelluista investoinneista on vanhan kapasiteetin korvausinvestointeja, ja 13 prosentilla tavoitellaan toiminnan rationalisointia ja tehostumista.

Loppusyksyllä 2017 tehtyyn tiedusteluun vastasi 307 yritystä, jotka työllistivät Suomessa runsaat 130 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

EK:n investointitiedustelu, tammikuu 2018

Uusimmat artikkelit

Posti ja Vaisala keräävät tekoälyllä tietoa teiden kunnosta

Suomen Posti ja Vaisala yhdistävät voimansa teiden ja katujen kuntoa mittaavan tekoälylaitteiston käyttöönotossa ja kaupallistamisessa. Vaisalan kehittämä RoadAI -järjestelmä antaa tiestön kunnosta ja liikenneoloista tosiaikaisen tilannekuvan Postin jakeluautojen kameroiden ja Vaisalan antureiden kautta. Pitkällä tähtäyksellä kimppa kehittää älyliikennettä Suomessa.

HYBRIT-laitos tahkoaa terästä ilman fossiilisia polttoaineita

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven sai lapionpistollaan kunnian avata fossiilittomasti terästä tuottavan HYBRIT -laitoksen pilottivaiheen rakentamisen tänään Luulajassa.

20.6.2018 | Alan Uutiset

Energiavirasto: Uusiutuvan sähkön tuotannon kilpailutus toteutuu syksyllä

Uusiutuvan sähkön tuotantoa kilpailutetaan syksyllä 2018. Energiavirasto järjestää marras-joulukuussa tarjouskilpailun, jonka perusteella uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä sähkön tuotantoinvestointeja hyväksytään preemiojärjestelmään.

Uusi teknologiakeskus avattu Kuopioon, kehittää uutta kromausmenetelmää Suomessa

Uudenlaista kromipinnoitusteknologiaa Suomessa kehittävä teknologiakeskus on avattu Kuopioon. Sen perustamista edelsi miljoonan euron rahoituskierros, jonka kuopiolainen kasvuyritys Savroc Oy keräsi rakentaakseen keskuksen ja kiihdyttääkseen teknologian kansainvälistymistä. TripleHard-pinnoite on jo patentoitu kansainvälisillä markkinoilla. Vastaavaa menetelmää ei ole maailmanmarkkinoilla. 

15.6.2018 | Tutkimus ja koulutus

Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailun voittajaksi AEL:n työturvallisuuskoulutuksen malli

Opetushallitus järjesti keväällä 2018 kilpailun, jossa etsittiin hyviä käytäntöjä, joilla oppilaitokset kehittävät turvallisuusosaamista ja turvallisia toimintatapoja yhteistyössä työelämän kanssa. Kilpailun voittajaksi valittiin Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n työturvallisuuskoulutuksen malli kiertotaloustoimijoille. Voittaja julkistettiin Koulutusalan johtamisen foorumissa 11. kesäkuuta.

Konecranes ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä mukaan pohjoismaiseen kiertotaloutta tutkivaan CIRCit-hankkeeseen

Konecranes ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä mukaan pohjoismaiseen kiertotaloutta tutkivaan CIRCit-hankkeeseen