Teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vihdoin kasvuun; energiasektorin investoinnit jatkuvat korkeina – EK

EK:n investointitiedustelun mukaan teollisuuden Suomeen tekemät kiinteät investoinnit kasvoivat viime vuonna voimakkaasti, mutta kuluvana vuonna niiden odotetaan kääntyvän laskuun. Lasku johtuu ennen kaikkea eräiden suurten hankkeiden valmistumisesta.

Future-Craft-3D-by-adidas-12

Lukumääräisesti enemmistö tiedustelun vastaajayrityksistä ennustaa investointeihinsa yhä kasvua vuonna 2018.

Viime vuonna investointien arvo nousi lähes 19 prosentilla noin 4,5 miljardiin euroon, josta se laskisi alkaneena vuonna runsaalla kahdeksalla prosentilla vähän yli 4,1 miljardiin.

Teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on ollut pitkään voimakkaassa laskussa. Viime vuonna kehitys tasaantui, ja alkaneena vuonna t&k-toiminnan ennustetaan kääntyvän vihdoin kasvuun. T&k-menot kasvaisivat noin neljällä prosentilla hieman yli 2,9 miljardiin euroon. Kokonaisinvestoinnit, joihin on luettu mukaan myös t&k-menot, olisivat tänä vuonna vähän yli 7,0 miljardia euroa, eli lähes neljä prosenttia viime vuotta matalammalla.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat korkeina vuosina 2016–2018. Kuluvana vuonna niiden arvo laskee loivasti noin 2,5 miljardiin euroon.

Suomen teollisuuden investointiaste eli kiinteiden investointien suhde jalostusarvoon on noin 12–13 prosentissa, mikä on hieman useimpien verrokkimaiden alapuolella.

Laajennusinvestointien osuus kaikista investoinneista pysyy melko korkealla. Alkaneelle vuodelle ennustetuista investoinneista 38 prosenttia olisi laajennusinvestointeja. Noin kolmasosa suunnitelluista investoinneista on vanhan kapasiteetin korvausinvestointeja, ja 13 prosentilla tavoitellaan toiminnan rationalisointia ja tehostumista.

Loppusyksyllä 2017 tehtyyn tiedusteluun vastasi 307 yritystä, jotka työllistivät Suomessa runsaat 130 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

EK:n investointitiedustelu, tammikuu 2018

Uusimmat artikkelit

23.3.2018 | Alan Uutiset

Fujitsu avasi Brysselissä lohkoketjusovelluksia kehittävän innovaatiokeskuksen

Fujitsu on avanut Brysselissä lohkoketjuihin erikoistuneen innovaatiokeskuksen, jonka tavoitteena on edistää lohkoketjujen ja muiden hajautettujen tilikirjojen käyttöä. Lohkoketjut muuttavat sekä kuluttajien että yritysten toimintamalleja, sillä niiden ansiosta tavaroiden ja palvelujen ostaminen, myyminen ja vaihtaminen mullistuvat.

Metallin 3D-tulostus kiinnostaa Suomessa ja maailmalla

Siinä missä Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa metallin 3D-tulostus on ollut suosittu tuotantotapa jo pidempään, ovat Suomessa vastaavat markkinat vasta lämpenemässä. 3D-tulostaminen kiinnosti messukävijöitä myös Tampereen Konemessut -tilaisuudessa.

Resurssitehokkaampi kiviaineshuolto säästää ympäristöä ja kustannuksia

Kiviaineksia voidaan hyödyntää aiempaa resurssitehokkaammin sekä samalla vähentää ympäristöhaittoja ja säästää kustannuksia. Resurssitehokkaasta kiviaineshuollosta on juuri ilmestynyt ympäristöministeriön raportti.

Caverion vastaamaan Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kunnossapidosta

Caverion ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä investointiluontoisten projektien toteutuksesta.

19.3.2018 | Tutkimus ja koulutus

Nopeampia ja parempia biotalousprosesseja mallintamalla

VTT:n erikoistutkija, diplomi-insinööri Kristian Melin on väitöstyössään kehittänyt mallinnus- ja arviointimenetelmän, jonka avulla kehitettävistä biojalostamojen prosesseista voidaan löytää ne, jotka käyttävät raaka-aineen tehokkaimmin, vähentävät eniten kasvihuonekaasupäästöjä tai ovat taloudellisesti kannattavimpia. Lisäksi menetelmä voi nopeuttaa uusien biotalousprosessien kehitystä laboratoriosta tuotantomittakaavaan.

Yhteistyörobotit eli cobotit nostavat Suomea maailman kärkeen

Suomi on 15. sijalla tuotantoaan eniten automatisoineiden maiden joukossa maailmassa. Robottiasiantuntijan mukaan osasyy piilee Suomen koulujärjestelmässä, eikä maan esiinmarssi suinkaan ole pysähtynyt. Muista Pohjoismaista Ruotsi on sijalla 5 ja Tanska sijalla 6.