Teollisuuspomo, varmista tuotannon kunto pikaisesti ja tarkasti

Teollisuuslaitoksen tuotannon taso ja määrä riippuvat suoraan laitteiden kunnosta. Jos kunnossapito ei ole tarkoituksenmukaista tai jos se on suorastaan retuperällä, seurauksena on hallitsemattomia ongelmia myös tuotannossa. Suunnitelmallinen ja tehokas kunnossapito tunnistaa prosessien kriittiset paikat ja korjaa ne.

Leipomon_tehdashierarkia_Maintpartner_2

Maintpartnerin visualisointi järjestelmätason kriittisyyksistä; keskellä Joutsenon tehdas, ulkoreunoilla tehdashierarkian komponentit ja laitteet.

Perinteisillä malleilla kriittisyysluokittelu vie yleensä useita kuukausia. Maintpartner on kehittänyt oman simulaation, jonka avulla toimintojen kriittisyys voidaan luokitella jopa viidessä päivässä.

- Simulaatio päivittää samalla laitoksen ennakoivan huolto-ohjelman,  kehityspäällikkö Toni Räisänen sanoo. Hän kuuluu Maintpartnerin tuottavuus- ja digitaalisia ratkaisuja teollisuudelle kehittävään tiimiin.

Historiatiedot ja hierarkiadata tarpeen

Pikapäivityksessä tehdas simuloidaan kunnossapitojärjestelmän hierarkiadatan ja kohteesta kerätyn historiatiedon kera. Hierarkiadata kertoo kunkin laitteen merkityksen tuotannon jatkuvuudelle. Simulointi selvittää suuresta määrästä kohteita kaikkien epäluotettavimmat ja heikoimmin käytettävimmät.

- Pikapäivitys on kehittämämme visuaalinen tapa esittää muutokset kriittisyyksissä nopeasti. Siitä selviää myös, miten aiemmin tehdyt ennakoivat huolto-ohjelmat ovat purreet ja esiintyykö poikkeamia, joita ei ennen ole huomattu, Toni Räisänen kertoo.

Maintpartner setvi leipomon pullonkaulat

Yksi analysoiduista asiakkaista on Lantmännen Unibaken leipomo Joutsenossa. Simuloinnista selvisi, että koko tehtaan yli 2 000 laitteesta päivitystarve on vain noin viidellä prosentilla; juuri tästä osasta löytyvät suurimmat säästöt ja nopeimmat mahdolliset hyödyt.

- Visualisoimme tulokset, jolloin värien perusteella näemme heti, missä kohtaa laitosta on eniten punaista eli tarvetta toimenpiteille. Kaikkia laitteita ei ole pakko analysoida tarkasti. Keskitymme muutokseen ja aloitamme valitsemalla 30 kriittisintä kohdetta, Räisänen kuvailee.

Valituille kohteille tehdään vikavaikutusanalyysi samalla kun niiden ennakkohuolto-ohjelmia tarkennetaan.

Pikapäivityksiä voi tehdä vaikkapa vuoden välein ja tarkastaa, että kaikki on niin kuin pitää ja kunnossapidossa on tehty oikeita asioita. Sama malli käy kaikille toimialoille.

Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

23.3.2018 | Alan Uutiset

Fujitsu avasi Brysselissä lohkoketjusovelluksia kehittävän innovaatiokeskuksen

Fujitsu on avanut Brysselissä lohkoketjuihin erikoistuneen innovaatiokeskuksen, jonka tavoitteena on edistää lohkoketjujen ja muiden hajautettujen tilikirjojen käyttöä. Lohkoketjut muuttavat sekä kuluttajien että yritysten toimintamalleja, sillä niiden ansiosta tavaroiden ja palvelujen ostaminen, myyminen ja vaihtaminen mullistuvat.

Metallin 3D-tulostus kiinnostaa Suomessa ja maailmalla

Siinä missä Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa metallin 3D-tulostus on ollut suosittu tuotantotapa jo pidempään, ovat Suomessa vastaavat markkinat vasta lämpenemässä. 3D-tulostaminen kiinnosti messukävijöitä myös Tampereen Konemessut -tilaisuudessa.

Resurssitehokkaampi kiviaineshuolto säästää ympäristöä ja kustannuksia

Kiviaineksia voidaan hyödyntää aiempaa resurssitehokkaammin sekä samalla vähentää ympäristöhaittoja ja säästää kustannuksia. Resurssitehokkaasta kiviaineshuollosta on juuri ilmestynyt ympäristöministeriön raportti.

Caverion vastaamaan Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kunnossapidosta

Caverion ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä investointiluontoisten projektien toteutuksesta.

19.3.2018 | Tutkimus ja koulutus

Nopeampia ja parempia biotalousprosesseja mallintamalla

VTT:n erikoistutkija, diplomi-insinööri Kristian Melin on väitöstyössään kehittänyt mallinnus- ja arviointimenetelmän, jonka avulla kehitettävistä biojalostamojen prosesseista voidaan löytää ne, jotka käyttävät raaka-aineen tehokkaimmin, vähentävät eniten kasvihuonekaasupäästöjä tai ovat taloudellisesti kannattavimpia. Lisäksi menetelmä voi nopeuttaa uusien biotalousprosessien kehitystä laboratoriosta tuotantomittakaavaan.

Yhteistyörobotit eli cobotit nostavat Suomea maailman kärkeen

Suomi on 15. sijalla tuotantoaan eniten automatisoineiden maiden joukossa maailmassa. Robottiasiantuntijan mukaan osasyy piilee Suomen koulujärjestelmässä, eikä maan esiinmarssi suinkaan ole pysähtynyt. Muista Pohjoismaista Ruotsi on sijalla 5 ja Tanska sijalla 6.