https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tuulivoimainvestoinnit kattavat yli viidenneksen teollisuuden kiinteistä investoinneista 2021

Kuluvana vuonna Suomeen rakennetaan noin 1 000 megawatin edestä uutta tuulivoimaa. Määrä tulee kasvattamaan Suomen tuulivoimakapasiteettia 40 prosenttia. Investointeina tämä tarkoittaa noin 1,2 miljardia euroa, mikä vastaa 23 prosenttia kaikista tälle vuodelle arvioiduista teollisuuden kiinteistä investoinneista. Vuosien 2022 - 2023 aikana tuulivoimainvestointien määrä tulee olemaan vielä korkeampi, ja sijoittajat uskovat kiinnostuksen puhtaaseen sähköntuotantoon säilyvän myös jatkossa.

iStock-1224521955

iStock

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuoreen investointitiedustelun mukaan vuoden 2021 teollisuuden kiinteiden investointien määrä on arviolta 5,2 miljardia euroa. Suomeen valmistuu tänä vuonna yhteensä 992 megawattia uutta tuulivoimaa. Tuulivoimahankkeisiin tehdyt 1,2 miljardin investoinnit kattavat kaikista teollisuuden kiinteistä investoinneista 23 prosenttia.

Tuleville vuosille julkaistujen investointipäätösten perusteella voidaan sanoa, että tuulivoima-alan investointien määrä pysyy vähintään samassa suuruusluokassa myös lähivuodet. Tähän päivään mennessä vuodelle 2022 on julkaistu tuulivoimahankkeiden investointipäätöksiä yli 1 300 megawatin edestä, mutta lisää investointipäätöksiä saattaa vielä tulla. Myös vuodelle 2023 odotetaan vähintään saman verran investointeja. Euroina vuosien 2022 - 2023 investointien määrä on yhteensä vähintään 3,1 miljardia. Tämä tarkoittaa myös, että vuosien 2021 - 2023 aikana Suomen tuulivoimakapasiteetti yli kaksinkertaistuu vuoden 2020 loppuun valmistuneesta kapasiteetista. Suomen sähkönkulutuksesta voidaan kattaa vuonna 2024 jo 20 prosenttia tuulivoimalla.

Sijoittajat uskovat tuulivoimaan

Edullinen ja puhdas sähköntuotanto kannustaa investoimaan suomalaiseen tuulivoimaan. Suomen suurimpiin tuulivoiman omistajiin kuuluva suomalaisten eläkesijoittajien omistama Exilion näkee tuulivoimaan sijoittamisen kiinnostavana myös tulevaisuudessa.

-  Sen lisäksi, että tuulivoiman lisääminen tulee yhteiskuntamme hiilineutraaliustavoitteita, on sen tuottama sähkö yksinkertaisesti edullisinta markkinalta saatavaa tuotantoa. Sijoittajan on tällöin helppo olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta tuulivoimahankkeisiin sijoittamisen myötä, summaa Exilionin Investment Manager Pasi Valasjärvi.

- Suomi on tällä hetkellä yksi wpd:n tärkeimmistä markkina-alueista, kertoo maa- ja merituulivoimahankkeita kehittävän wpd Finland Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Heikki Peltomaa.

- Teknologian nopea kehitys on mahdollistanut markkinaehtoiset tuulivoimainvestoinnit ja nostanut tuulivoiman yhdeksi merkittävimmäksi investointikohteeksi Suomessa. Osa yrityksistä on jo tehnyt pitkäaikaisia sähkönosto- eli PPA-sopimuksia ja kun niiden edut tulevat vielä laajemmin tietoisuuteen, saadaan Suomeen lisää investointeja ja yrityksille markkinoiden halvinta sähköä, Peltomaa jatkaa.

Uusimmat artikkelit

10.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Jatkuvatoiminen prosessi luo edellytykset joustavammalle ja tehokkaammalle lääkkeiden valmistamiselle

Siirtyminen perinteisestä eräprosessista vaihtoehtoiseen jatkuvatoimiseen prosessiin on ajankohtainen aihe ja haastava tehtävä lääketeollisuudelle, kun se pyrkii löytämään yhä kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja lääkkeiden valmistamiseen. 

9.6.2021 | Alan Uutiset

Yli puolet suomalaisista haluaa käyttää aurinkoenergiaa kodin sähkön kulutuksessa

Sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämä kansalaiskysely osoitti kuluttajien keskuudessa selkeän trendin: aurinkopaneelien käyttö kiinnostaa 54 prosenttia suomalaisista. Kiinnostus näkyy myös aurinkopaneelien määrässä ja vuoden 2020 aikana aurinkosähköntuottajien määrä Carunan sähkönjakeluverkossa kasvoi yli 40 prosenttia. 

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.

Voitelun kunnossapito-ohjeet laitevalmistajilta ja voitelun asiantuntijalta

Toimivaksi ja hyväksi havaittu käytäntö on merkittävin tekijä oikeassa voiteluhuollossa. Teoria antaa usein yleisohjeita, jotka sopivat mahdollisimman laajalle alueelle.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.

Pohjolan Voima suunnittelee Euroopan suurimpiin kuuluvaa akkuratkaisua

Suomalainen energiakonserni Pohjolan Voima Oyj on käynnistänyt energian varastointia edistävän akkuratkaisun suunnittelun. Teholtaan 35 MW:n akkuratkaisulla turvataan sähköjärjestelmän toimintaa ja lisätään säätövoiman joustavuutta. Toteutuessaan hanke on Euroopan mittakaavassa merkittävä.