Valmistavan teollisuuden yritykset Aasiassa digikehityksen kärjessä; suomalaisyritykset jäljessä

Aasian ja Tyynenmeren alueen valmistavan teollisuuden yritykset ovat digitalisaation edelläkävijöitä niin digitaalisten palveluiden kehittämisessä kuin tilaus-toimitusketjun ja tuotannon tehostamisessa. Suomalaisten yritysten digitalisaatioaste on keskimäärin globaalilla tasolla, mutta edelläkävijäyrityksiä on Suomessa selkeästi vähemmän. Etenkin organisaation ja kulttuurin kehittämisessä suomalaiset yritykset ovat muuta maailmaa jäljessä.

apple-businesswoman-coding-7375

Tulokset käyvät ilmi PwC:n strategisen konsultoinnin yksikön Strategy&:n raportista Digital Champions: How industry leaders build integrated operations ecosystems to deliver end-to-end customer solutions. Raportissa kartoitetaan valmistavan teollisuuden digitalisaatiokehitystä. Tulokset pohjautuvat 1 155 johtajan vastauksiin globaaleista teollisuusyrityksistä 26 maasta. Suomesta tutkimukseen osallistui 50 yritystä.

Raportin mukaan 19 % Aasian valmistavan teollisuuden yrityksistä luetaan digitaalisiksi edelläkävijöiksi, kun Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa 11 % ja EMEA-alueella vain 5 % yrityksistä yltää tälle tasolle. Suomalaisista yrityksistä edelläkävijöitä on 4 % vastanneista. Aasiassa on yritysjohtajina nuoria teknologiataitureita, jotka omaksuvat innolla digitalisaation tuomat muutokset. Tämä yhdistettynä jatkuvasti kasvaviin palkka- ja tuotantokuluihin ajaa Aasian ja Tyynenmeren alueen yrityksiä digitalisoimaan avainoperaatioitaan merkittävästi muuta maailmaa nopeammin.

- Näyttäisi siltä, että aasilaiset yritykset päihittävät länsimaiset yritykset kotimarkkinoidensa kasvuvauhdin ja alhaisempien työvoimakustannusten lisäksi myös uusien toimintamallien ja digitalisaation saralla. Heidän etunaan on kyky rakentaa digitaaliset toimintamallit käytännössä tyhjästä, kun tarkastellaan teollisuusyritysten automatisointia, työvoimaa ja jopa organisaatioiden IT-järjestelmiä, sanoo Kimmo Nieminen PwC:n konsultointipalveluista. 

- Aasialaisilla yrityksillä ei välttämättä ole monimutkaisia aiemman sukupolven järjestelmiä, joita tarvitsee päivittää, integroida tai hylätä. Lisäksi Aasiassa yritykset näyttävät olevan innokkaampia kokeilemaan uusia liiketoimintamalleja ja kehittämään innovatiivisia tuotteita ja palveluja, Nieminen jatkaa.

Tekoälyn mahdollisuuksiin ei olla varauduttu

Uusia teknologioita otetaan käyttöön laajalti niin Suomessa kuin maailmalla, mutta vain digitaaliset edelläkävijät ovat onnistuneet luomaan merkittävää arvoa teknologioiden hyödyntämisellä omissa arvoketjuissaan. Edelläkävijät eivät toteuteta vain yksittäisiä projekteja, vaan keskeiset teknologiat otetaan kattavasti koko organisaatiossa käyttöön yhdessä strategisten kumppanien kanssa. Tästä syystä edelläkävijät odottavat myös saavansa tuntuvia kustannussäästöjä ja tehokkuusetuja teknologiatoteutuksista.

Tekoälytoteutukset ovat kaikkialla maailmassa vielä lapsenkengissä. Useimmissa yrityksissä tiedostetaan tekoälyn mahdollisuudet, mutta keskeisiä käyttötapauksia alkaa vasta nyt ilmaantua. Vain 12 % suomalaisista yrityksistä näkee merkittävää potentiaalia tekoälyn ratkaisuissa, kun maailmanlaajuisesti 29 % yrityksistä odottaa merkittäviä hyötyjä. Lisäksi 80 %:lla suomalaisista teollisuusyrityksistä ei ole suunnitelmaa tekoälyn hyödyntämiseksi toiminnoissaan.

- Tuloksissa on huolestuttavaa se, ettei valtaosa Suomen valmistavan teollisuuden yrityksistä ole varautunut liiketoiminnassaan tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin tai uhkiin. Tältä osin yritykset Yhdysvalloissa ja Aasiassa ovat selkeästi edellä, ja eron kurominen kiinni voi osoittautua vaikeaksi. Taustalla on toki teknologioiden kypsymättömyyttä, mutta myös osaamispuutetta: tekoälyn mahdollisuuksia ei useimmissa yrityksissä riittävästi ymmärretä ja tiedosteta, sanoo Antti Niku PwC:n digitaalisten palveluiden konsultointitiimistä.

Ihmiset digimurroksen keskiössä  

Kaksi kolmasosaa vastaajista sanoi, ettei heillä ole selkeää visiota tai strategiaa tukemaan digitaalista muutosta, ja vain 27 % uskoo työntekijöidensä osaamispääoman riittävän tulevaisuutta ajatellen. Edelläkävijöistä puolestaan 70 %:lla johtajista on selkeä visio ja he toimivat roolimalleina organisaatioissaan. Edelläkävijät myös investoivat voimakkaasti henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen ja niillä on monialaisia tiimejä edistämässä innovaatioiden syntymistä yli toiminnallisten rajojen. Suomi jää useimmilla organisaation, kulttuurin ja henkilön kehityksen mittareilla selkeästi jälkeen muuta maailmaa.

- Suomalaisissa yrityksissä ei ole vielä täysin sisäistetty, että osaava henkilöstö ja kulttuuri ovat lopulta avainasemassa digitaalisessa muutoksessa. Edelläkävijäyrityksillä on systemaattiset suunnitelmat organisaation ja henkilöstön kehittämiseen. Ne edistävät parhaiden ja osaavimpien kykyjensä etenemistä ja kouluttavat muita työntekijöitään pääsemään samalle tasolle. Nämä yritykset myös tuovat uusia kykyjä ja kumppaneita paikkaamaan puutteita osaamispääomassa, Kimmo Nieminen toteaa.

Globaali raportti: https://www.strategyand.pwc.com/industry4-0

Uusimmat artikkelit

Metsä Tissuen Mäntän tehdas siirtyy LNG:n käyttöön pehmopaperituotannossa

LNG-yhtiö Skangas Oy ja Metsä Tissue Oyj ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Mäntän pehmopaperitehtaalle tuotannon prosesseihin. Mäntän tehdas käyttää jatkossa nesteytettyä maakaasua paperin kuivausprosessissa korvaamaan nestekaasun käytön. Polttoaineen vaihtaminen nestekaasusta LNG:lle parantaa kilpailukykyä ja vähentää yhtiön hiilidioksidipäästöjä.

Älytela vähentää seisokkeja

Paperikoneiden seisokit tuovat kustannuksia, kun tehdas tai tuotantolaitos pysähtyy. Turhia seisokkeja voidaan kuitenkin myös välttää. Uusin kotimainen innovaatio, etäluettava ja älykäs levitystela, tuo merkittäviä säästöjä. Se mahdollistaa täysin ennakoivan huollon, mittaamalla ja hallitsemalla esimerkiksi kosteutta sekä seuraamalla lämpötilaa ja rasvan laatua ja kuntoa.

24.9.2018 | Alan Uutiset

Metso ja Rotator edustajasopimukseen murskaus- ja seulontalaitosten myynnistä Suomessa

Metso avaa uuden myyntikanavan pienten Lokotrack- murskaus- ja seulontalaitosten myynnille Suomessa. Tehdyn edustajasopimuksen mukaan Rotator Oy myy ja huoltaa jatkossa Metson oman myyntiyhtiön rinnalla pienimpiä, erityisesti urakointikäyttöön suunniteltuja tela-alustaisia murskaus- ja seulontalaitoksia.

19.9.2018 | Tutkimus ja koulutus

Tulevaisuudessa kauppa ennustaa kuluttajan ostokäyttäytymisen paremmin kuin kuluttaja itse

Pohjoismainen vähittäiskauppa elää yhtä historiansa haasteellisinta aikaa. Tämä tulee esiin EY:n pohjoismaisen vähittäiskaupan tulevaisuutta arvioivan  Future of Nordic Retail  -raporttisarjan uusimmassa versiossa. Raportti perustuu kaupan asiantuntijoiden haastatteluihin sekä työpajoihin, ja siinä korostuu erityisesti pohjoismaisten kauppiaiden lisääntynyt paine seurata Yhdysvalloissa ja Kiinassa tapahtuvaa kehitystä.

Tuulienenergian etähavainnoinnille on tarvetta

Vaisalan, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittaratkaisuja tarjoava yritys avaa uuden toimintakeskuksen Birminghamiin Englantiin tarjotaakseen Triton-tuuliluotainta käyttäville asiakkailleen kattavampia tukipalveluja.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.