Valmistavan teollisuuden yritykset Aasiassa digikehityksen kärjessä; suomalaisyritykset jäljessä

Aasian ja Tyynenmeren alueen valmistavan teollisuuden yritykset ovat digitalisaation edelläkävijöitä niin digitaalisten palveluiden kehittämisessä kuin tilaus-toimitusketjun ja tuotannon tehostamisessa. Suomalaisten yritysten digitalisaatioaste on keskimäärin globaalilla tasolla, mutta edelläkävijäyrityksiä on Suomessa selkeästi vähemmän. Etenkin organisaation ja kulttuurin kehittämisessä suomalaiset yritykset ovat muuta maailmaa jäljessä.

apple-businesswoman-coding-7375

Tulokset käyvät ilmi PwC:n strategisen konsultoinnin yksikön Strategy&:n raportista Digital Champions: How industry leaders build integrated operations ecosystems to deliver end-to-end customer solutions. Raportissa kartoitetaan valmistavan teollisuuden digitalisaatiokehitystä. Tulokset pohjautuvat 1 155 johtajan vastauksiin globaaleista teollisuusyrityksistä 26 maasta. Suomesta tutkimukseen osallistui 50 yritystä.

Raportin mukaan 19 % Aasian valmistavan teollisuuden yrityksistä luetaan digitaalisiksi edelläkävijöiksi, kun Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa 11 % ja EMEA-alueella vain 5 % yrityksistä yltää tälle tasolle. Suomalaisista yrityksistä edelläkävijöitä on 4 % vastanneista. Aasiassa on yritysjohtajina nuoria teknologiataitureita, jotka omaksuvat innolla digitalisaation tuomat muutokset. Tämä yhdistettynä jatkuvasti kasvaviin palkka- ja tuotantokuluihin ajaa Aasian ja Tyynenmeren alueen yrityksiä digitalisoimaan avainoperaatioitaan merkittävästi muuta maailmaa nopeammin.

- Näyttäisi siltä, että aasilaiset yritykset päihittävät länsimaiset yritykset kotimarkkinoidensa kasvuvauhdin ja alhaisempien työvoimakustannusten lisäksi myös uusien toimintamallien ja digitalisaation saralla. Heidän etunaan on kyky rakentaa digitaaliset toimintamallit käytännössä tyhjästä, kun tarkastellaan teollisuusyritysten automatisointia, työvoimaa ja jopa organisaatioiden IT-järjestelmiä, sanoo Kimmo Nieminen PwC:n konsultointipalveluista. 

- Aasialaisilla yrityksillä ei välttämättä ole monimutkaisia aiemman sukupolven järjestelmiä, joita tarvitsee päivittää, integroida tai hylätä. Lisäksi Aasiassa yritykset näyttävät olevan innokkaampia kokeilemaan uusia liiketoimintamalleja ja kehittämään innovatiivisia tuotteita ja palveluja, Nieminen jatkaa.

Tekoälyn mahdollisuuksiin ei olla varauduttu

Uusia teknologioita otetaan käyttöön laajalti niin Suomessa kuin maailmalla, mutta vain digitaaliset edelläkävijät ovat onnistuneet luomaan merkittävää arvoa teknologioiden hyödyntämisellä omissa arvoketjuissaan. Edelläkävijät eivät toteuteta vain yksittäisiä projekteja, vaan keskeiset teknologiat otetaan kattavasti koko organisaatiossa käyttöön yhdessä strategisten kumppanien kanssa. Tästä syystä edelläkävijät odottavat myös saavansa tuntuvia kustannussäästöjä ja tehokkuusetuja teknologiatoteutuksista.

Tekoälytoteutukset ovat kaikkialla maailmassa vielä lapsenkengissä. Useimmissa yrityksissä tiedostetaan tekoälyn mahdollisuudet, mutta keskeisiä käyttötapauksia alkaa vasta nyt ilmaantua. Vain 12 % suomalaisista yrityksistä näkee merkittävää potentiaalia tekoälyn ratkaisuissa, kun maailmanlaajuisesti 29 % yrityksistä odottaa merkittäviä hyötyjä. Lisäksi 80 %:lla suomalaisista teollisuusyrityksistä ei ole suunnitelmaa tekoälyn hyödyntämiseksi toiminnoissaan.

- Tuloksissa on huolestuttavaa se, ettei valtaosa Suomen valmistavan teollisuuden yrityksistä ole varautunut liiketoiminnassaan tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin tai uhkiin. Tältä osin yritykset Yhdysvalloissa ja Aasiassa ovat selkeästi edellä, ja eron kurominen kiinni voi osoittautua vaikeaksi. Taustalla on toki teknologioiden kypsymättömyyttä, mutta myös osaamispuutetta: tekoälyn mahdollisuuksia ei useimmissa yrityksissä riittävästi ymmärretä ja tiedosteta, sanoo Antti Niku PwC:n digitaalisten palveluiden konsultointitiimistä.

Ihmiset digimurroksen keskiössä  

Kaksi kolmasosaa vastaajista sanoi, ettei heillä ole selkeää visiota tai strategiaa tukemaan digitaalista muutosta, ja vain 27 % uskoo työntekijöidensä osaamispääoman riittävän tulevaisuutta ajatellen. Edelläkävijöistä puolestaan 70 %:lla johtajista on selkeä visio ja he toimivat roolimalleina organisaatioissaan. Edelläkävijät myös investoivat voimakkaasti henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen ja niillä on monialaisia tiimejä edistämässä innovaatioiden syntymistä yli toiminnallisten rajojen. Suomi jää useimmilla organisaation, kulttuurin ja henkilön kehityksen mittareilla selkeästi jälkeen muuta maailmaa.

- Suomalaisissa yrityksissä ei ole vielä täysin sisäistetty, että osaava henkilöstö ja kulttuuri ovat lopulta avainasemassa digitaalisessa muutoksessa. Edelläkävijäyrityksillä on systemaattiset suunnitelmat organisaation ja henkilöstön kehittämiseen. Ne edistävät parhaiden ja osaavimpien kykyjensä etenemistä ja kouluttavat muita työntekijöitään pääsemään samalle tasolle. Nämä yritykset myös tuovat uusia kykyjä ja kumppaneita paikkaamaan puutteita osaamispääomassa, Kimmo Nieminen toteaa.

Globaali raportti: https://www.strategyand.pwc.com/industry4-0

Uusimmat artikkelit

24.4.2018 | Alan Uutiset

Ilari Kallio Konecranesin digitalisaatiojohtajaksi

Ilari Kallio (MSc, eMBA) on nimitetty Konecranesin digitaalisesta kehityksestä vastaavaksi johtajaksi (Chief Digital Officer). Hän aloittaa uudessa tehtävässään 18. kesäkuuta 2018 ja raportoi teknologiajohtaja Juha Pankakoskelle.

Varustamot vahvistamaan One Sea -ekosysteemiä, suomalaisen merenkulun digitalisaatiota

Suomen Varustamot Ry on aloittanut yhteistyön autonomista merenkulkua kehittävän kansainvälisen One Sea -ekosysteemin kanssa. Tarkoitus on luoda yhä paremmat edellytykset merkittävästi entistä energiatehokkaammalle ja turvallisemmalle merenkululle.

Kiertotalous kiinnostaa yrityksiä – tietokoneita jatkokäsittelevä keskus avattiin Vantaalle

Yhä useammat yritykset ovat havahtuneet IT-laitteiden jatkokäsittelyn parantavan koneiden kierrätysmahdollisuuksia ja huolehtivan niiden tietojen turvallisesta hävittämisestä. Vauhdittaakseen käytettyjen koneiden uudelleenkäyttöä 3 Step IT on avannut uuden käsittelykeskuksen Vantaalle.

Rakennusautomaatio pitää energiankulutuksen kustannukset kurissa

Rakennusautomaatiourakointi on ollut viime vuosina yksi nopeimmin kasvavista talotekniikan osa-alueista. Yksi tämän kasvun tärkeimmistä tekijöistä on rakennusten kiristyneet energiatehokkuusvaatimukset, joiden seurauksena LVI-tekniikkaa jatkuvasti monipuolistetaan. Tällaisten järjestelmien hallinnointiin rakennusautomaatiojärjestelmä on oiva työkalu.

20.4.2018 | Tutkimus ja koulutus

Suomi vasta alkutaipaleella tekoälyn huippumaaksi – mahdollisuudet valtavat

Suomalaisilla organisaatioilla on erinomaisia mahdollisuuksia ryhtyä hyödyntämään tekoälyä. Avainasemassa on kyky hallita ja hyödyntää dataa ja huolehtia henkilöstön osaamisesta, tuoreesta raportista selviää.

Wärtsilä optimoi Viking Gracen LNG-järjestelmän ylläpidon

Teknologiakonserni Wärtsilä on solminut ylläpitosopimuksen Viking Line-varustamon kanssa. Sopimuksen kohteena on matkustaja-alus Viking Gracen Wärtsilä LNGPac, joka on polttoaineena käytettävän nesteytetyn maakaasun käsittelyjärjestelmä. Kyseessä on ensimmäinen LNG-käyttöisissä aluksissa hyödynnettävää Wärtsilä LNGPac-järjestelmää koskeva ylläpitosopimus.