https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 23.9.2021

Ammattitaudit rasittavat myös julkista taloutta - asbestin aiheuttama syöpä kärjessä

Vain kolmasosa ammattitaudiksi todetun syövän hoitoon liittyvistä terveydenhuollon kuluista päätyy korvausvelvollisten vakuutusyhtiöiden maksettavaksi. Entistä tehokkaampien, mutta kalliiden hoitomuotojen yleistyessä tämä voi tarkoittaa miljoonien eurojen ylimääräisiä kuluja julkiselle terveyspalvelujärjestelmälle.

iStock-1183300492

Suomessa työnantajan tulee lakisääteisesti vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Ammattitaudeiksi todetuista sairauksista aiheutuneet hoitokustannukset kuuluvat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan kokonaan vakuutusyhtiön korvattavaksi. Tuoreen tutkimuksen mukaan iso osa kuluista päätyy kuitenkin kuntien maksettavaksi.

Yksi selkeimmistä keuhkopussin syöpä eli mesoteliooma

Mesoteliooman yhteys ammatissa tapahtuneeseen asbestialtistumiseen on kiistaton. Sairauden ennuste on huono, keskimääräinen elinajanodote diagnoosin jälkeen on noin 10 kuukautta.

Helsingin yliopiston tutkimuksessa selvisi, että kyseisestä syöpää sairastavien potilaiden hoitokuluista vain noin kolmasosa kohdentui potilaan työnantajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen myöntäneen vakuutusyhtiön maksettavaksi, vaikka heillä oli myönteinen korvauspäätös vakuutusyhtiöltä. Loput kaksi kolmasosaa kuluista kohdentui erikoissairaanhoidon laskutuksessa kunnille.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Thoracic Cancer -tiedejulkaisussa.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin mesotelioomaan liittyviä sairauden hoitokustannuksia kahdesta rekisterilähteestä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekistereistä sekä Tapaturmavakuutuskeskuksen ammattitautien korvausrekisteristä. Kun hoidon kustannuksia arvioitiin hoitotietojen pohjalta, havaittiin että ne olivat noin kolminkertaiset verrattuna vakuutusyhtiöiden maksamiin korvauksiin.

– Esimerkiksi vuonna 2012 mesoteliooma aiheutti terveydenhuollossa noin neljän miljoonan euron vuotuiset kustannukset, kertoo tutkimusryhmän jäsen, dosentti Ilkka Ilonen. Pelkästään tästä sairaudesta ja laskutuksen väärinkohdentumisesta aiheutuu julkiselle kuntataloudelle siis useiden miljoonien kulut vuosittain, hän täydentää.

Uusimmat artikkelit

Valmetilta teollisen internetin ratkaisu mittaustiedon keräämiseen kaasukuljetuskonteista

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

19.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

Neste avaa tutkimuskeskuksen Singaporeen

Neste vauhdittaa kasvustrategiansa toteutusta perustamalla tutkimuskeskuksen Singaporeen. Investoinnin myötä Neste kasvattaa maailmanlaajuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa ja edistää kumppaniyhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja erityisesti Singaporessa.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

K-ryhmä saavutti vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa – taustalla uudet innovaatiot

K-ryhmä sitoutui vuonna 2017 pienentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tuoreet luvut paljastavat, että tavoite on täyttynyt neljä vuotta etuajassa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.