Alan Uutiset | 15.1.2020

Anssi Laukkasesta ensimmäinen laskennallisen materiaalitieteen tutkimusprofessori

Tekniikan tohtori Anssi Laukkanen nimitettiin VTT:n ensimmäiseksi laskennallisen materiaalitieteen ja -informatiikan tutkimusprofessoriksi.

Anssi_laukkanen_VTT

Anssi Laukkasesta ensimmäinen laskennallisen materiaalitieteen tutkimusprofessori.

Digitaalinen, laskennallinen materiaalitutkimus mahdollistaa valmistavalle teollisuudelle kestävämmät ja tehokkaammat materiaaliratkaisut. Teollisuuden uudistuminen edellyttää myös uusia näkökulmia ja liiketoimintamalleja, joissa huomioidaan kiertotalouden mahdollisuudet.

- Kun materiaalikentässä tapahtuu jotain merkittävää, se ravistelee koko tutkimus- ja teollisuuskenttää ja luo suuria taloudellisia mahdollisuuksia. Olen todella iloinen Anssin professuurista. Hän tuo materiaalitutkimuksen terävimmän tieteellisen kärjen hyödyttämään yrityksiä ja yhdistää ratkaisuissa VTT:n monialaista osaamista, materiaalien ja komponenttien elinkaarihallinnan ratkaisuja VTT:llä johtava Tarja Laitinen sanoo.

Materiaalihaasteita tulee lähestyä laaja-alaisesti. VTT:n soveltava tutkimus tarkoittaa tiivistä yhteistyötä yritysmaailman ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa.

- Merkittävä rooli on uusilla avauksilla esimerkiksi kiertotalouden ja kestävien materiaaliratkaisujen suhteen, jotka tarjoavat yhteiskunnallisia ja taloudellisia mahdollisuuksia. Myös laskennallisen materiaalitekniikan kentän ja laskenta-alustojen laajempi kehitys on elinehto, jotta uusia näkökulmia saadaan jalkautettua kotimaiseen teollisuuskenttään, Anssi Laukkanen kertoo.

Uusi materiaalitutkimuksen professuuri lähestyy materiaalikenttää kolmesta näkökulmasta. Yhtäältä tutkimuksessa tähdätään mallinnusavusteiseen uusien materiaalien luomiseen. Tässä muun muassa tekoälyn rooli on suuri, ja tuloksena ovat tuotekohtaisten tarpeiden mukaisesti räätälöidyt materiaalit. Toiseksi tutkimuksessa keskitytään materiaaliratkaisujen optimointiin ja systemaattiseen kehittämiseen teollisuuden tarpeisiin. Kolmas aihealue keskittyy suoraan monimutkaisten ja monitasoisten materiaali-ilmiöiden hallintaan, eli materiaalihaasteisiin, jotka kokeellisesti ovat monimutkaisuutensa tai toiminnallisten vaatimusten johdosta muutoin vaikeita, elleivät jopa mahdottomia lähestyä.

Tulevaisuudessa materiaaleja luodaan suoraan tarpeeseen

VTT:llä on materiaalimallinnuksessa kansainvälisesti kilpailukykyisiä tieteellisiä kärkiosaamisen alueita, kuten mikromekaaninen mallinnus, metallien ainetta lisäävän valmistuksen mallinnus ja erilaisten pinnoitteiden ja komposiittien materiaalimallinnus.

Tuoreen professorin mukaan tulevaisuudessa materiaalit keksitään, kehitetään ja tuoteominaisuudet optimoidaan tapauskohtaisesti. Digitalisaatio ja uudet valmistusmenetelmät mahdollistavat kohdennetut materiaalit, jotka luodaan systemaattisesti materiaalihierarkioita hyödyntäen aina atomitasolta varsinaiseen tuotteeseen.

- Tämä tullaan tekemään suurilta osin tekoälyä hyödyntäen. Laskentamenetelmiemme pohjalta luodut digitaaliset kaksoset ohjaavat täysin integroituina autonomisia fyysisiä valmistus, karakterisointi ja testaustoimintoja. Kokonaisuus toimii käytännössä reaaliajassa uusia materiaaleja ja materiaaliratkaisuja luoden ja optimoiden, Laukkanen kuvailee.

- Viime vuosina tekoälyn ja koneoppimisen merkityksen lisääntyminen mahdollistaa laskennalliselle materiaalitutkimukselle hyvinkin villejä visioita ja mahdollisuuden luoda disruptiota perinteisiin ongelmiin, uusien materiaalien ympärillä olevista mahdollisuuksista puhumattakaan.

Uusimmat artikkelit

Ennätyksellinen 6 000 tonnin tavarajuna liikennöi Vainikkalasta Haminaan

VR Transpoint on pilotoinut maaliskuun aikana ennätyksellisen suurta tavarajunaa transitoliikenteen kuljetuksissa Vainikkalasta Haminan satamaan. 6 000 tonnia painavassa junassa on 66 vaunua ja vajaa kilometrin mittainen kokoonpano liikkuu kahden Vectron-sähköveturin voimin. Suuret junakoot tuovat tehokkuutta rautatiekuljetuksiin.

Ilman typpidioksidipitoisuus on laskenut Suomessa 40 prosenttia poikkeustilan aikana

Koronaviruksen myötä vähentyneet liikennemäärät ovat parantaneet kaupunkien ilmanlaatua. Katupöly kuitenkin heikentää monin paikoin ilmanlaatua.

30.3.2020 | Alan Uutiset

Luke: Pienet metsäkoneyritykset syvissä vaikeuksissa

Puunkorjuun ennätyksistä huolimatta metsäkoneyritysten tuloskehitys on ollut heikkoa viime vuosina. Erityisesti pienet korjuuyritykset ovat vaikeuksissa, joita kuluva talven seisokit syventävät entisestään. Yksistään ulkoiset olosuhteet eivät kuitenkaan selitä yritysten menestystä, ja myös pienten yritysten joukossa on kannattavia. Tuoreet tutkimustulokset kertovat myös tarpeesta kehittää liiketoimintaosaamista erityisesti talouden hallinnan ja neuvottelutaitojen saralla.

Kevään kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa - talvi ei ole ollut yhtä hellä päällysteille

Maanteillä kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa, mutta alueellisia eroja on. Talven runsaat vesisateet Etelä-Suomessa ja runsas lumimäärä Pohjois-Suomessa aiheuttavat eniten epävarmuutta kelirikon vaikeuden ennustamiseen keväällä, kertoo Väylä virasto lehdistötiedotteessa.

26.3.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkijaryhmä selvittää, kuinka etätyö-Suomi pysyy toimintakykyisenä myös koronaepidemian aikana

Fast Expert Teams- asiantuntijaverkosto selvittää etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään. Kaikkia etätyöhön siirtyneitä työntekijöitä pyydetään vastaamaan aiheeseen liittyvään kyselyyn.

Voimalaitosten älykäs ohjaus tukemaan uusiutuvan energian kasvua

Kaksivuotisessa SmartFlex-projektissa kehitetään älykkäitä valvonta- ja säätötyökaluja, joiden avulla voimalaitoksia voidaan ohjata nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on pidentää laitosten elinkaarta sekä ylläpitää hyvä hyötysuhde ja pienet päästöt luotettavasti koko elinkaaren ajan.

24.2.2020 | Kumppaniartikkeli

Tunnista kemikaalivuodot ja reagoi ajoissa – uusi DENIOS innovaatio SpillGuard®

Jo pienikin kemikaali- tai öljyvuoto voi aiheuttaa suuret vahingot meille ihmisille ja ympäristölle, etenkin jos vuotoa ei havaita ajoissa. Halusimme ratkaista tämän ongelman, joten heitimme haasteen tuotekehityksestä vastaaville insinööreillemme.