https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 23.2.2016

Bioenergia-ala hyötyisi yhtenäisistä EU:n kestävyyskriteereistä

Valmet ja Fortum haluavat vauhdittaa bioenergian kestävää käyttöä ja toivovat EU:n antavan vielä kuluvan vuoden aikana ehdotuksen bioenergian kestävyyskriteereiden yhtenäistämiseksi EU:n alueella.

valmet

Lähde: Valmet

- Bioenergiamarkkinan toiminnan kehittämiseksi ja tasapuolisten kilpailuolosuhteiden luomiseksi tarvitaan yhdet kriteerit bioenergialle, on energia sitten nestemäisessä, kiinteässä tai kaasumaisessa muodossa, kerrotaan yhtiöiden yhteisessä lehdistötiedotteessa.

Tällä hetkellä EU-tasolla on kestävyyskriteerit energiantuotannossa vain bionesteille. Kiinteää ja kaasumaista bioenergiaa säätelee kirjava joukko osittain päällekkäisiä kansallisia ja vapaaehtoisia kestävyyskriteeristöjä. Euroopan komissio on käynnistänyt bioenergian kestävyyttä koskevan konsultaation helmikuussa.

Vauhtia myös vientiin

Yhtiöiden mukaan EU:n yhtenäinen kestävyyskriteeristö lisäisi toimintaympäristön ennustettavuutta ja vakautta sekä takaisi biomassamarkkinan toimivuuden. Yhtenäisen kriteeristön puute puolestaan heikentää investointihalukkuutta ja hidastaa bioenergian käytön laajentamista. Tavoitteena tuleekin olla kustannustehokas ja yhtenäinen tapa tarkastella biomassan kestävyyttä sen käyttötarkoituksesta tai olomuodosta riippumatta. 

Suomalaisilla bioenergiaratkaisuilla on hyvät kasvu- ja vientimahdollisuudet, sillä tarve resurssitehokkuudelle ja integroiduille bioenergiaratkaisuille kasvaa. 

- Esimerkiksi Fortumin Joensuun CHP-voimalaitoksella Valmetin kanssa yhteistyössä kehitetyllä pyrolyysiteknologialla tuotettu puuperäinen bioöljy on herättänyt kiinnostusta monissa maissa. Vientiä kuitenkin hidastuttaa se, että suomalaista kestävyysjärjestelmää ei automaattisesti tunnusteta muualla, vaan bioöljyn kestävyys pitää hyväksyttää jokaisen vientimaan viranomaisilla erikseen, tiedotteessa kerrotaan.

www.valmet.com

www.fortum.com

Uusimmat artikkelit

29.5.2023 | Alan Uutiset

Metsä Fibre ja ANDRITZ suunnittelevat ligniinituotteen koelaitosta Äänekoskelle

Tavoitteena on kehittää prosessia, jossa sellunvalmistuksessa syntyvä ligniini erotetaan mustalipeästä ja jalostetaan uusiin käyttökohteisiin.

Tampereen Naistenlahden uusi biovoimalaitos leikkaa 20 prosenttia kaupungin hiilidioksidipäästöistä

Tänään käyttöön vihitty Tampereen Sähkölaitoksen Naistenlahden biovoimalaitoksen kiertoleijukattilan pääpolttoaineita ovat uusiutuvat metsäperäiset biomassat.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

HVK julkaisi yrityksille suunnatun oppaan kyberturvallisuudesta

Pilvipalveluita ei tarvitse nähdä riskinä̈ huoltovarmuudelle, vaan oikein käytettynä ne tukevat jatkuvuudenhallintaa.

5.4.2023 | Kumppaniartikkeli

Prosessilaitteiden optimointi ja kierrätys on vastuullisuutta

“Kerromme asiakkaillemme avoimesti, kun käytämme kierrätettyjä komponentteja ja myymme uudenveroisiksi kunnostettuja “pre-owned”-laitteistoja.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.