https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 23.2.2016

Bioenergia-ala hyötyisi yhtenäisistä EU:n kestävyyskriteereistä

Valmet ja Fortum haluavat vauhdittaa bioenergian kestävää käyttöä ja toivovat EU:n antavan vielä kuluvan vuoden aikana ehdotuksen bioenergian kestävyyskriteereiden yhtenäistämiseksi EU:n alueella.

valmet

Lähde: Valmet

- Bioenergiamarkkinan toiminnan kehittämiseksi ja tasapuolisten kilpailuolosuhteiden luomiseksi tarvitaan yhdet kriteerit bioenergialle, on energia sitten nestemäisessä, kiinteässä tai kaasumaisessa muodossa, kerrotaan yhtiöiden yhteisessä lehdistötiedotteessa.

Tällä hetkellä EU-tasolla on kestävyyskriteerit energiantuotannossa vain bionesteille. Kiinteää ja kaasumaista bioenergiaa säätelee kirjava joukko osittain päällekkäisiä kansallisia ja vapaaehtoisia kestävyyskriteeristöjä. Euroopan komissio on käynnistänyt bioenergian kestävyyttä koskevan konsultaation helmikuussa.

Vauhtia myös vientiin

Yhtiöiden mukaan EU:n yhtenäinen kestävyyskriteeristö lisäisi toimintaympäristön ennustettavuutta ja vakautta sekä takaisi biomassamarkkinan toimivuuden. Yhtenäisen kriteeristön puute puolestaan heikentää investointihalukkuutta ja hidastaa bioenergian käytön laajentamista. Tavoitteena tuleekin olla kustannustehokas ja yhtenäinen tapa tarkastella biomassan kestävyyttä sen käyttötarkoituksesta tai olomuodosta riippumatta. 

Suomalaisilla bioenergiaratkaisuilla on hyvät kasvu- ja vientimahdollisuudet, sillä tarve resurssitehokkuudelle ja integroiduille bioenergiaratkaisuille kasvaa. 

- Esimerkiksi Fortumin Joensuun CHP-voimalaitoksella Valmetin kanssa yhteistyössä kehitetyllä pyrolyysiteknologialla tuotettu puuperäinen bioöljy on herättänyt kiinnostusta monissa maissa. Vientiä kuitenkin hidastuttaa se, että suomalaista kestävyysjärjestelmää ei automaattisesti tunnusteta muualla, vaan bioöljyn kestävyys pitää hyväksyttää jokaisen vientimaan viranomaisilla erikseen, tiedotteessa kerrotaan.

www.valmet.com

www.fortum.com

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.