https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 17.12.2021

Biometaanin tuotanto on monikertainen vuonna 2025

Biometaanin ja biokaasun tuotantokapasiteetti on kasvussa. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan uutta tuotantokapasiteettia on käytössä vuonna 2025 noin 330 GWh, josta 82 prosenttia olisi biometaanin tuotantoa.

Kuva2

Taulukko: valmisteilla oleva biokaasun ja biometaanin tuotantokapasiteetti ja arvio vuoden 2025 tuotannosta. Luvuissa ovat mukana Energiainvestointitukea saaneet tai hakeneet investointihankkeet, tai muu julkinen investointi-ilmoitus (tilanne 5.11.2021). Lähde: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Investointiuutisten mukaan muutama nykyinen laitos laajennetaan sekä noin 25 uutta biokaasulaitosta rakennetaan eri puolelle Suomea. Nämä arviot eivät sisällä elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tukea saaneita hankkeita. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry uskoo, että elvytystuilla saadaan rakennettua lisäkapasiteettia Suomeen, parhaimmillaan saadaan aikaan kunnon kasvupyrähdys.

Vuonna 2020 biokaasun tuotanto oli yhteensä 877 GWh, josta biometaanin osuus 12 prosenttia. Mikäli nyt tiedossa olevat julkiset investointisuunnitelmat realisoituvat, vuonna 2025 kotimaisen biometaanin tuotanto olisi yhteensä noin 1 442 GWh, josta 37 prosenttia olisi biometaania.

Vuoden 2021 aikana kapasiteettia tulee lisää arviolta reilu 115 GWh, missä isot yhteiskäsittelylaitokset ovat suuressa roolissa. Yhteiskäsittelylaitoksissa käsitellään sekä biojätettä että lietettä.

Suomen biokaasun tuotantotavoite on 4 TWh vuodelle 2030, josta lähes puolet tuotettaisiin maatalouspohjaisista jätteistä ja tähteistä. Jatkossa biometaania voidaan tuoda entistä helpommin myös muualta Euroopasta, sillä Baltian kaasuputki yhdistyy Keski-Euroopan kaasuputkeen. Kotimaisen liikennebiokaasun tuotantoon kannattaa kuitenkin satsata, sillä näin saada myös aluetalous- ja ympäristöhyötyjä Suomeen.

Biometaanin lisäkapasiteelille kysyntää

Biometaanin lisäkapasiteetille on kysyntää, sillä biometaani käyttö on hyvässä kasvussa liikenteessä ja teollisuudessa. Asiantuntijat ovat arvioineet, että vuonna 2030 biokaasulle ja biometaanille olisi kysyntää 4- 11 TWh edestä Suomessa. Huomattava osuus kysynnästä suuntautuisi biometaaniin, josta raskaat ajoneuvot voisivat kuluttaa 2,5-4 TWh, henkilöautot 0,5-1 TWh, bussit 0,5 TWh, teollisuus 0,5-4 TWh ja laivat 0,85-4 TWh. Lämmön- ja sähköntuotannossa biokaasua arvioitiin kulutettavan 0,4-2 TWh edestä.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n laatimissa tuotantoarvioissa ovat mukana investointihankkeet, jotka ovat saaneet tai hakeneet energiainvestointitukea, tai hankkeen käynnistymisestä on annettu muu julkinen investointi-ilmoitus (tilanne 1.12.2021). SBB:n laatimissa tuotantoarvioissa ei vielä ole mukana Kestävän kasvun ohjelman ja muiden koronaelvytystukien vaikutuksia.

Uusimmat artikkelit

25.1.2022 | Alan Uutiset

Tuulivoimatilastot 2021: Tuulivoiman rakentamisessa takana ennätyksellinen vuosi

Suomeen rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä uutta tuulivoimaa, vaikka osa rakenteilla olevista projekteista viivästyi ja valmistuu siten vasta tämän vuoden puolella. Rakentamistahti kiihtyy vuosikymmenen puoliväliä kohti mentäessä. Tuulivoima kattaa kymmenisen prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta, mikä on jälleen noussut koronaa edeltävälle tasolle, selviää tuoreista tilastoista.

25.1.2022 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Sanktiot haittaavat logistiikkatoimintojen ulkoistamista ja alan kehittymistä Iranissa

Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen kolmansille osapuolille eli 3PL-kumppaneille voisi tuoda tuntuvia hyötyjä iranilaisille yrityksille. Isona haasteena logistiikkakumppanuuksien ja logistiikka-alan kehittymiselle Iranissa ovat kuitenkin maalle asetetut taloudelliset sanktiot sekä valtion tuen puute, käy ilmi Daniel Sahebin Vaasan yliopiston tuotantotalouden alan väitöskirjasta.

Pienreaktoriteknologiaa esillä EXPO 2020 -maailmannäyttelyssä

Teknologiayhtiö Rosatom isännöi pienreaktoripäivän Dubain EXPO 2020 -maailmannäyttelyssä. Pienreaktoripäivä tarjosi kansainvälisen alustan keskusteluille pienreaktoreiden (SMR) eduista, niiden kehitysnäkymistä ja siitä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää ympäri maailman. Ohjelman avasi multimediaesitys, joka toi esiin pienreaktoreiden etuja erilaisissa ilmasto-olosuhteissa.

Laser puolitti rekka-auton peruuttamiseen käytettävän ajan

Kuljetus- ja varastointipalveluja tarjoava yritys Ajomestarit Oy on ottanut Essityn pehmopaperivaraston lastauslaiturilla käyttöön laserit, jotka helpottavat yhdistelmäajoneuvokuljettajien työtä. Laser piirtää maahan vihreän viivan, jota kuljettaja seuraa peruuttaessaan pari-kolmekymmentä metristä autoa lastauslaituriin. 

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.

Fazer suunnittelee investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa

Fazer kertoo suunnittelevansa investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa. Toteutuessaan uusi tehdas korvaisi nykyiset makeistehtaat Vantaalla ja Lappeenrannassa. Päätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta ja sen sijainnista tehdään tulevan kevään aikana.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle.