Alan Uutiset | 11.9.2020

Business Finland: Täsmätoimia teollisuuden tueksi

Business Finland sanoo käynnistävänsä viisi toimenpidekokonaisuutta suomalaisen valmistavan teollisuuden asiakashankinnan tueksi. Toimenpiteet rahoitetaan valtioneuvoston kesäkuun lisäbudjetissa Business Finlandille tätä tarkoitetulla toimintamenomäärärahalla.

avaruusaserma

Koronapandemian seurauksena valmistavan teollisuuden yritysten uudet tilaukset ovat kääntyneet laskuun ja toimitusajat pidentyneet. Esimerkiksi Teknologiateollisuuden tuoreen jäsenkyselyn mukaan jo yli neljänneksellä teknologiayrityksistä heikko kysyntä haittaa yritystoimintaa erittäin paljon ja lähes puolet teknologiayrityksistä odottaa kysynnän hiljenevän vielä nykyhetkestä.

-Tavoitteena on auttaa turvaamaan yritysten toimintakyky ja teolliset työpaikat Suomessa. Vahvasti vientipainotteisilla toimenpidekokonaisuuksilla tavoitellaan nopeita tuloksia, kertoo ohjelmajohtaja Kaisa Hernberg

Business Finlandin nyt käynnistyvillä toimenpiteillä tuetaan valmistavaa teollisuutta rakentamalla yhteistarjoamia, tunnistamalla uusia markkinoita ja asiakasryhmiä ja toteuttamalla kohdennettuja vienninedistämistoimia vuosina 2020 – 2021.

-Teollisuus tarvitsee tuekseen nyt hyvin konkreettista tekemistä: uusien potentiaalisten asiakasryhmien ja vientimarkkinoiden tunnistamista, yhteisien tarjoamakokonaisuuksien rakentamista, tapaamisia kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Business Finlandin vahvuuksia ovat kattava maailmanlaajuinen asiantuntijaverkostomme sekä kykymme tuoda yhteen eri toimijat, ja näitä hyödynnämme vahvasti. Korona tuo työhön omat haasteensa, mutta olemme jo tämän vuoden aikana kehittäneet uusia, hyvin toimivia digitaalisia toimintatapoja, Hernberg lisää.

Valmistavan teollisuuden uudet toimenpidekokonaisuudet ovat:

  1. Konepajateollisuuden alihankintaverkoston yhteistarjoaman rakentaminen, uusien arvoketjujen rakentaminen ja viennin vauhdittaminen
  2. Meriteollisuuden elvyttäminen: tilauskannan turvaaminen palauttamalla matkailijoiden luottamus risteilymatkailuunterveyttä ja turvallisuutta turvaavilla ratkaisuilla, uusien asiakkaiden ja asiakastoimialojen löytäminen sekä uusien liiketoimintamallien luominen
  3. Tekstiilien kierrätysratkaisujen, biopohjaisten tekstiilien sekä biopohjaisten pakkausten valmistajien yhteistarjoamien rakentaminen ja viennin vauhdittaminen
  4. Batteries from Finland -akkuarvoketjun yhteistarjoaman rakentaminen, viennin vauhdittaminen sekä investointien hankkiminen Suomeen
  5. Terveysteknologian ja diagnostiikkayritysten liiketoimintaedellytysten edistäminen

Busines Finlandin mukaan kokonaisuuksiin on valittu sekä perinteisiä vahvoja vientialoja että uusia lupaavia kasvualoja, ja niitä on suunniteltu yhteistyössä toimialojen kanssa.

Meriteollisuudella uusia ratkaisuja

Meriteollisuuden kanssa uudenlaisen tarjoaman työstäminen aloitettiin jo kesällä satamien ja matkustajalaivojen terveys- ja turvallisuusratkaisujen yhteistarjoaman rakentamisella, kertoo Business Finland.

- Meriteollisuus kattaa noin kymmeneksen Suomen kokonaisviennistä, ja alan näkymät ovat tällä hetkellä sumuiset risteilymatkustuksen seisahtumisen ja satamien kautta kuljetettavien rahtien määrän vähenemisen vuoksi. Uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistaminen sekä uusien ratkaisujen innovointi on nyt todella tärkeää, jotta yksi Suomen talouden peruspilareista pysyy pystyssä, toteaa Smart Mobility -ohjelman päällikkö Ulla Lainio lehdistötiedotteessa.

Uusimmat artikkelit

24.9.2020 | Tutkimus ja koulutus

VTT:n uusi prosessikemian pilotointialusta vauhdittaa bio- ja kiertotaloutta

Uusi prosessikemian pilotointialusta VTT Bioruukki -pilotointikeskuksessa on suunniteltu nopeuttamaan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden bio- ja kiertotaloushankkeita. Pilotointialustan avajaisia vietettiin 23.9.

Puuhuoltoketjun työhyvinvoinnissa on haasteita

Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti koko puuhuoltoketjun työhyvinvointia tähän saakka laajimman ja ketjun eri ammattiryhmät kattavan kyselyn avulla. Puuhuoltoketjussa tehdään pitkää työpäivää, mutta työolosuhteisiin ollaan tyytyväisiä. Liki puolet vastaajista arvioi työn kuitenkin henkisesti rasittavaksi.

20.9.2020 | Kumppaniartikkeli

Somotec: Lisää kulumiskestävyyttä tuotantoprosessiin

Teollisuuden kasvavat kilpailukyky- ja tehokkuusvaatimukset sekä usein raskaat käyttöolosuhteet edellyttävät laitteiden kulutuksen- ja korroosionkestävyyden jatkuvaa parantamista.

Fingrid valitsi Empowerin sähköasemien ja voimajohtojen kunnossapitopartneriksi

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n omistama Empower on valittu Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa ”yhdeksi merkittäväksi kunnossapitopartneriksi". Hankinnan kohteena ovat Fingridin sähköasemien ja voimajohtojen peruskunnossapitopalvelut vuosille 2021–2023.

14.9.2020 | Alan Uutiset

Neste aloittaa yt-neuvottelut, suunnittelee lakkauttavansa Naantalin jalostamon toiminnot

Neste suunnittelee Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin sekä Porvoon jalostamon kehittämistä kohti uusiutuvien ja kierrätys- raaka-aineiden prosessointia.

OL3 EPR:n sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Sen mukaan polttoaine ladataan reaktoriin maaliskuussa 2021, laitosyksikkö liitetään valtakunnan sähköverkkoon saman vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Liikuteltavat lasertyökalut tuovat joustavuutta kentälle

Uudet laserteknologiat mahdollistavat uuden joustavuuden tehdashalleissa ja kentällä tapahtuvassa työssä. Koherentti valo kohdistaa energian pienelle alueelle, jolloin alusta tai ympäristö ei vahingoitu, mutta työ käy nopeasti, siististi ja tarkasti.