Alan Uutiset | 6.11.2017

Caverion valottaa sijoittajille digiharppaustaan

Teollisuuden palveluita ja kiinteistötekniikkaa tarjoava Caverion julkistaa pääomapäivänään 7. marraskuuta uuden strategiansa ja uudet taloudelliset tavoitteensa. Vuoteen 2020 ulottuva strategia pohjautuu vahvaan tuloksentekokykyyn ja toimialan digitalisoitumiseen. 

- Päivitetyn vision mukaisesti Caverion haluaa olla asiakkaiden, työntekijöiden ja alan kumppaneiden ykkösvalinta digitalisoituvassa ympäristössä, toimitusjohtaja Ari Lehtoranta summaa.

Lehtorannan mielestä digitalisaatio mullistaa koko toimialan ja Caverionin kaltaiset yhtiöt hyötyvät tästä kehityksestä. 

- Olemme jo tällä hetkellä digitalisaation edelläkävijöitä, ja teknologia on tarjontamme ja kilpailukykymme ytimessä. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun ja toteutuksen, teknisen huollon ja kunnossapidon sekä palvelujen johtamisen, toimitusjohtaja sanoo ja arvioi, että markkinatilanne on juuri nyt hyvä ja näkymät suotuisat. 

Digitalisaatio vaatii kovaa tuloskuntoa

Ennen digitaaliseen kasvuun vahvasti investoimista Caverionin on kuitenkin parannettava nykysuoritustaan. Tämän vuoksi uusi strategia on jaettu kahteen vaiheeseen eli kuntoon ja kasvuun. Tästä tulee myös uuden strategian ytimekäs nimi eli kunnossa kasvuun.

Onnistuneen kuntoon -vaiheen toteutuksen jälkeen Caverion siirtyy strategiansa kasvuvaiheeseen vuosina 2019–2020. Tällöin päätavoitteena on palveluiden kasvun vauhdittaminen edelleen.  Caverion on asettanut erityiset tavoitteet liikevaihtonsa jakaumalle liiketoiminnoittain, ja yli vuoden 2020 ulottuvan pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa yli kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta teollisuuden palveluiden liiketoiminnalla.

Lisäksi Caverion on määrittänyt jatkuvaa huomiota ja parantamista vaativia alueita. Tällaisia ovat turvallisuus, laatu ja kestävä kehitys. Nämä toiminnot onkin määritelty uudessa strategiassa peruskiveksi (must-have).

Caverion Oyj on Helsingissä kotipaikkaansa pitävä pörssiyhtiö, joka suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuden palveluita. Yhtiö toimii 12 maassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa.

Uusimmat artikkelit

Kiina lopetti jätteiden tuonnin - Iso-Britannia hukkuu muoveihinsa

Ison-Britannian kierrätysalalle on epäselvää se, miten ala aikoo menestyä nyt, kun Kiina on kieltäytynyt vastaanottamasta muovijätteitä muista maista. Britannia on laivannut joka vuosi 500 000 tonnia muovia kierrätykseen Kiinassa, mutta toiminta on tykkänään loppunut vuodenvaihteessa.

Vain oikein asennettu vesimittari täyttää vaatimukset

Vain oikein asennettu vesimittari täyttää mittauslaitelain vaatimukset. Vesimittarin on täytettävä vaatimukset, jotta sitä saa käyttää laskutettavan vedenkulutuksen mittaukseen.

Mallintamalla nopeampia ja parempia biotalousprosesseja

VTT:n erikoistutkija, diplomi-insinööri Kristian Melin on väitöstyössään kehittänyt mallinnus- ja arviointimenetelmän, jonka avulla kehitettävistä biojalostamojen prosesseista voidaan löytää ne, jotka käyttävät raaka-aineen tehokkaimmin, vähentävät eniten kasvihuonekaasupäästöjä tai ovat taloudellisesti kannattavimpia. Lisäksi menetelmä voi nopeuttaa uusien biotalousprosessien kehitystä laboratoriosta tuotantomittakaavaan.

15.1.2018 | Tutkimus ja koulutus

Materiaalitutkimus ottaa digiloikan – TTY ja Aalto kehittävät uusia menetelmiä katalyyttimateriaalien suunnitteluun

Uusien materiaalien suunnittelu nopeutuu huimaa vauhtia. Kun perinteisesti materiaaleja on kehitetty laboratoriossa yrityksen ja erehdyksen kautta, käytetään nyt apuna muun muassa koneoppimisen menetelmiä.

Lämpöpumppuinvestoinnit jo puoli miljardia vuodessa – SULPU ry

Lämpöpumppujen sekä kappalemääräinen että erityisesti euromääräinen myynti kasvoi viime vuonna. Isojen lämpöpumppujen kauppa jatkoi vilkastumistaan. Reiluun 60 000 asennettuun lämpöpumppuun investoitiin lähes puoli miljardia vuodessa.

12.1.2018 | Alan Uutiset

Woikosken toimitusjohtaja valittiin kansainvälisen kaasunvalmistajien järjestö IOMA:n johtoon

Suomalaisen perheyhtiön Oy Woikoski Ab:n toimitusjohtaja Clas Palmberg valittiin IOMA:n presidentiksi kaudelle 2018 vuosikokouksessa, joka järjestettiin marraskuussa Dubaissa.