Alan Uutiset | 6.11.2017

Caverion valottaa sijoittajille digiharppaustaan

Teollisuuden palveluita ja kiinteistötekniikkaa tarjoava Caverion julkistaa pääomapäivänään 7. marraskuuta uuden strategiansa ja uudet taloudelliset tavoitteensa. Vuoteen 2020 ulottuva strategia pohjautuu vahvaan tuloksentekokykyyn ja toimialan digitalisoitumiseen. 

- Päivitetyn vision mukaisesti Caverion haluaa olla asiakkaiden, työntekijöiden ja alan kumppaneiden ykkösvalinta digitalisoituvassa ympäristössä, toimitusjohtaja Ari Lehtoranta summaa.

Lehtorannan mielestä digitalisaatio mullistaa koko toimialan ja Caverionin kaltaiset yhtiöt hyötyvät tästä kehityksestä. 

- Olemme jo tällä hetkellä digitalisaation edelläkävijöitä, ja teknologia on tarjontamme ja kilpailukykymme ytimessä. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun ja toteutuksen, teknisen huollon ja kunnossapidon sekä palvelujen johtamisen, toimitusjohtaja sanoo ja arvioi, että markkinatilanne on juuri nyt hyvä ja näkymät suotuisat. 

Digitalisaatio vaatii kovaa tuloskuntoa

Ennen digitaaliseen kasvuun vahvasti investoimista Caverionin on kuitenkin parannettava nykysuoritustaan. Tämän vuoksi uusi strategia on jaettu kahteen vaiheeseen eli kuntoon ja kasvuun. Tästä tulee myös uuden strategian ytimekäs nimi eli kunnossa kasvuun.

Onnistuneen kuntoon -vaiheen toteutuksen jälkeen Caverion siirtyy strategiansa kasvuvaiheeseen vuosina 2019–2020. Tällöin päätavoitteena on palveluiden kasvun vauhdittaminen edelleen.  Caverion on asettanut erityiset tavoitteet liikevaihtonsa jakaumalle liiketoiminnoittain, ja yli vuoden 2020 ulottuvan pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa yli kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta teollisuuden palveluiden liiketoiminnalla.

Lisäksi Caverion on määrittänyt jatkuvaa huomiota ja parantamista vaativia alueita. Tällaisia ovat turvallisuus, laatu ja kestävä kehitys. Nämä toiminnot onkin määritelty uudessa strategiassa peruskiveksi (must-have).

Caverion Oyj on Helsingissä kotipaikkaansa pitävä pörssiyhtiö, joka suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuden palveluita. Yhtiö toimii 12 maassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa.

Uusimmat artikkelit

23.3.2018 | Alan Uutiset

Fujitsu avasi Brysselissä lohkoketjusovelluksia kehittävän innovaatiokeskuksen

Fujitsu on avanut Brysselissä lohkoketjuihin erikoistuneen innovaatiokeskuksen, jonka tavoitteena on edistää lohkoketjujen ja muiden hajautettujen tilikirjojen käyttöä. Lohkoketjut muuttavat sekä kuluttajien että yritysten toimintamalleja, sillä niiden ansiosta tavaroiden ja palvelujen ostaminen, myyminen ja vaihtaminen mullistuvat.

Metallin 3D-tulostus kiinnostaa Suomessa ja maailmalla

Siinä missä Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa metallin 3D-tulostus on ollut suosittu tuotantotapa jo pidempään, ovat Suomessa vastaavat markkinat vasta lämpenemässä. 3D-tulostaminen kiinnosti messukävijöitä myös Tampereen Konemessut -tilaisuudessa.

Resurssitehokkaampi kiviaineshuolto säästää ympäristöä ja kustannuksia

Kiviaineksia voidaan hyödyntää aiempaa resurssitehokkaammin sekä samalla vähentää ympäristöhaittoja ja säästää kustannuksia. Resurssitehokkaasta kiviaineshuollosta on juuri ilmestynyt ympäristöministeriön raportti.

Caverion vastaamaan Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kunnossapidosta

Caverion ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä investointiluontoisten projektien toteutuksesta.

19.3.2018 | Tutkimus ja koulutus

Nopeampia ja parempia biotalousprosesseja mallintamalla

VTT:n erikoistutkija, diplomi-insinööri Kristian Melin on väitöstyössään kehittänyt mallinnus- ja arviointimenetelmän, jonka avulla kehitettävistä biojalostamojen prosesseista voidaan löytää ne, jotka käyttävät raaka-aineen tehokkaimmin, vähentävät eniten kasvihuonekaasupäästöjä tai ovat taloudellisesti kannattavimpia. Lisäksi menetelmä voi nopeuttaa uusien biotalousprosessien kehitystä laboratoriosta tuotantomittakaavaan.

Yhteistyörobotit eli cobotit nostavat Suomea maailman kärkeen

Suomi on 15. sijalla tuotantoaan eniten automatisoineiden maiden joukossa maailmassa. Robottiasiantuntijan mukaan osasyy piilee Suomen koulujärjestelmässä, eikä maan esiinmarssi suinkaan ole pysähtynyt. Muista Pohjoismaista Ruotsi on sijalla 5 ja Tanska sijalla 6.