https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 11.12.2013

EFNMS uusii organisaatiotaan ja aktivoituu

European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS), joka on 22 eurooppalaisen maan kunnossapitoyhdistysten katto-organisaatio, piti vuosikokouksensa Kööpenhaminassa 26.10.2013. Toiminnan kehittämistä ja aktivoitumista haetaan uudella toimintastrategialla.

Euroopassa vallitsevalla lamalla on ollut vaikutuksensa myös EFNMS:n toimintaan. Kaikilla kansallisilla yhdistyksillä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua kansainväliseen yhteistyöhön aikaisempien vuosien tapaan. Samalla lama on heikentänyt EFNMS:n taloudellisia resursseja.

Kööpenhaminan yhdistyskokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, uusia yhdistyksen toimintastrategian ja samalla keventää yhdistyksen kulurakennetta pienentämällä operatiivisen hallituksen jäsenten määrän seitsemästä neljään. Perinteistä komiteatyöskentelyä päätettiin myös uusia ja samalla hakeutua yhteistyöhön EU-rahoitteisiin projekteihin. Myös yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui.

Uusi organisaatioehdotus EFNMS:lle

EFNMS:n puheenjohtaja Alexander Stuber, Sveitsistä, päätti kolmivuotisen puheenjohtajakautensa Kööpenhaminan yleiskokouksessa (General Assembly) ja luovutti vetovastuun belgialaiselle Herman Baetsille. Kööpenhaminan kokouksessa esitettiin ehdotus EFNMS:n uudeksi organisaatioksi.

Organisaatio noudattaa yhdistyksen uutta strategiaa, jossa yhteistyötä kehitetään EU:n kanssa, komiteatyöskentelyä aktivoidaan ja hallitustyöskentelyä tehostetaan. Samalla perustetaan, aluksi osapäiväisenä toimiva, toiminnanjohtajan virka.

EFNMS aktivoituu EU-projekteihin

EFNMS on tehnyt sopimuksen liittyä EU-rahoitteeseen MORE4CORE (M4C) -projektiin, jonka budjetti on yli miljoona euroa. Projekti on käynnistynyt v. 2011 ja päättyy 1.6.2015. M4C-projektin tavoitteet ovat:

 a) Sitouttaa avainpelaajat Euroopassa

 • Tunnistaa teollisuuden, tutkimusalan, koulutuksen ja päättäjien avainpelaajat.
 • Sitouttaa nämä yhdessä kehittämään kunnossapitoa (MRO:ta), sen tehokkuutta, osaamista ja merkityksen ymmärrystä koko Euroopan parhaaksi.

 b) Organisoida ja luoda yhteistyömahdollisuuksia

 • Käynnistää M4C-työtyöryhmiä, joiden tavoitteena on yhteistyön, tutkimuksen, henkilöjohtamisen, innovaatioiden, lakisäännösten ja standardien kehittäminen.
 • Laatia tavoiteohjelmia sekä koordinoida ja järjestää yhteistyötilaisuuksia.

EFNMS:n komiteatyöskentely monipuolistuu

EFNMS:n aktiviteetit ovat pääasiassa komiteatyöskentelyä. Eri maissa toimivien kunnossapitoyhdistysten asiantuntijat, joilla on yhteinen kiinnostus kehittää tiettyä kunnossapidon osa-aluetta, ovat muodostaneet EFNMS:n lipun alla komiteoita, jotka ovat tuottaneet uusia tutkimustuloksia, työtapoja, menetelmiä, standardeja, jne. Aktiivisimmat komiteat viime vuosina ovat olleet: Asset Management, Assessment, Maintenance Education & Certification ja Safety, Health & Enviroment.

22 Euroopan kunnossapitoyhdistyksen

22 Euroopan kunnossapitoyhdistyksen edustajat ja komiteajäsenet EFNMS:n vuosikokouksessa Kööpenhaminassa lokakuussa 2013.

Merkiksi uudesta

Merkiksi uudesta puheenjohtajuudesta Herman Baets, Belgia, otti vastaan puheenjohtajan nuijan edeltäjältään Alexander Stuberilta.

Benchmarking Assesment

Benchmarking/Assesment -työrymä aktiivisena Kööpenhaminan kokouksessa. Oikealla komitean puheenjohtaja Christer Olsson. Komitea tulee julkaisemaan lähiaikoina koko Euroopan kattavan tutkimuksen: ”Maintenance KPI Benchmark”.

Kunnossapitoon liittyy kuitenkin suuri joukko muitakin osaamisalueita, kuin mitä EFNMS:n komiteat ovat tähän asti työstäneet. Koska EFNMS haluaa olla täysipainoisesti mukana M4C-projektin kehittämisessä, yhdistys on päättänyt laajentaa komiteatoimintansa kattamaan seuraavat 9 kunnossapidon osa-aluetta:

 • Maintenance within Physical Asset Management
 • Maintenance Management
 • Administration in Maintenance
 • Maintenance Engineering
 • Maintenance Methods
 • Information and Communication Technologies
 • Safety, Health & Environment
 • Execution
 • Qualification & Certification

Alkuun kansallisten kunnossapitoyhdistysten resurssit eivät varmaan riitä lähettämään edustajia kaikkiin komiteoihin. Tavoite on kuitenkin se, että jokaiseen ”laatikkoon” nimetään asiantuntija/puheenjohtaja, jonka tehtävä on kerätä ko. kunnossapidon osaalueeseen liittyvää tietoa mahdollisimman laajalti ja toimia EFNMS:n asiantuntijana ko. aiheissa.

Mikäli vähintään 5 asiantuntijaa eri maista on kiinnostunut kehittämään yhdessä ko. aihepiiriä, nämä voivat muodostaa yhdessä EFNMS:n komitean.

Kaikki Euroopan kunnossapitoyhdistykset voivat lähettää ko. aiheiden kehittämisestä kiinnostuneita asiantuntijoita perustettaviin komiteoihin. Kaikki komiteatyöskentelyn tulokset tulevat olemaan niin komiteatyöskentelyyn osallistuneiden kuin kaikkien EFNMS:n kunnossapitoyhdistysten vapaasti käytettävissä.

Komiteatyöskentelyn tuloksia on tarkoitus myös hyödyntää MORE4CORE projekteissa, jolloin EU:n M4C-projekti saattaa osittain korvata komiteatyöskentelyyn osallistujien kustannuksia.

EU:lla on selkeä tavoite: tehdä kunnossapidon osaamisesta merkittävä kilpailukeino Euroopalle. EFNMS haluaa olla mukana tämän tavoitteen toteuttamisessa.

Kari Komonen

Kari Komonen Suomesta on toiminut ansiokkaasti Asset Management -komitean käynnistäjänä ja puheenjohtajana. Kuvassa Kari selvittää Kööpenhaminan kokoukselle, mikä on ”Difference between life cycle of an item and an asset?”

Göran Westerholm

Göran Westerholm

Promaint ry

goran.westerholm@kunnossapito.fi

Uusimmat artikkelit

29.11.2022 | Alan Uutiset

Wärtsilä liittoutuu suomalaisen Hycamiten kanssa vetytuotannon kehittämiseksi

Konseptissa hyödynnetään olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria.

Tutkimus todistaa: aggregaattien päästöistä eroon kannettavalla virtalähteellä

Tuore EU-rahoitteinen tutkimus osoittaa kannettavien virtalähteiden päästövähennys- ja kustannusäästöpotentiaalin.

Stora Enso uudisti Imatran tehtaiden puunkäsittelyn – vettä kuluu 500 miljoonaa litraa vähemmän vuodessa

Stora Enson Imatran tehtaiden käyttämät puut kuoritaan ja haketetaan keskitetysti Kaukopään tehtaan kolmella kuorintalinjalla.

4.11.2022 | Kumppaniartikkeli

Mekaaninen tiiviste on laitteen herkin kohta - näin tuotteen valinta ja huolto säästää rahaa

Oikeanlaisella tiivisteellä vältetään rikkoontumisia ja optimoidaan käyttökustannuksia. Mekaanisen tiivisteen huolto säästää rahaa ja ympäristöä. Sulzerin asiantuntijaverkosto on asiakkaan tukena kaikissa tiivisteisiin liittyvissä aiheissa.

Viranomaiselta hyväksyntä: Helen siirtää käyttö- ja kunnossapitopalveluita Enersenselle

Helen ostaa palvelut jatkossa Enersense IN Oy:ltä. Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta.

19.8.2022 | Tutkimus ja koulutus

Koulutusyhteistyöllä henkilöstön hyvinvointia

Wirmax on tehnyt Taitotalon kanssa koulutusyhteistyötä tammikuusta 2022 alkaen. Yhteistyö alkoi, kun Taitotalon asiakkuuspäällikkö osasi jo ensineuvottelussa ehdottaa ja tarjota Wirmaxille sopivia koulutusratkaisuja.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.