https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 11.12.2013

EFNMS uusii organisaatiotaan ja aktivoituu

European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS), joka on 22 eurooppalaisen maan kunnossapitoyhdistysten katto-organisaatio, piti vuosikokouksensa Kööpenhaminassa 26.10.2013. Toiminnan kehittämistä ja aktivoitumista haetaan uudella toimintastrategialla.

Euroopassa vallitsevalla lamalla on ollut vaikutuksensa myös EFNMS:n toimintaan. Kaikilla kansallisilla yhdistyksillä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua kansainväliseen yhteistyöhön aikaisempien vuosien tapaan. Samalla lama on heikentänyt EFNMS:n taloudellisia resursseja.

Kööpenhaminan yhdistyskokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, uusia yhdistyksen toimintastrategian ja samalla keventää yhdistyksen kulurakennetta pienentämällä operatiivisen hallituksen jäsenten määrän seitsemästä neljään. Perinteistä komiteatyöskentelyä päätettiin myös uusia ja samalla hakeutua yhteistyöhön EU-rahoitteisiin projekteihin. Myös yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui.

Uusi organisaatioehdotus EFNMS:lle

EFNMS:n puheenjohtaja Alexander Stuber, Sveitsistä, päätti kolmivuotisen puheenjohtajakautensa Kööpenhaminan yleiskokouksessa (General Assembly) ja luovutti vetovastuun belgialaiselle Herman Baetsille. Kööpenhaminan kokouksessa esitettiin ehdotus EFNMS:n uudeksi organisaatioksi.

Organisaatio noudattaa yhdistyksen uutta strategiaa, jossa yhteistyötä kehitetään EU:n kanssa, komiteatyöskentelyä aktivoidaan ja hallitustyöskentelyä tehostetaan. Samalla perustetaan, aluksi osapäiväisenä toimiva, toiminnanjohtajan virka.

EFNMS aktivoituu EU-projekteihin

EFNMS on tehnyt sopimuksen liittyä EU-rahoitteeseen MORE4CORE (M4C) -projektiin, jonka budjetti on yli miljoona euroa. Projekti on käynnistynyt v. 2011 ja päättyy 1.6.2015. M4C-projektin tavoitteet ovat:

 a) Sitouttaa avainpelaajat Euroopassa

 • Tunnistaa teollisuuden, tutkimusalan, koulutuksen ja päättäjien avainpelaajat.
 • Sitouttaa nämä yhdessä kehittämään kunnossapitoa (MRO:ta), sen tehokkuutta, osaamista ja merkityksen ymmärrystä koko Euroopan parhaaksi.

 b) Organisoida ja luoda yhteistyömahdollisuuksia

 • Käynnistää M4C-työtyöryhmiä, joiden tavoitteena on yhteistyön, tutkimuksen, henkilöjohtamisen, innovaatioiden, lakisäännösten ja standardien kehittäminen.
 • Laatia tavoiteohjelmia sekä koordinoida ja järjestää yhteistyötilaisuuksia.

EFNMS:n komiteatyöskentely monipuolistuu

EFNMS:n aktiviteetit ovat pääasiassa komiteatyöskentelyä. Eri maissa toimivien kunnossapitoyhdistysten asiantuntijat, joilla on yhteinen kiinnostus kehittää tiettyä kunnossapidon osa-aluetta, ovat muodostaneet EFNMS:n lipun alla komiteoita, jotka ovat tuottaneet uusia tutkimustuloksia, työtapoja, menetelmiä, standardeja, jne. Aktiivisimmat komiteat viime vuosina ovat olleet: Asset Management, Assessment, Maintenance Education & Certification ja Safety, Health & Enviroment.

22 Euroopan kunnossapitoyhdistyksen

22 Euroopan kunnossapitoyhdistyksen edustajat ja komiteajäsenet EFNMS:n vuosikokouksessa Kööpenhaminassa lokakuussa 2013.

Merkiksi uudesta

Merkiksi uudesta puheenjohtajuudesta Herman Baets, Belgia, otti vastaan puheenjohtajan nuijan edeltäjältään Alexander Stuberilta.

Benchmarking Assesment

Benchmarking/Assesment -työrymä aktiivisena Kööpenhaminan kokouksessa. Oikealla komitean puheenjohtaja Christer Olsson. Komitea tulee julkaisemaan lähiaikoina koko Euroopan kattavan tutkimuksen: ”Maintenance KPI Benchmark”.

Kunnossapitoon liittyy kuitenkin suuri joukko muitakin osaamisalueita, kuin mitä EFNMS:n komiteat ovat tähän asti työstäneet. Koska EFNMS haluaa olla täysipainoisesti mukana M4C-projektin kehittämisessä, yhdistys on päättänyt laajentaa komiteatoimintansa kattamaan seuraavat 9 kunnossapidon osa-aluetta:

 • Maintenance within Physical Asset Management
 • Maintenance Management
 • Administration in Maintenance
 • Maintenance Engineering
 • Maintenance Methods
 • Information and Communication Technologies
 • Safety, Health & Environment
 • Execution
 • Qualification & Certification

Alkuun kansallisten kunnossapitoyhdistysten resurssit eivät varmaan riitä lähettämään edustajia kaikkiin komiteoihin. Tavoite on kuitenkin se, että jokaiseen ”laatikkoon” nimetään asiantuntija/puheenjohtaja, jonka tehtävä on kerätä ko. kunnossapidon osaalueeseen liittyvää tietoa mahdollisimman laajalti ja toimia EFNMS:n asiantuntijana ko. aiheissa.

Mikäli vähintään 5 asiantuntijaa eri maista on kiinnostunut kehittämään yhdessä ko. aihepiiriä, nämä voivat muodostaa yhdessä EFNMS:n komitean.

Kaikki Euroopan kunnossapitoyhdistykset voivat lähettää ko. aiheiden kehittämisestä kiinnostuneita asiantuntijoita perustettaviin komiteoihin. Kaikki komiteatyöskentelyn tulokset tulevat olemaan niin komiteatyöskentelyyn osallistuneiden kuin kaikkien EFNMS:n kunnossapitoyhdistysten vapaasti käytettävissä.

Komiteatyöskentelyn tuloksia on tarkoitus myös hyödyntää MORE4CORE projekteissa, jolloin EU:n M4C-projekti saattaa osittain korvata komiteatyöskentelyyn osallistujien kustannuksia.

EU:lla on selkeä tavoite: tehdä kunnossapidon osaamisesta merkittävä kilpailukeino Euroopalle. EFNMS haluaa olla mukana tämän tavoitteen toteuttamisessa.

Kari Komonen

Kari Komonen Suomesta on toiminut ansiokkaasti Asset Management -komitean käynnistäjänä ja puheenjohtajana. Kuvassa Kari selvittää Kööpenhaminan kokoukselle, mikä on ”Difference between life cycle of an item and an asset?”

Göran Westerholm

Göran Westerholm

Promaint ry

goran.westerholm@kunnossapito.fi

Uusimmat artikkelit

20.9.2023 | Alan Uutiset

Valmetin toimittama Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas käynnistettiin

Tänään onnistuneesti käynnistetty tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja sen selluntuotantokapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.