https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 21.6.2022

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

co22

Hieman alle 30 prosenttia maailmanlaajuisesti tutkituista 1 640 yrityksestä on palkannut oman kestävän kehityksen johtajan (Chief Sustainability Officer, CSO), kun Euroopassa vastaava luku nousee 35 prosenttiin. Tämä  selviää PwC:n Strategy&:n tuoreesta Chief Sustainability Officer -tutkimuksesta . CSO:n pääasiallisena tehtävänä on tuoda kestävän kehityksen kysymykset ylimmän johdon pöytään.
Maakohtaisesti tarkasteltuna Ranska (57 %), Yhdysvallat (47 %), Intia (44 %), Iso-Britannia (37 %) ja Saksa (35 %) sijoittuvat kestävän kehityksen edelläkävijöihin. Näiden maiden kohdalla CSO-suhdeluku on korkein.
Tutkituista toimialoista CSO-johtajien osuus on korkea varsinkin niillä toimialoilla, jotka kokevat jo nyt sääntelyvaatimusten, sijoittajien, yleisön sekä sosiaalisen median puolelta paineita kestävyystoimien lisäämiseksi. Määrällisesti eniten CSO-johtajia työskentelee kuluttajatuotteisiin liittyvillä teollisuudenaloilla, joiden energiantarve on suuri. Näihin lukeutuvat kulutustavarateollisuus (50 %), kemianteollisuus (45 %) ja öljy- kaasuteollisuus (42 %).
Roolin merkitys on kuitenkin kasvanut myös muilla toimialoilla. Pelkästään vuonna 2021 tutkitut yritykset nimittivät yhteensä 68 CSO-johtajaa, mikä on enemmän kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä.
 
– ESG:n eri ulottuvuuksista on tullut tärkeitä arviointikriteerejä yrityksiä tarkasteltaessa. Kyse ei ole pelkästään rahoituksen saannista, sillä myös potentiaaliset työntekijät ja suuri yleisö luovat aiempaa aktiivisemmin oman mielikuvansa yrityksestä sen tekemien ESG-valintojen pohjalta, sanoo PwC Suomen Strategy&-liiketoiminnan vetäjä Juuso Laatikainen

Asenneilmapiiri muutoksessa

Kestävään kehitykseen kohdistuvat vaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet lyhyessä ajassa – vielä muutama vuosi sitten kestävyys oli teemana melko toissijaisessa asemassa yritysten agendalla. Nykyisin ESG-valinnat vaikuttavat kaikkiin yritystoiminnan osa-alueisiin.

– Kestävä kehitys ei voi olla vain jonkin osaston toissijainen tehtävä, vaan se tulisi sisällyttää yrityksen kaikkeen toimintaan ja sitä tulisi johtaa mieluiten ensimmäiseltä tai toiselta johtotasolta, huomauttaa Laatikainen.
Tutkimuksesta ilmenee, että toistaiseksi yritykset ovat globaalisti valinneet mieluiten sisäisen hakijan (59 %) täyttäessään CSO:n paikkaa. Noin joka viidennellä CSO:lla oli jo ennen nimittämistään ammatillinen tausta liiketoiminnan ja kestävän kehityksen alalla. CSO:n nimittämisissä yritykset ovat jo lähellä täydellistä sukupuolten välistä tasa-arvoa: 48 prosenttia CSO-johtajista on naisia.
 
– Vahvan CSO:n avulla yritykset toteuttavat kokonaisvaltaista ESG-muutosta johdonmukaisesti ja samalla luovat lisäarvoa itselleen sekä koko yhteiskunnalle, PwC Suomen Strategy&:n Juuso Laatikainen summaa.

Uusimmat artikkelit

Tampereen Naistenlahden uusi biovoimalaitos leikkaa 20 prosenttia kaupungin hiilidioksidipäästöistä

Tänään käyttöön vihitty Tampereen Sähkölaitoksen Naistenlahden biovoimalaitoksen kiertoleijukattilan pääpolttoaineita ovat uusiutuvat metsäperäiset biomassat.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

16.5.2023 | Alan Uutiset

Destia voitti jälleen Savon radan kunnossapitosopimuksen

Destia jatkaa Savon radan ja sen turvalaitteiden kunnossapitäjänä lokakuuhun 2028 Väyläviraston uusittua Destian sopimuksen. 

HVK julkaisi yrityksille suunnatun oppaan kyberturvallisuudesta

Pilvipalveluita ei tarvitse nähdä riskinä̈ huoltovarmuudelle, vaan oikein käytettynä ne tukevat jatkuvuudenhallintaa.

5.4.2023 | Kumppaniartikkeli

Prosessilaitteiden optimointi ja kierrätys on vastuullisuutta

“Kerromme asiakkaillemme avoimesti, kun käytämme kierrätettyjä komponentteja ja myymme uudenveroisiksi kunnostettuja “pre-owned”-laitteistoja.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.