https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 21.6.2022

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

co22

Hieman alle 30 prosenttia maailmanlaajuisesti tutkituista 1 640 yrityksestä on palkannut oman kestävän kehityksen johtajan (Chief Sustainability Officer, CSO), kun Euroopassa vastaava luku nousee 35 prosenttiin. Tämä  selviää PwC:n Strategy&:n tuoreesta Chief Sustainability Officer -tutkimuksesta . CSO:n pääasiallisena tehtävänä on tuoda kestävän kehityksen kysymykset ylimmän johdon pöytään.
Maakohtaisesti tarkasteltuna Ranska (57 %), Yhdysvallat (47 %), Intia (44 %), Iso-Britannia (37 %) ja Saksa (35 %) sijoittuvat kestävän kehityksen edelläkävijöihin. Näiden maiden kohdalla CSO-suhdeluku on korkein.
Tutkituista toimialoista CSO-johtajien osuus on korkea varsinkin niillä toimialoilla, jotka kokevat jo nyt sääntelyvaatimusten, sijoittajien, yleisön sekä sosiaalisen median puolelta paineita kestävyystoimien lisäämiseksi. Määrällisesti eniten CSO-johtajia työskentelee kuluttajatuotteisiin liittyvillä teollisuudenaloilla, joiden energiantarve on suuri. Näihin lukeutuvat kulutustavarateollisuus (50 %), kemianteollisuus (45 %) ja öljy- kaasuteollisuus (42 %).
Roolin merkitys on kuitenkin kasvanut myös muilla toimialoilla. Pelkästään vuonna 2021 tutkitut yritykset nimittivät yhteensä 68 CSO-johtajaa, mikä on enemmän kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä.
 
– ESG:n eri ulottuvuuksista on tullut tärkeitä arviointikriteerejä yrityksiä tarkasteltaessa. Kyse ei ole pelkästään rahoituksen saannista, sillä myös potentiaaliset työntekijät ja suuri yleisö luovat aiempaa aktiivisemmin oman mielikuvansa yrityksestä sen tekemien ESG-valintojen pohjalta, sanoo PwC Suomen Strategy&-liiketoiminnan vetäjä Juuso Laatikainen

Asenneilmapiiri muutoksessa

Kestävään kehitykseen kohdistuvat vaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet lyhyessä ajassa – vielä muutama vuosi sitten kestävyys oli teemana melko toissijaisessa asemassa yritysten agendalla. Nykyisin ESG-valinnat vaikuttavat kaikkiin yritystoiminnan osa-alueisiin.

– Kestävä kehitys ei voi olla vain jonkin osaston toissijainen tehtävä, vaan se tulisi sisällyttää yrityksen kaikkeen toimintaan ja sitä tulisi johtaa mieluiten ensimmäiseltä tai toiselta johtotasolta, huomauttaa Laatikainen.
Tutkimuksesta ilmenee, että toistaiseksi yritykset ovat globaalisti valinneet mieluiten sisäisen hakijan (59 %) täyttäessään CSO:n paikkaa. Noin joka viidennellä CSO:lla oli jo ennen nimittämistään ammatillinen tausta liiketoiminnan ja kestävän kehityksen alalla. CSO:n nimittämisissä yritykset ovat jo lähellä täydellistä sukupuolten välistä tasa-arvoa: 48 prosenttia CSO-johtajista on naisia.
 
– Vahvan CSO:n avulla yritykset toteuttavat kokonaisvaltaista ESG-muutosta johdonmukaisesti ja samalla luovat lisäarvoa itselleen sekä koko yhteiskunnalle, PwC Suomen Strategy&:n Juuso Laatikainen summaa.

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

Keliberin Rapasaaren malmin koeajossa saavutettiin korkea konversioaste

Keliber on saanut päätökseen nelivaiheisen pilotmittakaavan koeohjelman kolme ensimmäistä vaihetta. FLSmidthin kanssa tehdyssä jatkuvatoimisen korkealämpötilakonversion koeajossa saavutettiin korkea 96,3 prosentin konversioaste.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.