https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 29.3.2021

EcoUpin kehittämä menetelmä muuttaa rakennuksien purkuvillan ongelmajätteestä uusiomateriaaliksi

Suomalainen kiertotalouden asiantuntijayritys EcoUp on tuonut ensimmäisenä markkinoille ekologisen menetelmän purkuvillan kierrättämiseen. Rakentamisen jätteenä syntyvän mineraalivillan, lasi- ja kivivillan, kierrättäminen on ollut tähän saakka erittäin vaikeaa. Purkuvilla ei ole kelvannut energiajakeeksikaan vaan on tähän asti päätynyt kaatopaikalle, jonne se on maatumattomana jäänyt pysyvästi.

a52930a0dc987a94_800x800ar

EcoUpin tuotantolaitoksessa Varsinais-Suomessa purkuvillasta valmistetaan uusiomateriaalia, jota voidaan käyttää muun muassa sementin, asfaltin ja tiilien entistä ekologisemmassa valmistuksessa.

–Euroopan alueella käytetystä mineraalivillasta kertyy jätettä vuositasolla arviolta noin 2,5 miljoonaa tonnia, ja sen hävittäminen on vaikeaa ja kallista. Käytetyn mineraalivillan uusiokäyttöön ei ole tähän asti ollut ekologista teollisen mittakaavan ratkaisua, mutta nyt tämän innovaation myötä edellytykset EU:n jätedirektiivissä tavoitteeksi asetetun 70 prosentin kierrätysasteen saavuttamiseksi ovat nyt paremmat kuin koskaan, sanoo EcoUpin toimitusjohtaja Antti Ollikainen.

Päästöttömyys on pysyvä muutos

Innovaation ekologiset hyödyt ovat monipuoliset: resurssitehokkuus paranee purkumateriaalien uusiokäytöllä, ja rakentamisen päästöt pienenevät huomattavasti. Rakentamisen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen arvioidaan olevan globaalisti noin 40 prosenttia kaikista päästöistä, joten rakentamisen yhä kiihtyessä kysymys päästöjen pienentämisestä on keskeinen.

–Tavoite rakennusalan päästöttömyydestä ei ole ohimenevä trendi, vaan pysyvä muutos, joka avaa valtavasti kestävän arvonluonnin mahdollisuuksia. Kaupallista arvoa luodaan paitsi erottuvuudella ja laadulla, myös auttamalla kaikkia alan yrityksiä ja yksityisiä kuluttajia kohti kestävää rakentamista, Antti Ollikainen jatkaa.

EcoUp Oy:n kehittämää innovaatiota hyödynnetään muun muassa Kiasman nykytaiteen museon peruskorjaustöistä syntyvien purkuvillojen käsittelyssä. Porvoon Kilpilahdessa sijaitsevan Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitoksen saneerauksessa syntyvä villajäte ohjataan niin ikään EcoUpin käsiteltäväksi. Purkuvillan keräyksessä kumppaneina toimivat muun muassa Revanssi ja Delete.

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.