Alan Uutiset | 13.2.2020

Energiateollisuus: Enemmistö asiakkaista valmiita maksamaan enemmän siitä, että sähkökatkot vähenevät

Jopa puolet kuluttajista arvioi verojen osuuden kotitalouden keskimääräisestä sähkölaskusta todellista pienemmäksi, ilmenee Energiateollisuus ry:n teettämästä kyselystä. Samalla selvisi, että enemmistö vastaajista on edelleen valmis maksamaan sähkön toimitusvarmuudesta.

clouds-conductor-current-189524

Verot koostuvat sähkönsiirtolaskun yhteydessä perittävästä sähköverosta ja arvonlisäverosta, ja niiden yhteenlaskettu osuus siirtolaskusta on noin 30 prosenttia.  

- Pidemmällä aikajaksolla katsottuna merkittävä osa sähkönsiirron kallistumisesta johtuu verotuksen kiristymisestä, toteaa Energiateollisuuden asiantuntija Ina Lehto. – Viimeisen kymmenen vuoden aikana sähkönsiirtolaskulla maksettava sähkövero on noussut 2,5 kertaiseksi, samalla kun vuonna 2013 voimaantullut laki sähkön toimitusvarmuuden parantamisesta on nostanut yhtiöiden kustannuksia, Lehto jatkaa.  

Enemmistö vastaajista on edelleen valmis maksamaan sähkön toimitusvarmuudesta, vaikka pudotusta on vuodesta 2012 jonkin verran.  Vuonna 2012 niiden osuus, jotka eivät olleet lainkaan valmiita panostamaan toimitusvarmuuteen oli 28 prosenttia, nyt se oli noussut ja oli 41 prosenttia.  

- Sähkökatkojen hallinta on aika hyvällä mallilla, mutta toimitusvarmuutta edelleen parannetaan muun muassa maakaapeloimalla, rakentamalla ilmajohtoja säävarmemmiksi, kehittämällä verkostoautomaatiota ja hyödyntämällä älyverkkoratkaisuja, Lehto toteaa. – Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä myrsky katkoi sähköt 16.000 asiakkaalta, mutta jo samana iltana katkot oli saatu painettua muutamaan kymmeneen. Saavutus on aika komea, kun huomioidaan että pahin katkopiikki tuli neljältä aamulla, Lehto jatkaa.  

Yhtiöt investoivat sähköverkkoihin vuosittain lähes miljardi euroa, ja se vastaa arvioiden mukaan lähes viittätoista prosenttia kaikista teollisuuden vuonna 2020 tekemistä investoinneista. Elinkeinoelämän keskusliiton julkistaman arvioin mukaan teollisuuden yhteenlasketut investoinnit tulevat olemaan noin seitsemän miljardia vuonna 2020.  

Ihmiset kokevat sähkölaskunsa epäselviksi. Noin 42 prosenttia vastanneista koki ymmärtävänsä kaiken tarpeellisen, mutta lopuille ainakin osa sähkölaskusta jää epäselväksi.  

- Osa siirtolaskusta perustuu kulutettavaan energiaan, osa sähköverkkojen ylläpitoon, ja loput on veroa, Lehto kertoo. Siirron osuutta on vaikea hahmottaa, koska näennäisesti asiakas saa vain johdon talonsa kulmalle, verkkojen ylläpidon vaatima jatkuva työ jää piiloon. Linjoja kuitenkin uusitaan jatkuvasti, ja uudet älykkäät verkot vaativat kehitystyötä ja järjestelmämuutoksia, että palvelu pelaa myös jatkossa, Lehto toteaa.  

Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 29.11 – 2.12.2019 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän (18v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kokonaisvastaajamäärä on 1001.   

Uusimmat artikkelit

21.2.2020 | Alan Uutiset

Business Finland: "Koronaviruksen vaikutukset suomalaisiin yrityksiin eivät ole vielä laajasti nähtävillä"

Noin puolet suomalaisyrityksistä arvioi, ettei koronavirusepidemia juurikaan vaikuta liikevaihtoon tai vientiin lyhyellä aikavälillä. Kolmasosa arvioi, että vaikutukset ovat joko kielteisiä tai hyvin kielteisiä lyhyellä aikavälillä, selviää Business Finlandin toteuttamasta kyselystä.

21.2.2020 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto vahvistaa energiatutkimustaan

Vaasan yliopiston energiatutkimuksen tavoitteena on pyrkiä vastaamaan joustavan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Tutkimusta tehdään muun muassa tulevaisuuden älykkäisiin energiajärjestelmiin ja -verkkoihin, uusiin polttoaineisiin sekä teollisuuden ja alueellisiin kiertotalouden ratkaisuihin liittyen.

Työhyvinvointi on kahden kauppaa

Työ teollisuuden alalla on kuormittavaa, ja kuormitusta kasvattaa entisestään työn epäsäännöllisyys. Vuorotyö lisää muun muassa sydän- ja verisuonisairausten riskiä, mutta haittojen vähentämiseen voivat vaikuttaa niin työntekijä kuin työnantajakin.

Boomin dataintegraatiopalvelu IFS:n asiakkaiden käyttöön

IFS:n kenttähuollon ratkaisut, toiminnanohjausjärjestelmät ja kunnossapidon järjestelmät hyödyntävät jatkossa Boomin tarjoamia integraatiomahdollisuuksia yhdistämällä laajat ja nopeasti muuttuvat tietojoukot sovelluksiinsa.

Ratkaisu sähköautojen akkuongelmaan?

Lontoon UCL:n (University College of London) ja Kiinan tiedeakatemian tutkijat ovat kehittäneet ja osoittaneet uuden taivutettavan, grafeenista valmistetun superkondensaattorin, joka lupaa ratkaista sekä sähköautojen että kannettavien laitteiden akkuongelmat. Asiasta kertoi ETN.fi-verkkosivusto.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.