Alan Uutiset | 13.2.2020

Energiateollisuus: Enemmistö asiakkaista valmiita maksamaan enemmän siitä, että sähkökatkot vähenevät

Jopa puolet kuluttajista arvioi verojen osuuden kotitalouden keskimääräisestä sähkölaskusta todellista pienemmäksi, ilmenee Energiateollisuus ry:n teettämästä kyselystä. Samalla selvisi, että enemmistö vastaajista on edelleen valmis maksamaan sähkön toimitusvarmuudesta.

clouds-conductor-current-189524

Verot koostuvat sähkönsiirtolaskun yhteydessä perittävästä sähköverosta ja arvonlisäverosta, ja niiden yhteenlaskettu osuus siirtolaskusta on noin 30 prosenttia.  

- Pidemmällä aikajaksolla katsottuna merkittävä osa sähkönsiirron kallistumisesta johtuu verotuksen kiristymisestä, toteaa Energiateollisuuden asiantuntija Ina Lehto. – Viimeisen kymmenen vuoden aikana sähkönsiirtolaskulla maksettava sähkövero on noussut 2,5 kertaiseksi, samalla kun vuonna 2013 voimaantullut laki sähkön toimitusvarmuuden parantamisesta on nostanut yhtiöiden kustannuksia, Lehto jatkaa.  

Enemmistö vastaajista on edelleen valmis maksamaan sähkön toimitusvarmuudesta, vaikka pudotusta on vuodesta 2012 jonkin verran.  Vuonna 2012 niiden osuus, jotka eivät olleet lainkaan valmiita panostamaan toimitusvarmuuteen oli 28 prosenttia, nyt se oli noussut ja oli 41 prosenttia.  

- Sähkökatkojen hallinta on aika hyvällä mallilla, mutta toimitusvarmuutta edelleen parannetaan muun muassa maakaapeloimalla, rakentamalla ilmajohtoja säävarmemmiksi, kehittämällä verkostoautomaatiota ja hyödyntämällä älyverkkoratkaisuja, Lehto toteaa. – Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä myrsky katkoi sähköt 16.000 asiakkaalta, mutta jo samana iltana katkot oli saatu painettua muutamaan kymmeneen. Saavutus on aika komea, kun huomioidaan että pahin katkopiikki tuli neljältä aamulla, Lehto jatkaa.  

Yhtiöt investoivat sähköverkkoihin vuosittain lähes miljardi euroa, ja se vastaa arvioiden mukaan lähes viittätoista prosenttia kaikista teollisuuden vuonna 2020 tekemistä investoinneista. Elinkeinoelämän keskusliiton julkistaman arvioin mukaan teollisuuden yhteenlasketut investoinnit tulevat olemaan noin seitsemän miljardia vuonna 2020.  

Ihmiset kokevat sähkölaskunsa epäselviksi. Noin 42 prosenttia vastanneista koki ymmärtävänsä kaiken tarpeellisen, mutta lopuille ainakin osa sähkölaskusta jää epäselväksi.  

- Osa siirtolaskusta perustuu kulutettavaan energiaan, osa sähköverkkojen ylläpitoon, ja loput on veroa, Lehto kertoo. Siirron osuutta on vaikea hahmottaa, koska näennäisesti asiakas saa vain johdon talonsa kulmalle, verkkojen ylläpidon vaatima jatkuva työ jää piiloon. Linjoja kuitenkin uusitaan jatkuvasti, ja uudet älykkäät verkot vaativat kehitystyötä ja järjestelmämuutoksia, että palvelu pelaa myös jatkossa, Lehto toteaa.  

Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 29.11 – 2.12.2019 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän (18v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kokonaisvastaajamäärä on 1001.   

Uusimmat artikkelit

21.7.2020 | Alan Uutiset

Clean Steel aloittaa yhteistyön kansainvälisen sellujätin kanssa

Clean Steel on tehnyt sopimuksen Uruguaylaisen Montes del Platan sellutehtaan kanssa. Stora Ensolla ja Arauconille kuuluvan yhteisyrityksen tuotantolaitos sijaitsee Lounais-Uruguayssa, Punta Pereirasssa. Lyhytkuitusellua tuottava tehdas aloitti toimintansa vuonna 2014 ja sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 1,4 miljoonaa tonnia.

Saksalaisjätti Schaeffler lanseeraa suomalaisen partneriverkoston avulla kehitetyn kunnonvalvontajärjestelmän

Saksalainen auto- ja teollisuusalan yritys Schaeffler on toteuttanut kunnonvalvontajärjestelmänsä OPTIME:n suomalaisen partneriverkoston avulla. Saksalaisyhtiö on jo aikaisemmin perustanut tuotekehitystiimin Suomeen ja nyt yhteistyöllä luotua tuotetta lanseerataan kaupallisesti.

Pauligilla on Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Science Based Targets aloitteen hyväksymät ilmastotavoitteet

Paulig kertoo noudattavansa Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Science Based Targets asettamia ilmastotavoitteita. Yhtiön tavoitteena on vähentää 80 prosenttia oman toiminnnan luomista kasvihuonepäästöistä ja 50 prosenttia arvoketjujen päästöistä vuoteen 2030 mennessä. 

EVA: Talouskriisi on suomalaisten suurin uhka

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n julkaisemassa tutkimuksessa kysyttiin, kuinka uhkaavina suomalaiset pitävät maailmalla ja Suomessa tapahtuvia konflikteja ja kriisejä omalle ja läheistensä turvallisuudelle. Eniten pelkoa suomalaisissa herätti uusi laajamittainen talouskriisi (77 prosenttia vastaajista) sekä toiseksi eniten pandemiat ja tartuntataudit (72 prosenttia vastaajista).

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.