https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 28.9.2021

Ensimmäinen ja ainut suomenkielinen generaattorikirja

Generaattorit: käyttö, huolto ja kunnossapito -kirja on käytännönläheinen generaattorikäsikirja alalla työskenteleville ammattilaisille ja toisaalta sisältää syvemmälle menevää kerrontaa laitteistojen rakenteesta ja toiminnasta.

 

kir

Sähkö on yhteiskunnan toiminnalle tärkeää ja välttämätöntä. Sähkön tasaisen ja varman saatavuuden takaamiseksi on tehtävä suuria taloudellisia investointeja voimaloihin ja niiden generaattoreihin sekä huolehdittava henkilökunnan korkeasta ammattitaidosta.

Kirjassa käsitellään höyry- ja kaasuturbiinien generaattorienrakenteita, niiden osia ja käyttöön liittyvää tarkastus- ja huoltotoimintaa.

Kirjassa käsitellään generaattorin ohjausta ja tahdistusta sähköverkkoon. Eri luvuissa syvennetään tietämystä, mitkä osat voivat vaurioitua ja niihin liittyvät vikamekanismit. Kirjassa esitellään vesi-, tuuli-, moottori-, ja varavoimaloiden tärkeää tehtävää. Niitä tarkastellaan monesta näkökulmasta, sekä lastinkäsittelykoneiden ja veturien että lentokoneiden generaattoreihin liittyviä käytännön asioita.

Kirjan tavoitteena on antaa lukijoille käytännön tietoa ja kokemusta sähköntuotannon keskeisistä laitteistoista ja niiden toiminnasta. Tiedot ja kokemukset on kerätty alan asiantuntijoilta.

Kirjan ovat kirjoittaneet DI Lauri Hietalahti, hän on aiemmin kirjoittanut seitsemän kirjaa sähköstä. Lauri on työskennellyt muutamia vuosia ABB:n generaattoripuolella laivojen generaattorien parissa. Nykyisin hän työskentelee lehtorina Teollisuusteknologia osastolla Tampereen ammatti­korkea­koulussa. Toisena kirjoittajana Rauno Wikström. Rauno on työskennellyt aiemmin 20 vuotta ABB:llä generaattori- ja prosessinohjaustöissä. Kolmantena kirjoittajana on Taitotalon kouluttaja Jukka Kauppinen, hän on kirjoittanut Turbiinitekniikka kirjan ja kirjoittaa tällä hetkellä englanninkielistä höyryturbiinikirjaa. Jukka on aiemmin työskennellyt yhteensä 30 vuotta 17 eri voimalaitoksessa neljässä eri maassa. Nykyään Jukka kouluttaa konemestareita voimalaitoksiin Taitotalossa.

Teksti Jukka Kauppinen Taitotalo

Uusimmat artikkelit

Valmetilta teollisen internetin ratkaisu mittaustiedon keräämiseen kaasukuljetuskonteista

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

19.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

Neste avaa tutkimuskeskuksen Singaporeen

Neste vauhdittaa kasvustrategiansa toteutusta perustamalla tutkimuskeskuksen Singaporeen. Investoinnin myötä Neste kasvattaa maailmanlaajuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa ja edistää kumppaniyhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja erityisesti Singaporessa.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

K-ryhmä saavutti vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa – taustalla uudet innovaatiot

K-ryhmä sitoutui vuonna 2017 pienentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tuoreet luvut paljastavat, että tavoite on täyttynyt neljä vuotta etuajassa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.