Alan Uutiset | 20.11.2019

Fossiilisten polttoaineiden tuotanto on karkaamassa ilmastotavoitteista

Tänään julkaistu kansainvälinen raportti osoittaa, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita on entistä vaikeampi saavuttaa, mikäli valtioiden kaavailemat kivihiilen, öljyn ja maakaasun tuotantomäärät vuoteen 2030 mennessä toteutuvat. Selvityksen perusteella valtiot aikovat tuottaa fossiilisia polttoaineita yli kaksinkertaisen määrän ilmastotavoitteisiin nähden. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

energiamessut

– Fossiilisten polttoaineiden käytön rajoittamaton lisääntyminen heikentää ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Raportti osoittaa, kuinka valtava kuilu maailman suurimpien kivihiilen, öljyn ja maakaasun tuottajien ja Pariisin ilmastotavoitteiden välillä on. Raportti kuitenkin nostaa esiin myös kansallisten politiikkojen ja kansainvälisen yhteistyön tuomia mahdollisuuksia, sanoo yksi raportin kirjoittajista, Itä-Suomen yliopiston ilmasto-oikeuden ja -politiikan professori Harro van Asselt.

Raportin tekemiseen osallistui yli 50 tutkijaa useista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Raportissa on ensimmäistä kertaa arvioitu ilmastotavoitteiden ja kaavaillun fossiilisten polttoaineiden tuotannon välistä kuilua. Ensi viikolla julkaistava YK:n ympäristöohjelman päästöraportti niin ikään osoittaa, että valtioiden lupaamat päästörajoitukset jäävät ilmastotavoitteista.

Nyt julkaistu raportti osoittaa, että kivihiilen liikatuotanto on suurinta. Valtiot aikovat tuottaa kivihiiltä vuoteen 2030 mennessä 150 prosenttia enemmän verrattuna tasoon, joka hillitsisi ilmaston lämpenemisen 2 asteeseen, ja 280 prosenttia enemmän kuin 1,5 asteen ilmastotavoite mahdollistaisi. Lisäksi valtiot tuottavat öljyä ja maakaasua 40–50 prosenttia enemmän kuin ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 2 asteeseen vuoteen 2040 mennessä mahdollistaisi. Kansallisissa ennusteissa valtioiden aikomuksena on lisätä kivihiilen tuotantoa 17 prosentilla, öljyn tuotantoa 10 prosentilla ja maakaasun tuotantoa 5 prosentilla Pariisin ilmastosopimuksen kansallisiin päästövähennystavoitteisiin verrattuna.

Suomella hyvät mahdollisuudet edistää siirtymää fossiilisista uusiutuviin 

Raportin kirjoittajat esittelevät tuotantokuilun poistamiseksi useita vaihtoehtoja, kuten etsintä- ja louhintalupien rajoittaminen, tukien poistaminen ja tuotantosuunnitelmien mukauttaminen ilmastotavoitteisiin. Tekijät korostavat, että siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin tulee tehdä oikeudenmukaisesti.

Raportti keskittyy suurimpiin fossiilisten polttoaineiden tuottajiin, mutta nostaa samalla esiin muiden maiden mahdollisuudet nousta johtavaan asemaan ilmastonmuutoksen torjunnassa.

– Pienemmistä maista muun muassa Uusi-Seelanti ja Costa Rica ovat jo ilmoittaneet kieltävänsä uusien öljy- ja maakaasulähteiden etsimisen. Myös Suomi yhdessä muiden eurooppalaisten maiden kanssa voi edistää samankaltaista politiikkaa muissa maissa ja kritisoida maita, joissa edelleen rakennetaan uutta fossiilisisin polttoaineisiin perustuvaa infrastruktuuria. Lisäksi Suomi voi edistää muutosta rahoitusmarkkinoiden kautta ohjaamalla julkisia avustuksia uudistuviin energianlähteisiin perustuvaan tuotantoon, Van Asselt toteaa.

Van Asselt kuuluu Itä-Suomen yliopiston CEEL-verkostoon (Center for Climate Change, Energy and Environmental Law), jossa on mukana ilmastonmuutos-, energia-, luonnonvara- ja ympäristöoikeuden tutkijoita ja asiantuntijoita.

Raportti on tuotettu useiden kansainvälisten tutkimuslaitosten ja YK:n ympäristöohjelma UNEPin yhteistyönä.

Raportti

SEI, IISD, ODI, Climate Analytics, CICERO, and UNEP. (2019). The Production Gap: The discrepancy between countries’ planned fossil fuel production and global production levels consistent with limiting warming to 1.5°C or 2°C.  http://productiongap.org/

Uusimmat artikkelit

Monimuotoisuus ja merkityksellinen liiketoiminta ovat hyvää bisnestä

Slushin julkaisemassa uudessa “Entrepreneurship Redefined” -tutkimuksessa selvitettiin, mihin tulevaisuuden menestysyritykset perustuvat. Tuloksista ilmeni, että yrityksen menestystekijöitä ovat monimuotoisuus, liiketoiminnan merkityksellisyys sekä uudenlainen innovatiivinen yhteistyö.

4.7.2020 | Alan Uutiset

EU satsaa kymmeniä miljardeja vetyyn

Euroopan komissio haluaa kymmenien miljardien investointeja vetyyn. Panostus liittyy EU:n elvytyspakettiin, jolla pyritään elvyttämään taloutta koronakriisin iskuista. Vedyn rooli kasvaa erityisesti teollisuudessa sekä raskaan liikenteen ja merenkulun energialähteenä, kertoo Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa. 

Finn Spring hyödyntää lämmön kausivarastointijärjestelmää tilojensa lämmitykseen

Kokkolalainen teknologiayritys Heliostorage toimitti lämmön kausivarastointijärjestelmän juomavalmistaja Finn Springin Toholammin-tehtaalle. Järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa 2019 ja sen avulla kesän aikana keräämällä lämmöllä saatiin lämmitettyä toimistotilat koko kuluneen talven ajan. 

Sähköt saatu kaikille - verkon vaurioita tarkastetaan helikopterilennoilla

Uuno-myrskyn tekemien tuhojen korjaustyöt Kajaven sähköverkkoon on saatu päätökseen. Korjaustöihin osallistui 30:n henkilön ryhmä seitsemän metsäkoneen voimin. Pahimmat vauriot sähköverkkoihin tulivat Kajaanissa ja Sotkamossa välillä Korvanniemi-Kuluntalahti.

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.